Zachraň práci!

Hospodářská komora aktivně nabízí spolupráci zaměstnavatelům nad celostátním projektem Zachraň práci! Cílem tohoto projektu je maximální snížení rizika propouštění zaměstnanců.
 
Nabízí možnost sdílení pracovních kapacit dle §43a zákoníku práce přidělením k jinému zaměstnavateli. První poptávky a nabídky zaměstnavatelů začali poradenští dispečeři přijímat dne 31. 3. 2020 na bezplatné lince 800 222 121.
 
Podrobnější informace o projektu Hospodářské komory jsou dispozici v tiskové zprávě.
 
  • Zdroj: Hospodářská komora

industriAll Europe: Dopady COVID 19 na evropský ocelářský sektor

Evropský ocelářský průmysl byl již pandemií Covid-19 silně ovlivněn. Toto odvětví je závislé na evropském automobilovém odvětví, které zastavuje většinu výroby, a na odvětví stavebnictví, které v mnoha zemích výrazně snížilo nebo zastavilo svou činnost.
 
Dále došlo k prudkému poklesu zakázek (nebo zastavení) v leteckém, strojírenském a ropném a plynárenském průmyslu, což má přímý dopad na evropský ocelářský průmysl.
 
Odvětví bylo již v roce 2020 v úpadku a snižování výroby a volnoběh linek je pro oceláře v Evropě špatnou zprávou. Společnosti uvádějí, že se potýkají s chybnými objednávkami, nedostatkem personálu (ze zdravotních důvodů) a zastavením práce z důvodu bezpečnostních opatření.
Současnou pandemii COVID-19 však nesmí zaměstnavatelé používat k podkopávání práv pracovníků, bude třeba velkých závazků ze strany zaměstnavatelů a vlád členských států, na podporu budoucnosti tohoto odvětví (zejména malých a středních podniků).
 
Aktuality z podniků – editováno industriAll Europe, 27/03/2020
 
Thyssenkrupp
Německo
27. března – IGM a zaměstnavatelé se dohodli na systému „Kurzarbeit“ (pracovníci zůstávají doma a dostávají 60% svého příjmu placeného vládou plus dodatečná platba zaměstnavatelem na 80%). Navíc je dříve dohodnutá platba ve výši 1 000 EUR převedena na „5 dní volna“, což umožňuje pracovníkům vzít si 5 dnů v plné platbě, než se vydají do Kurzarbeitu.
Itálie
AST Terni ocelárna (nerezová ocel, vlastnictví thyssenkrupp) zastavila výrobní aktivity.
 
Tata Steel
19. března – komunikace managementu o opatřeních boje proti Covid-19 včetně opatření BOZP a úprav výroby. Žádný významný dopad na Ijmuiden a Port Talbot.
 
British Steel
24. března – Jingye (současný kupec British Steel) přináší pracovníkům lékařské a ochranné vybavení.
 
US Steel
Slovensko
19. března – byla zavedena opatření BOZP (dohodnutá mezi zaměstnavateli a odbory).
 
Voestalpine
Rakousko
20 000 zaměstnanců bude pracovat na zkrácenou pracovní dobu, s postupným snižováním pracovní doby.
Dojde ke snížení počtu dočasných zaměstnanců.
Francie/Německo/Belgie
Závody mají být dočasně uzavřeny na základě zkrácené práce.
Itálie
Situace je nejasná.
ArcelorMittal
18. března – management zaslal všem zaměstnancům dopis a zahrnul do něj plán na zachování podnikání:
Okamžité snížení produkce ve všech závodech a příprava na odstavení vysokých pecí, zpomalení / zahřátí koksových baterií a zastavení dokončovacích linek s ohledem na nižší poptávku. Připravují se plány specifické pro jednotlivé závody. Načasování těchto prováděcích plánů bude v souladu s vývojem zásilek a bude postupně prováděno.
Zachování hotovosti: Snížení zásob a čerstvý nákup přizpůsobený nižší produkci. Všechny nové požadavky na nákup musí být schváleny příslušným členem „ploché MC“.
Variabilita fixních nákladů na sníženou úroveň výroby.
Splnění očekávání služeb zákazníkům v tomto nestabilním prostředí.                                                                                                                                                                                                                                                         19. března – prohlášení společnosti, že to omezí provoz.
Francie Florange
18. března – Florange: poté, co se zjistilo, že zaměstnanec měl Covid-19, odbory požadovaly, aby byla lokalita uzavřena, a vedení souhlasilo s dočasným uzavřením.
23. března – odbory jsou proti opětovnému zahájení práce.
Dunkerque
18. března – Dunkerque: výroba pozastavena. Serémange-Erzange: navrhováno zastavit práci na několik týdnů.
24. března – Dunkerque se znovu otevřel, ale byla spuštěna pouze jedna ze tří vysokých pecí.
Španělsko
18. března – management informoval odbory o plánech, včetně výrazného snížení v Planos, což povede k uzavření vysoké pece A.
Lucembursko
března – byla zahájena odstávka společností Differdange, Rodange a Belval (3 850 zaměstnanců) a další pracoviště budou nadále fungovat na snížené úrovni – Bissen (370 zaměstnanců) a Dommeldange (110 zaměstnanců).
Itálie
17. března se společnost rozhodla snížit svůj výkon a dočasně zastavit provoz některých zařízení.
Dohoda podepsaná s odborovými organizacemi v oblasti informačních technologií (Fim, Fiom, Uilm, Usb a Ugl) týkající se ochranných opatření v Taranto. Produkce se snížila na omezený počet pracovníků v závodu na přibližně 3 800 (50% pracovní síly).
Dočasné uzavření vysoké pece 2 a tavírny 1. Žádné restartování válcovny 1 za tepla (původně plánováno na polovinu března).
Polsko
17. března – rozhodnutí odložit spuštění vysokých pecí.
 
Saarstahl
24. března – Saarstahl a Dillinger přerušili výrobu, ale provoz vysokých pecí a koksoven bude zachován.
 
Liberty Steel
Lucemburk
20. března – uzavře se ocelárna Dudelange (300 zaměstnanců)
 
Zprávy z Velké Británie a Švédska
18. března – Odborový svaz Community ve Velké Británii zveřejnil společnou tiskovou zprávu s britskými oceláři, ve které vyzval k radikální vládní akci.
16. března – švédská vláda zavedla schéma zkrácené pracovní doby: zaměstnanci ztratí 4%, 6% nebo 7,5% mezd, pokud se výroba sníží o 20%, 40% nebo 60%. K tomu, aby bylo aktivováno, je třeba uzavřít dohodu mezi podnikem a odbory (probíhají diskuse).
 
  • Zdroj: OS KOVO
 

V březnu přerušilo podnikání 10.033 živnostníků

  • Zveřejněno: 02.04.2020
Od začátku března přerušilo podnikání 10.033 živnostníků, tedy o 47 procent více než ve stejném období loni. Nejvíc přerušují živnost podnikatelé ve stravování a kadeřnických službách. Vyplývá to z analýzy společnosti Bisnode. ČTK
 

TOP 10 přerušených oborů podnikání v březnu 2018-2020:

Obor činnosti (NACE) 2020 2019 2018 2019/2020 2019/2020
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 639 415 374 53,98 % 224
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti 615 241 193 155,19 % 374
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 569 48 643 1085,42 % 521
Příprava staveniště 424 308 244 37,66 % 116
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ž. z. 417 716 28 -41,76 % -299
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 414 516 416 -19,77 % -102
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu 331 134 111 147,01 % 197
Silniční nákladní doprava 270 185 170 45,95 % 85
Výstavba bytových a nebytových budov 242 312 271 -22,44 % -70
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti 233 126 149 84,92 % 107

Zdroj: Bisnode

Do testování na nový koronavirus se zapojily také státní veterinární ústavy

  • Zveřejněno: 01.04.2020
  •  

  • Autor: Miroslav Svoboda
Tisková zpráva 1.4.2020 – Do boje proti pandemii virové COVID-19 se aktivně přidaly také státní veterinární ústavy (SVÚ). Laboratoř SVÚ Jihlava se již před týdnem plně zapojila do testování vzorků v Kraji Vysočina, kde do té doby chyběla laboratoř pro tento účel. Kapacity vytížených laboratoří v hlavním městě by mohl v brzké době posílit také SVÚ Praha. Olomoucký SVÚ pak zdarma zapůjčil genetické laboratoři Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie sofistikovaný přístroj, který genetická laboratoř využije k testování vzorků na nový koronavirus.

V tiskové zprávě Státní veterinární správy (SVÚ) se dále uvádí, že v průběhu uplynulého týdne v laboratoři jihlavského SVÚ otestovali cca 400 vzorků, z toho 40 bylo pozitivních. Kapacita laboratoře, která je 100 vzorků denně, byla naplněna hned třetí den provozu a dá se předpokládat, že bude plně využita i v dalších dnech. „Během víkendu jsme na žádost hejtmana Kraje Vysočina prováděli testování vzorků z Domova pro seniory v Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde byla zjištěna infekce COVID-19 a bylo nutné prověřit zbývající pacienty a personál,“ uvedl ředitel SVÚ Jihlava Pavel Barták.

„Jsem velmi vděčný za tuto nabídku našich odborníků, je vidět, že se osvědčila a kapacity našich laboratoří umožňují výrazně zrychlit provádění testů na koronavirus. Je také možné otestovat větší množství lidí, což je pro zvládnutí pandemie velice důležité,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Mimo SVÚ Ministerstvo zemědělství ČR nabídlo také kapacitu laboratoří Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně.

O povolení zapojení do testování na nový koronavirus jedná v současné době se Státním zdravotním ústavem také vedení SVÚ Praha. Důvodem je mimo jiné zájem nemocnic z dojezdové vzdálenosti o využití těchto laboratorních kapacit. Laboratoř molekulární biologie SVÚ Praha se ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Státního zdravotního ústavu v Praze podílela na získání kompletní sekvence nového pandemického viru SARS-CoV-2 detekovaného u jednoho z prvních českých pacientů. Jelikož kapacity laboratoří Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jsou podle vyjádření jejích představitelů zatím dostatečné, neuvažují prý aktuálně o možnosti využít kapacit SVÚ Olomouc. V případě, že by se tak stalo, je připraven začít testovat i olomoucký SVÚ, který zatím testovací kapacity moravských laboratoří podpořil alespoň nepřímo. „Bezplatně jsme zapůjčili Genetické laboratoři Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně izolátor nukleových kyselin MagNA Pure 24. Genetická laboratoř využije přístroj k testování vzorků na koronavirus,“ řekl ředitel SVÚ Olomouc Jan Bardoň.

Všechny tři veterinární ústavy poskytly v průběhu března ministerstvu zdravotnictví celkem 10 000 odběrových sad pro výtěry z krku a nosu ze svých zásob.

  • Zdroj: Státní veterinární správa

Varování před podvodnými e-maily

Vážení partneři a členové Svazu průmyslu a dopravy ČR,

včera jsme zaregistrovali, že jste někteří obdrželi e-mail, který na první pohled působí jako e-mail od pana prezidenta Hanáka.

E-mail má předmět: „Message from the President/COVID-19 Update“ a začíná textem:
„The Confederation of Industry of the Czech Republic has an important letter for your company about the Impact of COVID-19 on trade transportation together with an updated member terms of agreement.“

Součástí textu jsou odkazy, které údajně odkazují na naše webové stránky, ale ve skutečnosti odkazují na server tobro(tečka)com, se kterým nemáme nic společného a pravděpodobně jde o tzv. Phishing.

E-maily odchází z cizího serveru, který nemá se Svazem průmyslu a dopravy nic společného. Pokud takový e-mail obdržíte, důrazně doporučujeme ho smazat a především na žádný odkaz v něm neklikat.

Děkujeme za pochopení.

kategorie Z členské základny

Vláda požádá poslance o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, Parlamentu předloží i balík zákonů na pomoc s koronavirem

Vláda na mimořádném zasedání jednala o dalších opatřeních v boji proti koronaviru, 1. dubna 2020
Vláda na mimořádném zasedání jednala o dalších opatřeních v boji proti koronaviru, 1. dubna 2020
Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve středu 1. dubna 2020 několik návrhů zákonů, které předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Obsahují další řadu kroků, které mají pomoci se zvládnutím dopadů epidemie koronaviru na společnost. Kabinet rovněž požádá o prodloužení trvání nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy až do 11. května.

Nouzový stav na území České republiky vyhlásila vláda z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR může vláda nouzový stav za třicetidenní hranici prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Vláda se shodla, že podmínky pro vyhlášení nouzového stavu v České republice nadále trvají a že jeho zavedení umožnilo přijmout účinná opatření, která zásadní měrou přispěla k tomu, že se daří držet šíření nákazy ve zvládnutelné míře. Vláda je přesvědčena, že úspěšnému zvládnutí epidemie je nezbytné nouzový stav prodloužit o dalších 30 dnů. Ke stejnému názoru dospěl i Ústřední krizový štáb. Proto premiér Andrej Babiš požádá poslance na mimořádné schůzi svolané na 7. dubna, aby umožnili jeho prodloužení až do 11. května.

Vláda poslancům na mimořádnou schůzi předloží i několik zákonů, které by měly být projednány Parlamentem ve stavu legislativní nouze. Jedná se o kroky, které mají podnikatelům, firmám, ale i soukromým osobám pomoci se snáze vyrovnat s důsledky přijatých mimořádných opatření i očekávaného propadu ekonomiky a dalších dopadů na společnost.

Ministerstvo financí například navrhlo prostřednictvím návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 vyhlásit moratorium na splácení úvěrů a hypoték, které by bylo, pokud je Parlament schválí a prezident podepíše, závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníkům z řad fyzických osob i firem umožní podle své volby přerušit splácení na tři nebo šest měsíců, pokud o to projeví zájem. Vláda schválila také návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru. Ta má rozšířit omezení sjednané sankce vyplývající z prodlení se splácením spotřebitelského úvěru i na prodlení se splácením peněžitého dluhu osoby samostatně výdělečně činné, která je v prodlení po dobu 3 měsíců, tedy po dobu, která dle insolvenčního zákona stanoví domněnku její platební neschopnosti. Cílem je odvrátit pád dlužníků do dluhové pasti. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Lidem, kteří se kvůli výpadku příjmů v důsledku vládou vyhlášených opatření ocitli ve finanční tísni, má pomoci také návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Tato mimořádná právní norma zakazuje dát lidem, kteří se kvůli epidemii ocitli ve finanční tísni výpověď z nájmu kvůli prodlení s placením nájemného. Zavádí rovněž možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to na dobu do 30. listopadu 2020. Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Podobné opatření navrhuje vláda i na ochranu nájemců komerčních prostor, kteří z důvodu výpadku příjmů budou mít problémy se zaplacením nájmu. I na ně se bude vztahovat přechodné moratorium, které v návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministři schválili také dva návrhy Ministerstva práce a sociálních věcí, které mají pomoci řešit dopady koronavirové krize v oblasti zaměstnanosti. Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 například umožní, aby firmy žádající o podporu v rámci vládou schváleného programu Antivirus nemusely předkládat potvrzení bezdlužnosti. Novela zákona o zaměstnanosti má mj. umožnit, aby se lidé mohli registrovat do evidence Úřadu práce ČR on-line. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ministři poslali do Parlamentu také návrh novely zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Hlavním cílem této právní normy je zavedení nové povinnosti pro pronajímatele ubytovacích prostor prostřednictvím digitálních platforem typu Airbnb sdělit obecnímu živnostenskému úřadu na základě jeho výzvy počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu místa, na které byli hosté ubytováni. Získané údaje pak bude možné předat jinému státnímu kontrolnímu orgánu, například krajské hygienické stanici, aby bylo možné vytrasovat tyto osoby, většinou cizince, pokud by se objevilo podezření na možnost šíření infekční choroby. Více na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Do sněmovny k projednání ve stavu legislativní nouze zamířil také návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. Má umožnit Policii České republiky a obecní policii projednat příkazem na místě přestupky spáchané porušením krizových opatření stanovených vládou podle krizového zákona nebo mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Policisté či strážníci tak budou moci na místě pokutovat hříšníky i v případech, které dosud musely být projednávány ve správních řízeních. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda schválila také návrh novely pravidel rozpočtové odpovědnosti. Novela reaguje na předpokládaný propad příjmů státního rozpočtu v kombinaci s očekáváným nárůstem výdajů, který bude znamenat zhoršení bilance státního rozpočtu v řádu desítek miliard korun. Ke zmírnění dopadů ekonomického poklesu proto vláda navrhla vytvořit pro rok 2021 finanční rezervu ve výši čtyř procent HDP a v následujících letech veřejné finance konsolidovat. Umožnit dočasně fiskální pravidla umožnila členským státům Evropská komise aktivací tzv. únikové klauzule. Více informací obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí.

Vláda projednala také několik mimořádných opatření. Schválila například prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany hranic České republiky až do 24. dubna 23.59 hodin, uložení povinnosti hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vyčlenit ve zdravotnických zařízeních speciální lůžka pro klienty ústavů sociálních služeb s prokázaným onemocněním COVID-19 v rozsahu nejméně 60 lůžek na 100 000 obyvatel a povolila provoz prodejen domácích potřeb, v nichž je možné nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, rukavice či dezinfekci. Schválila rovněž uvolnění 17,8 milionu korun z vládní rozpočtové rezervy do kapitoly Ministerstva spravedlnosti v souvislosti se zajištěním osobních ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19.

Kompletní výsledky jednání na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-1-dubna-2020-180821/.

Vláda schválila 25 000 korun pro OSVČ, spouští také program na podporu udržení zaměstnanosti

Vláda na mimořádném zasedání jednala například o záchranném balíčku pro OSVČ, 31. března 2020.
Vláda na mimořádném zasedání jednala například o záchranném balíčku pro OSVČ, 31. března 2020.
Jednorázová podpora 25 000 korun pro osoby samostatně výdělečně činné, úhrada většiny mzdových nákladů pro zaměstnavatele postižené nařízeními vlády či dopady koronavirové krize, návrh na pomoc lidem v exekuci. Vláda Andreje Babiše na jednání v úterý 31. března 2020 schválila další balíček opatření, která mají pomoci nejvíce postiženým dopady pandemie.

Osoby samostatně výdělečně činné, které prokáží, že byly ekonomicky poškozeny mimořádnými opatřeními vlády nebo jinými důsledky pandemie koronaviru a splní další podmínky, dostanou od státu jednorázovou finanční pomoc 25 000 korun. Výplatu této sumy, která nebude podléhat zdanění ani dalším odvodům, schválila vláda Andreje Babiše na návrh ministryně financí Aleny Schillerové. Příslušný prováděcí zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 musí ještě schválit Parlament ve stavu legislativní nouze.

Živnostníci, ale také třeba umělci, tlumočníci, malí zemědělci, daňoví poradci a další osoby, které se živí jako osoby samostatně výdělečně činné, budou muset v žádosti formou čestného prohlášení mimo jiné doložit, že v období leden a březen 2020 přišli v hrubých tržbách oproti srovnatelnému období roku 2019 alespoň o deset procent a že v loňském roce dosáhli v hrubých příjmech alespoň 180 000 korun, případně v přepočtu alespoň 15 000 korun měsíčně, pokud nepodnikali celý rok.

Vykonávaná činnost přitom musí být jejich hlavní činností, vedlejší činnost se připouští pouze u invalidních či starobních důchodců, u rodičů pobírajících rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně že dotyčný pečoval o potřebnou osobu. Podrobnosti naleznete na v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda také odsouhlasila finální podobu programu ochrany zaměstnanosti Antivirus, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento program má pomoci zaměstnavatelům udržet si v době výpadku příjmů zaměstnance. Stát jim bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat mzdové výdaje podle toho, jakým způsobem byla firma postižena a jaký status mají momentálně její zaměstnanci.

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci.

Firmy musí splnit několik podmínek, například striktně dodržovat zákoník práce, zaměstnanci nesmí být ve výpovědní lhůtě a vyplatit mzdu a odvést odvody. Musí také prokázat, že k problémům došlo právě v souvislosti s nákazou COVID-19. Podrobně o programu Antivirus na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila také návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, který předložila ministryně spravedlnosti. Nový zákon má ulehčit osobám, které nebyly schopny plnit své závazky v důsledku přijatých vládních preventivních opatření a dalších dopadů koronavirové krize, a vláda bude chtít, aby ho Parlament schválil ve stavu legislativní nouze.

Nový právní předpis umožní mimo jiné prominutí zmeškání lhůt i pro případy, kdy to podle platného zákona není možné. Odkládá povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh, pokud je v úpadku, až do uplynutí šesti měsíců od ukončení platnosti mimořádných opatření vlády. K věřitelskému návrhu, který byl podán do 31. srpna 2020, by se nemělo přihlížet. Návrh chce také zrušit třicetiprocentní hranici pro splacení pohledávek v oddluženích schválených před 31. květnem 2019, pokud je dlužník nebyl schopen splatit v důsledku epidemie. Zmírnění se týkají i exekucí, kde návrh umožňuje prominutí zmeškání lhůty a zastavení bezvýsledných exekucí, které nejsou výhodné pro žádnou z dotčených stran. Více o tom jak nyní řešit exekuce a insolvence na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Na základě dohody ministra průmyslu a obchodu a ministra zemědělství vláda rovněž schválila rozšíření už vyhlášeného programu Ošetřovné pro OSVČ i na osoby samostatně výdělečně činné, které podnikají v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby. Pokud v době platnosti mimořádného opatření vlády, kterým byla zakázána školní docházka, pečovaly o děti mladší 13 let či o nezaopatřené děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I, mohou také požádat o kompenzační příspěvek ve výši 424 korun za den.

Vláda rovněž rozhodla o prodloužení krizového opatření, kterým se obcím zakazuje zpoplatňovat tzv. parkovací zóny ve městech a obcích. Opatření, které mělo vypršet 1. dubna, bude nově trvat až do skončení nouzového stavu.

Kompletní výsledky jednání vlády na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-31.

Vláda schválila příspěvek pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun. Přijala i kurzarbeit

Vláda na svém úterním jednání schválila, že OSVČ postižené pandemií dostanou od státu jednorázovou částku 25 tisíc korun. Přijala rovněž i kurzarbeit. Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Vláda schválila i „lex covid justice,“ tento návrh má chránit podnikatele před insolvencí a zmírňuje podmínky lidí v oddlužení. Dojde také k zastavení exekucí, ve kterých v posledních třech letech nebylo nic vymoženo.

Podle zpravodajství České televize vláda schválila pravidla kurzarbeitu s tím, že stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Stát poskytne 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do výše 39 tisíc korun měsíčně.

Zároveň vláda ČR schválila i program Antivirus, kdy firmy o finanční výpomoc mohou již od pondělí 6. dubna a peníze budou mít na účtu v řádu dní. Všechno totiž bude probíhat elektronicky – tedy snadno a rychle. Program počítá s náhradami mzdy od 12. 3. až do konce dubna.

U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky to bude 60 procent, a to do 29 tisíc korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy. Jakmile podniky mzdy vyplatí, mohou požádat úřady práce o refundaci výdajů. Ministerstvo práce výdaje za dva březnové týdny spočítalo na 10,9 miliardy korun.

Ministři pak do pondělí připraví v kurzarbeitu také podporu pro firmy, které přes potíže fungují a platí zaměstnancům 100 procent mzdy s tím, že nastavení parametrů tohoto opatření není zatím stanoveno. Nárok na úlevu by ale měly mít firmy, které zaznamenaly pokles výnosu nebo produkce o 30 procent a drží si zaměstnance, kterým platí plné mzdy. Měly by nárok na kompenzaci mezd v řádu 20 procent. Opatření by mělo být pro firmy motivačním prvkem.

Dalším ekonomickým rozhodnutím vlády ČR je, že osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) bude vyplacen vyšší příspěvek, než se původně předpokládalo. Vláda jim, tedy těm, kteří budou postižení šířením koronaviru, jednorázovou částku 25 tisíc korun. Podnikatel musí o podporu požádat a splnit několik podmínek předložením čestného prohlášení. Jde například o pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o deset procent nebo loňské minimální hrubé příjmy 180 tisíc korun. Původně zamýšlel úřad vyplácet podnikatelům 15 tisíc korun měsíčně. Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR prohlásila, že program byl příznačně nazván „pětadvacítka“.

Program bude spravovat finanční správa. Cílem je, aby žadatelé získali peníze už během dubna. Podporu finanční správa vyplatí na základě vyplněného formuláře, který bude zveřejněn do 3. dubna. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti bude správa přijímat přes datovou schránku, poštou, prostřednictvím podatelen a sběrných boxů umístěnými před finančními úřady.

Žádosti začne finanční správa přijímat a následně vyplácet peníze poté, co bude dokončeno schválení návrhu. Ministerstvo financí to očekává nejpozději do 12. dubna. Návrh je předkládán formou zákona, Poslanecká sněmovna o něm bude jednat 7. dubna ve stavu legislativní nouze.

Podle Aleny Schillerové se tak peníze k podnikatelům dostanou rychle a jednoduše, a to ve výši 500 Kč denně. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 Kč denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4896 Kč měsíčně ministerstvo financí podá živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období. Peníze budou vypláceny za období od 12. března do konce dubna.

O žádost může požádat OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění. Jde tedy, podle ministerstva financí, například o živnostníka, samostatného zemědělce, autora nebo umělce, znalce, tlumočníka, veterináře, lékaře, poskytovatele zdravotní péče, architekta nebo daňového poradce.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová přítomné novináře během tiskové konference informovala, že podnikatelům se, a to v souvislosti s epidemií koronaviru, odloží povinnost podat na sebe insolvenční návrh. Vláda v úterý schválila příslušný návrh ministerstva spravedlnosti, opatření by měla ve stavu legislativní nouze projednat Poslanecká sněmovna. Součástí návrhu je i usnadnění činnosti orgánů právnických osob, které se kvůli vládním opatřením nemohou scházet. Zákon také umožňuje prominout zmeškané lhůty v soudních řízeních a mění podmínky oddlužení.

Zákon má nově umožnit soudům prominout zmeškání lhůt i tam, kde to současná právní úprava vylučuje. Stejně má postupovat ministerstvo i ve správních řízeních ohledně práv poškozených nebo obětí trestných činů.

Změny se týkají také insolvenčního práva, protože řada lidí přišla kvůli nouzovému stavu o část příjmů nebo o práci. Podnikatelé, kteří se dostanou do přechodných hospodářských potíží, nově nebudou mít povinnost podat na sebe bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Ministerstvo chce také zakotvit mimořádné moratorium, aby ochránilo provozuschopné podniky, které se pouze v důsledku dočasného výpadku způsobeného mimořádnými opatřeními dostanou do přechodných platebních potíží.

  • Zdroj: Česká televize
 

Rozhovor Haló novin s předsedou ASO Bohumírem Dufkem: Na pořadu dne jsou návrhy na změny v Ústavě ČR

Jako předseda druhé největší odborové centrály u nás – Asociace samostatných odborů – jste za Českou republiku členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, což je poradní orgán Evropské komise. Jakým směrem by se měla nyní, v důsledku pandemie koronaviru COVID-19, ubírat politika Evropské unie?

Současná pandemie koronaviru COVID-19 znamená, že v řadě zemí světa, zejména v Evropě, nastane hluboký propad ekonomiky, který je podle řady ekonomů nejen srovnatelný s tím, co postihlo svět po globální ekonomické krizi po roce 2008, ale že v řadě ukazatelů mohou být negativní ekonomické dopady značně hlubší.

Pokud jde o současnou politiku Evropské unie, tak je zcela jednoznačné, že EU bude muset výrazně změnit svoji ekonomickou strukturu. To, co jsme viděli v posledních desetiletích, že výroba se z evropských států přesouvala do asijských zemí, protože tam byla levnější pracovní síla a mezinárodní společnosti tak dosahovaly mnohem vyšších zisků za podstatně nižších nákladů, musí skončit. Tato teorie, kterou propagovaly také uznávané mezinárodní instituce, jako je Světová banka či Mezinárodní měnový fond, v podstatě kvůli pandemii koronivaru a následnému propadu ekonomiky vzala za své. To si již uvědomuje řada politiků a ekonomů u nás, a myslím si, že i v řadě evropských zemí.

Samozřejmě, že to také jednoznačně vidíme i v odborech. Ukazuje se, že pro příští ekonomický vývoj je nutné zajistit, aby si určité druhy výroby, zejména strategického charakteru, zajišťoval příslušný stát sám, a to z domácích zdrojů, což se přirozeně týká i České republiky. Tuto výrobu by měly zajišťovat naše české firmy a společnosti. Zkrátka, pandemie koronaviru ukázala, že systém globalizace v určitých mezních situacích prostě nefunguje.

Podle mého názoru bude muset být odsunuta na pozdější dobu »zelená politika« EU, neboli European Green Deal, protože bude naprosto nutné stabilizovat ekonomiku jednotlivých států EU. Především tím, že vlády těchto zemí se soustředí na zabezpečení řádného a bezchybného chodu zejména těch firem a společností, které jsou pro zabezpečení všech potřeb obyvatelstva nezbytné. Logicky se tak musí stát i v České republice.

Řada politiků a ekonomů u nás, ale i v zemích V4, poukazovala na to, že ekonomice jednotlivých států, ale i celé EU, hrozí propady ve výrobě, když se příliš rychle a důrazně začne tato »zelená politika« prosazovat. Pokud vím, vy jste také téhož názoru…

Ano, máte pravdu. Přirozeně, že jako člen Evropského hospodářského výboru dostávám do rukou řadu různých odborných materiálů ekonomického či technického charakteru, z nichž vyplývá, že tato jednostranná orientace na »zelenou politiku«, kterou se vyznačoval Evropský parlament v novém složení po volbách v květnu 2019 a od podzimu loňského roku ustanovená Evropská komise, není nejrozumnějším řešením současné situace za čistotu ovzduší. Vždyť na základě těchto podkladových materiálů a diskuse s řadou odborníků v orgánech EU to vidím tak, že EU by se měla v současné době spíše zabývat likvidací endokrinních disruptorů, což jsou látky, které napadají a mění systém života v současném období a jsou daleko nebezpečnější než CO2.

Jak se podle vás ekonomické dopady této pandemie projeví i v České republice?

Myslím si, že stabilizovat ekonomiku v jednotlivých zemích EU, a také i u nás, bude trvat několik let. Nejde jen o to, že se v těchto týdnech či měsících zruší nouzový stav a že od prvního okamžiku ekonomika v těchto zemích okamžitě nastartuje k dalšímu svému rozvoji. Prostě není možné, aby se dostala do stejné pozice, jako tomu bylo v únoru, tj. před vypuknutím koronavirové pandemie v České republice. Zdůrazňuji, že nastartovat ekonomiku, aby se z krize dostala na úroveň té vyspělé, je dlouhodobější proces. Podle mě budou firmy v prvé řadě muset řešit bezpečnost práce. Tak, aby se nestalo, že by nebyly v těchto firmách, ve snaze jejich hospodářského vedení o co nejvyšší zisk, takové věci, jako jsou ochranné pomůcky. To by se do budoucna již nemělo stávat a opakovat.

Pokud jde o zisky firem, zejména těch zahraničních, které u nás působí, jsem toho názoru, že vláda ČR a Parlament ČR by jednoznačně měly schválit, aby jedna třetina zisku všech firem, což je dnes částka kolem 300 mld. Kč, byla reinvestována v České republice. Zkrátka je potřeba nedovolit zahraničním firmám, aby se vymlouvaly na to, že zde investovaly v minulosti, když je zcela zřejmé, že za posledních 15 let získaly tyto firmy a společnosti mnohonásobně vyšší zisk, než byly jejich počáteční investice. Zároveň k tomu musím poznamenat, že se některé zahraniční firmy chovají k České republice v podstatě velice nedobře, když vidí jen svůj zisk, který ve formě dividend odvádějí do zahraničí, a nereinvestují zde pro další rozvoj těchto firem u nás působících, což by mělo pozitivní dopady na další rozvoj České republiky.

Zároveň musím zdůraznit, že aby česká ekonomika nabrala tempo, je nutné učinit některé důležité kroky. Zaprvé je nutné stimulovat celospolečenskou spotřebu, a to tím, že se bude zvyšovat koupěschopnost obyvatel. A samozřejmě, aby občané čerpali určité i speciální služby, jak v rámci své kupní síly, tak i z hlediska možnosti čerpání služeb jejich firem. Což je otázka, která se úzce dotýká osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

K přijetí strategických rozhodnutí budou muset být změněny i některé zákony. Které především?

Jsem přesvědčen, že by Česká republika měla urychleně přijmout zákon, který by stanovil cenovou politiku českého státu v těch nejdůležitějších a strategických záležitostech, jako je stanovení cen energií, vody, benzínu a nájemného pro obyvatele. V této souvislosti podotýkám, že není možné, abychom se dívali na to, jak nadnárodní firmy ovlivňují cenu vody v našich městech či obcích a jak vyvážejí finanční prostředky, tedy jejich zisk, mimo Českou republiku. Města a obce si přitom stěžují, že vodovodní síť a kanalizace je zastaralá, v řadě případů i zchátralá, načež do její opravy investují města a obce, nikoliv zahraniční firmy, kterým lidé odvádějí poplatky za vodu.

Zároveň musím zdůraznit, že český stát by měl podstatně zvýšit objem finančních prostředků do státních zakázek ve zdravotnictví, zemědělství, ve výstavbě dopravní infrastruktury a také i v bytové výstavbě. Tyto investice vidím jako významný stabilizátor české ekonomiky a tím i celé společnosti. Vždyť čím bude hlubší propad ekonomiky, tím pomalejší bude její rozjezd.

Musím také poznamenat, že odmítám rady a doporučení některých »rádců« šetřit ve státním rozpočtu, jak se dnes v médiích objevuje. Připomenu, že právě bývalý ministr financí Miroslav Kalousek šetřil ve státním rozpočtu takovým způsobem, že se Česká republika z této situace dostávala několik let. Odborníci říkají, že dokonce 10 let!

Prostě, pokud by se mělo sáhnout do státního rozpočtu, tak by se v žádném případě neměly škrtat finanční položky, které jsou již v tomto rozpočtu určeny na zajištění řady věcí a potřeb, protože jejich zařazení do státního rozpočtu má svůj smysl a význam.

Kromě těchto strategických rozhodnutí určitě půjde i o změny, které nejsou na první pohled důležité…

Máte pravdu, jsou to zdánlivé maličkosti, ale přesto mohou ledacos ovlivnit. Například bychom měli u nás zavést daleko tvrdší a preciznější hygienické standardy. V dnešní době, když někdo létá letadlem, tak si vůbec nepřipouští jako problém, že přijede na letiště o dvě hodiny dříve, než by měl projít odbavovací halou podle dřívějších podmínek. Je logické, že screeningem prohlédnou člověku jeho zavazadla. Prostě vše, co má v kufru či zavazadle zkontrolují. Lidé si již na to zvykli. Budeme muset vyžadovat od všech například i očkovací průkazy jako deklaraci, že člověk je řádně zdravotně způsobilý.

Právě tyto změny, které se udály za posledních 30 let, to je především možnost volně cestovat za prací, obchodem i odpočinkem a zábavou po celém světě, vedou k tomu, že je na řadě otázka, zda by na tento vývoj neměla pamatovat také i Ústava České republiky. Zde musím říci, že i řada odborníků u nás je přesvědčena, že naše Ústava by měla projít revizí. Jsem také toho názoru, že zejména by měla umožnit i všeobecné občanské referendum, aby lidé mohli vyjádřit svůj názor na řadu věcí, které hýbou naší společností.

O jaké další změny v Ústavě ČR by mělo podle vás jít?

Jsem toho názoru, že politici by se měli jednoznačně vyjádřit k systému voleb, který u nás dosud platí. Navrhuji, aby se všechny volby, to je parlamentní, krajské i obecní sjednotily do jednoho termínu. Vždyť dosavadní systém voleb, kdy jsou volby pomalu každý rok, v lidech vyvolává pocit, že jim volby zevšední natolik, že již nemají potřebu jít k urnám. Navíc, volby v jednom termínu by mnohem lépe rozvrstvily složení Parlamentu ČR, krajských a obecních samospráv. To jest na nejvyšší i na nejnižší úrovni politické reprezentace. Navíc, ušetřily by se i finanční prostředky.

Samozřejmě, že se musím vrátit k myšlence, kterou jsem veřejně vyjádřil již před několika dny, a to je – zrušit Senát. Říkám, že Senát není pojistkou demokracie, jak neustále tvrdí v médiích sami senátoři, ale jde o to, že když je v Poslanecké sněmovně v převaze levice a v Senátu pravice, případně naopak, tak dochází k tomu, že ve skutečnosti se Poslanecká sněmovna a Senát dostávají do značných sporů o svoje kompetence, které nevedou k ničemu a jen zhoršují politické prostředí u nás, což se ve svých důsledcích promítá i do ne zrovna nejšťastnějších formulací při přijímání zákonů. Ve svých důsledcích to i destabilizuje naši společnost.

Vraťme se k ekonomickým dopadům pandemie koronaviru. Nyní se v médiích důrazně probírá, mají-li podnikatelé nároky na odškodnění či nikoliv. Jak to vidíte vy?

K tomu musím říci, že v době, kdy u nás umírají lidé na nebezpečnou a zákeřnou nemoc, tak pravicoví politici nemají nic jiného na starosti, než zda podnikatelé dostanou peníze, peníze a zase jen peníze. Myslím si, že pro tyto pravicové politiky to není dobrá vizitka. Jsem toho názoru, že bychom se měli bavit i o odškodnění občanů. Vždyť škody neutrpěli jen podnikatelé či OSVČ, ale také běžní občané, kteří chodí do práce a továrny či provozy, v nichž pracují, byly najednou zavřeny. Není přece možné, abychom v naší společnosti rozdělovali občany na zaměstnance a na OSVČ. Podle mne bychom měli mít jiné priority.

Chci upozornit ještě na další problém. Tím je skutečnost, že v Listině práv a svobod by se mělo objevit, že úředníci by měli být daleko více odpovědní za své jednání při vyřizování listin, za dodržování termínů atd. Zkrátka, v tomto smyslu by se měl upravit i služební zákon.

Dalším velkým diskusním tématem v médiích je fakt, zda naše současná vláda pandemii koronaviru zvládá, či nikoliv. Jaký je váš názor?

Dá se říci, že některé záležitosti vláda zvládla dobře a některé méně dobře. Zatím, když se s pandemií potýkáme i nadále, je příliš brzo na nějaký ucelený závěr. Vždyť i zde platí heslo, že po boji je každý generál. Nyní je zapotřebí řešit problémy, které před naší společností ještě jsou.

Současně si neodpustím poznámku, že vláda ČR bohužel nedokázala ohlídat domovy seniorů. Díky nedostatečně propracovanému systému ústavů sociální péče je jich již sedm zamořeno koronavirem COVID-19 a to považuji za selhání.

Pokud jde o informovanost lidí, musím říci, že po počátečních nejasnostech, které se zpočátku objevily v médiích, se nyní začíná zlepšovat. Zároveň zdůrazňuji, že informovanost obyvatelstva je velmi důležitá. Vláda by měla dávat přesnější informace. V této souvislosti musím také podotknout, že svoji roli by zde měla sehrát Česká televize jako veřejnoprávní médium. Místo toho, aby ve svých programech občas zařazovala programy či informace bulvárního charakteru, tak by se měla soustředit na precizní a odborné informování naší veřejnosti, jako je tomu například v BBC. Prostě měla by být odborně na výši.

Protože mají-li naši občané dobré informace, dokážou se s různými problémy, které se náhle vyskytnou, mnohem lépe vyrovnat. Pozitivním příkladem je právě tato koronavirová krize, kdy naši občané dokázali plně využít umění možného, to je šití roušek v domácnostech, aby byly pro řadu našich občanů k dispozici, je-li těch zdravotních nedostatek. Vždyť přístup našich občanů je v tomto přímo unikátní

 

Tisková zpráva: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR žádá: Važte svá slova vůči zdravotníkům a zaměstnancům sociálních služeb!

Tisková zpráva Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR žádá politiky a další, kteří se vyjadřují do médií, aby pečlivě vážili svá slova o zdravotnících a zaměstnancích sociálních služeb. Zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách se o své pacienty a klienty už dlouhodobě starají ve velmi obtížných podmínkách, v nedostatečném počtu, v obrovském fyzickém i psychickém vypětí. Současná pandemie COVID-19 toto vše ještě umocňuje a vyhrocuje nutností pracovat s nedostatkem osobních ochranných prostředků či zcela bez adekvátních ochranných prostředků. K tomu se samozřejmě přidává také strach o zdraví své, členů rodiny i svěřených pacientů i klientů, protože je všeobecně známo, že nemoc může přenést i člověk, který je zcela bez příznaků a netuší, že byl nakažený.

Je zcela nepřijatelné, aby se k těmto obrovským obavám přidával ještě strach z toho, že v případě vypuknutí nákazy bude zaměstnanec označován v médiích jako ten, kdo nákazu „do zařízení zavlekl“ či dokonce „chodil do práce s příznaky nemoci a nakazil tak kolegy a pacienty“. Tyto příklady se již staly a jsou vůči přetíženým a obětavým zaměstnancům mimořádně kruté.

Odborový svaz zároveň znovu upozorňuje na to, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve svém Mimořádném opatření s účinností od 21. března 2020 umožňuje postupy, které jsou v příkrém rozporu s mezinárodními poznatky o tom, že lidé nakažení COVID-19 jsou „nejvíce nakažliví předtím, než se u nich objeví příznaky a v prvním týdnu nemoci“(zpráva ČTK z 16. 3. 2020)Toto Mimořádné opatření umožňuje, aby v případě, že zdravotnický pracovník nemá klinické příznaky, ale měl bez přiměřených osobních ochranných prostředků rizikový kontakt s osobou, které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, mohl jeho vedoucí (!!!) rozhodnout o tom, že nepůjde do karantény (!!!), ale bude chodit do práce (!!!), měřit si teplotu a za pět dní bude testován.

Takovýto postup považuje odborový svaz za mimořádně nebezpečný, protože ohrožuje zaměstnance, jejich pacienty a klienty, členy rodiny a další osoby. Odborový svaz opakuje svůj požadavek, že zaměstnanec musí zůstat v karanténě alespoň na dobu nezbytnou do možnosti prvního průkazného testování, tedy cca 5 dní.

Dostatek adekvátních osobních ochranných prostředků a dostatečné testování zaměstnanců, pacientů zdravotnických zařízení a klientů sociálních služeb je podle OS zdravotnictví a sociální péče ČR jedinou cestou, jak současnou pandemii zvládnout bez zbytečných ztrát na zdraví a životech pacientů, klientů i personálu.

 

  • Zdroj: OSZSP ČR