Státní zaměstnanci očkovaní proti covid-19 budou mít nárok na dva dny placeného volna, schválila vláda

Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády, 30. července 2021.
Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády, 30. července 2021.
Zaměstnanci státních orgánů a institucí budou mít v letošním roce nárok na další dva dny placeného volna v případě, že podstoupí očkování proti nemoci covid-19. Návrh příslušného dodatku ke Kolektivní dohodě vyššího stupně účinné od 1. ledna 2019 schválila vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi v pátek 30. července 2021. Souhlasila také s úpravami tří mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

„Jak už jsem avizoval, předložil jsem dnes vládě návrh, který vláda schválila, a zároveň jsem dnes podepsal s odborovými svazy dodatek ke kolektivní smlouvě, který stanoví, že všichni, státní zaměstnanci ve státní službě, u firem a institucí pod státem, kteří se naočkovali od 1. ledna 2021, mají nárok na dva dny indispozičního volna, které mohou čerpat až do konce roku. Tento můj návrh vychází z informací, které jsem získal z privátní sféry. Velké firmy, jako Škoda Auto nebo i dopravní podniky a další, motivují své zaměstnance, aby se očkovali. A to je to nejdůležitější, co my stále propagujeme,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

V případě dvoudávkové vakcíny získá nárok na jeden den po absolvování první dávky a na druhý den po absolvování dávky druhé, u jednodávkové vakcíny získá nárok na dva dny hned po prodělaném očkování. Volné dny si zaměstnanec může vybrat podle svého uvážení až do konce roku a nárok na ně má i ten, kdo už očkování prodělal. V obou případech se prokáží zaměstnavateli národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, což může být jak písemné potvrzení, tak digitální covid pas. Po schválení vládou premiér Babiš podepsal příslušný dodatek ke kolektivní smlouvě s představiteli odborových svazů státních zaměstnanců.

„My jsme také vyzvali kraje a celou samosprávu, aby nás následovaly, a samozřejmě také privátní firmy. Na to sice nemáme vliv, ale já myslím, že každý dobrý zaměstnavatel a dobrý ředitel a dobrý majitel firmy si je vědom toho, že musí ochránit své zaměstnance, jinak ta firma v případě nakažení zaměstnanců covidem skončí v karanténě nebo v izolaci, což má negativní dopad na celou firmu. A já jsem nenašel jiný způsob motivace,“ dodal předseda vlády.

Vláda projednala také tři úpravy v mimořádných a ochranných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. První změna reaguje na verdikt Nejvyššího správního soudu, který zrušil mimořádné opatření ministerstva o povinnosti nosit na vybraných místech ochranu dýchacích cest, a to kvůli údajně nedostatečnému odůvodnění. V novém mimořádném opatření proto Ministerstvo zdravotnictví odůvodnění doplnilo a rozšířilo.

Druhá změna se týká ochranného opatření o podmínkách vstupu do České republiky. Ministerstvo v něm od soboty 31. července zmírňuje podmínky pro příjezd dětí do 12 let, které pobývaly v zemích s vysokým a velmi vysokým rizikem. Tyto děti nebudou potřebovat při přejezdu hranic platný RT-PCR test a nebudou muset být minimálně pět dnů v sebeizolaci před absolvováním povinného RT-PCR testu po příjezdu do ČR. Tento test sice podstoupit i nadále musí, mohou se však nechat otestovat ihned po příjezdu. Dál platí, že do obdržení negativního výsledku tohoto testu musí zůstat v sebeizolaci. Ministerstvo zdravotnictví zmírnilo i podmínky pro příjezd zahraničních studentů, kteří pro pobyt v ČR potřebují vstupní víza, tak, aby tito studenti mohli do Česka přijet a ke studiu nastoupit.

Poslední změna se týká seznamu zemí s extrémním rizikem výskytu nemoci covid-19. Ministerstvo prodloužilo platnost tohoto seznamu o další měsíc, tedy do 31. srpna.

Výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-30–cervence-2021-189987/.

Kongres Aliance drážního provozu

PROGRAM KONGRESU ODBOROVÉHO SVAZU ALIANCE DRÁŽNÍHO PROVOZU
 
Termín: 9. Září 2021od 10,00 hod. Místo: Praha, Hotel Olšanka, Kongresový sál, Táboritská 1000/23, Praha 3, Žižkov
 
Časový harmonogram:
9,30 – 10,00 Registrace delegátů Kongresu ADP
 
10,00 – 10,10 Zahájení Kongresu, představení pozvaných hostů
 
10,10 – 10,20 Procedurální a organizační záležitosti
 
10,20 – 10,30 Úvodní slovo předsedy ADP
 
10,30 – 11,45 Vystoupení pozvaných hostů (SŽ, ČMKOS, OAVD)
 
11,45 – 12,15 Diskuse hostů s delegáty Kongresu ADP
 
12,15 – 13,00 Společný oběd
 
13,00 – 13,10 Zpráva Centrální revizní Komise
 
13,10 – 13,40 Projednání návrhů změn Stanov ADP
 
13,40 – 14,00 přestávka (coffee break)
 
14,00 – 14,50 diskuse delegátů Kongresu s vedením svazu ADP
 
14,50 – 15,00 přestávka
 
15,00 – 15,45 seminář k problematice BOZP
 
15,45 – 15,55 Návrhy a hlasování o jednotlivých bodech Usnesení Kongresu ADP
 
15,55 – 16,00 Závěr Kongresu
 
 
 
 
  • Zdroj: Aliance drážního provozu

SP ČR: Ekonomika ve 2. čtvrtletí podle předběžných dat rostla

Česká ekonomika ve druhém kvartálu roku 2021 podle předběžného odhadu vývoje hrubého domácího produktu meziročně vzrostla o 7,8 %. Předběžný odhad vysokého tempa růstu ekonomiky ale musíme posuzovat v kontextu loňského historicky nejvyššího poklesu. Ve 2. čtvrtletí loňského roku ekonomika totiž poklesla o více jak 10 %, tedy v podstatě dvojnásobně oproti poslední velké ekonomické krizi z roku 2009. 

„Téměř osmiprocentní růst je historicky sice nejvyšší, ale zároveň ho porovnáváme s největším propadem. Navíc naše očekávání a také očekávání některých dalších ekonomů byla pro druhé čtvrtletí o něco pozitivnější. Pro druhé čtvrtletí jsme očekávali růst HDP zhruba o jeden procentní bod vyšší. Přesto je jednoznačné, že se ekonomika oživuje, samozřejmě i díky uvolňování protipandemických restrikcí,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Pozitivní je, že výkon ekonomiky rostl i ve srovnání s 1. čtvrtletím, a to o 0,6 %. Hospodářství se tak i přes řadu překážek postupně úspěšně vzpamatovává z krize.

Průmyslu se na jaře letošního roku podařilo dosáhnout přibližně předkrizových hodnot své produkce. K ekonomickému růstu tak bezpochyby významně přispěl právě i průmysl. Šetření Svazu průmyslu a dopravy mezi podniky v druhém čtvrtletí navíc ukazovala lepšící se výsledky například v oblasti zisků a zakázek. „Naše společné šetření s Českou národní bankou potvrzuje, že firmy jsou ve vyhlídkách například nových zakázek optimistické. Přesto ale musíme být opatrní a vnímat i některé bariéry dalšího růstu. Firmy například stále bojují s nedostatkem některých materiálů, surovin, meziproduktů a také pracovníků,“ upozorňuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ve své jarní predikci Svaz průmyslu a dopravy pro letošní rok očekává růst HDP za celý rok mírně nad úrovní 3 %.

 

Nové znění programu Kvalifikovaný zaměstnanec

Program Kvalifikovaný zaměstnanec má od 1. srpna 2021 nová pravidla. Aktualizovaná úprava zpřesňuje stávající znění programu a zároveň mění některé podmínky pro zaměstnavatele při žádosti o zařazení do programu. V souvislosti se změnami textu v kapitole 5.1.2. došlo k úpravě vzorového formuláře čestného prohlášení, které předkládá zaměstnavatel žádající o zařazení do Programu.

Celé aktualizované znění programu Kvalifikovaný zaměstnanec najdete spolu s dalšími informacemi zde.

Upozornění a další užitečné informace jsou k dispozici na webu MV ČR zde.

 

Odmítnutí pracovních povinností, údajná pracovní neschopnost a okamžité rozvázání pracovního poměru

Společnost se přela se svým zaměstnancem o neplatnost rozvázání pracovního poměru kvůli porušení pracovních povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Jak rozhodly soudy?
 
Společnost (dále žalovaná) dopisem sdělila zaměstnanci – řidiči (dále žalobce), že s ním rozvazuje pracovní poměr dle § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce pro porušení pracovních povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Žalobce totiž po příchodu do zaměstnání odmítl pokyn vedoucího rozvézt maso a masné výrobky odběratelům, poté opustil pracoviště.

Žalobce se domáhal u soudu, aby bylo určeno, že toto okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné. Uvedl, že po příchodu do zaměstnání (v 5,30 hodin) se jeho zdravotní stav při čekání na opravu vozidla, se kterým měl provést rozvážku, zhoršil natolik, že nemohl ze zdravotních důvodů vykonat zadaný úkol. Informoval o tom pracovníky expedice a poté vyhledal praktického lékaře, který žalobce uznal dočasně práce neschopným.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby s tím, že při rozdělování pracovních úkolů jí nebyla známa žádná skutečnost nasvědčující zdravotní indispozici žalobce znemožňující mu provést výkon práce, ale že žalobce byl nespokojen s přidělenou rozvozovou trasou a domáhal se přidělení jiné trasy. Když mu žalovaná nevyhověla, opustil žalobce pracoviště, aniž by se zmínil o svých případných zdravotních problémech. Porušení povinností žalobcem způsobilo žalované závažné provozní potíže a škodu, neboť se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, které je nutné rozvézt bez zbytečného odkladu.

Obvodní soud pro Prahu 5 žalobu zamítl a rozhodl ve prospěch žalované.

Městský soud v Praze rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Rozhodl, že závěry soudu prvního stupně jsou předčasné a že soud je učinil, aniž by správně a úplně zjistil skutkový stav věci, který by mu umožnil náležité právní posouzení věci.

Toho dne se žalobce dostavil do ordinace lékaře, který rozhodl o jeho dočasné pracovní neschopnosti z důvodu kataru horních cest dýchacích. Onemocnění s touto diagnózou nemohlo výrazně ovlivnit schopnost řídit motorové vozidlo. Pokud je však žalobce zařazen jako řidič, lze předpokládat, že by pacient s takovou diagnózou mohl být při práci řidiče ovlivněn. Lékař neprověřoval teplotu žalobce, nenechal vypracovat krevní testy, antibiotika mu nepředepisoval. Vozidlo, které bylo žalobci přiděleno k výkonu práce, bylo v provozu a funkční. Soud dospěl k závěru, že žalobce odmítnutím pokynu žalované porušil povinnost zaměstnance konat práci podle pracovní smlouvy a podle pokynů zaměstnavatele. Nic na tom nemění ani následná pracovní neschopnost žalobce, neboť nebylo prokázáno, že by žalobce žalovanou o svém nepříznivém zdravotním stavu informoval již při odmítnutí pokynu, ani to, že by zde nepříznivý zdravotní stav žalobce v tomto okamžiku skutečně byl. Návštěvu žalobce u ošetřujícího lékaře v den incidentu lze považovat za ryze účelovou.

Žalobcem tvrzená skutečnost, že řešil nutnost opravy na přiděleném voze, byla vyvrácena výpovědí svědka. Jediným důvodem, pro který žalobce odmítl práci vykonat, byla jeho nespokojenost s přidělenou rozvozovou trasou, neboť ta narušila jeho plány po práci. Soud dospěl k závěru, že žalobce porušil své povinnosti zvlášť hrubým způsobem a na žalované nelze spravedlivě požadovat, aby žalobce, který svým chováním narušil vzájemnou důvěru a projevil se jako nespolehlivý zaměstnanec, zaměstnávala byť jen po dobu výpovědní lhůty.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Namítal, že odvolací soud posoudil nesprávně otázku, zda jde o porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Soudy nepřihlédly při zkoumání intenzity porušení pracovních povinností k osobě zaměstnance, k funkci, kterou zastával, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k době a situaci, v níž došlo k porušení pracovních povinností, k míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností zaměstnance, k důsledku porušení pracovních povinností pro zaměstnavatele, k tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu apod. Podle něj nebyly splněny podmínky pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany žalované. Z výslechu lékaře vyplynulo, že žalobce v době pracovní neschopnosti nebyl schopen řídit motorové vozidlo. Žalovaná měla využít jiné právní prostředky, jak zajistit bezproblémový chod směny a rozvozů v nepřítomnosti žalobce.

Paragraf 191 zák. práce hovoří o důležitých osobních překážkách na straně zaměstnance. Podle ustanovení § 57 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění dočasná pracovní neschopnost začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil. Podle ustanovení § 57 odst. 3 tohoto zákona ošetřující lékař může v případě, že pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře nebo v jiných odůvodněných případech rozhodnout, že dočasná pracovní neschopnost pojištěnce vznikla i přede dnem uvedeným v odstavci 2.

Odmítnutí výkonu práce, byť dohodnuté v pracovní smlouvě, pro jejíž výkon není zaměstnanec zdravotně způsobilý, není porušením pracovních povinností, a tudíž ani důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru.

Brání-li zaměstnanci v konání práce některá z překážek v práci, zákoník práce mu ukládá, aby – pokud je mu tato překážka předem známa – včas požádal zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Nedozví-li se zaměstnanec o překážce v práci předem, je v takovém případě povinen zaměstnavatele uvědomit o této překážce a předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu, tj. prakticky hned, jak to bude možné (§ 206 odst. 1 zák. práce). Zákon ukládá zaměstnanci povinnost existenci překážky prokázat. Zaměstnanec může zaměstnavatele uvědomit o překážce v práci i dodatečně a její existenci dodatečně prokazovat (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 48/2015).

Pokud se žalobce dne 23. 3. 2017 v brzkých ranních hodinách dostavil do místa výkonu práce a měl být připraven provést rozvážku masa, avšak s výkonem práce nezapočal z důvodu nespokojenosti s přidělenou rozvozovou trasou, přičemž v provedení jízdy mu nebránily zdravotní důvody, z pracoviště odešel a teprve poté (okolo jedenácté hodiny dopolední téhož dne) navštívil ošetřujícího lékaře, který mu vystavil doklad o pracovní neschopnosti, je závěr odvolacího soudu správný a námitka důvodnost dovolání nezakládá.

Nejvyšší soud již dříve ve své judikatuře dovodil, že pro posouzení, zda zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, zákon nestanoví, z jakých hledisek má soud vycházet. V zákoníku práce ani v ostatních pracovněprávních předpisech není pojem porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem definován, přičemž na jeho vymezení závisí možnost a rozsah postihu zaměstnance za porušení takové povinnosti. Vymezení hypotézy právní normy tedy závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu. V každém případě jde o vyhodnocení konkrétních, zcela individuálních skutkových okolností.

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce zamítl.

 

  • Zdroj: BOZPinfo, Nejvyšší soud ČR

Díky spolupráci s VŠCHT uvede ORLEN Unipetrol nový produkt

Už příští rok se český ORLEN Unipetrol zařadí po bok světových gigantů jako Shell nebo ExonMobile. Stane se jedním z pěti evropských producentů dicyklopentadienu, klíčové suroviny například pro výrobu pryskyřic, z nichž se vyrábí tiskové barvy, listy vrtulí větrných elektráren, části lodí a aut či optické komponenty. Uplatnění najde i ve farmacii a elektrotechnice. Poptávka po něm rychle roste po celém světě. V Evropě ovšem dostatečné výrobní kapacity chybí. Nová jednotka, kterou ORLEN Unipetrol staví v Litvínově za 831 milionů korun, zvedne dosavadní evropskou produkci o čtvrtinu.

Dicyklopentadien (DCPD) sice vzniká jako vedlejší produkt při výrobě etylénu, ovšem nejprve bylo třeba vymyslet způsob, jak DCPD z proudu směsi různých uhlovodíků získat v dostatečné čistotě. V Litvínově se už o výrobu DCPD neúspěšně pokoušeli na konci 90. let minulého století. „V roce 2002 jsme dostali za úkol vyvinout jinou technologii izolace dicyklopentadienu. Zkonstruovali jsme pilotní jednotku a přibližně šest let jsme testovali různé varianty technologie tak, aby kvalita produktu vyhovovala požadavkům koncových spotřebitelů,“ vzpomíná Tomáš Herink, který dnes v ORLEN Unipetrol působí jako člen představenstva zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj. Na výzkumu úzce spolupracoval také s profesorem Josefem Paškem a Jiřím Krupkou z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Během vývoje si experti museli poradit například i s nežádoucími aromatickými uhlovodíky, které zhoršovaly kvalitu DCPD. Zdroj jednoho z těchto uhlovodíků, který je při destilaci od DCPD těžko oddělitelný, se výzkumnému týmu nedařilo dlouho objevit. „Detailním testováním jsme zjistili, že pochází ze zástřiku proplachového oleje do kompresorů, který slouží ke smývání případných úsad polymerů z oběžných kol,“ vysvětluje Herink. Pak už jen stačilo použít jako proplachový olej jinou vhodnou látku, která plní tutéž funkci a zároveň ji lze snadno separovat.

OrlenUnipetrol Tomáš Herink 2

Jako problém pro některé koncové aplikace DCPD se ukázala také jeho žlutá barva. Ta vadí třeba v polymerech pro optiku, které musí být čiré. Tady přišli na řadu vědci z VŠCHT. Díky společné detailní analýze vyrobeného DCPD bylo možné rozklíčovat zdroj žluté barvy a navrhnout způsob, jak žluté látky od finálního produktu separovat. Na tuto klíčovou část technologie mají s výzkumníky z ORLEN Unipetrolu společný patent.

Kompletní technologie byla hotová už v roce 2007. Stavbu výrobní jednotky ovšem tehdy pozastavila celosvětová hospodářská recese. O deset let později si česká firma ověřila, že potenciální zákazníci o její dicyklopentadien mají pořád zájem. Loni rozhodla o stavbě výrobního zařízení, které uvede do provozu na konci roku 2022. „Budeme vyrábět DCPD v čistotě od 80 do 95 procent. Ovšem i příměsi, které v něm zůstanou, zlepšují vlastnosti výsledných pryskyřic, což budoucím zákazníkům vyhovuje,“ říká Herink.

Celý výzkum a vývoj technologie na výrobu DCPD financoval ORLEN Unipetrol sám, podobně jako další své projekty aplikovaného průmyslového výzkumu. Finanční podporu ze strany Technologické agentury ČR nebo programů Evropské unie využívá převážně ve výzkumu, na kterém firemní experti pracují společně s vědci z VŠCHT. 

 Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 3Q/2021. Celé číslo čtěte zde.

 

ČSSZ vydala Zprávu o činnosti za rok 2020

Pandemie nemoci covid-19 si za rok 2020 vyžádala mnohá mimořádná opatření, na která musela rychle reagovat nejen celá společnost, ale také ČSSZ. Rok 2020, v němž si ČSSZ připomněla 30. výročí svého vzniku, byl pro ni zatěžkávací zkouškou.

To, že ji úspěšně zvládla, je důkazem, že se jedná o dobře fungující instituci, která dokáže reagovat na změny, čelit krizovým situacím a může se i v nelehké době spolehnout na své zaměstnance. Významnou roli v období pandemie sehrála eNeschopenka, která zásadně pomohla vyřešit situaci ve zdravotnictví a osvědčila se jako efektivní nástroj k tomu, aby lékaři mohli vystavovat rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény na dálku, bez osobního kontaktu s pacientem, čímž se výrazně eliminovalo riziko šíření nákazy.

Údaje a data uvedené v této zprávě dokládají, že objem mnoha agend zpracovávaných ČSSZ narůstá. Pro rozsah, náročnost a jedinečnost činností, které ČSSZ zajišťuje pro širokou klientskou základnu zahrnující takřka všechny dospělé občany ČR, je další elektronizace, automatizace a modernizace tou jedinou možnou správnou cestou. Držet krok s dobou, poskytovat kvalitní služby a efektivně fungovat ke spokojenosti občanů proto pro ČSSZ zůstává prioritou i pro další roky.

Zprávu o činnosti naleznete zde: www.cssz.cz/web/cz/zpravy-o-cinnosti

  • Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Podnikatelská mise do Jordánska a Saudské Arábie

 Zveme Vás k účasti v podnikatelské misi Svazu průmyslu a dopravy ČR, která bude doprovázet ministra zahraničních věcí České republiky Jakuba Kulhánka při návštěvě Jordánského hášimovského království a Království Saudské Arábie, a to ve dnech 12. až 15. září 2021.

Podle rámcového programu navštíví delegace Ammán a Rijád, kde Svaz průmyslu a dopravy ČR zorganizuje ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v obou hlavních městech a s partnerskými organizacemi Jordan Europe Business Association (JEBA) a Council of Saudi Chambers (CSC) podnikatelská fóra a B2B jednání, kde budou mít české firmy příležitost prezentovat své výrobky a technologie zainteresovaným partnerům z obou zemí a další doprovodný program.
 
Zaměření podnikatelské mise bude zejména na energetický průmysl, obranný průmysl, ICT, zdravotnický a farmaceutickým průmysl, těžební průmysl včetně smart technologií. Účast v podnikatelské delegaci se nabízí rovněž firmám z dalších oblastí dle rozpracovaných či plánovaných projektů firem. 
Účast v misi bude možná jen v případě uzavřeného očkování a minimálně 14 dní od druhé dávky.
 
Uzávěrka závazných přihlášek bude ve středu 11. srpna 2021.

Pozvánka s dalšími informacemi a dispozicemi k cestě včetně rámcového programu zde.
Závaznou podepsanou a naskenovanou přihlášku prosíme zaslat e-mailem na adresu stancevova@spcr.cz.

Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronicky formulář, kde uvedete informace o firmě pro partnery v obou zemích a osobní informace pro přepravu vládní letkou.
Prosíme také o vyplnění jednoho vzorového snímku v Powerpointu do společné prezentace, o sken pasu (pro vízum do Saudské Arábie je třeba mít v pase volnou dvoustránku) a sken certifikátu o ukončeném očkování proti nákaze Covid-19.

Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje manažerka Sekce mezinárodních vztahů Mgr. Sabina Tančevová (stancevova@spcr.cz). Bližší informace Vám poskytneme na tel. 225 279 402 nebo 605 089 599.

Sabina Tančevová
kategorie Podnikatelské mise a semináře

Premiér Babiš si při návštěvě Ústeckého kraje prošel lokalitu postiženou bleskovou povodní

V doprovodu primátora Děčína Jiřího Anděla si premiér Babiš prohlédl poškozené ulice v místní části Bělá, 27. července 2021.
V doprovodu primátora Děčína Jiřího Anděla si premiér Babiš prohlédl poškozené ulice v místní části Bělá, 27. července 2021.
Premiér Andrej Babiš navštívil v úterý 27. července 2021 Ústecký kraj. Navštívil armádní Centrum zabezpečení munice v Travčicích, otevřel další očkovací centrum pro zájemce bez registrace v Ústí nad Labem a viděl i rozsah škod, které způsobila lokální blesková povodeň v děčínské čtvrti Bělá. V rumburské nemocnici se seznámil s plány na nové investice do modernizace.

Návštěvu Ústeckého kraje zahájil předseda vlády v Centru zabezpečení munice v Travčicích na Litoměřicku. Zástupci Armády ČR mu představili prostory, v nichž je za přísných bezpečnostních standardů NATO skladováno 2 000 tun munice, a jejich zabezpečení.

V Ústí nad Labem nejprve premiér Babiš otevřel nové očkovací místo pro zájemce bez registrace, které bylo pod záštitou Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem zřízeno v obchodním centru Forum. „Jsem rád, že lidé mají o očkování stále zájem. Jen včera se nově registrovalo 11 500 lidí a počty se navyšují,“ konstatoval předseda vlády.

„Není to o tom, že se očkujeme kvůli dovoleným nebo že jdeme na koncert. Očkujeme se kvůli tomu, abychom se ochránili. Je předpoklad že zase na podzim může epidemie dorazit a je jednoznačně prokázáno, že očkování chrání zdraví a chrání život. Bohužel, i v červenci ještě umírali lidé na covid, zemřelo jich dvanáct. Ale z toho osm nebylo naočkovaných a další byli naočkovaní jen jednou dávkou. Takže celkově i statistiky potvrzují, že očkování ochraňuje zdraví, ochraňuje život a zabrání těžkému průběhu,“ připomněl premiér Babiš.

