Horší důchod než teď. Když se nenajde nová daň, klesne až na 7740 korun

Národní rozpočtová rada se kritickým okem podívala na návrh penzijní reformy. Chválí za zjednodušení, chybí jí ale plán na zajištění příjmů. O ně se důchodová komise začala více zajímat až nyní.

Komise pro spravedlivé důchody měly několik měsíců podobu spíše kusých informací bez hlubšího kontextu. To se změnilo před necelými dvěma týdny, kdy komise představila ucelenější představu o budoucnosti českých penzí. Lépe řečeno tři představy – úspornou, technickou a spravedlivou.

Společným jmenovatelem je rozdělení současného veřejného systému na dva pilíře – z jednoho má plynout minimální důchod, z druhého zásluhová část vyztužená oceněním kariéry, péče o děti nebo odměnami za delší pracovní nasazení, než ukládá zákon.

Podle Národní rozpočtové rady v čele s ekonomkou Evou Zamrazilovou už takové rozdělení funguje v několika zemích OECD a má své výhody.

„Za nejpodstatnější z nich je možné považovat otevření prostoru pro snížení sazeb pojistného na sociální zabezpečení a změnu struktury daňového břemene ve prospěch snížení daňového zatížení práce,” hodnotí rada návrh. Záleží podle ní ale na tom, jaké daně by se naopak zvýšily.

Pozitivní je podle ekonomů také celkové zjednodušení systému. Všichni by tak mohli mít průběžné informace o svém důchodovém nároku.

Na druhou stranu se radě nelíbí, že varianty důchodové reformy významně neřeší udržitelnost systému, nebo ji dokonce zhoršují.

Nižší penze?

Pokud jde o úspornou variantu, znamenala by pouhé překlopení systému do nové architektury, ale žádné změny v daňovém systému. Minimální důchod by v takovém případě dosáhl na 22 procent průměrné mzdy, tedy 7740 korun.

Jinými slovy – snížení nákladů důchodového systému vykoupené snížením důchodů. Takový scénář ale ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) odmítá.

Další možností je technická varianta. Systém překlápí do nové struktury a zároveň do pěti let počítá s reformou daňového systému. Chudobu seniorů omezuje jen částečně a jen částečně také oceňuje péči. Základní důchod by dosáhl na 10 500 korun.

„Varianta představuje možnost, jak provést změnu výdajové struktury směrem k vyšší přehlednosti a srozumitelnosti, aniž by došlo ke zhoršení udržitelnosti systému. Zároveň však ukazuje, že ji není možné provést tak, aby si polepšili všichni,” komentuje návrh rozpočtová rada.

Udržitelnost veřejných financí by podle rady ohrozila především třetí navrhovaná varianta, takzvaná spravedlivá. Ta počítá se základním důchodem na 10 500 korun a zvýšením průměrné penze ve všech 10 hlavních příjmových skupinách. Kromě toho zahrnuje 500korunové bonusy na dítě a bonus 240 korun za každý navíc odpracovaný rok. Při jejím zavedení by se zároveň muselo pracovat i na změnách daňového systému.

„Varianta přináší významný růst nákladů na penzijní systém jak bezprostředně po jejím případném zavedení, tak i v dalších letech. Její implementace by tak dlouhodobou udržitelnost veřejných financí velmi významně zhoršila,” míní rozpočtová rada.

Kde na to vzít

„Prezentované návrhy zatím nepřináší systémové řešení udržitelnosti důchodového systému v České republice. V tomto kontextu je nutné uvést, že již existující nastavení důchodového systému lze z dlouhodobého hlediska označit za neudržitelné,” varují dále odborníci.

Jakékoli další výdaje bez nastavení nových příjmů přitom podle nich problém ještě prohlubují.

Případné zhoršení neudržitelnosti veřejných financí by se přitom podle rady neprojevilo až po roce 2030 při nástupu silných generací ze 70. let 20. století do penze, ale mnohem dříve – v podobě zpřísnění hodnoty střednědobého rozpočtového cíle.

