Nařízení vlády o platech zaměstnanců

Ve Sbírce zákonů vyšla v úterý 23. listopadu 2021 novela nařízení vlády, kterou se zvyšují platové tarify.
 
V příloze naleznete pro vaši potřebu Sbírku zákonů č. 420/2021. Jedná se o „Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů“.
 
Přílohy: