Předsednictvo

Předsednictvo je výkonným orgánem RHSD ČR

Z hlediska obsahu jednání:

 • projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech vymezených v článku 2 Statutu, (týkající se hospodářské politiky, pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnanosti, sociálních otázek, mezd a platů, veřejných služeb a veřejné správy, bezpečnosti práce, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, integrace ČR do Evropské unie)
 • jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD ČR,
 • posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství,
 • řeší situace ohrožující sociální smír,
 • informuje Plenární schůzi RHSD ČR o výsledcích svých jednání,
 • podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny.

Z hlediska formy jednání:

 • na základě doporučení Pracovního týmu RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky navrhuje program jednání Plenární schůze a určuje termín jejího konání,
 • Plenární schůzi RHSD ČR navrhuje jmenování vedoucích jednotlivých pracovních týmů a skupin,
 • podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny,
 • zasedá zpravidla 1x měsíčně, minimálně 14 dní před zasedáním Plenární schůze RHSD ČR,
 • při situaci ohrožující sociální smír svolá předseda RHSD ČR po konzultaci s místopředsedy mimořádné zasedání,
 • zasedání se mohou zúčastnit po dohodě delegací přizvaní hosté.

Seznam členů předsednictva RHSD ČR


Delegace vlády


prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předseda RHSD ČR
předseda vlády ČR


Delegace zaměstnavatelů


Mgr. Jan Rafaj, MBA
místopředseda RHSD ČR
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR


Delegace odborů


Josef Středula
místopředseda RHSD ČR
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů


Sekretariát RHSD ČR


Mgr. David Kadečka
výkonný sekretář RHSD ČR


Stálí hosté


Bohumír Dufek
předseda Asociace samostatných odborů

Ing. Dagmar Kuchtová
generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR

JUDr. Vít Samek
místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Jan Wiesner
prezident
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR