Plzeňský kraj

Rada hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje je společným iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy pro trojstranné vyjednávání s cílem vzájemné výměny informací a stanovisek v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Rada hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje přispívá vzájemně respektovanou formou dialogu k uddržení sociálního smíru, jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje. Sociální partneři budou usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které mají zájem účinně přispět k dosažení stanoveného cíle.

webové stránky RHSD Plzeňského kraje

Statut Rady hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje

Jednací řád Rady hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje

 

Členové Rady hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje

Členové za kraj:
Bernard Josef, hejtman Plzeňského kraje
JUDr. Krejsová Marcela, náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetk
Mgr. Bartošová Ivana, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu
Mgr. Baxa Martin, náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče
Ing. Čížek Pavel, náměstek hejtmana pro oblast dopravy
Grüner Ivo, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky
Mgr. Honz Zdeněk náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí
Ing. Stárková Milena, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví
Mgr. Trylčová Radka, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství

Členové za stranu zaměstnanců (odborů):
Brabec Jindřich, místopředseda, Regionální rada odborových svazů
Bečvaříková Daniela, OS SOO (státní orgány a organizace)
Berka Zdeněk, OS TOK textilní, oděvní a kožedělný
Baumruková Danuše, OS ZPTNS (poštovní, telekomunikační a novinové)
Ing. Kaderová Eva, OS ECHO (energetika, chemie)
Leština Jaroslav, OSŽ (železničáři)
Volfová Věra, ČMOS prac. ve školství
Seemann Jaroslav, OS KOVO
Synek Milan, OS ZSP (zdravotnictví a sociální péče)

Členové za stranu zaměstnavatelů:
Ing. Mgr. Karpíšek Pavel, místopředseda, Regionální hospodářská komora Plz. kraje
Ing. Zeman Miloslav, OHK Plzeňsko
Ing. Bruzl Roman, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Ing. Kolářová Alena, OHK Klatovy
Lehký Michal, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, Západočeská univerzita
Ing. Kantner Zdeněk, Doosan Škoda Power
Ing. Šíma Jaroslav, Krajská agrární komora
Ing. Muzika Jan, Eurovia
Mgr. Tesař Lumír, Škoda Transportation
Mgr. Kořínek Martin , Ph.D., Grammer CZ

Stálí hosté:
Ing. Votava Václav, poslanec PS PČR, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Plz. kraje 
Ing. Novotný Zdeněk, ředitel Úřadu práce v Plzni
Ing. Chlad Miloslav, Ph.D., ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni
Ing. Mužík Zdeněk, předseda Krajské hospodářské komory Plz. kraje 
Ing. Náhlík Petr, náměstek primátora města Plzně
Ing. Uhlík Filip, ředitel Regionální rozvojové agentury Plz. kraje