Platová matematika – Od čtyř do devíti

Redaktor Radmil Švancar se v připojeném článku z Učitelských novin podrobně zabývá plněním slibů, které učitelé dostali v souvislosti se slíbeným navyšováním platů v tomto roce. Místo devíti procent jim nakonec byla přiznána pouze čtyři procenta do tarifů, na nepedagogické pracovníky se nedostalo.
 
Kromě analýzy vývoje a současné situace kolem platů ve školství je zveřejněno i stanovisko školských odborů.
 
S pozdravem vedení ČMOS PŠ
 
Přílohy:
  • Zdroj: ČMOS PŠ

Vláda projednala plán provedení očkovací kampaně, očkovací místa musí začít průběžně informovat o spotřebě vakcín

Tisková konference po mimořádném jednání vlády k očkování, 13. ledna 2021.
Tisková konference po mimořádném jednání vlády k očkování, 13. ledna 2021.
Na mimořádném jednání ve středu 13. ledna 2021 projednala vláda Andreje Babiše Metodický pokyn pro očkovací kampaň pro Českou republiku, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví. Odsouhlasila i vydání dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, jimiž bude umožněno všem klientům zdravotních pojišťoven v České republice bezplatné očkování proti nemoci covid-19 a uložena povinnost očkovacím místům zadávat do centrální databáze zásadní informace o využívání očkovacích látek.

Vláda vzala na vědomí informaci ministra zdravotnictví o metodickém pokynujímž bude očkovací kampaň v České republice řízena. Očkování bude probíhat ve dvou hlavních fázích. Předchází jim přípravná fáze, která začala již v prosinci minulého roku. V první fázi IA, která již byla spuštěna, probíhá očkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva, tedy nejstarších seniorů či vybraných zdravotníků. Následovat bude od února fáze IB, v níž by měly být naočkovány prioritní skupiny obyvatelstva, což jsou senioři nad 65 let, lidé s vybranými chronickými chorobami a zaměstnanci v důležitých povoláních pro stát. Od května by pak měla být spuštěna finální fáze II, v níž by měli být naočkováni zájemci z ostatních skupin obyvatelstva.

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti se spuštěním očkovací kampaně dostalo od vlády svolení vydat dvě mimořádná opatření, která se k očkování na covid-19 vztahují, a to s účinností od 14. ledna. První z nich umožní vlastní provádění očkování proti nemoci covid-19 v souladu s očkovací strategií všech klientů tuzemských zdravotních pojišťoven, kteří o to projeví zájem. Druhé pak nařizuje očkovacím místům neprodleně zadávat do speciálního modulu Informačního systému infekčních nemocí pro očkování všechny potřebné údaje o vydávání a pohybu očkovacích látek tak, aby byla zajištěna jednotná a přesná evidence. Tím bude mimo jiné i zajištěn dohled nad tím, jestli je dodržována prioritizace zájemců o očkování právě v souladu s vydaným metodickým pokynem.

Výsledek jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-13–ledna-2021-186033/.

OS KOVO podporuje požadavky školských odborů na spravedlivé platy

Dopis předsedy OS KOVO Jaroslava Součka ministru školství Robertu Plagovi.
______________________________

Odborový svaz KOVO (OS KOVO) plně podporuje oprávněné požadavky zaměstnanců ve školství na spravedlivé navýšení platů. Zaměstnanci v nich prostřednictvím Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS školství) protestují proti Vašim nepochopitelným krokům, kterými jste porušil závazek vlády, navýšit v roce 2021 platy učitelů o 9 %.
 
Společně s našimi kolegy ze školství ale i s nejširší veřejností s obavami sledujeme Vaše bezprecedentní jednání, při kterém nerespektujete sociální dialog. Vládě jste předložil svoji vlastní verzi návrhu zvyšování platů, která zaměstnance poškozuje. Došlo k tomu bez jednání s odbory, zaměstnavateli a s Unií školských asociací ČR – CZESHA a bez respektu k jejich návrhům v připomínkovém řízení.
 
Vaše rozhodnutí zvýšit tarify učitelům o 4 % a zbytek ponechat jako nadtarifní složku platu je zklamáním nejen pro učitele, ale pro všechny, kteří oceňují jejich záslužnou a těžkou práci v době koronavirové pandemie. Na nepedagogické pracovníky jste přitom zcela zapomněl.
 
