Evropská rada: Barnier připraven, prodloužení brexitu v rukou lídrů EU

Ve dnech 21. a 22. března 2019 se v Bruselu konání zasedání Evropské rady a Evropské rady dle čl. 50 Smlouvy o EU.

Na agendě ER bude strategické partnerství EU s Čínou, které se opírá o „Strategickou agendu pro spolupráci mezi EU a Čínou do roku 2020“, která byla přijata v roce 2013. Jedná se o společný dokument vypracovaný na nejvyšší úrovni. V červnu 2016 EU přijala pro své potřeby „Strategii EU vůči Číně“, kterou je třeba vnímat v kontextu globální strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku.

Ve vztahu k Rusku a v souvislosti s pětiletým výročím anexe Krymu a Sevastopolu Ruskem skupina členských států navrhuje, aby ER ve svých závěrech opětovně potvrdila dlouhodobou pozici EU stojící na podpoře teritoriální integrity Ukrajiny, neuznání anexe Krymu a odmítání porušování mezinárodního práva.

Na agendě bude tradičně i část týkající se zaměstnanosti, růstu a konkurenceschopnosti, která se zaměří na další kroky v oblasti vnitřního trhu EU, průmyslové politiky a obchodní politiky. Evropská rada ve svých závěrech vyzve EK k přípravě Akčního plánu pro vnitřní trh a lepší implementaci a prosazovaní jeho pravidel a k přípravě dlouhodobé vize pro průmyslovou politiku. Diskuse se otevře i k evropskému semestru a kybernetické bezpečnosti.

Běžnou agendu však zastíní vývoj událostí kolem brexitu
Na jednání Evropské rady dle čl. 50 (ER50) proběhne diskuse a výměna názorů k dosavadnímu provádění příprav na vystoupení UK z EU ke dni 29. březnu 2019 po dvouletém období, které začalo plynout notifikací UK dle čl. 50 Smlouvy o EU (SEU). Návrh dohody o vystoupení UK z EU a návrh politického prohlášení o budoucích vztazích mezi EU a UK potvrdili vedoucí představitelé EU-27 na mimořádném zasedání ER50 dne 25. listopadu 2018, tento souhlas následně potvrdili na prosincové ER50.

Dne 11. března došlo k setkání mezi britskou premiérkou a předsedou EK. Výsledkem tohoto jednání bylo společné stanovisko doplňující politickou deklaraci k rámci budoucího vztahu; jednostranné prohlášení UK a hlavně právně závazný nástroj týkající se dohody o vystoupení. Předseda EK rovněž oslovil dopisem předsedu ER, ve kterém zdůraznil, že EU musí podpořit úsilí britské premiérky, pokud jde o dosažení řádného vystoupení UK, a to při respektování výsledků referenda z 26. června 2016. Předseda EK doporučuje předsedovi ER, aby předmětné dokumenty předložil ER50 (21. a 22. března) k odsouhlasení (endorsement), a to poté, co bude o dohodě o vystoupení hlasováno v Dolní sněmovně britského Parlamentu. Zároveň v dopise zdůraznil, že je zapotřebí, aby proces schvalování dohody byl ukončen před konáním voleb do EP (23. – 26. května).

Lídři EU-27 budou jednat o brexitu na zasedání ER50 odpoledne 21. března. S ohledem na dosavadní vývoj lze očekávat, že primárním obsahem bude diskuse a případné schválení prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU. S ohledem na formu přijetí takového rozhodnutí je rovněž možné, že mandát některých lídrů na ER50 bude omezen z hlediska nutnosti předchozí konzultace s národními parlamenty. Vzhledem k faktické nemožnosti připravit patřičné dokumenty předem by došlo na formalizaci rozhodnutí ex post (formou písemné procedury). ER50 je dle unijního vyjednavače M. Barniera na tento vývoj připravena, on sám se ale vyjádřil, že prodloužení bude plně v rukou lídrů na ER50.

Evropský byznys pod hlavičkou BusinessEurope poslal tradiční poselství Donaldu Tuskovi. V poselství se opírá o výsledky Barometru reforem a vyjadřuje znepokojení, že jen 20% specifických doporučení uložených členských států je dostatečně implementováno. Klade důraz zejména na kvalitní podnikatelské prostředí, podporu inovací a dovedností a snížení administrativního břemene.

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada

Firmy často pořádně nevědí, proč si pořizují roboty

Robotem nelze jen tak nahradit lidskou práci ve výrobě. Firma musí mít jasno, jak po instalaci robota výrobní proces upraví. Jenže střední firmy často ani nevědí, proč si robota vůbec objednaly, zaznělo na konferenci Jak na robota, kterou uspořádala Elektrotechnická asociace na veletrhu Amper.

Menší a střední firmy si často nevědí rady s robotizací výroby. Chyby dělají už na začátku, kdy si objednají robota, aniž by věděly, k čemu ho budou používat a jaký problém by jim měl vyřešit. „Nemají jasno v tom, jestli jim má robot nahradit pracovníky, které nemohou sehnat na trhu práce, nebo chtějí optimalizovat výrobu či zabránit pracovním úrazům,“ upozorňuje Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace.

holoubek amper

Firmy také nedokážou správně vyhodnotit přínos, jaký bude robot mít pro celý výrobní proces. Nebo si neuvědomují, že kvůli instalaci robota místo člověka musí řadu předcházejících a návazných procesů změnit, nebo musí zajistit, aby robot komunikoval i s dalšími stroji, zaznělo na konferenci Jak na robota, kterou uspořádala Elektrotechnická asociace na veletrhu Amper. Týká se to i firem z oborů, které mají s robotizací velké zkušenosti, jako jsou automobilový průmysl, letecký průmysl nebo elektrotechnika.

Proto si firmy musí ještě před objednáním robota vyjasnit, k čemu přesně ho budou využívat. „Musí si odpovědět na otázku, co bude robot dělat. Jestli bude jen manipulovat s materiálem, nebo pomůže sloučit několik operací do jedné, nebo jestli bude kontrolovat kvalitu,“ dodává Holoubek. Typ robota se musí přizpůsobit také hmotnosti výrobku nebo polotovaru, s nímž bude manipulovat, nebo pozici v celém výrobním procesu.

Kolem robotů se točí také řada mýtů. Objevují se především v souvislosti se snahou nahradit nedostatek kvalifikovaných pracovníků. „Nelze jednoduše nahradit člověka robotem, aniž by se zároveň nepřizpůsobil třeba způsob dodávání součástí pro montáž nebo jejich balení. Robot také obsadí určitou plochu, která kvůli bezpečnosti bývá větší než u člověka,“ uvádí Michal Nevěřil, ředitel společnosti Pilz Czech.

Také nelze robotizovat každou činnost, kterou vykonává člověk. Čím náročnější je pracoviště, tím komplikovanější je jeho obsluha robotem. Navíc firmy musí při instalaci robota vyřešit také bezpečnost pracoviště. „Robot je podle evropské směrnice neúplné strojní zařízení, nelze proto posuzovat jeho bezpečnost. Tu lze posoudit jen pro celou aplikaci, do níž je robot zapojený,“ vysvětluje Otto Havle, jednatel společnosti FCC Průmyslové systémy.

Zpracování dokumentace pro bezpečnostní certifikaci, kterou firma pro robotickou aplikaci potřebuje, trvá nejméně tři týdny. Její rozsah čítá několik set stran. Součástí posouzení bezpečnosti je i to, jak se firma bude o robota starat, jak ho bude servisovat, jestli má obsluhu, která ho bude schopná ovládat.

Další chybou, které se zájemci o roboty dopouštějí je, že se neorientují v celé škále robotů, které jsou na trhu. Mezi ně patří i čistě softwarové aplikace a algoritmy, které jen pracují s daty, s nimiž jinak manipulují lidé. Jde například o systémy, které dokážou analyzovat data o provozu strojů nebo o spotřebě energií a na jejich základě dávat strojům pokyny, aby upravily svůj chod. „Takto například dokážeme vyhladit špičky v odběrech elektřiny a ušetřit firmám peníze za sjednanou kapacitu pro připojení k elektrické síti,“ tvrdí Petr Vaněk, jednatel společnosti Flowbox.

Konzultanti a analytici často zmiňují, že první kandidát na robotizaci jsou administrativní kancelářské práce. Výhodou takové automatizace práce s daty je, že ji lze nasadit snadno, rychle a relativně levně. „Neměníme samotný pracovní proces. Stane se jen to, že softwarový robot nahradí člověka, který sedí u počítače. Jde typicky o zpracování faktur, automatický sběr dat z různých registrů, automatické zpracování emailů. Možnosti algoritmů jsou ale mnohem širší,“ říká Lukáš Wu, CTO ve společnosti RobotICT.

V případě kancelářských aplikací umí robot zpracovat daný proces zpravidla pětkrát rychleji než člověk. Navíc je schopen práci dělat nepřetržitě 365 dnů v roce. Odhaduje se, že 30 procent administrativních procesů lze ve firmách bez problémů robotizovat. Návratnost investic do softwarových robotů se pohybuje kolem jednoho roku.

Jan Stuchlík
kategorie Z členské základny

Podnikatelská mise s ministryní průmyslu a obchodu do Myanmaru

Zveme Vás k účasti v podnikatelské delegaci, která bude doprovázet ministryni průmyslu a obchodu České republiky paní Martu Novákovou při návštěvě Republiky Myanmarský svaz, a to ve dnech 26. až 29. května 2019.

Podle předběžného rámcového programu navštíví podnikatelská delegace hlavní město Neipyijto, Mandalaj a Rangún. Svaz průmyslu a dopravy ČR zorganizuje ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Rangúnu a místními organizacemi podnikatelské fórum a individuální jednání s myanmarskými firmami. 

Rámcový program: 
26.5. neděle – odlet do Myanmaru (brzy ráno), přílet do Neipyijto (časový posun + 4,5 h)
27.5. pondělí – 3.zasedání smíšené komise pro hospodářskou spolupráci – bilaterální jednání české ministryně průmyslu a obchodu a myanmarského ministra národního plánování a ekonomického rozvoje za účastni podnikatelů, odlet do Mandalaj
28.5. úterý  – prohlídka ekonomické zóny Mandalay Myotha Industrial Develepment Zone,podnikatelské fórum sRegion Chamber of Commerce and Industry (MRCCI), slavnostní otevření Honorárního konzulátu ČR v Mandalaj, odlet do Rangúnu
29.5. středa – jednání ministryně a podnikatelů na Svazu obchodních a průmyslových komor, odpoledne odlet do ČR, přílet do Prahy v pozdních večerních hodinách

Uzávěrka závazných přihlášek je v úterý 23. dubna 2019.

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je pro členské firmy 28.000,- Kč a pro nečlenské 29.500,- Kč. Cena zahrnuje ubytování v hotelích, společenské akce a občerstvení, zápis do oficiálního katalogu mise a jeho výrobu, vízový poplatek a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka SP ČR během cesty (přeprava vládním speciálem je zdarma).

Účast v delegaci doporučujeme zejména firmám z oblasti strojírenské výroby, energetiky, stavebnictví, těžební, zdravotnické, vodohospodářství, zemědělské techniky a potravinářství, informačních technologií či cestovního ruchu. Více informací zde: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/myanmar-mapa-oborovych-prilezitosti-perspektivni-18715.html

Pozvánka s dalšími informacemi ke stražení zde.

Závaznou podepsanou a naskenovanou přihlášku prosíme zaslat e-mailem na adresu stancevova@spcr.cz. Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář, který
naleznete v odkaze zde.

Prosíme také o vyplnění jednoho vzorového snímku v Powerpointu. Bude sloužit pro prezentaci podnikatelské delegace na podnikatelském fóru.

Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje manažerka Sekce mezinárodních vztahů Mgr. Sabina Tančevová (stancevova@spcr.cz). Bližší informace Vám poskytneme na tel. 225 279 402.

Sabina Tančevová
kategorie Podnikatelské mise a semináře

Jak bude vypadat budoucnost české energetiky

Spektrum 2Q/2019

 SPEKTRUM 2019_2Q KE STAŽENÍ

Z obsahu:

  • Rok 2019 určí budoucí podobu české energetiky
  • Do Česka dorazila druhá vlna Průmysl 4.0
  • Euro slaví 20 let své úspěšné existence
  • Index Svazu průmyslu předpovídá vývoj průmyslové výroby
  • Vzkaz do Strakovky: Emisní povolenky
  • Svaz průmyslu čekají v květnu volby
  • Podnikatelské mise budou pokračovat s ještě větší intenzitou
  • Rozhovor s ministrem školství: Každá vzdělávací soustava má své mouchy
Lenka Dudková
kategorie Spektrum

Svaz průmyslu na VŠE: Podnikatelské mise firmám pomáhají

Exportní večer na VŠEPodnikatelské mise, které doprovázejí představitele státu, jsou důležitý nástroj ekonomické diplomacie a podpory exportu. „Mise s ministrem obrany nám otevírá dveře k představitelům zahraničních armád, ke kterým bychom se sami neměli šanci dostat,“ popisuje Kateřina Fišová ze společnosti PBS Velká Bíteš zkušenost českého výrobce leteckých motorů a energetických jednotek do letadel a vrtulníků. Podnikatelské mise byly dalším tématem Exportního večera, který na pražské Vysoké škole ekonomické uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR.

V neděli odjíždí na Tchajwan další z podnikatelských misí, které organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR. Na začátku dubna na ni naváže cesta do Srbska a Makedonie s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou. O pár dnů později vyrazí podnikatelé s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem do Peru a Kolumbie. Ještě v dubnu se vypraví další delegace do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. Po loňském útlumu se podnikatelské mise pořádané Svazem průmyslu letos opět rozjíždějí.

Mise jsou pro firmy významným pomocníkem při pronikání na zahraniční trhy. „Největší význam má doprovod politiků v zemích, kde hraje v ekonomice velkou roli stát. Firmy se mohou účastnit vládních jednání na nejvyšší úrovni. Díky našim partnerským organizacím v cílových destinacích se české firmy dostanou k potenciálním novým obchodním partnerům,“ vysvětlil studentům Vysoké školy ekonomické na dalším z Exportních večerů organizovaných Svazem průmyslu Pavel Fára, zástupce ředitele Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu.

Význam misí pro exportéry potvrdila studentům VŠE i Kateřina Fišová ze společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, která vyrábí mimo jiné proudové a turbovrtulové motory do bezpilotních letounů a vrtulníků nebo energetické jednotky pro letadla a vrtulníky. Moravská firma přímo exportuje 75 procent svých výrobků do padesáti zemí světa. Ze zbylé čtvrtiny se do zahraničí dostane většina přes obchodníky.

„Je velmi důležité, jakých misí se účastníme. Pro nás mají význam především úzce specializované mise, protože našimi zákazníky jsou výrobci letecké techniky a zbrojních systémů. Zpravidla na ně jezdíme s představiteli ministerstva obrany,“ říká Kateřina Fišová. Největšími trhy PBS Velká Bíteš jsou Rusko a Čína, odkud pochází 40 procent tržeb firmy. Podíl ostatních zemí ale postupně roste. „Velmi perspektivní trh vidíme v Izraeli,“ dodává Fišová.

Firmy za účast v podnikatelské delegaci platí. Proto pečlivě zvažují, co jim daná mise přinese. Zpravidla nejedou dojednat konkrétní kontrakt, ale získat kontakty na nové obchodní partnery. Případně s pomocí zástupců českého státu mohou dostat informace o veřejných zakázkách nebo o stavu některých tendrů, jichž se účastní. „Jen výjimečně se stává, že přímo na misi firma uzavře nějaký obchod. Nicméně z minulosti víme o případech, kdy mise do Estonska pomohla české firmě expandovat do Skandinávie,“ uvádí další přínos misí Pavel Fára.

Součástí misí bývají schůzky českého premiéra nebo ministrů se svými protějšky v hostitelských zemích. Na ně mohou vzít vybrané firmy z podnikatelské delegace. „Na takové schůzce dostaneme dvě až tři minuty na prezentaci naší firmy a rozdáme vizitky. Přímo na jednání o možných obchodech nemluvíme. Ale z poptávek, které později dostáváme, dokážeme určit, že jsou výsledkem jednání s konkrétním ministrem,“ dodává Kateřina Fišová.

Svaz průmyslu už podnikatelské mise pořádá 27 let. Za tu dobu odjelo v doprovodu zástupců státu přes 4500 podnikatelů na téměř 190 podnikatelských misí do necelé stovky zemí světa. Od začátku roku už podnikatelé doprovodili premiéra Andreje Babiše na cestě do Indie, Singapuru a Thajska, nebo ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou do Jordánska. Svaz průmyslu je letos připraven uspořádat nejméně patnáct podnikatelských misí.

Do organizace Exportních večerů na VŠE, které jsou určeny především studentům vedlejší specializace Ekonomická diplomacie, se Svaz průmyslu letos zapojil poprvé. Úvodní ze čtyř večerů, které Svaz pořádá, se věnoval na začátku března odchodu Velké Británie z Evropské unie. Příští Exportní večer ovládnou úspěšné softwarové firmy. Jaroslav Řasa, zakladatel ABRA Software, a Václav Muchna, zakladatel Y-Soft, se v úterý 9. dubna od 18 hodin podělí o zkušenosti, jak z Česka vybudovat úspěšnou globálně působící firmu.

Jan Stuchlík
kategorie Podpora exportu

Premiér se zúčastnil druhého kolokvia o budoucnosti automobilového průmyslu v Česku

Premiér Babiš na kolokviu připomněl důležitost automobilového průmyslu pro ekonomiku ČR, 18. března 2019.
Předseda vlády Andrej Babiš se v pondělí 18. března 2019 zúčastnil v sídle společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi druhého kolokvia na téma Budoucnost automobilového průmyslu v ČR.

Premiér Andrej Babiš a další členové vládního kabinetu diskutovali v pondělí 18. března 2019 v Mladé Boleslavi se zástupci Sdružení automobilového průmyslu, reprezentanty energetického a telekomunikačního odvětví i odborníky z univerzit a zahraničními hosty o podmínkách, které jsou klíčové pro trvalý rozvoj a konkurenceschopnost tuzemského automobilového odvětví. Ústředními tématy diskuze byla digitalizace, elektromobilita a chytrá mobilita, investice do vzdělávání, výzkum a vývoj.

„Automobilový průmysl čelí strategickým výzvám spočívajícím zejména v potřebě přizpůsobit se nástupu e-mobility, autonomního řízení a digitalizace. Všude na cestách jsem viděl autonomní řízení, to je velký hit všude. Například v Singapuru a v Izraeli jsem měl možnost na vlastní oči vidět nebo si vyzkoušet jízdu ve vozu s autonomním řízením. Domnívám se, že v tom je velký přínos. Pro českou ekonomiku je důležité, aby byla zachována prosperita tohoto odvětví. Proto se snažíme řešit situace či problémy s tím spojené a vytvářet tak vhodné podmínky pro rozvoj dopravy a automobilového průmyslu u nás. Z tohoto důvodu jsem rád, že jsem tady,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Účastníci kolokvia se shodli na nutnosti úzké spolupráce v oblasti chytré mobility. Pro zlepšení a urychlení vývoje chytré mobility vznikne ve spolupráci s vládní agenturou pro podporu podnikání a investic – CzechInvest nové inovační centrum Mobility Innovation Hub, které propojí experty z automobilového sektoru, státní správy a napojí je na globální inovační centra s cílem identifkovat, otestovat a přinést do reálného provozu nová řešení na podporu mobility obyvatelstva České republiky.