V Dopravním podniku města Ústí nad Labem si předseda vlády prohlédl vozový park městských autobusů, který má projít modernizací na bezemisní vodíkovou mobilitu. Město chce využít lokálního zdroje vodíku, který vzniká jako odpadní produkt průmyslové výroby. Zástupci radnice seznámili předsedu vlády s novým strategickým projektem Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem, jehož prvním krokem bude vybudování veřejné plnící stanice, která by měla sloužit jak Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem pro jeho zamýšlené vodíkové autobusy, tak i pro osobní automobily. Náklady projektu město vyčíslilo na 723 milionů korun, z toho 400 milionů půjde na nákup nových autobusů.

Poté se předseda vlády přesunul do děčínské městské části Bělá, kterou spolu s dalšími obcemi v okolí Děčína v noci z pátku 16. na sobotu 17. července poškodily bleskové lokální povodně po průtrži mračen. V doprovodu děčínského primátora Jiřího Anděla si premiér Babiš prošel postiženou lokalitu, kde živel způsobil škody jak na soukromém, tak i na veřejném majetku. „Musíme zmapovat všechny požadavky. Největší požadavky v řádu stovek milionů jsou právě na opravu cest, chodníků a na infrastrukturu. Tyto peníze musí Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí zabezpečit,“ konstatoval premiér Babiš.

Pracovní návštěvu Ústeckého kraje zakončil premiér Babiš v nemocnici Rumburk. Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Petr Malý a představitelé zdravotnického zařízení ho provedli nemocnicí a představili mu plány na její modernizaci za odhadovaných 600 milionů korun.

„Jsem tady už podruhé a jsem rád, že na základě naší iniciativy, kdy i já jsem se osobně angažoval, ta nemocnice nezkrachovala. Bylo tu riziko, že se zavře, a protože její spádová oblast je obrovská, pro místní obyvatele by to byla úplná katastrofa. Takže chci poděkovat, že se to nakonec povedlo a kraj prostřednictvím Krajské zdravotní tuto nemocnici od 1. července převzal. A skvělá zpráva je, že už mají konkrétní plán rekonstrukce včetně vybudování centrálního urgentního příjmu,“ poznamenal předseda vlády.

Česká republika daruje přebytečné vakcíny, vláda souhlasila i s dalším mírným rozvolnění protiepidemických opatření

Na tiskové konferenci po jednání vlády vystoupili vicepremiér Karel Havlíček a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, 26. července 2021.
Na tiskové konferenci po jednání vlády vystoupili vicepremiér Karel Havlíček a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, 26. července 2021.
Česká republika ve druhé polovině roku přenechá milion dávek vakcíny Comirnaty z nasmlouvaných dodávek Slovensku. Další dva miliony přebytečných dávek vakcín ze zásob daruje potřebným zemím. Záměr Ministerstva zdravotnictví schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 26. července. Rozhodla rovněž o jmenování Pavly Svrčinové do funkce hlavní hygieničky ČR a odsouhlasila i změny v protiepidemických opatřeních.

Z vakcín, které má Česká republika momentálně ve skladech, daruje česká vláda 250 000 dávek do Vietnamu a 30 000 dávek do Tchaj-wanu. Bude se jednat o vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca) a Moderna / Spikevax. Další vakcíny daruje v průběhu následujících měsíců prostřednictvím Týmu Evropa a COVAX podle toho, jak budou docházet zasmluvněné dodávky a jaká bude poptávka od českých občanů. Celkem může podle pravidel stanovených Evropskou radou Česko darovat až dva miliony dávek. Mezi cílovými zeměmi budou Ukrajina, Severní Makedonie, Bosna a Hercegovina, Mali, Indie, Tunisko, Gruzie. Moldavsko, Zambie, Vietnam, Thajsko a Bhútán. Dalších až 4,36 milionu dávek může Česká republika přeprodat. Jeden milion dávek vakcíny Comirnaty z dodávek ve třetím a čtvrtém čtvrtletí například přenechá Slovensku.

Vláda odsouhlasila také jmenování Pavly Svrčinové do funkce hlavní hygieničky ČR. Pavla Svrčinová, která byla dosud výkonem této funkce dočasně pověřena, vyhrála výběrové řízení na pozici hlavní hygieničky. Oficiálně se tedy funkce ujme od zítřka.

Kabinet odsouhlasil rovněž záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy umožnit školám a školským zařízením využít k plánovanému protestování žáků po návratu z prázdnin i RT-PCR testy. Školám, které této možnosti využijí namísto centrálně zajištěných antigenních testů, stát proplatí 200 korun za jeden vykázaný PCR test. Vláda odsouhlasila, že na tento účel může ministerstvo použít téměř 27 milionů korun z Fondu solidarity EU.

Ministři projednali také tři mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Od zítřka musí mobilní operátoři vložit do uvítacích sms zpráv po příjezdu do České republiky informaci o povinnosti vyplnit elektronický příjezdový formulář. Od 1. srpna pak dojde k mírnému rozvolnění protiepidemických opatření v obchodě a službách. Navýší se maximální povolené počty návštěvníků na kulturních, sportovních či společenských akcích, za zpřísněných požadavků na testy a další způsoby prokazování bezinfekčnosti bude možné na diskotékách, v klubech či restauracích tančit a zmenší se například minimální povolené rozestupy zákazníků v kadeřnictvích a obdobných provozovnách. Na dvojnásobek ze současných nanejvýš deseti osob se zvýší i dosavadní limit používaný ve školství, například pro pravidla u zkoušek či na akademických obřadech.

Vláda také vzala na vědomí zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2020. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v ní mimo jiné konstatuje, že v roce 2020 kybernetických úroků výrazně přibylo. NÚKIB bylo nahlášeno 468 incidentů oproti 217 incidentům v roce 2010 a vzrostla také závažnost incidentů, jak ukazují například útoky proti Fakultní nemocnici Brno nebo Psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Vláda schválila také Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021 až 2025, který stanovil celkem 105 úkolů směřujících k posílení kybernetické bezpečnosti, vzdělávání či osvěty.

Vláda projednala i záměr Ministerstva financí navýšit základní kapitál společnosti THERMAL-F, která provozuje stejnojmenný hotel v Karlových Varech. Navýšení základního kapitálu státem o 300 milionů korun umožní pokračovat v rekonstrukci tohoto významného objektu a realizovat zamýšlené investice.

Kabinet odsouhlasil také žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů rozpočtu Ministerstva kultury tak, aby rezort mohl zrealizovat odkup unikátní kolekce uměleckých předmětů z období českého kubismu. Kolekce je zatím ve vlastnictví Nadace českého kubismu, která se rozhodla ji státu odprodat za 30,83 milionu korun. Kolekce doplní stávající sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Více v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Vláda se rovněž seznámila s informací ministryně pro místní rozvoj o přípravách Strategie obnovy části Jihomoravského kraje postižené v červnu 2021 tornádem. Kromě programu Živel, kterým ministerstvo prostřednictvím Státního fondu podpory investic pomáhá živelní pohromou poškozeným občanům, chystá ministerstvo i pomoc obcím a krajům prostřednictvím programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Výše podpory na rekonstrukce krajského nebo obecního majetku, případně na pořízení nového majetku, se bude odvíjet od velikosti obce, kraj pak může získat až 50 procent vynaložených uznatelných přímých nákladů.

Vláda schválila také návrh Pravidel řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2021–2027, kterým se stanovují základní principy, závazky, odpovědnosti a způsob řízení a koordinace implementace evropských fondů. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj. Odsouhlasila i dokument Územní dimenze v operačních programech 2021+, což je nástroj regionální politiky při usměrňování podpory z programů financovaných z fondů politiky soudržnosti EU. Více informací nabídne tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministři schválili také Vodíkovou strategii ČR, která se zabývá dalším rozvojem vodíkových technologií v Česku do roku 2050. Vodíková strategie je jedním z významných nástrojů, jak dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality Evropské unie. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda odsouhlasila také návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na dofinancování sociálních služeb. K tomuto účelu bude využito více než 893 milionů korun z nedočerpaných mimořádných finančních prostředků, které byly v dotačních titulech vyčleněny na podporu sociálních služeb v období boje s epidemií. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-26–cervence-2021-189934/.