Hlavní město Praha

Členové Rady hospodářské a sociální dohody hlavního města Prahy

Hlavní město Praha:
– Adriana Krnáčová – primátorka hl. m. Prahy (předseda RHSD HMP)
– Petr Dolínek – náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času
– Radek Lacko – radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení
– Irena Ropková – radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů
– Karel Grabein Procházka – radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkové podíly

Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy:
– Jan Wiesner – prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 
– Bohuslav Štancl – manažer Krajské stavební spol. Svazu podnik. ve staveb. Prahy a Středočeského kraje
– Jiří Horecký – prezident Asociace poskyt. soc. služeb ČR, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR
– Radek Špicar – viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
– Boris Dlouhý – Svaz průmyslu a dopravy ČR

Odborové svazy:
– Josef Pechan – předseda Regionální rady odborových svazů, Odborový svaz Stavba ČR 
– Jaroslav Hornych – Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
– Eva Dvořáčková – Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, zástupce KROS (Praha – Praha 3)
– Miroslav Kvíz – Odborový svaz KOVO
– Jaroslava Carrasco – Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče