Vláda jednala s vedením Olomouckého a Moravskoslezského kraje o pomoci strukturálně znevýhodněným regionům

Tisková konference po výjezdním zasedání vlády v Jeseníku, 29. března 2023.
Tisková konference po výjezdním zasedání vlády v Jeseníku, 29. března 2023.

Vláda Petra Fialy se ve středu 29. března 2023 na výjezdním zasedání v Jeseníku zabývala tématy souvisejícími s rozvojem socioekonomicky zaostávajících a strukturálně postižených regionů. Na schůzi vlády navázalo jednání s vedením Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Poté se členové vlády sešli i se starosty obcí na Jesenicku.

 

Výjezdní zasedání vlády v severomoravském Jeseníku bylo prvním z plánovaných pravidelných jednání vlády v regionech. Kabinet plánuje uskutečňovat tato výjezdní zasedání pravidelně. V Jeseníku se zabýval tématy, která jsou důležitá právě pro znevýhodněné regiony

„Nechceme ‚vládnout‘ celé zemi jenom z Prahy, ale zajímá nás, jak konkrétně můžeme pomoci lidem v konkrétních regionech, oblastech, městech a obcích a zvláště tam, kde čelí určitým nevýhodám nebo problémům, jako je to právě na tomto místě. Bylo to první plnohodnotné výjezdní zasedání vlády v tomto formátu. Chci, aby se takováto výjezdní zasedání, kdy se členové vlády skutečně věnují návštěvám jednotlivých míst, mluví s lidmi z různých sociálních skupin z toho regionu, setkáme se s vedením kraje nebo krajů, jako v dnešním případě, se starosty, konala třikrát až čtyřikrát do roka a staly se pravidelnými. Nechceme do regionů pouze vozit píárové vzkazy, ale chceme lidem naslouchat a hledat skutečná řešení,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala a poděkoval starostce Jeseníku Zdeňce Blišťanové za organizaci akce a oběma hejtmanům, Josefu Suchánkovi z Olomouckého kraje a Ivo Vondrákovi z Moravskoslezského kraje, za přínosnou debatu, kterou s vládou na společném jednání vedli.

„Je jasné, že abychom dokázali snížit rozdíl, který je mezi znevýhodněnými a ostatními regiony, tak se musíme zaměřit na výstavbu silnic, železnic, na rozvoj moderních technologií a – příkladem může být tady Jesenicko – na rozvoj cestovního ruchu, což jsou věci, které těmto regionům zcela konkrétně pomohou,“ podotkl premiér Fiala.

Vláda projednala aktualizaci Národního plánu obnovy a zabývala se nabídkou Evropské komise vzít si za výhodných podmínek půjčku z Nástroje pro oživení a odolnost. „Shodli jsme se, že potvrdíme Evropské komisi do konce března předběžný zájem České republiky o půjčku v minimální výši 2,9 miliardy eur. Tato půjčka ale může být v závislosti na definitivně stanovených podmínkách Evropskou unií navýšena až na jedenáct miliard eur,“ konstatoval předseda vlády.

Příprava půjčky je silně provázána s úpravou grantové části Národního plánu obnovy. Vláda proto uložila ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem pro evropské záležitosti a vládním zmocněncem pro odolnost a modernizaci ekonomiky předložit vládě ke schválení aktualizovanou verzi Národního plánu obnovy, včetně půjčky z Nástroje pro oživení a odolnost, která bude podkladem pro další jednání s Evropskou komisí. „Tyto změny povedou k tomu, abychom dokázali prostředky z Národního plánu obnovy lépe využít a aby byl náš návrh Národního plánu obnovy také přijat v Bruselu,“ upřesnil premiér Fiala.

Vláda projednala a schválila změnu dokumentace č. 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+, kterou předložil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj. Změna spočívá ve stanovení nových kritérií, které budou uplatněny v rámci posledních výzev programu u dotačních titulů na podporu obnovy místních komunikací a rekonstrukci a přestavbu veřejných budov. Tyto dotační tituly z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova jsou určeny pro obce do 3 000 obyvatel a jejich cílem je mimo jiné podpořit obnovu a rozvoj sídel a zvýšit kvalitu života jejich obyvatel.

Kabinet se zabýval také problematikou podpory rozvoje socioekonomicky zaostávajících a strukturálně postižených regionů. Jedná se buď o hospodářsky a sociálně ohrožená území, což jsou území, která z hlediska sledovaných ekonomických a sociálních ukazovatelů dosahují nejhorších hodnot, nebo o strukturálně postižené regiony, což jsou oblasti, které čelí negativním sociálním, hospodářským a environmentálním dopadům spojeným s odchodem od uhlí a s transformací na klimaticky neutrální ekonomiku. Vláda do těchto regionů cílí mimo jiné dotační politiku v rámci domácích i evropských dotačních titulů, zvýhodňuje je i v nastavení pravidel pro udělování investičních pobídek a pomáhá i metodickou a institucionální podporou a sdílením dobré praxe.

„Podpora strukturálně postižených regionů má vést k tomu, abychom snižovali rozdíl mezi jednotlivými regiony České republiky. Proto do znevýhodněných regionů musí stát směřovat dotační podporu formou speciálních výzev pro příslušné regiony či typy obcí nebo bonifikaci projektů z daného území. To je důležité, aby se nám ty nůžky nerozevíraly, ale abychom naopak kvalitu života a rozvoj těch regionů přibližovali, což je důležité pro celou Českou republiku,“ poznamenal Petr Fiala.

Nezbytnou součástí rozvoje těchto regionů je i zlepšování dopravní infrastruktury. Ministr dopravy proto informoval vládu o aktuálních i plánovaných investicích do výstavby a rekonstrukce silnic, dálnic, železnic a další infrastruktury, které jsou realizovány v gesci Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic. Mezi nejvýznamnější takové projekty patří dokončovaný obchvat Bludova za 2,323 miliardy korun, připravovaný 18,2 kilometru dlouhý úsek dálnice D35 mezi Mohelnicí a Starým Městem, chystané obchvaty Šumperka a Zábřehu, modernizace lokálních železničních tratí a rekonstrukce nádražních budov, například v Ostružné, Jindřichově ve Slezsku nebo v Rýmařově. Celkem stát vydá na modernizace a výstavbu silnic v okresech Bruntál, Jeseník a Šumperk letos a v dalších letech celkem 24,7 miliardy korun a na investice do místní železnice více než 1,7 miliardy korun.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-29–brezna-2023-203951/.

Premiér Petr Fiala na Jesenicku ujišťoval, že vláda nezapomíná na regionální problémy

Premiér Petr Fiala navštívil stavbu obchvatu Bludova, 29. března 2023.
Premiér Petr Fiala navštívil stavbu obchvatu Bludova, 29. března 2023.
Jak může vláda pomoci ve zlepšování a rozšiřování sítě silnic a železnic, a také jak pomoci regionu v cestovním ruchu a dalších důležitých oblastech, zjišťoval předseda vlády Petr Fiala ve středu 29. března na Jesenicku. Před výjezdním zasedáním vlády v Jeseníku se premiér společně s ministrem dopravy Martinem Kupkou zúčastnil kontrolního dne obchvatu Bludova, s vicepremiérem a ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem navštívil provoz státního podniku Horské lázně Karlova Studánka a setkal se také se starostkou města Jeseník Zdeňkou Blišťanovou.

Podle předsedy vlády je důležité, aby ministři nevládli jenom z Prahy, ale řešili konkrétní problémy konkrétních lidí v konkrétních regionech. Ještě před výjezdním zasedáním vlády v Jeseníku tak premiér a další ministři absolvovali řadu setkání, aby zjistili, co obyvatele Jesenicka trápí a v čem by mohla vláda regionu pomoci. „Právě na Jesenicko předchozí vlády často bohužel zapomínaly,“ upozornil premiér.

S budováním dálnice D35, která společně s dálnicí D11 představuje alternativní severní trasu spojující Čechy s Moravou, souvisí také budovaný obchvat Bludova. Silnice z Olomouce přes Mohelnici, Zábřeh na Moravě, Šumperk a Jeseník, která pokračuje až do Polska, tvoří důležitou dopravní tepnu celého regionu. Obchvat Bludova tak usnadní cestu všem, kteří by jinak museli projíždět centrem obce. Premiér Petr Fiala a ministr dopravy Martin Kupka se dnes na kontrolním dni ujistili, že průběh stavby probíhá tak, jak má a otevřen by měl být už příští rok. „ČR potřebuje zlepšit svoji dopravní infrastrukturu. Pracujeme na tom velmi intenzivně. A toto je příklad stavby, která se skutečně daří a která přinese občanům výrazné zlepšení dopravní dostupnosti,“ dodal předseda vlády.

Z Bludova se premiér Petr Fiala přesunul do Horských lázní Karlova studánka a za účasti vicepremiéra a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka se setkal s vedením státního podniku a zástupci obce. „Probírali jsme především to, jak může stát systematicky pomáhat lázeňství a cestovnímu ruchu. Dobrá zpráva je, že po pandemii koronaviru se lázeňství opět nadechuje a staví na vlastní nohy a těší se vyššímu počtu návštěvníků,“ uvedl premiér Fiala s tím, že i přes těžkosti, jako byl růst cen energií a dalších komodit, se hospodářský výsledek podniku za minulý rok podařil udržet v černých číslech.

Ještě před jednáním vlády, které se konalo na Městském úřadu v Jeseníku, se předseda vlády setkal se starostkou města Zdeňkou Blišťanovou, se kterou řešil zejména to, jak podobným regionům pomoci.

Premiér se během návštěvy Jeseníku také zajímal, jak se žije místním živnostníkům, a jaké vládní kroky by jim mohly pomoct, aby se majitelé malých obchodů nemuseli zdržovat povinnou administrativou, ale věnovali se naplno svému podnikání. Cestou na jednání vlády se tak zastavil u podnikatelky Simony Bělíčkové, která provozuje květinářství, jež založila před téměř třiceti lety její maminka.

Premiér Fiala se připojil k otevřenému dopisu předsedů vlád šéfům technologických gigantů

Premiér Fiala se připojil k otevřenému dopisu předsedů vlád šéfům technologických gigantů
Premiér Fiala se připojil k otevřenému dopisu předsedů vlád šéfům technologických gigantů

Předsedové vlád osmi evropských zemí, včetně českého premiéra Petra Fialy, se otevřeným dopisem obrátili na ředitele největších technologických platforem provozujících sociální sítě s výzvou k efektivnějšímu boji proti dezinformacím. Upozorňují, že sociální média se v demokratických zemích stala virtuálním bojištěm a nepřátelské mocnosti využívají online služby k provádění dezinformačních kampaní s cílem destabilizovat a oslabit demokratické země. Předsedové vlád v dopise vyzývají technologické společnosti k přijetí konkrétních opatření a rovněž ke zlepšení spolupráce s vládami, odborníky či akademickou obcí. Své podpisy pod dokument připojili předsedové vlád Moldavska, České republiky, Slovenska, Estonska, Litvy, Lotyšska a Ukrajiny.

 

Vážení generální ředitelé,

Obracíme se na vás s velkou naléhavostí a vyzýváme vás k jednání. Demokracie napříč celým světem bojují proti dezinformacím, které podkopávají náš mír a stabilitu, a abychom z tohoto boje vyšli vítězně, potřebujeme vaši podporu.

Technologické platformy, jako je ta vaše, se staly virtuálním bojištěm a nepřátelské zahraniční mocnosti je využívají k šíření falešných zpráv, které protiřečí zprávám zpravodajských serverů opírajících se o fakta. Jednou z jejich nejdůležitějších a nejrozsáhlejších zbraní jsou dezinformace. Vytváří a šíří falešná sdělení, aby strategicky podpořily škodlivé cíle.

Moldavsko se po brutální ruské invazi na Ukrajinu, se kterou sousedí, ocitlo v čele informační války. Útoky jsou však vedeny i na všechny naše země, protože i když se přímé cíle liší, konečné cíle informační války jsou univerzální.

Manipulace s informacemi ze zahraničí a zásahy do nich, včetně dezinformací, jsou využívány k destabilizaci našich zemí, k oslabení našich demokracií, ke zmaření vstupu Moldavska a Ukrajiny do Evropské unie a k oslabení naší podpory Ukrajině v době agresivní války vedené Ruskem.

Sociální média se stala významným kanálem pro šíření falešných a manipulativních zpráv. Placené reklamy a umělé posilování na platformách společnosti Meta, včetně Facebooku, jsou často využívány k výzvám k násilným sociálním nepokojům, k vyvolávání násilí v ulicích a k destabilizaci vlád.

Velké technologické společnosti by měly být ostražité a bránit se tomu, aby byly využívány jako prostředek k prosazování takových cílů. Měly by přijmout opatření vedoucí k tomu, aby jejich platformy nebyly využívány k šíření propagandy nebo dezinformací, které podporují válku, ospravedlňují válečné zločiny, zločiny proti lidskosti nebo jiné formy násilí.

Měly by posílit spolupráci a zapojení širokého spektra zúčastněných stran – vlád, občanské společnosti, odborníků, akademické obce, nezávislých médií a subjektů zabývajících se prověřováním faktů. Jsou klíčovými partnery pro účinnou celospolečenskou reakci na tuto hrozbu.

Je sice chvályhodné, že společnosti, které působí v oblasti sociálních médií, průběžně aktualizují své zásady moderování obsahu, zdokonalují své možnosti moderování, používají označení obsahu nebo zavádějí omezení pro sdílení obsahu prostřednictvím aplikací pro zasílání zpráv, nicméně je třeba vyvinout větší úsilí.

Naší společné věci může pomoci několik konkrétních kroků:

Online platformy by měly přijmout konkrétní opatření, aby zabránily využívání svých služeb jako nástrojů a prostředků k prosazování nekalých cílů. Patří sem i to, že nebudou přijímat platby od osob, na které byly uvaleny sankce za jejich jednání namířené proti demokracii a lidským právům.

Návrhy algoritmů by měly při propagaci obsahu upřednostňovat přesnost a pravdivost před zapojením. Musí být rovněž transparentnější. Veřejnost by měla znát zásady online platforem a způsob jejich prosazování. Pro pochopení taktik a technik manipulativních kampaní a nepřátelských aktérů je klíčové, aby výzkumná komunita měla bezplatný nebo cenově dostupný přístup k datům platforem.

Platformy by měly vyčlenit dostatečné personální a finanční zdroje, aby mohly účinně reagovat na výzvy spojené s moderováním obsahu, zejména pak pokud jde o komplikovanou problematiku nenávistných projevů, kde automatické algoritmy nemusí stačit a rozhodující je lidská kontrola.

Platformy by se měly zabývat narůstající hrozbou, kterou pro demokracie představují deepfakes a další dezinformace vytvářené umělou inteligencí, zejména ze strany zahraničních nepřátelských aktérů. Platformy musí zajistit, aby deepfakes a texty napsané umělou inteligencí byly jasně označeny, aby bylo možné identifikovat automatizované manipulativní kampaně. Proto je třeba dlouhodobě investovat do nástrojů pro identifikaci deepfakes a automaticky generovaných textů.

K řešení těchto problémů je zapotřebí důsledný globální přístup k regulaci – a také samoregulaci ze strany velkých technologických firem. A vzhledem k celosvětové dominanci omezeného počtu hráčů se tato potřeba stává ještě naléhavější.

Je to výzva k činům, protože manipulace s informacemi ze zahraničí a zasahování do nich, včetně dezinformačních kampaní, představují hrozbu pro demokracii, stabilitu a národní bezpečnost. Velké technologické společnosti se mohou stát důležitými spojenci v našem společném úsilí v boji proti nepřátelským informačním útokům proti demokraciím a mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech. Naléhavě vás proto žádáme, abyste spojili své síly s demokratickými vládami a občanskou společností a spolupracovali na ochraně důvěryhodnosti informací a zajištění bezpečnosti našich společností.

S pozdravem

Jeho Excelence Dorin Recean, předseda vlády Moldavské republiky

Jeho Excelence Petr Fiala, předseda vlády České republiky

Jeho Excelence Eduard Heger, předseda vlády Slovenské republiky

Její Excelence Kaja Kallasová, předsedkyně vlády Estonska

Jeho Excelence Krišjānis Kariņš, předseda vlády Lotyšska

Jeho Excelence Mateusz Morawiecki, předseda vlády Polska 

Její Excelence Ingrida Šimonytėová, předsedkyně vlády Litevské republiky

Jeho Excelence Denys Šmyhal, předseda vlády Ukrajiny

Česká národní banka zachovala úrokové sazby ve stejné výši

Česká národní banka nechala v souladu s všeobecnými očekáváními na středečním zasedání základní úrokové sazby beze změny (již pošesté). Základní dvoutýdenní repo sazba tedy zůstala na úrovni 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %. Zachování stability sazeb po dnešním zasedání ostatně někteří členové bankovní rady již dříve naznačovali.

