Pracovní tým RHSD ČR pro sociální otázky

Mgr. Bc. Zdislava ODSTRČILOVÁ – vedoucí pracovního týmu

vrchní ředitelka Sekce rodinné politiky a sociálních služeb