Ministryně Maláčová přesto přijala hodnocení Národní rozpočtové rady relativně pozitivně. Souhlasí, že je změnu penzijního systému potřeba doprovodit daňovou reformou. Peníze chce hledat hlavně ve zdanění bank a nadnárodních korporací.

Premiér Andrej Babiš (ANO) i šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO) se ale zatím k výsledkům práce Komise pro spravedlivé důchody vyjadřují rezervovaně. Premiér chce vytvořit užší tým složený pouze z expertů, který má návrhy změn projednat.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/horsi-duchod-nez-ted-kdyz-se-nenajde-nova-dan-klesne-az-na-7740-korun-86972?dop-ab-variant=0&seq-no=1&source=hp&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

  • Zdroj: Seznamzpravy.cz

Ministrem dopravy se stal Karel Havlíček

Předseda vlády Andrej Babiš uvedl v pátek 24. ledna 2020 místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka do funkce ministra dopravy. Úřad svému nástupci předal odstupující ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Premiér Andrej Babiš zdůraznil důležitost Ministerstva dopravy a úkolů, které pod něj spadají. „Rezort dopravy je klíčový. Na příští programové období Česká republika obdrží o 100 mld. méně, takže máme 500 mld. Samozřejmě dopravní infrastruktura je priorita. Jsme k dispozici, abychom pomohli a abychom získali maximum peněz z Evropské unie na dopravní infrastrukturu. Hlavní firmy a instituce Ministerstva dopravy jsou SFDI, České dráhy, ŘSD, SŽDC, Řízení letového provozu, Ředitelství vodních cest. Všechny mají managementy, představenstva, dozorčí rady. Je potřeba, aby tyto firmy měly dostatek finančních prostředků na investice např. do výstavby dálnic, obchvatů, rekonstrukce nádraží, železnic atd.,“ doplnil premiér Babiš.

Prezident republiky Miloš Zeman odvolal na návrh předsedy vlády, ke dni 23. ledna 2020 z funkce Vladimíra Kremlíka a pověřil s účinností od 24. ledna 2020 řízením Ministerstva dopravy místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

Učitelé dostanou také přidáno aneb zavádějící titulek

V deníku Právo a o den později na serveru Novinky.cz vyšel článek s titulkem „Učitelé dostanou výrazně přidáno“. Článek obsahuje jistě zajímavé informace, nicméně titulek je podle našeho názoru zavádějící. Spíše by měl znít: „Učitelé dostanou také přidáno“.
 
V letošním roce si platově polepší všichni zaměstnanci placení ze státního rozpočtu, proč se stále tedy hovoří jen o učitelích, není to někoho zájem? V každém případě je to nefér vůči učitelům. Celou dobu slyšíme učitele berou …, stále se jim přidává, závazek vlády je v roce 2021 dosáhnou učitelské platy v průměru 45 tisíc. Tím je krmena společnost prostřednictvím médií. Ano možná to bude pravda, ale už se nepíše, že všem platy rostou. Takže ve výsledku platy učitelů se možná přehoupnou v průměru přes 100 % průměrné mzdy v ČR na 110 %. To je priorita, tomu máme tleskat? Výsledkem celého přidání v letošním roce zatím je, že leckde učitelé v platových výměrech mají osobní ohodnocení nula. V roce 2019 měly platy učitelů stoupnout v průměru o 15 %, uvidíme, zda toho bylo vůbec dosaženo. Tyto údaje bychom měli mít během března 2020.
 
 
 
 
  • Zdroj: Českomoravský OS pracovníků školství

Duální vzdělávání se rozšíří do dalších krajů

Už přes tři roky ověřuje Svaz průmyslu spolu s pěti školami a pěti firmami z Moravskoslezského kraje fungování duálního vzdělávání. Od roku 2020 tento pilotní projekt rozšíří i do dalších krajů. Zájem mají desítky škol a firem. Dlouhodobým cílem Svazu je ale prosadit, aby se prvky duálního vzdělávání staly nedílnou součástí českého školského systému a počítaly s nimi i patřičné zákony.

Zatím v tuzemsku vznikl i za přispění Svazu průmyslu podklad pro věcný záměr uzákonění duální větve ve vzdělávání. Teď je na ministerstvech školství a průmyslu, aby rozhodly, jakým způsobem se tento nový způsob odborného vzdělávání do českých zákonů dostane.

DUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY

Duální systém by měl být podle podkladu pro ministerstva otevřený jak pro žáky středních škol, tak pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol. Dosavadní analýzy odhadují, že do deseti let od uzákonění duálního systému by se v něm mohlo vzdělávat 10 procent žáků. Firmy by na vzdělávání žáků dostávaly od státu příspěvek. Celkové roční náklady po desetiletém náběhu by se měly vyšplhat přibližně na 270 milionů korun.

„Budoucí rozvoj českého průmyslu a jeho posun k výrobě s vysokou přidanou hodnotou je existenčně závislý na kvalitě tuzemského školství. Absolventi škol ale dnes nejsou dostatečně připraveni na reálnou praxi. Inspiraci může Česko čerpat na Slovensku, kde je duální vzdělávání ošetřeno zákonem už od roku 2015,“ vysvětluje viceprezident Svazu průmyslu Jan Rafaj.

JISTOTA PRÁCE PO SKONČENÍ ŠKOLY

V systému duálního vzdělávání uzavírá škola s firmou smlouvu o tom, že vybrané praktické dovednosti se žáci naučí přímo ve firmě pod dozorem podnikových instruktorů. Podnik zároveň garantuje, že žáci budou umět vše, co po nich školní vzdělávací program v dohodnuté oblasti vyžaduje.

Pilotní projekt v Moravskoslezském kraji běží od roku 2017. Z firem se na něm podílejí Liberty Steel Ostrava, Brose CZ, ČEZ a částečně také Vítkovice a Varroc Lighting Systems. Na vlastní kůži ho zažil například Mikuláš Šulák. Praktickou výuku absolvoval v českém závodě výrobce komponent pro automobilový průmysl Brose CZ. Hned po skončení školy do Brose nastoupil. Příchodem na praxi totiž Šulák získal jistotu, že po ukončení školy ho Brose minimálně na dva roky zaměstná. „Líbilo se mi také, jak je zdejší vzdělávací středisko skvěle vybavené. Je tady mechanická část, pneumatická část, pracujeme s robotem, všechno je propojené a navazuje na sebe. Ve škole se s takovým vybavením nesetkáme,“ vysvětluje Mikuláš Šulák důvody, proč si Brose pro praktickou výuku vybral.

VÝUKA PŘÍMO VE FIRMĚ

Jedním z garantů moravskoslezského pilotního projektu je Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Nyní v něm máme zhruba 120 žáků ze druhých a třetích ročníků. Studují obory elektrikář, strojní mechanik nebo mechatronik. Od ledna 2020 začneme pracovat na rozšíření tohoto projektu do dalších krajů. První žáci by se tam mohli do duálního systému zapojit od školního roku 2020/2021,“ říká Jan Rafaj.

Žáci díky výuce přímo ve firmě mohou pracovat a učit se v reálných podmínkách. „Jsou vedeni v užším kolektivu a své znalosti a dovednosti srovnávají s žáky jiných škol, kteří se u firmy také učí. Zástupci podniků se účastní závěrečných učňovských zkoušek a podílí se i na hodnocení ústní části,“ uvádí Karel Sekyra, zástupce ředitele pro praktické vyučování na Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel z Rožnova pod Radhoštěm. Ta spolupracuje na duálním programu s Brose, kde se nyní učí její tři žáci druhého a tři žáci třetího ročníku.

MZDA A BENEFITY

Studenti si účast v duálním programu vybírají sami. V rožnovské škole zástupci školy a firmy představí program žákům a rodičům, kteří se pak rozhodnou, jestli se do duálního systému zapojí. „Kromě perspektivy zaměstnání u stabilního zaměstnavatele poskytujícího moderní pracovní podmínky a možnost dalšího růstu, jsou studenti motivováni také prospěchovým stipendiem. Samozřejmě pobírají hodinovou mzdu a čerpají většinu zaměstnaneckých benefitů,“ vysvětluje Niclas Pfüller, generální ředitel Brose CZ.

Firma nyní vzdělává dvanáct žáků ve druhém a třetím ročníku. Na duálním programu spolupracuje s několika školami v regionu. „V roce 2019 jsme zaměstnali prvních pět absolventů. Protože mají skvělou kvalifikaci, integrovali jsme je do našeho týmu údržby,“ dodává Pfüller. Do vybudování a vybavení svého střediska praktického vzdělávání firma investovala 10 milionů korun, aby si dokázala vychovat specialisty pro svůj provoz.

Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum. Celé číslo čtěte zde.

kategorie Aktuálně

MPSV vítá vyjádření Národní rozpočtové rady k reformě důchodů

Zpráva NRR potvrzuje závěry Komise pro spravedlivé důchody, že udržitelnost důchodového systému musí být postavena i na reformě daňového systému.
 
NRR také pozitivně hodnotí navrhovanou konstrukci důchodového systému, který existuje v několika zemích OECD a podle Rady má ve srovnání se stávajícím stavem několik výhod. Za nejpodstatnější z nich považuje otevření prostoru pro snížení sazeb pojistného na sociální zabezpečení a změnu struktury daňového břemene ve prospěch snížení daňového zatížení práce.
 
„Jsem ráda, že se Národní rozpočtová rada shoduje s našimi závěry, že je změnu penzijního systému potřeba doprovodit daňovou reformou. Peníze na budoucí důchody nechceme hledat ve větším zdanění lidí, naopak bychom se měli zaměřit na zdanění kapitálu. ČSSD prosazuje zdanění bank a velkých nadnárodních korporací. Smyslem důchodové reformy je, aby lidé měli po celoživotní práci důstojné důchody, které porostou v souladu s ekonomickým vývojem,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
 
Důchodová reforma přichází s novým způsobem výpočtu penzí. Zásadně změní podobu státního pilíře. Cílem změn je nastavení takového důchodového systému, který bude poskytovat spravedlivé a důstojné důchody, ocení zásluhovost předchozí pracovní aktivity, bude široké veřejnosti srozumitelný a bude dlouhodobě udržitelný. Nový systém by také měl více ocenit pečující, zajistit minimální životní standard seniorů a zároveň myslet i na budoucí důchodce.
 
„Těší mě, že práce důchodové komise, ve které zasedají nejen politici, ale především velké množství odborníků z praxe, nepřichází vniveč. Národní rozpočtová rada potvrzuje závěry, ke kterým tato Komise na svých jednáních došla,“ dodává předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová.

 
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministryně Maláčová diskutovala s předsedy odborových svazů

Evropská minimální mzda, růst minimální mzdy, superhrubá mzda, stravenkový paušál, pět týdnů dovolené, zákoník práce, podpora rodin a další témata zazněla ve velmi podnětné diskusi ministryně práce Jany Maláčové s předsedy odborových svazů na Radě ČMKOS
 
Ti vysoce ocenili úsilí ministryně v dosažení koaliční shody na předčasných důchodech pro náročné profese a roli, kterou sehrává komise pro spravedlivé důchody, ve které má zastoupení i ČMKOS.
J. Maláčová chce obnovit důvěru v důchodový systém, cestu vidí v zavedení základního nultého a zásluhového prvního pilíře. Považuje za důležité vést diskuzi o zdrojích pro důchodový systém, který je v ČR z více 80 % financován z pojištění, zatímco ve vyspělých zemích EU je v daleko větší míře zapojen daňový systém. Seznámila podrobně se záměrem vybudovat moderní proklientsky zaměřený systém úřadů práce.
S předsedkyní OS zdravotnictví Dagmar Žitníkovou si vyměňovaly názory na podmínky práce v sociálních službách i v kontextu s nedávnou tragédií ve Vejprtech. S Františkem Dobšíkem, předsedou ČMOS školství konzultovali vazbu povinné školní docházky na proplácení některých sociálních dávek. Mnoho předsedů upozornilo na potřebu řešit přetrvávající problém „přílišné plurality“ odborů, kdy malá skupina může zablokovat kolektivní vyjednávání tisícům zaměstnanců.
Pokud jde o odměňování, předseda OS KOVO Jaroslav Souček, upozornil na extrémní praxi některých firem u nás, kde management pobírá až 50 krát vyšší mzdu než je průměrná mzda jejich zaměstnanců a upozornil na seriozní pravidla, která jsou k této praxi zavedena například ve Velké Británii. Josef Středula ocenil záměry a práci ministryně práce, která má snahu a zájem zajišťovat úměrně ekonomickým výsledkům ČR odpovídající a důstojné sociální podmínky.
 

Vláda schválila nástin hospodářské strategie do roku 2030, Česko také bude mít nové evropsky významné lokality

Členové vlády před začátkem jednání uctili minutou ticha památku zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery, 20. ledna 2020.
Členové vlády před začátkem jednání uctili minutou ticha památku zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery, 20. ledna 2020.
Symbolickou minutou ticha uctila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 20. ledna 2020 památku zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Ministři pak schválili mimo jiné základní teze hospodářské strategie České republiky do roku 2030, strategii sociálního začleňování i nové evropsky významné lokality.

Česká republika by v roce 2030 měla mít průmyslově a energeticky nezávislou ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou. To bude cílem Hospodářské strategie České republiky 2020–2030, strategického dokumentu, jehož teze vláda schválila a který má Ministerstvo průmyslu a obchodu předložit vládě v červnu letošního roku. Hospodářská strategie státu na další desetiletí má shrnout a provázat další strategické materiály, a především navázat na stěžejní inovační strategii Czech Republic: The Country for the Future.

Nová hospodářská strategie má zmapovat dosavadní úspěchy, dát české ekonomice jasný směr a nastínit řešení slabých stránek a hrozeb. Zohlednit má i výzvy, které s sebou přinese rozvoj nových technologií, stárnutí populace či klimaticko-energetické změny. Řešit bude i oblast zdraví a vzdělanosti českého obyvatelstva. Navržené kroky a stanovené cíle by měly zásadně přispět k dalšímu růstu životní úrovně obyvatel České republiky a posunout Česko mezi dvacet nejlepších ekonomik podle metodiky Světového ekonomického fóra v Davosu.

Vláda schválila rovněž návrh Strategie sociálního začleňování pro roky 2021 až 2030. I tato strategie vychází z už schválených strategických dokumentů, jako je například Strategický rámec Česká republika 2030, a zohledňuje zkušenosti s už realizovanými kroky. Vypracování a schválení strategie je jednou ze základních podmínek pro čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2021+ pro věcné oblasti, které jsou v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Strategie se zaměřuje na rozvoj sociální práce a zabývá se podrobně deseti hlavními tématy, mezi něž paří například přístup k zaměstnání a k jeho udržení, sociální služby, podpora rodiny či podpora národnostních menšin, zejména Romů. Strategie sociálního začleňování teď bude rozpracovávána do konkrétních kroků pomocí akčních plánů, a to vždy na tříletý cyklus.

Kabinet schválil rovněž změnu nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Národní seznam se nově rozšiřuje o dvě území – lokalitu Louky u Přelouče a přírodní stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. V prvním případě se jedná o lokalitu s výskytem dvou evropsky významných ohrožených živočišných druhů, a to modráska bahenního a modráska očkovaného. Druhé území o rozloze 29 hektarů rozšíří již existující evropsky významnou lokalitu Porta Bohemica. Tvoří je specifické a v ČR unikátní náplavy Labe, v nichž žijí vzácné druhy rostlin, například zvláště chráněný drobnokvět pobřežní.

Zařadit obě lokality do seznamu evropsky významných lokalit dlouhodobě žádala po České republice Evropská komise na základě evropské směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Za to, že Česká republika v rozporu s platnou směrnicí nedokázala zajistit ochranu přírodovědecky významných území, již Evropská komise zahájila vůči České republice tzv. infringementové řízení.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-20–ledna-2020–179145/.

Premiér A. Babiš navrhl odvolání ministra dopravy V. Kremlíka, zastoupí ho K. Havlíček. Prezident ČR M Zeman souhlasí!

Premiér Andrej Babiš (ANO) podal návrh na odvolání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) kvůli pochybením v zakázce na IT systém k dálničním známkám. Nahradit ho má ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Prezident Miloš Zeman oba návrhy přijal.

Předseda české vlády A. Babiš, podle zpravodajství České televize, návrh zdůvodnil tím, že zakázka na IT systém k dálničním známkám se mu „hrubě nelíbí“. Nebyla předložena dokonce ani na dozorčí radu. Proto premiér vyzval kolegy, aby udělali všechno pro to, aby byla zrušena. „Považuji za absurdní, že o takto významné zakázce jsme nebyli informováni, a že ministerstvo dopravy ji pořád obhajuje,“ prohlásil Andrej Babiš na tiskové konferenci.

Ministr Vladimír Kremlík si, podle předsedy vlády, chybu nepřipouští. „Je pracovitý, má tah na branku, ale tento projekt manažersky nezvládl,“ je přesvědčen premiér A. Babiš. K rezignaci vyzval rovněž i prvního náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka, který byl odpovědný za IT.

Česká televize dále uvedla, že zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala od SFDI bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice, zásadně se nelíbí i premiérovi Andreji Babišovi. Současně poznamenal, že by měl rezignovat i ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica. „Není možné takto nakládat s prostředky daňových poplatníků a není možné, aby úředníci, když máme zákon o státní službě, si dělali, co chtějí,“ zdůrazňuje premiér Andrej Babiš.

Premiér očekává, že vicepremiér Karel Havlíček bude funkci ministra dopravy zastávat trvale. Změna může podle něj být základem perspektivní fúze ministerstev.

Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka prezident Miloš Zeman návrh premiéra Andreje Babiše přijal. Termín změn Pražský hrad oznámí.

  • Zdroj: Česká televize

Kladenská Poldi stojí, odbory nemají zprávy o zahájení výroby

Kladenská huť Poldi stojí, odbory nemají zprávy o zahájení výroby. Nemají ani informace o novém majiteli společnosti, která před rokem Poldi vydražila, řekl v pátek 17. ledna ČTK předseda odborů ZO OS KOVO Hutě Poldi Jozef Kónya.
 
Podle obchodního rejstříku společnost Opimo Trade, která získala Poldi loni v lednu v dražbě za vyvolávací cenu 140 milionů, koupila švýcarská firma K&SC SA. Jako její jednatel je vedený Maja Zdešar ze Slovinské republiky.
 
Deník E15, který na změnu majitele upozornil, napsal s odvoláním na někdejšího jednatele Opimo Trade Pavla Filipčíka, že novým generálním ředitelem kladenských hutí se stal Jan Gajda, který figuroval v představenstvu několika firem z vítkovické skupiny Jana Světlíka. „Jsem tím, kdo má na starosti opětovné rozjetí výroby. V plánu je pokračovat v tradici a navázat na předchozí výrobu,“ sdělil Gajda E15 bez detailů.
 
Poldi se několik let potýkala s dluhy, v prosinci 2017 skončila v konkurzu, podnik více než dva roky stojí. Kromě pohledávek za energie či materiál dlužil i několikaměsíční platy zaměstnancům. Insolvenční správce musel podle zákona nejprve vypořádávat pohledávky věřitelů, ale ani ty se nepodařilo zcela pokrýt. Celkově dosahovaly několika set milionů korun. Odboráři ale zatím nevzdali boj o dlužné výplaty z období před vyhlášením konkurzu a dražbou.
 
Soud už dřív rozhodl, že vypořádání správce provedl tak, jak mu ukládá platná legislativa. „My jsme podali odvolání,“ uvedl Kónya s tím, že nyní přišla výzva, aby dodali soudům další podklady. Podle předsedy odborů není zákon nastavený vůči zaměstnancům dostatečně spravedlivě a spolu s dalšími odboráři by chtěl usilovat o to, aby zaměstnanci měli větší šanci na vymáhání dlužných platů.
 
V Poldi ještě před třemi roky pracovalo přes 200 lidí, většině se podařilo najít novou práci, pracovních příležitostí je v regionu dostatek. Někteří odešli do důchodu.
 
 
  • Zdroj: ČTK, OS KOVO