Všechny strany se zároveň dohodly na nutnosti urychlení spolupráce v oblasti rozšiřování potřebné infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. Aby bylo v budoucnu možné plně využít všechny možnosti a služby, které budou v automobilovém odvětví k dispozici díky pokročilé digitalizaci, dohodli se všichni zúčastnění na plošném zlepšení pokrytí dopravních tahů vysokorychlostním internetem.

Druhého kolokvia na téma Budoucnost automobilového průmyslu v ČR se účastnili také 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a ministr dopravy Dan Ťok. Dále místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček a vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla.

Růst ekonomiky letos zpomalí na 2,8 %, příští rok dosáhne 2 %

Český hrubý domácí produkt poroste v roce 2019 zhruba o 2,8 %, odhaduje Svaz průmyslu. Růst ekonomiky postupně ochlazuje. Svaz v odhadu růstu ekonomiky pro rok 2020 počítá s většími riziky. Postupně bude růst zpomalovat ke 2 %.

odhad hdp 2019-2020-01

Zmírnění temp růstu všech základních složek HDP ovlivní jeho vývoj v roce 2019. Zpomalí růst spotřeby domácností, horší bude také bilance zahraničního obchodu. Zatímco vývoz letos bude mírně slábnout, dovoz zůstane relativně stabilní.

„Lidé letos pravděpodobně budou již o trochu opatrnější. Předpokládáme, že spotřeba domácností oproti loňsku mírně klesne, prozatím ale jen velice mírně. Vysoká zaměstnanost a rostoucí mzdy spotřebu stabilizují,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Firmy budou nadále investovat, i zde ale bude oproti loňskému roku růst pomalejší. Proti loňským 10 % bude tempo růstu investic mírně nižší. Svaz průmyslu ale předpokládá, že se hodnoty budou pohybovat na úrovni roku 2017, kdy firemní investice rostly o zhruba 4 %.

„Díky tomu, jak se českým firmám v předchozích dvou letech dařilo, mají dostatek finančních prostředků, aby investovaly do inovací a rozvoje. Česká ekonomika by ale potřebovala mnohem větší růst dlouhodobých investic,“ komentuje Bohuslav Čížek.

Nadále rostou ceny řady vstupů, jako například mezd, služeb či energií. Zvyšují se také úrokové sazby, Svaz ale předpokládá, že ČNB nebude měnit základní úrokové sazby tak často jako loni, kdy je zvýšila celkem pětkrát. Dál bude posilovat i kurz koruny. S tímto faktorem musí počítat ve svých výhledech hlavně exportéři.

V LEDNU PRŮMYSLOVÁ PRODUKCE MÍRNĚ KLESLA

Po výjimečném roce 2017 a loňském úspěšném roce předpokládáme během roku 2019 snížení tempa růstu průmyslové výroby. Aktuální lednová data dokládají, že k určitému poklesu skutečně došlo, dle očištěných dat se průmyslová produkce dokonce meziročně snížila o 1,1 %. Ve srovnání s prosincem 2018 pak klesla o 1,3 %. Naproti tomu zakázky i tržby z průmyslové činnosti v lednu mírně rostly, což je pozitivní signál pro udržení určitého, byť slabšího, růstu. Nižší celkové lednové výsledky jsou samozřejmě kromě určitého zpomalení ekonomiky ovlivněny v meziročním srovnání relativně vysokou základnou roku 2018, ale data za jeden měsíc jsou ovlivněna také odstávkami zpracovatelského průmyslu.

Vývoj HDP může v letošním roce ještě nepříjemně ovlivnit tzv. tvrdý brexit. Pokud by se Velká Británie nedohodla na podmínkách s EU, bude růst nižší a to maximálně kolem 2 %.

EKONOMIKA V ROCE 2020 ZPOMALÍ NA 2 %

Celkový ekonomický výkon bude v roce 2020 postupně oslabovat. Mzdy porostou méně dynamicky než v letošním roce a více se přiblíží k vývoji reálné produktivity práce. Ekonomika bude nadále mírně růst. Samozřejmě ji mohou ovlivnit i další faktory, které se těžko předpovídají, jako jsou reálné dopady brexitu, obchodní války nebo protekcionismus.

Celá predikce SP ČR zde.

Tereza Řezníčková
kategorie Tiskové zprávy

VIDEO: Záznam slavnostní části VIII. sjezdu OS SOO

00:00:09 Pavel Bednář, předseda OS SOO
00:08:48 Jana Maláčová, ministrině sociálních věcí
00:24:03 Jan Švejdar, prezident Policie ČR
00:28:47 Josef Postránecký, náměstek pro státní službu MVČR
00:37:08 Jan Willem Goudriaan, generální tajemník EPSU
00:41:25 Josef Středula, předseda ČMKOS
01:02:24 Milena Rácová, předsedkyně SLOVES (slovenský OS veřejné správy a kultury)
01:11:53 Alena Schillerová, ministrině financí
01:35:28 Jaroslav Souček, předseda OS KOVO
01:39:33 Anna Machová, předsedkyně OS kultury a ochrany přírody
01:44:25 Luboš Pomajbík, předseda OS dopravy
01:47:43 Zdeněk Jindřich Oberreiter, předseda OS hasičů

Členství Česka v NATO je pro průmysl důležité

Před dvaceti lety Česká republika dosáhla jednoho ze dvou vrcholných cílů zahraniční politiky po roce 1989. Stala se členem Severoatlantické aliance a definitivně stvrdila svou západní politickou, ale i ekonomickou orientaci. Samotné NATO letos v dubnu oslaví 70. výročí od svého založení.

„NATO je garantem bezpečnosti a spolupráce. Ta je důležitá jak pro lidi a jejich rodiny, tak pro český průmysl, který je závislý na obchodu s ostatními evropskými zeměmi. Potřebuje proto politickou stabilitu bez konfliktů, jakou Evropa zažívá i díky NATO už sedm desetiletí. Členství v NATO, ale znamená i povinnosti. Česko musí plnit svůj závazek zvýšit podíl výdajů na obranu na 2 procenta HDP. Když jsou schopni tento závazek plnit Estonsko nebo Řecko, proč bychom ho nemohli plnit také my,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„První obětí politické nestability bývá vždy obchod. Proto si ceníme našeho členství v NATO. Výhody přináší tuzemským firmám i zahraničním investorům, pro které je stabilní bezpečnostní situace klíčová, když zvažují své obchody. NATO bezpečnost ve svých členských zemích garantuje,“ uvádí Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„K dvaceti letům našeho vstupu do NATO proběhne na Pražském hradě konference k výročí NATO, na které poprvé v historii promluví vedle politiků také zástupci byznysu a průmyslu. Vážíme si tohoto pozvání, protože byznysový svět je s tím zahraničně ekonomickým úzce propojený,“ komentuje Radek Špicar.

„V České republice, stejně jako všude v zahraničí, si velmi vážíme práce vojáků. Na zahraničních misích odvádějí čeští vojáci skvělou práci, která se pozitivně odráží i na image naší republiky ve světě. To pomáhá i českým firmám, když expandují. Jsem rád, že nyní můžeme vysloužilým veteránům jejich dobrou práci oplatit. Díky memorandu, které Svaz průmyslu podepsal s ministerstvem obrany, jim firmy nově nabízí volná pracovní místa na míru. Pomohou jim tak snáz se uplatnit a začlenit se do jejich civilního života,“ dodává viceprezident Radek Špicar.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy

ČMKOS na Profesia Days Brno 2019!

11. dubna se v BVV Veletrhy Brno uskuteční veletrh práce Profesia days Brno 2019. Těšit se můžete nejen na širokou nabídku pracovních míst a bohatý program, ale také na stánek ČMKOS, ve které budou naši právníci připraveni poskytnout návštěvníkům veletrhu bezplatné právní poradenství v oblasti pracovního práva. Více informací o veletrhu najdete na www.profesiadays.cz.
 
Navštivte nás a získejte informace o tom, co zaměstnancům přináší členství v odborech. Těšíme se na vás!