Putovní pohár předsedy OSŽ v kopané obhájili hráči Správy železnic

Mistrovství v kopané železničářů vyvrcholilo ve středu 15. září v Kozlovicích u Přerova. O putovní pohár předsedy OSŽ zde zápolili hráči Správy železnic, Českých drah, Elektrizace železnic a ČD Cargo.

Mistrovství pořádalo Odborové sdružení železničářů ve spolupráci s ČD a. s., ČD Cargo a. s. a se Správou železnic, státní organizací, přičemž organizaci mistrovství zajistila Regionální sportovní komise OSŽ Olomouc. Celá tato sportovní akce se konalas příspěvkem ze SF ČD a. s., SF ČD Cargo a. s., C-FKSP Správy železnic, státní organizace a z prostředků OSŽ.

Celkem bylo odehráno šest zápasů systémem každý s každým, o vítězi rozhodovaly dosažené body, event. vzájemné utkání, lepší brankový rozdíl, případně větší počet vstřelených branek, nebo los. Soupeři byli velice vyrovnaní, takže do posledního zápasu nebylo jasné, kdo se stane vítězem. Putovní pohár nakonec obhájili loňští vítězové – hráči Správy železnic, druhé místo patřilo zástupcům Českých drah, na třetím místě skončili hráči Elektrizace železnic a poslední příčku obsadili hráči ČD Cargo.
Putovní pohár si tak z rukou ředitele turnaje – předsedy OSŽ Martina Malého odvážejí hráči Správy železnic, kteří celým turnajem prošli s jednou remízou bez porážky – smůla však provázela hráče ČD Cargo, kteří skončili zápasy bez jediného vítězství.
Turnaj provázelo slunečné počasí a všechny zápasy měly vysokou úroveň. Shodli se na tom všichni zúčastnění hráči, trenéři, přihlížející i zástupci zaměstnavatelů jednotlivých mužstev.

Výsledky jednotlivých zápasů, hraných dle určeného klíče:

Správa železnic – České dráhy 2:0
Elektrizace železnic – ČD Cargo 4:1
České dráhy – ČD Cargo 2:0
Správa železnic – Elektrizace železnic 0:0
Správa železnic – ČD Cargo 1:0
České dráhy – Elektrizace železnic 2:1

 

  • Zdroj: ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ

Meziroční tempo růstu cen průmyslových výrobců a cen ve stavebnictví se dále zvýšilo

Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců o 1,2 %, stavebních prací o 1,1 % a tržních služeb pro podniky o 0,6 %, ceny zemědělských výrobců klesly o 1,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 7,9 %, ceny průmyslových výrobců o 9,3 %, stavebních prací o 6,6 % a tržních služeb pro podniky o 1,2 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,3 %. Klesly ceny ovoce o 11,8 %, čerstvé zeleniny o 11,0 %, brambor o 8,4 %, obilovin o 3,5 %, prasat o 3,4 % a vajec o 1,8 %. Vzrostly ceny skotu o 1,4 %, olejnin o 1,6 % a drůbeže o 3,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,2 %. Nejrychleji rostly ceny v odvětví obecných kovů a kovodělných výrobků a v odvětví dřeva, papíru a tisku, a to shodně  o 4,7 %. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 2,4 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,5 %, z toho pekařských a cukrářských výrobků o 0,5 %, průmyslových krmiv o 0,8 % a mléčných výrobků o 0,2 %. Na úrovni odvětví klesly pouze ceny dopravních prostředků o 0,4 % a koksu a rafinovaných ropných produktů.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 2,5 %.

Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly o 0,6 %, a to v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 9,6 %. Ceny za informační služby vzrostly o 1,5 %, za architektonické a inženýrské služby o 1,1 % a za služby v pozemní dopravě o 0,3 %. Klesly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,7 %, za poradenství v oblasti řízení o 1,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 2,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 7,9 % (v červenci o 5,2 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 11,6 %. Vyšší byly ceny olejnin o 13,9 %, obilovin o 13,7 % a čerstvé zeleniny o 7,2 %. Ceny brambor klesly o 3,4 % a ovoce o 11,4 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 4,0 %. Vzrostly ceny mléka o 7,6 %, skotu o 6,7 % a drůbeže o 1,3 %. Klesly ceny vajec o 1,3 % a jatečných prasat o 4,7 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 9,3 % (v červenci o 7,8 %), růst v takové výši ceny meziročně zaznamenaly naposledy v dubnu 1993. Výrazně vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků se zvýšily o 26,7 % a chemických látek a výrobků o 38,0 %. Ceny dřeva, papíru a tisku byly vyšší o 24,1 %, z toho dřeva rozřezaného a hoblovaného o 79,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 1,5 %, z toho mléčných výrobků o 3,4 %, průmyslových krmiv o 6,9 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 16,1 %. Klesly pouze ceny dopravních prostředků o 0,7 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 1,8 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny meziproduktů o 19,3 % a energií o 9,7 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 6,6 % (v červenci o 5,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 16,0 % (v červenci o 12,8 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,2 % (v červenci o 1,0 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 6,6 % a za poradenství v oblasti řízení o 4,7 %. Ceny za vydavatelské služby byly vyšší o 2,1 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 2,0 % a za právní a účetnické služby o 1,9 %. Nižší byly ceny za informační služby, a to o 4,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,1 % (stejně jako v červenci).

Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2021 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně vyšší o 2,2 % (v červnu o 1,5 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 20,6 %. Na Slovensku vzrostly ceny o 2,3 %, v Německu a v Rakousku o 1,9 %, v Česku o 1,6 % a v Polsku o 1,5 %. Ceny neklesly v žádné ze zemí EU.

V červenci meziročně vzrostly ceny v EU o 12,2 % (v červnu o 10,4 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 67,7 %. V Polsku byly ceny vyšší o 10,3 %, v Německu a v Rakousku o 9,4 %, v Česku o 7,8 % a na Slovensku o 5,4 %.

  • Zdroj: Český statistický úřad

Spisovatel a neuropatolog František Koukolík získal Cenu předsedy RVVI za popularizaci výzkumu

Premiér Andrej Babiš předal Františku Koukolíkovi Cenu předsedy Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace za letošní rok, 15. září 2021.
Premiér Andrej Babiš předal Františku Koukolíkovi Cenu předsedy Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace za letošní rok, 15. září 2021.
Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) je udělována význačným osobnostem za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Premiér Andrej Babiš, který je zároveň předsedou vládní RVVI, předal toto významné ocenění dr. Františku Koukolíkovi během slavnostního ceremoniálu ve středu 15. září 2021 v Lichtenštejnském paláci v Praze. Slavnostního aktu se účastnili přední zástupci akademické obce, hosté z vedení Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy a další.

Ocenění je udělováno jedenkrát ročně vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a průkopníkům, kteří popularizují poznání, publikují k tématům vědy a techniky a předávají své poznatky o vědeckých výsledcích nejširší veřejnosti.

S cenou je spojeno také finanční ocenění ve výši 350 tisíc korun.

Andrej Babiš ve své řeči zdůraznil, že jeho volba udělit ocenění právě Františku Koukolíkovi byla jednoznačná. „Je třeba šířit seriózní, ověřené populárně-vědecké informace. Tedy takové, které budou lidi bavit a rozšiřovat obzory. To je v době nejrůznějších fake news a podivných informací na sociálních sítích velmi důležité. Umění informovat o komplikovaném výzkumu srozumitelnou formou a nadchnout veřejnost pro svět často složitých vědeckých objevů je třeba ocenit. Panu doktoru Koukolíkovi děkuji za všechnu vykonanou popularizační práci. Je mi ctí, že mu mohu předat Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace,“ potvrdil premiér.

Dále předseda vlády upozornil na nutnost posilovat vnímání vědy ve společnosti jako užitečné a potřebné činnosti, zejména po bezprostřední zkušenosti koronavirové pandemie: „Lidé, pro které byla věda něco velmi vzdáleného, si najednou uvědomili, jak klíčovou roli hraje při zvládání obtížných situací. Je proto žádoucí, abychom o výzkumu a inovativních řešeních dokázali srozumitelně, podnětně a přitom jednoduše informovat zejména mimo odbornou obec.“

Cena je dle slov premiéra důkazem, že na národní úrovni je nezbytné propagátory výzkumu a jeho výsledků vyzdvihnout a ocenit. Podpora vědy a výzkumu má za této vlády jednoznačnou prioritu.

Věda a výzkum je inteligentní páteří společnosti a samozřejmě i ekonomických procesů. Globálně se tato věc potvrzuje i v zápasu se současnou pandemií, kdy z mnoha stran slyšíme apel na potřebu posilování odolnosti člověka a společnosti. Pan doktor Koukolík se ve své lékařské a vědecké praxi svým celoživotním dílem srozumitelně obrací k veřejnosti, a tak skvěle přispívá ke zvýšení odolnosti člověka i naší společnosti v aktuálně prodělané krizi i v jí podobných situacích. Právem se tak řadí mezi dosavadní laureáty této ceny – Jiřího Grygara, Václava Větvičku, Jaroslava Petra a další,“ doplnil k ocenění 1. místopředseda RVVI Pavel Baran.

František Koukolík v krátkém proslovu na závěr slavnosti vyjádřil vděk za ocenění celoživotní práce a poděkoval především rodině, Fakultní Thomayerově nemocnici, 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, jakož i velkému počtu osobností, jež ho v životě vedly, učily a byly mu vzorem.

MUDr. František Koukolík, DrSc., je český neuropatolog, spisovatel, publicista a neúnavný propagátor kritického myšlení a vědeckého přístupu. Popularizaci vědy se věnuje systematicky a nezištně po značnou část vlastní profesní dráhy – ve svém oboru se zabývá vztahem mezi mozkem a chováním se značným přesahem do společenských věd. Zmínit je třeba jeho letitou spolupráci s Českým rozhlasem (Meteor) a Českou televizí (cykly Hádala se duše s tělem, Mozek a jeho duše, Jádro ad.). Je autorem a spoluautorem řady populárně naučných publikací, přispívá do časopisů a novin. Z několika desítek popularizačních titulů, které napsal samostatně, zaznamenaly značný ohlas čtyři vydání knihy Lidský mozek a jeho duše, neméně pozoruhodná je kniha věnovaná našemu národu s titulem Češi – proč jsme, kdo jsme.

V ČR zpopularizoval František Koukolík pojmy deprivant, mem a jiné. Jméno „Koukolík“ obdržela po slavném vědci planetka 10213 1997 RK7 (objevili M. Tichý a Z. Moravec v roce 1997).

Do OUTPLACEMENTU se zapojilo už více než dva tisíce lidí

Celkem 2 103 lidí, kteří ztrácí zaměstnání, dostalo prostřednictvím projektu OUTPLACEMENT šanci získat v co nejkratším čase novou práci. Téměř polovina z nich (1107 osob) už nastoupila do dalšího zaměstnání a pětina podpořených (434) přešla k novému zaměstnavateli přímo od toho předchozího. Nejčastěji v administrativě, v technických a dělnických oborech.
 
V poslední době se okruh častých profesí rozšířil také o práci v gastro oborech, hotelnictví a ve školství. Nejvíce zařazených klientů je v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Úřad práce ČR má k dispozici stamiliony korun, které mohou pomoci více než 25 tisícům lidí.
 
OUTPLACEMENTU mohou využít zaměstnanci, kterým hrozí, že přijdou o práci kvůli propouštění, jsou ve výpovědní době nebo zaměstnanci, jimž končí pracovní poměr dohodou či na základě pracovní smlouvy na dobu určitou. „OUTPLACEMENT pomáhá najít rychleji práci a vyhnout se všem problémům, které souvisejí s nezaměstnaností, především ztrátě příjmů. Po prvních měsících ukazuje, že plní svůj účel, je efektivní, a těm, co se do něj včas zapojí, slouží velmi dobře,“ vyzdvihla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Projekt není určen jen pro případy hromadného propouštění, ale pomáhá všem, kteří v nejbližší době přijdou o dosavadní práci. Jedinou, ale hlavní podmínkou je, že se zaevidují na Úřadu práce ČR ještě před koncem pracovního poměru jako ZÁJEMCI o zaměstnání.
 
„To znamená ještě v době, než o práci přijdou a jsou ve výpovědní době. Tento krok je velmi důležitý. Umíme lidem pomoci, ale je třeba, aby toto období nepropásli a obrátili se na Úřad práce ČR včas,“ zdůrazňuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon. OUTPLACEMENT rovněž umožňuje zaměstnavatelům, aby si proškolili své pracovníky dle svých potřeb, a tím pádem si je ponechali. Propouštěným zaměstnancům pomůže přejít z práce do práce, aby v ideálním případě nastoupili rovnou k dalšímu zaměstnavateli, aniž by se dostali do evidence Úřadu práce ČR.
 
Firmám, které přijmou propouštěné pracovníky, poskytne Úřad práce ČR příspěvek na mzdu nových zaměstnanců, a to max. 15 tisíc Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců. Pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a potřebuje zaměstnance proškolit, přispěje mu úřad až 85 % z celkové částky určené na výdaje související se změnou nebo zvýšením kvalifikace nových či stávajících zaměstnanců. Zároveň plně uhradí mzdové náklady na zaměstnance po celou dobu jejich účasti na vzdělávání.
 
Na Úřad práce ČR se mohou obracet též zaměstnavatelé, kteří plánují snižování stavu svých zaměstnanců. I v těchto případech umí úřad pomoci. Po dohodě se zaměstnavatelem zajistí přímo na pracovišti mobilní poradenské středisko, kde jeho zástupci poradí odcházejícím zaměstnancům, jak dále postupovat, pokud jde o případnou evidenci na Úřadu práce ČR. Vytipují pro ně vhodná pracovní místa v regionu nebo třeba nasměrují na vhodnou rekvalifikaci.
 
„Úřad práce ČR dosud díky programu podpořil vytvoření 661 nových pracovních míst. Na nich pracují jak ti, kteří přešli rovnou od stávajícího zaměstnavatele k novému, tak ti, kteří se na Úřadu práce ČR zaevidovali jako zájemci o zaměstnání a ten jim pomohl získat práci,“ dodává Jana Maláčová.
 
Kromě individuální péče mohou zařazení klienti, kteří se zaevidovali jako zájemci o zaměstnání, absolvovat celou řadu aktivit. Mimo jiné kariérové poradenství, poradenství a školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo proškolení v oblasti měkkých dovedností. Dosud tito zájemci absolvovali v součtu 6 512 individuálních schůzek se zaměstnanci Úřadu práce ČR. V odůvodněných případech jim Úřad práce ČR přispívá i na cestovní výdaje spojené např. s dojížděním na kurzy nebo třeba hlídáním dětí. V neposlední řadě mohou klienti absolvovat rekvalifikační kurzy. Prozatím jimi úspěšně prošlo 143 lidí. Největší zájem je o kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů skupiny C, E a profesní průkazy, dále o kurzy pro svářeče, pracovníky v elektrotechnice, obsluhu elektrovozíku, pracovníky v sociálních službách nebo třeba kurzy účetnictví a IT. Kromě už zmíněné rekvalifikace Úřad práce ČR klientům také poradí, jak efektivně hledat práci, správně napsat životopis, vystupovat při přijímacích pohovorech či komunikovat s potenciálními zaměstnavateli.
 
Příběh Moniky Černé: Nový start jí umožnil skloubit práci s péčí o rodinu
Paní Černá pracovala ještě nedávno v personalistice. Náročná práce však šla jen těžko skloubit s péčí o malé děti. Proto se rozhodla využít nabídku Úřadu práce ČR na vstup do
programu OUTPLACEMENT. A ten ji nasměroval až na současné podnikání v digitálních technologiích.
 
„Moje původní zaměstnání bylo v HR. Bylo to náročné, co se týká pracovní doby. Tak jsem si řekla, že bych chtěla jít jiným směrem a dostala jsem se k projektu OUTPLACEMENT.
Díky účasti v něm jsem mohla absolvovat grafický kurz,“ popisuje jednatřicetiletá maminka dvou holčiček z Ústí nad Labem, která se nakonec rozhodla zahájit samostatně výdělečnou činnost a věnovat více času rodině.
 
„Nikdy předtím jsem v evidenci Úřadu práce ČR nebyla a vůbec jsem nevěděla, že má takové možnosti. Určitě vnímám tuto pomoc velice kladně,“ shrnuje spokojená klientka.
________________________
 
Celý příběh Moniky Černé se dozvíte v tomto videu – https://www.youtube.com/watch?v=3_C9sSyWsp0.
________________________
 
Podrobné informace k projektu jsou k dispozici na webové stránce https://www.uradprace.cz/web/cz/-/outplacement. Zájemci mohou využít také speciální e-mail: outplacement@uradprace.cz.
 
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR

Vyjádření Státního úřadu inspekce práce k mimořádné kontrolní akci „Férová práce“

Opava – Oblastní inspektoráty práce v rámci mimořádné celostátní kontrolní akce nazvané „Férová práce“ zkontrolovaly doposud celkem 167 zaměstnavatelů. Mimořádná kontrolní akce „Férová práce“ probíhá ve všech 14 krajích České republiky a hlavním městě Praze, zapojilo se do ní celkem 299 inspektorů práce a jejím obsahem byla kontrola dodržování zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a také zásad bezpečnosti práce na pracovištích. Byla zaměřena zejména na velké průmyslové podniky, stavební firmy, zemědělské výrobce, logistické a skladovací firmy, sektor agropotravinářství, kdy kromě hlavních zaměstnavatelů probíhaly kontroly i subdodavatelů a agentur práce. Firmy byly ke kontrole vybrány jednotlivými oblastními inspektoráty práce, a to na základě posouzení hned několika kritérií – zejména přijatých podnětů od zaměstnanců, kontrolních zjištění z minulosti, indicií o možném porušování zákonů získaných z poradenské činnosti, informací od dalších úřadů spadajících pod Ministerstvo práce a sociálních věcí (Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení) a rovněž informací od odborových organizací atd.

Mimořádné kontrolní akce tvoří nedílnou součást kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce a operativně podle aktuálních potřeb doplňují pevně stanovený, a Ministerstvem práce a sociálních věcí schválený, roční plán kontrol. V roce 2018 se vedle této kontrolní činnosti konalo 6 mimořádných kontrolních akcí, při kterých bylo zkontrolováno celkem 444 zaměstnavatelů. V roce 2019 se konaly 2 mimořádné kontrolní akce, při kterých bylo zkontrolováno celkem 112 zaměstnavatelů. V roce 2020 se konaly 2 mimořádné kontrolní akce, při kterých bylo zkontrolováno celkem 327 zaměstnavatelů. Názvy jednotlivých kontrolních akcí přibližují jejich zaměření, například: „Celostátní kontrolní akce zaměřená na odhalování nelegálního zaměstnávání“ (2020), „Mimořádná kontrolní akce nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců zaměřena na pracovní vykořisťování“ (2019) a „Mimořádná kontrolní akce nelegálního zaměstnávání na stavbách“ (2018).

V souvislosti  s kampaní „Férová práce“ se v médiích objevila řada nesrovnalostí, které dobře  ilustruje případ kontroly ve společnosti Brano a.s. Předmětem kontroly Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj zde byla jak společnost Brano a.s., tak  její subdodavatelé a pracovní agentury (celkem 6 zaměstnavatelů), a to na základě několika podnětů upozorňujících na možné porušování zákonných předpisů u různých zaměstnavatelů působících na daném pracovišti společnosti BRANO a.s. Kontrola proběhla zcela korektně, zúčastnilo se jí 13 inspektorů, kteří se na pracovišti pohybovali vždy v doprovodu odpovědného zaměstnance společnosti, a  výkonem kontroly nedošlo k žádnému omezení samotného provozu.

K tomu generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudlof Hahn dodává: „Oblastní inspektoráty práce při svých kontrolách postupují v souladu se zákonem o inspekci práce a kontrolním řádem a nejinak tomu bylo a bude v případě kontrol v rámci kampaně „Férová práce“.“

  • Zdroj: Státní úřad inspekce práce

Projev předsedkyně Evropské komise o stavu Unie

V obecné rovině zhodnotila reakci EU na pandemii COVID-19 slovy, že pandemie byla obdobím hledání duše a Evropa dokázala, že ji má. Dle předsedkyně Evropské komise (EK) může být EU hrdá na své úspěchy během pandemie a od jiných regionů nás odlišují naše hodnoty. Dále hovořila o Konferenci o budoucnosti Evropy (COFE), kterou označila zejména jako fórum pro mladé lidi. Evropská komise se doporučením Konference bude pečlivě věnovat. Předsedkyně EK dále zdůraznila, že hodnoty a právo EU, včetně zásad právního státu ve všech členských státech EU, stojí nad vnitrostátním právem a rozpočet EU bude všemi prostředky chráněn před zneužitím a korupcí.

PODROBNĚJI PAK HOVOŘILA K DALŠÍM OKRUHŮM:

Zdraví / pandemie, kde vysvětlila činnost EU a úspěchy v očkování s tím, že další prioritou je pomoci chudším zemím při očkování jejich obyvatel. Dle Ursuly von der Leyen je nyní načase zahájit tzv. Unii zdraví a misi připravenosti a odolnosti (s investicí 50 miliard EUR do roku 2027). Za velký úspěch považuje předsedkyně digitální covid pas a to s ohledem na rychlost a politickou vůli.

V otázce klimatu prezentovala nový evropský Sociálně klimatický fond a vyzvala Evropský parlament a členské státy, aby nerozbourali „klimatický balíček‘“. Dle předsedkyně EK chce EU zdvojnásobit globální investice do ochrany biodiverzity, zároveň uvedla, že čínské a americké závazky v ochraně klimatu považuje za nedostatečné.

Hospodářství a digitální agenda 
Evropa roste 5% tempem, tedy rychleji než USA a Čína. Komise v příštích týdnech znovu zahájí diskusi o správě ekonomických záležitostí (economic governance ). Ursula von der Leyen zdůraznila, že 30 let jednotného trhu je velkým úspěchem a hybnou silou zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Digitální transformace je bodem zlomu, který musíme zvládnout, abychom se posunuli dále.  Jinak utrpí prosperita. A jádrem této transformace jsou čipy. Jejich akutní nedostatek ukazuje, že musíme toto odvětví přitáhnout do EU. EK proto představí „evropský zákon o čipech“ (European Chips Act)  s cílem vytvořit nejmodernější průmysl a přivést zpět výrobu polovodičů.

Předsedkyně EK se věnovala i daním. Firmy musí platit daně tam, kde vytváří zisk. Příslušná legislativa je v přípravě. EK také předloží návrh tzv. „vlastních zdrojů“.

Sociální otázky
Předsedkyně EK považuje sociální pilíř za klíčový pro svou Komisi. Současnou mladou generaci považuje za nejlépe vzdělanou v historii Evropy (poz. Rok 2022 bude Evropským rokem mládeže). Dále prezentovala program ALMA, určený pro mladé lidi, kteří odcházejí do zahraničí.

Mezinárodní otázky a obrana
Nová geopolitická situace v budoucnu zásadně změní náš svět. EU pomůže politicky a finančně Afghánistánu a nové společné prohlášení EU a NATO by mělo přijít do konce roku.

Dále předsedkyně uvedla, že pokud nebudeme řešit krize v zahraničí, krize přijdou  k nám. Musíme posílit nástroje kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany. Potřebujeme obrannou unii, ale chybí nám k tomu politická vůle (např. Interoperabilita). Potřebujeme také zpravodajskou kapacitu EU a musíme spojit naše roztříštěné síly. Pomoci by mohlo např. odpuštění DPH při nákupu obranných prostředků v EU.  Nová obchodní a technologická rada mezi EU a USA je příslibem další spolupráce.  

Na mezinárodní úrovni je dle předsedkyně velmi slibná Indo-pacifická strategie, nebo tzv. „Global Gateway“ –  nový nástroj partnerství pro investice do infrastruktury (Evropská hedvábná stezka). Obchod ale nikdy nelze provádět na úkor lidí v regionech, proto bude navržen zákaz obchodu s výrobky pocházející z nucené práce.

PRVNÍ ZHODNOCENÍ PROJEVU Z POZICE BYZYNSU

Z pohledu byznysu lze projev hodnotit jako kombinaci politických prohlášení a konkrétních oznámení. Ekonomická stránka byla silnější, než v minulém roce, ale struktura sdělení není vždy jasná. Jakkoli byl projev vřele přijat členy EP.

Z pohledu firem jsou zásadní tyto body – Evropský zákon o čipech, nová strategie „Global Gateway“, návrh odstranit DPH u obranných produktů a zákaz obchodu s výrobky pocházejícími z nucené práce. Oceňujeme akcent na Jednotný trh.

Celý projev můžete slyšet na stránkách Evropské komise.

Fára Pavel
kategorie Evropská komise

Stres a syndrom vyhoření – Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců 4

Čtvrtá část mediální kampaně Výzkumného ústavu bezpečnosti práce se zaměřuje na syndrom vyhoření.

Stres na pracovišti negativně ovlivňuje nejen produktivitu, ale rovněž  i fyzické a duševní zdraví zaměstnanců. Syndrom vyhoření je jedním z důsledků nezvládnutého pracovního stresu. Z provedených studií v České republice například vyplývá:

  • Pro více než pro polovinu učitelů základních škol je práce zdrojem dlouhodobého stresu vedoucímu k vyhoření
  • Více než 30 % lékařů vykazuje symptomy syndromu vyhoření a více než 80 % lékařů se cítí syndromem vyhoření ohroženo
 
Přílohy:

Vláda schválila desatero, které připraví Česko na stárnutí

Česká společnost stárne – v roce 2050 by měli senioři tvořit až 30 procent všech obyvatel. Vláda proto projednala a schválila dokument s názvem „Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025“, který obsahuje desatero zajišťující Čechům a Češkám v budoucnu prožít důstojné, spravedlivé a komfortní stáří.
 
V Česku dnes máme 2,4 milionu lidí ve věku 65+, v roce 2050 jich podle předpokladů má být kolem 3 milionů. Cílem materiálu je připravit státní správu, samosprávy, zaměstnavatele i celou společnosti na tento demografický trend.
 
„Stárnutí společnosti nemá být strašákem, ale výzvou a příležitostí pro celou společnost, jak využít potenciál lidí ve vyšším věku, a jak jim zajistit důstojné stáří. Desatero obsahuje priority, kterými je potřeba se v souvislosti se stárnutím Čechů zabývat. a zároveň jsou v něm návrhy opatření, přičemž na některých z nich už Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně pracuje. Jedním z takových kroků je zajištění spravedlivých důchodů,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta také připomíná, že nyní žije 14,8 % seniorů pod hranicí chudoby, přičemž chudobou jsou více ohroženy ženy, které mají v průměru o skoro 3000 Kč nižší důchody než muži. „K částečnému narovnání pomůže již schválené tzv. výchovné, tedy příspěvek za každé vychované dítě 500 Kč měsíčně ke starobnímu důchodu,“ dodává ministryně. „Kritická je otázka bydlení, jehož cena v posledních letech raketově stoupá. Senioři již nyní vydají za bydlení v průměru skoro čtvrtinu příjmů, přičemž ve městech je to podstatně více a situace tam začíná být pro seniory alarmující,“ říká dále.
 
Důležitým tématem jsou i dostupné a kvalitní zdravotní a sociální služby, které je potřeba přizpůsobit stále větší poptávce. „Společně s počtem seniorů se prodlužuje i délka života, takže bude nutné posílit také sociální a zdravotní služby. Jednoznačným trendem je ale snaha umožnit, aby senioři mohli v maximální míře pobývat komfortně v jejich domácím prostředí,“ poukazuje Jana Maláčová. „Předpokladem pro vytvoření dostatečné sítě těchto služeb je nejen zajištění náležitého finančního ocenění pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách, ale i podpora tzv. neformálně pečujících, tedy lidí z blízkého okolí seniorů. Těch je v ČR aktuálně okolo 400 tisíc,“ zdůrazňuje ještě. „Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025“ řeší i zaměstnávání osob ve věku 50+ a celoživotní vzdělávání s důrazem na digitální gramotnost a rovněž rozšiřovat možnosti flexibilní práce. „Je nutné dál podporovat institut sdíleného pracovního místa, které usnadní zaměstnávání rodičů malých děti, osob se zdravotním omezením, a právě osob starších 50 let,“ říká Jana Maláčová.
 
Opatření zmíněná v Desateru budou do 12 měsíců po schválení Strategického rámce detailně rozpracována v navazujícím akčním plánu.
 
Desatero přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025
 
1) Spravedlivé důchody
Průměrný starobní důchod 2021 = 15 414 Kč (2020 – 14 451 Kč, 2019 – 13 431 Kč), v roce 2022 se zvýší odhadem na 16 331 korun.
 
OPATŘENÍ:
• připravit návrh na dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující ve fyzicky náročných profesích. – předloženo vládě ke schválení
• snižování rozdílu mezi důchody mužů a žen. – „výchovné“ (500 Kč za každé dítě) schváleno a publikováno ve Sbírce zákonů (účinné od 1.1.2023)
• navýšení vdovských a vdoveckých důchodů
• identifikace dodatečných zdrojů příjmů státního rozpočtu
• vytvoření informačního systému o budoucí výši důchodu – důchodová kalkulačka
 
2021
• postupná valorizace důchodů, aby dosahoval min. 40 % průměrné mzdy – probíhá, (2021 zvýšení důchodů o 5,8 %, 2022 o 5,2 %)
 
2) Dostupnější a kvalitní sociální a zdravotní služby
Senioři v ČR prožijí cca 17 let se zdravotní indispozicí, ubývá lékařů na venkově, je nedostatek geriatrů
 
OPATŘENÍ:
• podpora kvalitních a dostupných služeb s důrazem na setrvání v domácím prostředí a na kontinuální stabilitu financování sociálních služeb, rozšíření vícezdrojové financování soc. služeb
• vytvoření dostupného a finančně udržitelného systém provázaných zdrav. a soc. služeb
• vytvoření dostatku kapacit a personálu vzhledem ke stárnutí populace
• vytvoření modelu financování k zajištění náležitého finančního ohodnocení personálu
 
