Jihočeský kraj

Rada hospodářské a sociální dohody Jihočeského kraje je společným dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem Jihočeského kraje, odborů a zaměstnavatelů pro tripartitní vyjednávání. Cílem Jihočeské tripartity je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje, vytvoření modulu spolupráce založené na třech různorodých subjektech. Jednou z pracovních skupin tripartity je Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje.

webová prezentace RHSD Jihočeského kraje

Statut a jednací řád Rady hospodářské a sociální dohody Jihočeského kraje

 

Členové Rady hospodářské a sociální dohody Jihočeského kraje

Členové za kraj:
Mgr. Stráská Ivana, hejtmanka Jihočeského kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje
JUDr. Kučera Milan, Ph.D., ředitel Krajského úřadu
Hroch Pavel, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen Rady Jihočeského kraje
Bc. Jiří Švec, člen Rady Jihočeského kraje

Členové za stranu zaměstnanců (odborů):
Janoušek Petr, předseda RHSD, OS Stavba ČR
Švec Jan, OS Kovo
Holbová Jiřina, OS pracovníků obchodu
Ing. Stuchlý Jiří, OS dopravy, člen Jč RROS ČMKOS
Soukalová Eva, OS pracovníků školství
Bc. Jan Šusta, OS pracovníků zdravot. a soc. služeb
Ryba Miroslav, OS železničářů ASO

Členové za stranu zaměstnavatelů:
Ing. Gušl Jan, Jednota Kaplice
Krigar Robert, ČSAD Jihotrans, a.s.
Ing. Mácha Miloslav, ZVVZ, a.s.
Ing. Zronek Bohdan, JE Temelín
Ing. Miroslav Dvořák, Motor Jikov
Ing. Tvrdík Tomáš, K-Building
Ing. Houška Zdeněk, ZD Skalka