Pracovní tým RHSD ČR pro zaměstnávání zahraničních pracovníků

PhDr. Jan PAĎOUREK – vedoucí pracovního týmu

vrchní ředitel Sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra

ČLENOVÉ

JUDr. Jiří VAŇÁSEK

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

JUDr. Veronika TREJBAL SOKOLSKÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Ing. Rudolf HAHN

Státní úřad inspekce práce

Ing. Jiří MACÍČEK

Státní úřad inspekce práce

Ing. Vladimír Bärtl

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Lukáš PROKEŠ

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mgr. Bc. Petr KRČÁL

Ministerstvo pro lidská práva

Josef STŘEDULA

ČMKOS

Vít SAMEK

ČMKOS

Milan ŠUBRT

ASO

JUDr. Jitka HEJDUKOVÁ

SPD

Jan WIESNER

KZPS

Mgr. Jiří ČESAL

KZPS

Dr. Jan ZIKEŠ

KZPS

 

STÁLÍ HOSTÉ

Mgr. Irena BARTOŇOVÁ PÁLKOVÁ

Hospodářská komora

Ing. Jiří ŠÍR

Ministerstvo zemědělství

Ing. Petr JÍLEK

Ministerstvo zemědělství

Ing. Petr JEŽEK

Ministerstvo zemědělství

Prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

Ministerstvo zdravotnictví

Mgr. Zbyněk PODHRÁZKÝ

Ministerstvo zdravotnictví