Politici by zvlášť v dnešní době, kdy společnost je stižená nebezpečnou pandemií, měli podpořit ty, kteří bojují v první linii. Zaměstnanci ve školství mezi takové bezpochyby patří. Spravedlivé ocenění jejich práce je samozřejmostí. Vaši snahu obejít sociální dialog a ušetřit na nesprávném místě, považuje OS KOVO za nepřijatelnou a pro zaměstnance ve školství urážející.
 
Jaroslav Souček
předseda Odborového svazu KOVO
 
 
  • Zdroj: Odborový svaz KOVO

Přednost při očkování budou mít i klienti a zaměstnanci sociálních služeb

Vláda na svém jednání ve středu 13. ledna 2021 projednala Metodický pokyn pro očkovací kampaň (Plán provedení). Ministerstvu práce a sociálních věcí se během jeho přípravy podařilo u Ministerstva zdravotnictví uplatnit většinu připomínek.
 
Plán tak nyní počítá i s přednostní vakcinací nejohroženějších skupin. V první fázi tak bude zahájeno očkování klientů domovů pro seniory, se zvláštním režimem, pro osoby se zdravotním postižením a klientů odlehčovacích pobytových služeb. Kromě toho budou očkováni také zaměstnanci těchto služeb, kteří jsou s klienty v přímém kontaktu. V součtu se jedná o více jak 100 tisíc lidí. Ve druhé fázi pak bude zajištěno očkování pro další zaměstnance v sociální oblasti.
 
Ministerstvo zdravotnictví připravilo tento „plán“ s jediným cílem, a to ochránit obyvatele ČR a omezit další šíření nákazy v populaci. Postupy jsou nastavené tak, aby bylo možné dosáhnout v co nejkratším čase co možná nejvyšší proočkovanosti populace.
 
Plán počítá s přednostní vakcinací nejrizikovějších skupin. Mezi ty patří i klienti a zaměstnanci sociálních služeb.
 
V první fázi (Fáze IA) bude zajištěno očkování pro klienty a pro zaměstnance v přímém kontaktu s klienty domovů pro seniory, se zvláštním režimem, pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb v pobytové formě.
 
Od února (Fáze IB) bude pokračovat očkování pro zaměstnance všech sociálních služeb v přímém kontaktu s klienty, sociální pracovníky na obecních úřadech, pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), zaměstnance zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), dále pro sociální pracovníky úřadů provádějící sociální šetření pro příspěvek na péči, a v neposlední řadě i pro lékaře posudkové služby.

Pro rezervaci termínů bude pro zájemce o očkování zřízen Centrální rezervační systém (CRS) jako elektronický nástroj celorepublikového řízení očkování proti onemocnění COVID-19. Ve fázi IA se klienti a pracovníci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb v pobytové formě registrovat nemusí.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí bude poskytovat veškerou součinnost všem zainteresovaným subjektům a krajským koordinátorům při zajištění očkování prioritních skupin a zajištění očkování v zařízeních sociální péče.
 
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Anketa: Výhled průmyslu do roku 2021

Zástupců našich kolektivních členů jsme se tentokrát zeptali: Co pozitivního a negativního očekáváte ve svém odvětví od roku 2021 a jaké trendy budou v roce 2021 nejvíce ovlivňovat život vašich firem?

ZDENĚK PETZL
VÝKONNÝ ŘEDITEL SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

Automobilový průmysl je nadále svírán značnou nejistotou ohledně dalšího ekonomického vývoje, který je závislý především na úspěšném boji s pandemií Covid-19. Doufejme, že v nadcházejících měsících již nedojde k uzavírání ekonomik napříč EU, a tím k dalšímu tlaku na poptávku po nových vozidlech. Pro průmyslové firmy bude hlavní výzvou schopnost zachovat objem investic do výzkumu a inovací a jejich prostřednictvím udržet svou konkurenceschopnost na evropském i globálním trhu. Proto jako klíčové vnímám zajištění administrativně efektivního přístupu k dostatečnému objemu prostředků z připravovaného Fondu obnovy EU. V roce 2021 pak očekávám další tlak na rozvoj elektromobility, především z důvodu očekávaného dalšího zpřísnění emisních požadavků. V Česku přitom tato problematika bohužel nemá a ani v příštím roce nebude mít takovou podporu, jakou by potřebovala. Hlavním úkolem zůstává urychlený rozvoj infrastruktury, bez níž budou čisté vozy na českých silnicích přibývat jen velmi pomalu.

