Pracovní tým RHSD ČR pro koncepci důchodové reformy

Ing. Iva MERHAUTOVÁ, MBA – vedoucí pracovního týmu

vrchní ředitelka Sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek