Vláda prodlouží program podpory zaměstnavatelů Antivirus B do konce roku, vyhlásila také další krizová opatření

Tisková konference po jednání vlády, 26. října 2020.
Tisková konference po jednání vlády, 26. října 2020.
Od středy 28. října bude na území České republiky platit až na přesně stanovené výjimky zákaz vycházení v nočních hodinách. Až na výjimky bude zakázán nedělní prodej a obchody budou muset každý den zavírat už ve 20 hodin. Tato a další zpřísnění opatření vyhlásila vláda Andreje Babiše po jednání v pondělí 26. října 2020.

Vzhledem k trvajícímu nepříznivému vývoji počtu případů onemocnění covid-19 přijala vláda další balíček krizových opatření. Po 21. hodině až do pěti hodin ráno následujícího dne budou moci od středy lidé vyjít do ulic, jen pokud půjdou do práce nebo podnikat, případně budou právě svou práci vykonávat. Dále už jen v neodkladných případech, například z důvodu ochrany zdraví, majetku či života, nebo pokud půjdou venčit psa. V tomto případě ale budou moci jít jen 500 metrů od místa bydliště. Od páté hodiny zůstávají v platnosti stávající omezení. Vláda rovněž nařídila zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

K dílčím úpravám vláda přikročila i v případě zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Rovněž od středy zakázala prodej nábytku, koberců a podlahových krytin, provoz sázkových kanceláří a omezila prodej na tržnicích, tržištích a v mobilních provozovnách tak, že se tu nesmí prodávat nic než vybrané druhy potravin a ty se nesmí konzumovat přímo na místě. Všechny obchody až na benzínky, lékárny, prodejny na letištích, nádražích a v nemocnicích a stravovací provozy budou muset mít zavřeno v neděli a ve všední dny od 20 hodin do 5 hodin ráno. Nové omezení se dotkne i provozu lázní, které budou moci pečovat pouze o klienty, jejichž lázeňská péče je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče, aby od středy hlásili nové pozitivní případy pacientů s covid-19, nové pacienty v těžkém stavu a všechny zhoršení stavu již hospitalizovaných pacientů s covid-19 prostřednictvím Informačního systému infekčních nemocí v co nejkratším čase, nejpozději do půlnoci za uplynulý den. Poskytovatelé zdravotních služeb mají od středy povinnost zastavit příjem nových pacientů na plánované zákroky a průběžné navyšovat kapacity akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče, určené pacientům s nemocí covid-19. Jakmile to zdravotní stav pacientů umožní, mají nemocnice za povinnost co nejdříve je přeložit do zařízení následné péče či do domácího ošetřování.

Vláda schválila také prodloužení podpůrného programu Antivirus B až do konce roku, tedy do 31. prosince 2020. Program Antivirus B mohou čerpat firmy, které musely poslat své zaměstnance na překážku v práci, ať už proto, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podnikatelům a firmám v krizové době pomůže také další rozšíření liberačního balíčku, který vyhlásila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Vláda jí uložila, aby připravila další rozhodnutí o hromadném prominutí příslušenství daně a zálohy na daň. Konkrétně se jedná o hromadné prominutí úroku z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, zálohy splatné od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 na dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob a záloh na daň silniční splatných 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020.

Kabinet odsouhlasil také udělení tří peněžních darů do zahraničí, které jsou určeny na boj s ilegální migrací. V rámci programu Pomoc na místě Česká republika daruje 60 milionů korun pro Jordánsko, Irák a Libyi. Celkem letos Ministerstvo vnitra na finanční dary formou programu Pomoc na místě pošle zemím, které se potýkají s nelegální migrací, dary ve výši 135 milionů korun. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda projednala také tři poslanecké legislativní předlohy. K návrhu novely zákona o finančním arbitrovi a návrhu novely zákona o požární ochraně a zákona o integrovaném záchranném systému přijala souhlasné stanovisko, odmítla ale podpořit návrh na vydání zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a související novely zákona o nemocenském pojištění.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-26-rijna-2020-184486/.

Zvyšování členské základny je nyní pro odbory stěžejní

Vytvoření silných odborů se silným kolektivním vyjednáváním pro obnovu silného průmyslu, to je hlavní motto akčního plánu programu Budování kompetencí odborů (BTUP), jehož pracovní skupina se sešla online v úterý 13. října.
Představitelům industriALL Europe zde prezentovali své zkušenosti s novou metodikou BTUP zástupci evropských odborových svazů. Za Odborový svaz KOVO jednali specialistka pro mezinárodní činnost Mgr. Dana Sakařová a místopředseda Tomáš Valášek. Ti informovali zahraniční kolegy o situaci v ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 a o uplatňování BTUP v základních organizacích.
„Metodika Budování kompetencí odborů sklízí své první úspěchy. V základních organizacích, které byly počátkem roku pro pilotní projekt BTUP vybrány, došlo k výraznému navýšení členů. Zájem odborářů vyvolal především nový, intenzivnější styl komunikace mezi jednotlivými stupni svazu od centrály až po úsekové důvěrníky. Výuka nové metodiky byla součástí seminářů pro vybrané ZO. Zahraničním kolegům jsme sdělili své zkušenosti z organizace a průběhu seminářů. Ukazuje se, že žádné online školení nemůže plně nahradit osobní kontakt. Také náklady na kampaň jsou příliš vysoké. IndustriALL Europe by měla nabízet centrální školení pro anglicky mluvící organizátory jmenované zúčastněnými odbory, kteří budou poté školit další kolegy. Užitečná by byla krátká instruktážní videa,“ uvedl místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek.
Podle vyjádření zástupců industriALL, krize COVID-19 má bezprecedentní ničivé účinky na evropské hospodářství a společnost. Hrozba, kterou tato krize představuje pro pracovníky a jejich odbory, je obrovská. BTUP má pro nadcházející období dlouhodobou strategii. Interní kampaň zaměřená na členské organizace si klade za cíl zvýšit jejich povědomí o tom, že udržení členů a budování odborových kompetencí je pro odbory klíčové. Navenek směřující veřejná kampaň vyzývá k prosazování práv na kolektivní vyjednávání.
Další schůze pracovní skupiny BTUP se uskuteční na začátku příštího roku. Budování kompetencí odborů bude i jednou z priorit VIII. Sjezdu OS KOVO, který proběhne v červnu 2021.
 
 
 • Zdroj: OS KOVO, Kovák
 

Zákaz návštěv v nemocnicích a domovech seniorů bude platit až do konce nouzového stavu, schválila vláda

Předseda vlády Andrej Babiš během mimořádné schůze kabinetu, 23. října 2020.
Předseda vlády Andrej Babiš během mimořádné schůze kabinetu, 23. října 2020.
Zákaz návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem bude platit až do konce nouzového stavu, 3. listopadu do 23:59 hodin. O prodloužení krizového opatření, které mělo vypršet tuto neděli, rozhodla na mimořádném jednání v pátek 23. října 2020 vláda Andreje Babiše.

V platnosti zůstávají i všechny stávající výjimky z tohoto zákazu. Ten se tedy netýká mimo jiné návštěv nezletilých pacientů a klientů, návštěv pacientů a klientů s omezenou svéprávností, návštěv umírajících či návštěv klientů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace. Umožněna je nadále i přítomnost třetí osoby u porodu za dodržení přísných hygienických opatření.

Výsledek jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-23–rijna-2020-184469/.

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář

V návaznosti na legislativní proces schvalování zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, připravila Česká správa sociálního zabezpečení nové formuláře žádostí o dávku. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.
 
V současnosti čeká návrh zákona o krizovém ošetřovném na projednání Senátem ČR, poté musí být podepsán prezidentem republiky, přičemž jeho finální znění bude následně zveřejněno ve Sbírce zákonů. Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.
 
Česká správa sociálního zabezpečení proto v předstihu připravila zcela nový formulář žádosti, který kombinuje prvky původní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče. Současně je nový formulář koncipován tak, aby pomocí něho bylo možné případně uplatnit nárok na ošetřovné i podle aktuálně platné právní úpravy (tj. za 9 nebo 16 kalendářních dnů).
 
Nový formulář proto obsahuje jak prvky, na které byli rodiče zvyklí z dosavadní žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (tj. informace o rodinném stavu žadatele, platební údaje atd.), tak i prvky navazující na připravovaný zvláštní zákon o ošetřovném (vykazování dnů péče, informace o střídající osobě a dnech, ve kterých pečovala). S těmito novými prvky se již žadatelé vesměs setkali, pokud žádali o ošetřovné v souvislosti s letošním jarním uzavřením školních a dětských zařízení.
 
 
 • Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
 

Vláda odsouhlasila zapojení vojenských zdravotníků zemí NATO a EU v českých nemocnicích, schválit je musí i Parlament

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 22. října 2020
Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 22. října 2020
Českému zdravotnictví bude moci v krizové situaci vypomoci až 300 vojenských zdravotníků z členských států NATO a Evropské unie. Jejich přítomnost v České republice odsouhlasila na mimořádném jednání ve čtvrtek 22. října 2020 vláda Andreje Babiše.

Vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání vyslovila souhlas s pobytem vojenských zdravotníků členských států NATO a Evroské unie na území České republiky. Zahraniční lékaři a další zdravotnický personál mají vypomoci českým kolegům se zvládnutím pandemie nemoci covid-19. Na základě souhlasu vlády, který ještě musí potvrdit obě komory Parlamentu České republiky, jich bude moci přijet až 300.

Ministerstvo obrany v současné době vyjednává o příjezdu 28 vojenských zdravotníků ze Spojených států amerických, kteří by se měli zapojit do práce v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích, případně v dalších nemocnicích, kde jich bude potřeba. Informace naleznete i v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Vláda rovněž rozhodla o navýšení finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy, které budou určeny pro Správu státních hmotných rezerv na pořízení a ochraňování pohotovostních zásob Ministerstva zdravotnictví ve formě nemocničních lůžek a přístrojů pro podporu plicních funkcí a okysličování krve. V pondělí vláda na nákup zdravotnického materiálu a techniky schválila 400 650 000 korun, dnes tuto částku zvýšila na 700 milionů korun.

Vláda také schválila revizi krizového opatření vlády ze dne 21. října v bodě, který se týká výjimky ze zákazu činnosti pro provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem. Původní text ve znění „provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany“ nahradila slova „provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem“.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-22–rijna-2020-184399/.

Bez programu Antivirus by nezaměstnanost dosáhla 10 procent, tvrdí předseda Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza

Kdyby v České republice nefungoval program Antivirus, byla by dnes desetiprocentní nezaměstnanost, řekl ve čtvrtek v pořadu Interview ČT24 prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) Tomáš Prouza. Zároveň kritizoval vládu za špatnou komunikaci. Podle jeho slov lidé vnímali jarní vypnutí ekonomiky mnohem lépe než současná omezení.

Podle Tomáše Prouzy se díky programu Antivirus podařilo udržet lidi v práci. „To je nejdůležitější ze všech opatření, že lidé nekončí na ulici, nepřichází o své příjmy. Stejně tak byl strašně důležitý kompenzační bonus pro živnostníky,“ dodal Tomáš Prouza. Zároveň vyzdvihl, že lidé mohli v zásadě jenom poslat e-mail a během pár dní měli peníze na účtu.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) ve středu uvedl, že bude pokračovat Antivirus A, pro OSVČ je připraven kompenzační bonus ve výši pěti set korun denně, a je možné žádat o peníze také z programu COVID – nájemné.

Podle Prouzy by tyto programy měly platit plošně, stejně jako na jaře. „Dneska program Antivirus říká ano, pokud jste restaurace, pokud jste hotel, pokud jste zavřený obchod, máte nárok. Ale ne, když už jste prádelna, která přišla o 95 procent příjmu kvůli tomu, že je hotel zavřený,“ uvedl jako příklad.

Podle Tomáše Prouzy ministr Karel Havlíček opakovaně tvrdí, že o případném rozšíření se bude ještě jednat. „Kolegové dokončují materiál, který by popisoval, kdo jsou ty zasažené obory, aby to pokrylo všechny. Já si myslím, že tady nejde postupovat tak, že si někoho vytáhneme z klobouku,“ uvedl k tomu Tomáš Prouza.

Prezident SOCR ČR tvrdí, že v tuto chvíli je ohroženo až 200 tisíc pracovních míst. „My jsme si mapovali, kolik lidí dneska pracuje v cestovním ruchu, kolik v restauracích, podle toho je už dneska zhruba půlka restaurací zavřených (do konce nouzového stavu),“ uvedl Tomáš Prouza. Pokud by se opatření rozvolňovala například až v polovině prosince, tak spousta majitelů hospod už, podle Tomáše Prouzy, nebude mít sílu ani peníze na to, aby znovu otevřeli.

Tomáš Prouza si také posteskl, že ještě nikdy nebyla důvěra v ekonomiku tak nízká, jako je nyní. Podle něj je to mimo jiné proto, že krize je nepředvídatelná. Navíc, je to, podle něho, dáno nedůvěrou ve vládu ze strany české veřejnosti.

Prezident SOCR ČR si také myslí, že lidé na jaře víc respektovali nařízená pravidla, což naopak nyní údajně nedělají. Zmínil například, že lidé záměrně chodí do obchodů bez roušek, a po upozornění ze strany personálu bývají i agresivní. Podle něj je to důsledkem špatné komunikace vlády.

Vláda také, podle něho, utrácí za zbytečnosti, čímž nabourává důvěru finančních trhů a ohrožuje levné úvěry. „Co důvěru trhu může rozbít, je, že se budou peníze projídat, že tady budou další předvolební dárečky, kupování hlasů za pět tisíc korun,“ upozornil Tomáš Prouza. Odmítl snahu vlády investovat především do stavebnictví a do zemědělství, naopak, podle něho, by se mělo investovat do digitalizace a do ekologických programů.

 • Zdroj: Česká televize
 

Podle Potravinářské komory ČR dosáhnou kvůli opatřením v gastru potravinářské ztráty 750 milionů za týden

Potravináři v České republice tratí 750 milionů korun týdně. Jde prakticky o celý tento průmyslový segment – od výrobců nápojů přes mlékaře, zpracovatele masa až po pekaře a lahůdkáře.

Ztráty potravinářů kvůli zavření restaurací a školních jídelen činí 750 milionů korun týdně. Podle serveru Seznam Zprávy tuto informaci o rostoucím propadu tržeb, kvůli zavření gastronomických provozů, uvedla Potravinářská komora ČR. Postižené jsou velké, střední i malé firmy, sdělila prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

„Velké problémy mají samozřejmě závody, které jsou technologicky specializovány na výrobu gastro balení. Tam může dojít k propadu až 80 procent odbytu, u ostatních se podle velikosti a zaměření jedná o 30 až 50 procent,“ řekla Dana Večeřová. Problémy mělo, podle ní, mnoho firem už před zavřením gastronomických provozů, kdy odběratelé odmítli kvůli budoucímu zavření provozu převzít objednávky. „Navíc je 4. čtvrtletí v řadě sektorů potravinářského průmyslu odbytově nejvyšší – generuje asi 40 procent ročního objemu, mnohonásobně vyšší než na jaře, kdy již bylo v ČR kvůli pandemii hospodářství významně omezeno,“ vysvětlila Dan Večeřová.

Zemědělci a potravináři musí neustále pracovat a zásobovat obchody, nemohou si dovolit provozy uzavřít. „I zde vznikl problém s uzavřením 1. stupně základních škol, kdy řada pracovnic musela zůstat doma na ošetřovném a chybí ve výrobě. A pokud jde o pozice operátorů linek, ty jsou vysoce specializované a nelze je jednoduše nahradit,“ dodala Dana Večeřová.

Seznam Zprávy k tomu zároveň uvedl, že kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí od středy v celé České republice zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přešly na distanční výuku kromě tříd pro děti se speciálními potřebami. Uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti.

A omezení zaviní ztráty i v zemědělství. Podle Agrární komory ČR může jít až kolem 385 milionů korun týdně. Komora navrhuje částečné odpuštění sociálních odvodů, sdělila pro ČTK tajemnice Komory Gabriela Dlouhá. Podle dřívějšího vyjádření ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) bude ministerstvo hledat formy pomoci zemědělskému, ale i potravinářskému sektoru.

„Na základě šetření mezi členy nám vychází propad odbytu v zemědělství v důsledku uzavření gastra a v důsledku dalších omezení souvisejících s koronavirem na zhruba 30 procent u výrobků s nižší trvanlivostí. Případně u těch výrobků, které se dodávají do stravovacích zařízení ‚přímo‘, jako jsou například brambory nebo některé druhy ovoce a zeleniny,“ uvedla Gabriela Dlouhá. Velké ztráty jsou pak podle ní i v živočišné výrobě.

 • Zdroj: Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR, Seznam Zprávy, ČTK
 

Vláda schválila „ošetřovné“ pro OSVČ II

400 korun za den je „ošetřovné“, které získají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), na něž dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení. Vláda schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého.
 
„Jsem rád, že vláda schválila můj návrh na znovuobnovení programu „Ošetřovné“ pro OSVČ, k žádosti se nebude přikládat žádná příloha, bude stačit pouze čestné prohlášení,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
 
Podpora je určená lidem, kteří nemohou v kontextu s péčí o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 400 Kč za kalendářní den. O „ošetřovné“ se bude žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře, který bude dostupný, stejně jako všechny detailní informace, na webu MPO.
 
„Nárok na podporu nemají ti, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství. Apelujeme na všechny podnikatele, aby své žádosti posílali pouze elektronicky, dostanou tak mnohem dříve své peníze“, říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler
 
Program je koncipován jako rámcový a bude vyhlašován prostřednictvím výzev. Z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu je na něj v první etapě vyčleněno 200 milionů Kč.
 
 • Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 

Loučení s uhlíkem bude dlouhé a drahé

Spektrum 2020 4Q

SPEKTRUM 4Q/2020 KE STAŽENÍ

Z obsahu

 • Loučení s uhlíkem bude dlouhé a drahé
 • Richard Vidlička: Změny v energetice přinesou nové příležitosti i pro průmyslové firmy
 • Poprvé virtuálně: Sněm Svazu průmyslu se letos odehrál online
 • Průzkum SP ČR: Situace se nezlepšuje, firmám stále chybí zakázky
 • Anketa: Co pomůže firmám na cestě z koronakrize?
 • Matyáš Fošum: Bez osvěty se neobejdeme
 • Potřebujeme průmyslový design i kvalitní prezentaci České republiky
 • Digitální ekonomika přináší benefity, rizikem je ale bezpečnost
 • Český kosmický průmysl roste. Firmám teď pomohl v krizi
Gbelec Ondřej
kategorie Spektrum