„Dnešní jednání bankovní rady žádné překvapení nepřineslo. Pro firmy se v podstatě nic nemění,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR. Dále dodává: I přes očekávání postupného poklesu meziroční míry inflace v průběhu roku očekáváme vysokou míru inflace i v letošním roce. Hodnotu přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen odhadujeme kolem 10 %, tedy stále daleko nad rámec inflačního cíle ČNB. Tomu odpovídají i inflační očekávání nefinančních podniků ze společného šetření SP ČR a ČNB, které hodnoty kolem 10 % indikují jak pro odhad nárůstu spotřebitelských cen, tak pro odhad průměrného nárůstu cen výstupů firem. Inflační prostředí vytváří i tlak na výši mezd. Byť nakonec jejich nárůst zůstává pod tempem míry inflace, inflaci to stále posiluje. Efekty již dříve utažené měnové politiky mohou na druhou stranu všichni vidět již několik čtvrtletí na vyšších nákladech na financování či hypotečním trhu. Náklady na úvěrové financování podniků v české měně jsou na nejvyšších nominálních hodnotách od roku 2004, což s dalšími nejistotami nepřispívá úvěrové a investiční aktivitě. Pro exportéry nebyl příznivý ani poměrně rychle posilující kurz koruny vůči euru v posledním roce. Zároveň česká ekonomika vstoupila koncem roku do technické recese a rozhodnutí centrální banky ponechává stabilitu sazeb, byť s ohledem na stále zcela nezchlazené inflační tlaky s riziky přísnější měnové politiky po delší dobu.“

 

Premiér Petr Fiala v Bruselu důrazně odsoudil únosy ukrajinských dětí do Ruska

Premiér Petr Fiala se chystá na zahájení březnového summitu lídrů evropské sedmadvacítky v Bruselu, 23. března 2023.
Premiér Petr Fiala se chystá na zahájení březnového summitu lídrů evropské sedmadvacítky v Bruselu, 23. března 2023.
Předseda vlády ČR Petr Fiala se ve dnech 23. a 24. března zúčastnil jednání Evropské rady a následně i eurosummitu. Hlavními tématy byly tentokrát hospodářství a konkurenceschopnost, jednotný trh, energetika a Ukrajina. K jednání se ve čtvrtek na dálku připojil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Lídři EU se ve čtvrtek také sešli na pracovním obědě s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.

Unijní lídři znovu důrazně odsoudili válečnou agresi Ruska vůči Ukrajině a vítají rezoluci Valného shromáždění OSN o „zásadách Charty OSN, jež jsou základem komplexního, spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině“, která byla přijata s širokou podporou mezinárodního společenství. Prezidenti a premiéři zemí EU přivítali novou dohodu, která zajistí Ukrajině do konce letošního roku jeden milion kusů dělostřelecké munice. K debatě se opět připojil na dálku i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Kromě dělostřelecké munice bude EU pokrývat také dodávky raket a střel země–země, pokud o ně Ukrajina požádá.

Lídři sedmadvacítky také vyzvali ostatní země světa, aby materiálně ani jinak nepodporovaly ruskou agresi. Země Evropské unie jsou zároveň odhodlány podílet se na krocích, které zabrání únosům ukrajinských dětí do Ruska. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyčíslila počet unesených dětí na 16 200, vrátit se jich podle ní podařilo 300. Generální tajemník OSN António Guterres na společném obědě přislíbil v tomto ohledu spolupráci agentur mezinárodního společenství. Premiér Petr Fiala označil únosy za mimořádně odporné.

„Tím se Rusko přibližuje skutečně těm nejhorším režimům, jaké známe z minulosti. Evropská rada to velmi silně vnímá a jsme připraveni se podílet na všech krocích, které tomu zabrání, budou tomu bránit a povedou také k potrestání těch, kteří to dělají. Musím ještě jednou sdělit, že všichni lídři rázně odsuzují zrůdné únosy ukrajinských dětí do Ruska,“ řekl premiér.

Tématem Evropské rady byly také konkurenceschopnost, jednotný trh a ekonomika. Česká republika je podle premiéra proexportní ekonomikou a z otevřenosti českého hospodářství mohou profitovat všechny země EU.

„Musíme si uvědomit, že každá země má jiné potřeby a je třeba najít takový přístup, který nikoho nepoškodí. Důrazně jsem proto podpořil plně funkční vnitřní trh, což je pro nás klíčový prvek konkurenceschopnosti. Dále jsem zdůraznil nutnost odbourávání bariér zejména v oblasti služeb a digitálních technologií, kde je obrovský, dosud nevyužitý potenciál,“ řekl premiér.

V oblasti energetiky se sedmadvacítka shodla na stále trvajícím základním cíli úplného odbourání závislosti na Rusku. Lídři řešili zejména zajištění dodávek energetických surovin a přijatelné ceny pro koncové zákazníky. Evropská rada vyzvala Komisi, aby dokončila vyhodnocování loňských nouzových opatření v oblasti plynárenství a případně navrhla jejich prodloužení.

„V případě nouzového nařízení ke snížení spotřeby plynu, které dojednalo české předsednictví loni v červenci, již Komise prodloužení navrhla a my tento krok jednoznačně podporujeme,“ uvedl premiér. Diskutoval se také nový návrh reformy trhu s elektřinou, který vydala Evropská komise. „Jednání budou dlouhá, ale Česká republika v něm bude jednoznačně chtít zachovat silné postavení koncového zákazníka i posílenou roli dlouhodobých smluv,“ doplnil předseda vlády.

Na závěr dvoudenního jednání se premiér Fiala zúčastnil eurosummitu, který jednal i s nečleny eurozóny hlavně o dopadech problémů bankovního sektoru v USA a Švýcarsku na evropskou ekonomiku.

„Navzdory nedávnému negativnímu vývoji v bankovním sektoru USA a ve Švýcarsku můžeme naše občany ujistit, že evropský bankovní systém je stabilní a české banky dostatečně odolné, aby tento tlak zvládly,“ uzavřel premiér Fiala.

TZ: Pracovní skupina ministra pro legislativu Michala Šalomouna projednala parametry chystané novely, která vytvoří institut dětského ombudsmana

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun na pracovní skupině k dětskému ombudsmanovi, 24. 3. 2023
Ministr pro legislativu Michal Šalomoun na pracovní skupině k dětskému ombudsmanovi, 24. 3. 2023
Praha, 24. března 2023 – Česká republika je o krok blíž k ustavení institutu dětského ombudsmana. Rýsují se parametry v chystané novele zákona o veřejném ochránci práv, která tento institut do českého právního řádu zavede. Dnes je projednala pracovní skupina, kterou v listopadu loňského roku zřídil ministr pro legislativu Michal Šalomoun a mezi jejímiž členy jsou zástupci ministerstev spravedlnosti, práce a sociálních věcí, zástupci veřejného ochránce práv, zmocněnkyně pro lidská práva, poslanci a senátoři napříč politickými stranami.

„Jsem rád, že se nám podařilo v této věci pokročit. Česká republika je jednou z posledních zemí Evropské unie, kde dětský ombudsman chybí. Právní ochranu dětí je třeba posílit, v praxi stále nastávají situace, kdy v některých případech zastání práv dětí například u soudu vázne,” říká ministr pro legislativu Michal Šalomoun a dodává: „Oceňuji věcnost a otevřený přístup členů pracovní skupiny v debatě nad pracovním textem novely zákona. Probírali jsme třeba to, jakým způsobem bude dětský ombudsman vybírán, kdo se jím může stát, jak budou vypadat jeho pravomoci a kompetence.“ 

Pracovní skupina probírala otázku postavení a nezávislosti budoucího dětského ombudsmana či rozsah jeho pravomocí  za předpokladu, že se Česká republika rozhodne pro model dvou samostatně působících ombudsmanů – dětského a stávajícího veřejného ochránce práv. Dále se debatovalo o tom, kdo by mohl modelově být vhodným kandidátem na dětského ochránce práv a zda do těchto kandidátů nezahrnout také například soudce projednávající opatrovnické spory.

„Dětský ombudsman může pomoci i v situacích, kdy je dítě dlouhodobě hospitalizované a zákonní zástupci s ním z různých důvodů nejsou. Není v pořádku, že někdy stráví děti dlouhé měsíce v zařízeních zcela samy. Ať už malá miminka v nemocnicích, nebo třeba adolescenti v psychiatrických léčebnách potřebují mít dospělého na své straně, když se v rodině něco ošklivého semele,“ říká místopředsedkyně Poslanecké sněmovny  Olga Richterová.

„V neposlední řadě je klíčové, aby instituce sloužila samotným dětem. Proto s nimi budeme úpravu konzultovat. Dětský ombudsman pak zřídí poradní orgán složený z dětí, se kterými bude na své činnosti spolupracovat. Bude tak posilovat participaci dětí, aby jejich hlas byl slyšet a děti se opravdu mohly podílet na rozhodování o záležitostech, které se jich týkají,“ doplňuje zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, která je rovněž v pracovní skupině ministra Šalomouna.

O novele, která by upravila vznik, působnost a pravomoci tzv. dětského  ombudsmana se jedná od minulého volebního období. Jsem ráda, že jsme se posunuli k návrhu, na němž je zdá se shoda napříč politickým spektrem. Je zjevné, že si všichni uvědomujeme, že děti jsou to nejcennější, co máme a musíme pečovat o to, aby se jim vždy dostalo účinného a relevantního zastání. Věřím, že dětský ombudsman  bude takovou roli plnit,“ uzavírá další členka pracovní skupiny, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová.

Členy pracovní skupiny ministra Šalomouna jsou dále například předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák, poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková, Helena Válková, Eva Decroix, senátorka Adéla Šípová a veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.

Ke zřízení institutu dětského ochránce práv Českou republiku dlouhodobě nabádá Výbor pro práva dětí OSN na základě Úmluvy o právech dítěte. Poté, co bude pracovní návrh textu novely zákona na základě dnešního jednání doplněn a zfinalizován, půjde do meziresortního připomínkového řízení.

Mimořádný úspěch odborové organizace UZO Alice

Kolektivní smlouva teď zaručuje nárůst mezd v průměru o šest až osm procent pro 1473 lidí. Platy se jim tak zvednou zhruba o dva tisíce korun, doteď brali v průměru 24 tisíc měsíčně.
 
Smlouva měla tři hlavní body, které pro zaměstnance byly stěžejní. „Prvním pilířem pro nás byla hlavně dobrá komunikace odborů se zaměstnavatelem. Šlo nám hlavně o to, aby zaměstnanci dostávali veškeré informace včas a mohli se k nim vyjádřit. Potom jsme chtěli zlepšit bezpečnostní podmínky a na závěr nám šlo o zvýšení mezd,“ dodala předsedkyně odborové organizace.
 

České firmy prohloubily na Tchaj-wanu své obchodní vztahy

České firmy za sebou mají úspěšná jednání v rámci podnikatelské mise do Jižní Koreje a na Tchaj-wan. Po programu v korejském Soulu a Busanu se delegace přesunala do Tchaj-peje, kde mimo jiné pětice českých podniků z oborů zdravotnictví, strojírenství, energetiky a ICT uzavřela memoranda o spolupráci s tchajwanskými partnery.

Na návštěvě Jižní Koreje a Tchaj-wanu doprovází předsedkyni Poslanecké sněmovny PČR Markétu Pekarovou Adamovou stovka českých firem a organizací vedených Svazem průmyslu a dopravy ČR a Česko-taiwanskou obchodní komorou. V Tchaj-peji na podnikatele čekala vůbec největší byznysová akce celého programu. Svaz průmyslu a dopravy a CIECA, Čínská mezinárodní asociace pro ekonomickou spolupráci, pro zástupce firem připravily 18. ročník Česko-tchajwanské podnikatelské rady, které se zúčastnilo přes 200 lidí. V rámci ní navíc pět českých podniků z oborů zdravotnictví, strojírenství, energetiky a ICT uzavřelo memoranda o spolupráci s tchajwanskými partnery.

02

„České firmy mají co nabídnout. Jsou flexibilní, inovativní, mají bohaté zkušenosti na mezinárodních trzích. V naší delegaci jsou progresivní, stabilní a perspektivní společnosti, jejichž spolupráce s tchajwanskými partnery může být pro obě strany velmi přínosná,“ řekl v úvodu Česko-tchajwanské podnikatelské rady Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Například firma APEX DYNAMICS CZECH s.r.o. úzce spolupracuje s tchajwanským výrobcem planetových převodovek a ozubených hřebenů více než 10 let. Za tuto dobu si tyto výrobky vydobyly silné postavení na českém trhu a společnost zde patří mezi tři největší dodavatele. Podpisem memoranda tak firma upevnila obchodní vztahy s tchajwanským partnerem a prohloubila technickou spolupráci pro vývoj pohonných systémů pro automatizaci českých strojů a podniků.

04

RAVEO s.r.o. uzavřelo memorandum se společností cpc Chieftek Precision Co., Ltd, protože chtějí společnými silami rozvíjet obchodní aktivity v rámci lineárních ložisek a také najít propojení ve vývoji nových produktů, na kterých by mohly spolupracovat i české subjekty. Podpisem se obě strany zavázaly také k úpravě cen produktů, které jsou nyní velmi diskutovaným tématem po letech enormního zdražování. Tímto krokem čeští výrobci a zákazníci dostanou zajímavější cenu pohonných lineárních jednotek, což jim ve výsledku zajistí větší konkurenceschopnost.

Ke vzájemné spolupráci se na Tchaj-wanu zavázala i firma IBG Česko s.r.o., významný výrobce a integrátor bateriových úložišť elektrické energie s pobočkami na Slovensku a Maďarsku. Se společností SMS InfoComm, která má již v Česku také pobočku, by na základě předchozích jednání v rámci podepsané dohody o spolupráci mohlo v ČR vzniknout recyklační centrum lithiových baterií zapadající do celého ekosystému cirkulární ekonomiky obou společností. IBG v rámci výzkumného projektu přizvalo ke spolupráci také akademický sektor prostřednictvím Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a také společnost CHEMINVEST, která zajišťuje projektovou dokumentaci potřebnou pro výstavbu recyklační linky.

03

Se společností SMS InfoComm pak memorandum o spolupráci podepsala i firma STIMVIA. Společně se chtějí podílet na výrobě a uvádět na trh produkt, který je ve své třídě první klinicky ověřený neinvazivní léčebný přístroj s biofeedback closed loop systémem.

Na spolupráci se dohodly i inovativní společnosti ICONTIO a TaiDoc Technology Corporation. Společně mají zájem o zlepšení zdravotní péče ve svých regionech s využitím nejnovějších technologií a originálních řešení. Partneři se dohodli na úzké spolupráci a vzájemné podpoře v otázkách společného zájmu ve výzkumu a vývoji technologií a řešení v oblasti telemedicíny a sociálních služeb nebo péče o osoby se speciálními potřebami včetně seniorů.

Část delegace českých podnikatelů a zástupců univerzit a samospráv doprovázející předsedkyni Poslanecké sněmovny bude na Tchaj-wanu do středy a druhá část až do konce týdne. Na firmy čeká v následujících dnech kromě řady obchodních jednání například veletrh Smart City Summit a Expo.

 

Předběžná registrace na misi do Japonska a do Korejské republiky

Ve dnech 10. – 17. června 2023 je plánovaná doprovodná podnikatelská mise místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj ČR, pana Ivana Bartoše, do Japonska a do Korejské republiky, kterou bude společně s kanceláří pana místopředsedy vlády organizovat Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Součástí programu podnikatelské delegace, který je nyní v jednání, budou podnikatelská fóra a B2B jednání českých firem s jejich partnery v obou navštívených zemích, které zahájí pan místopředseda vlády a jeho protějšky. V jednání jsou i návštěvy technologických parků a vybraných firem, společenské podniky za účasti české oficiální delegace včetně pana místopředsedy vlády a další program.

Rádi bychom vyzvali firmy, aby vyjádřily svůj předběžný zájem o účast v této podnikatelské delegaci. Účast na misi je doporučena především firmám z oblasti ICT, a to se ze zaměřením na gaming, AI a kyberbezpečnost, případně smart city řešení a také pro firmy a organizace z cestovního ruchu, včetně firem a start-upů se zajímavou nabídkou digitálních řešení v oblasti podpory cestovního ruchu a zájmu o cestování.

Účast je doporučena jak firmám, které již mají navázané vztahy a partnery v Japonsku a Korejské republice a chtějí partnerství podpořit, tak i firmám, které se začínají o teritoria zajímat, stejně tak začínajícím firmám, startupům. Účastnické firmy budou mít jedinečnou příležitost využít pozitivního vlivu politické delegace, která s sebou přináší možnosti setkání mj. s vrcholovým managementem japonských a korejských firem.

Členové podnikatelské delegace během cesty budou mít možnost:

  • Prezentovat své produkty/služby prostřednictvím B2B jednání, společného tištěného katalogu k misi a společných PPT prezentací na podnikatelských fórech/seminářích a matchmakingových akcích.
  • Seznámit se s povahou japonského a korejského trhu ve svém odvětví prostřednictvím návštěv relevantních institucí a japonských resp. korejských podniků.
  • Předem si určit vytipované konkrétní firmy/subjekty, které mají zájem během cesty do Japonska a Korejské republiky potkat.

Předběžná registrace je bezplatná. V případě zájmu o účast na misi prosíme o vyplnění stručného formuláře do 3. 4. 2023.