3) Dostupnější a bezbariérové bydlení pro seniory
Průměrné náklady na bydlení u seniorů v ČR = 23 % jejich příjmů, 45 % domácností pobírající příspěvek na bydlení jsou senioři, nejvíce ve městech
 
OPATŘENÍ:
• navýšení dotačního titulu MMR pro bezbariérové bydlení na 500 mil. Kč, příprava nového titulu na bezbariérové úpravy bytu
• podpora bydlení seniorů na venkově (komunitní domovy)
• podpora sendvičové generace a neformálních rodinných pečujících
• v ČR rodina pokrývá více než 80 % z poskytované dlouhodobé péče o seniory
 
4) Každý pátý obyvatel ČR se stará o svého blízkého
Zhruba 400 tisíc se věnuje neformální péči v průměru 37 hodin týdně, většinou ženy ve středním nebo raném důchodovém věku (2020 – 363 340 příjemců příspěvku na péči)
 
OPATŘENÍ:
• neformální pečující jako cílová skupina soc. služeb – v návrhu novely zákona č. 108/006 Sb., o sociálních službách, nebyla schválena
• analýza možnosti započítávání doby péče do starobního důchodu
• podpora slaďování osobního a pracovního života
• analýza většího počtu mužů do péče
 
5) Příprava státu na stárnutí společnosti
OPATŘENÍ:
• zmapovat dopady stárnutí společnosti na státní správu a samosprávy
 
6) Podpora rodiny a mezilidské vztahy
 
OPATŘENÍ:
• analýza a podpora poradenských aktivit a služeb primární prevence pro osoby 50+ a pro pečující
• zahrnutí do Koncepce rozvoje dobrovolnictví podporu rodiny, mezigeneračního dialogu a pozitivního stárnutí
 
7) Bezpečný život seniorů, boj proti diskriminaci, násilí a tzv. šmejdům, zvýšení ochrany spotřebitele
18,5 % seniorů, kteří žijí sami se necítí bezpečně, 47 % seniorů přeposílá pravdivé, ale i falešné emaily, v ČR není otázka ochrany práv seniorů komplexně řešena
 
OPATŘENÍ:
• podpora služeb prevence kriminality
• zvyšovat informovanost seniorů o jejich lidských a spotřebitelských právech
• analýza věkové diskriminace a s ní spojených překážek
 
8) Celoživotní učení, trh práce a aktivní stárnutí
v kategorii 55-59 let v ČR nadprůměrná zaměstnanost, s vyšším věkem, ale klesá (2020 zaměstnanost osob 65+ byla 6,9 %), zásadními faktory nižšího uplatnění starších osob na trhu práce je nižší motivace pracovat nebo zdravotní problémy
 
OPATŘENÍ:
• podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání, aktivního stáří a flexibilních forem práce
• kvalifikace lektorů na práci se specifickými skupinami
• motivace zaměstnavatelů pro zaměstnávání osob 50+
• ukotvení udržitelnosti aktivně pracovních vztahů osob 50+
 
9) Bezbariérový veřejný prostor
 
OPATŘENÍ:
• bezbariérová veřejná doprava
• navýšení titulu Bezbariérové obce z 20mil. na 30mil.Kč.
 
10) Osvěta a medializace tématu stárnutí
boj proti ageismu
 
OPATŘENÍ:
• odstranění předsudků k seniorům a stáří, příprava na stáří
• v rámci výuky na školách podpora mezigenerační solidarity a spolupráce
• osvětová konference ke dni seniorů
 
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příručka kyberbezpečnosti pro malé a střední firmy

Krize covid-19 zdůraznila důležitost internetu a počítačů pro malé a střední podniky. Kvůli udržení podnikání během pandemie muselo mnoho malých a středních podniků přijmout opatření k zajištění kontinuity provozu, jako je využití cloudových služeb, zlepšení internetových služeb, modernizace webových stránek a umožnění zaměstnancům pracovat na dálku.

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) proto vydala příručku, která poskytuje malým a středním podnikům 12 obecných praktických kroků, jak lépe zabezpečit systémy a podnikání.

ENISA spustila také on-line nástroj Secure SME, kde firmy najdou další konkrétní tipy, jak se zabezpečit a odkazy na užitečné zdroje v oblasti kyberbezpečnosti.

kategorie Z hospodářské politiky