JAN PROKŠ
ŘEDITEL ELEKTROTECHNICKÉ ASOCIACE

Je zřejmé, že onemocnění Covid-19 bude naše životy ovlivňovat i v roce 2021. V elektrotechnickém průmyslu příliš nepočítáme, že vše rychle vyřeší vakcína. Spíše sázíme na to, že s Covid-19 budeme muset umět žít dále. Již rok 2020 ukázal, že krizi velmi dobře ustojí – respektive jí ani neprožívají – ty firmy, které prošly nebo procházejí digitální transformací, uvědomují si důležitost Průmyslu 4.0, ve svém „slovníku“ mají zdomácnělé termíny, jako jsou rozšířená realita, virtuální realita, digitální dvojče, blockchain, datové sklady a tak dále. Vítězi jsou – a i nadále budou – společnosti, které mají kvalitně zpracované procesy, opravdu je dodržují a umí pružně reagovat na změnu vnějších podmínek. Perspektivní obory, o které se může náš průmysl opřít, jsou automatizace, robotika, průmyslová elektronika, samozřejmě ICT, ale mnoho digitálního vývoje se odehrává i ve zdánlivě konzervativních oborech jako jsou energetika nebo silnoproudá elektrotechnika. Významnou roli bude hrát stát, který zatím brutálně selhává v podpoře firem. Doufáme, že se v roce 2021 podaří přijmout takové legislativní normy, které všem pomohou překonat těžké časy.

MAREK NOVÁK
TAJEMNÍK ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR

Očekávání výrobců skla, keramiky a porcelánu jsou veliká. Náročný uplynulý rok přestálo odvětví se ctí. Nový rok přináší pro exportéry křehké krásy velká očekávání od vývoje globálního obchodu. Významná část výrobků ze skla a keramiky je ale určena také pro tuzemský trh (stavebnictví, automobilový a potravinářský průmysl, gastronomii), proto tuzemská poptávka, ekonomický vývoj a omezení obchodu přináší do plánů firem řadu neznámých. Malé sklárny čekají na uvolnění turistického ruchu v Evropě, který významně ovlivňuje jejich tržby. Čeští výrobci situaci flexibilně využili k digitalizaci svého obchodu a zdokonalují digitální prezentaci. V měnícím se světě stále hledají nová exportní teritoria, spolehlivé partnery a zlepšují stávající vazby. Značka českého skla a keramiky si stále, díky své vysoké kvalitě, drží dobré jméno u nás i ve světě a hledá kvalifikované pracovníky, díky kterým se firmy nebudou muset bát o svoji budoucnost.

RICHARD VIDLIČKA
ŘEDITEL ČESKÉHO SVAZU ZAMĚSTNAVATELŮ V ENERGETICE

Rok 2021 bude pro energetiku plný změn a bude náročný pro všechny účastníky energetického trhu. V Česku očekáváme schválení novel klíčových zákonů, s revizemi důležitých směrnic přijde také Evropská komise. K zásadním událostem řadím schvalování podoby a následné vypsání tendru na výstavbu nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany. Velký dopad na další vývoj v energetice bude mít spuštění Modernizačního fondu. Osud klasické energetiky předurčí stanovení definitivního horizontu pro odchod od těžby uhlí v Česku. Jako ekonomicky negativní můžeme hodnotit dopad ceny emisních povolenek a očekávané změny v této oblasti. V té souvislosti bude významná také debata o transformaci teplárenství a budoucím zajištění centrálního zásobování českých domácností teplem. Čeká nás definice kroků reagujících na růst poptávky po čisté mobilitě, další rozvoj obnovitelných zdrojů energie a s tím související opatření v přenosových a distribučních elektrických sítích. Věřím, že česká energetika je na tyto změny a výzvy dobře připravena

JAKUB DVOŘÁČEK
ŘEDITEL ASOCIACE INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU

Vzhledem k celosvětově probíhající pandemií SARS-CoV-2 bude rok 2021 pro inovativní farmaceutické společnosti klíčový. Nejdůležitější výzvy nadcházejícího roku budou z mého pohledu dvě. První z nich je zastavení šíření koronaviru pomocí účinných, bezpečných a kvalitních očkovacích látek. Rok 2021 ukáže, zda průmysl dokáže plnit svou roli a ochrání populaci. Budou to totiž právě vakcíny proti Covid-19, které nám umožní vrátit se zpátky do normálního života bez neustálých lockdownů a nastartovat koronavirem ochromenou ekonomiku. Druhou výzvou bude pomoc pacientům s onkologickými, kardiologickými a dalšími nemocemi, které s koronavirem nesouvisejí a jsou v dnešní době zdánlivě opomíjeny. V příštím roce očekáváme, že na trh vstoupí nové inovativní přípravky, které pomohou pacientům prodloužit život a zvýšit jeho kvalitu.

Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 1Q/2021. Celé číslo čtěte zde.

kategorie Rozhovory

Výše příjmu rozhodného pro účast na nemocenském pojištění nově činí 3 500 Kč

V souvislosti s každoročním vyhlášením průměrné mzdy, resp. jejím zvýšením (nařízení vlády č. 381/2020 Sb.), se s účinností od 1. ledna 2021 změnila také výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění. Tzv. rozhodný příjem, tedy minimální výše sjednaného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, se od uvedeného data zvyšuje z původních 3 000 Kč na 3 500 Kč měsíčně (sdělení MPSV č. 436/2020 Sb.).

Zvýšení rozhodného příjmu má význam pro účast na nemocenském pojištění, od kterého se následně odvíjí i účast na pojištění důchodovém. Sjednaná částka započitatelného příjmu ze zaměstnání za kalendářní měsíc musí činit alespoň částku rozhodnou pro účast na pojištění.

U takového zaměstnání, kde je sjednaná částka započitatelného příjmu nižší než nově stanovená částka 3 500 Kč anebo příjem nebyl sjednán vůbec, bude zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhne započitatelného příjmu alespoň 3 500 Kč (jde o tzv. zaměstnání malého rozsahu). Částka rozhodného příjmu 3 500 Kč se u více zaměstnání malého rozsahu, která zaměstnanec vykonává u jednoho a téhož zaměstnavatele, posuzuje v celkovém úhrnu. Zaměstnanci, který byl v roce 2020 účasten nemocenského pojištění, avšak jeho příjem není sjednán aspoň ve výši 3 500 Kč, zaniká účast na pojištění k 31. 12. 2020 a zaměstnavatel ho k tomuto datu musí z pojištění odhlásit. 

Příklad:
Zaměstnanec má sjednán v roce 2020 rozhodný příjem 3 000 Kč. Od ledna 2021 by tak nadále již nesplňoval podmínku minimální výše sjednaného příjmu pro účast na nemocenském pojištění. Ze zákona tak ke dni 31. 12. 2020 zaměstnanci zanikla účast na pojištění, od 1. 1. 2021 je jeho zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu.

Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost zaměstnance odhlásit z účasti na pojištění (formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání / skončení zaměstnání).

Zaměstnavatel znovu přihlásí zaměstnance k pojištění do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude zúčtován příjem aspoň 3 500 Kč (opět za pomoci formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání / skončení zaměstnání). Pokud byla dříve uplatněna žádost o některou z dávek nemocenského pojištění, podává se přihláška na příslušnou OSSZ současně s podklady pro výpočet dávky.

 
 
  • Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
 

Při očkování proti COVID-19 náleží zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy. Očkování ale zaměstnavatel nařídit nemůže

Očkování proti nemoci COVID-19 je v současné chvíli jedinou účinnou ochranou proti této nemoci a je na místě očkování doporučit všem, nejen ohroženým skupinám obyvatel.
 
Přesto současná právní úprava neumožňuje zaměstnavateli jednostranně nařídit zaměstnanci, aby se podrobil očkování proti COVID-19. Očkování bude dobrovolné. Zaměstnavatel tedy nemůže očkování nařídit a ani zaměstnance sankcionovat za to, že se odmítnou nechat očkovat.
 
Podle právního specialisty OS KOVO Mgr. Vladimíra Plachty, zakládá nemožnost zvolení termínu očkování nárok zaměstnance na udělení pracovního volna s náhradou mzdy. „Zatím všechny schválené vakcíny v ČR jsou rozloženy do dvou dávek a druhá dávka by se měla podat v rozmezí 21‒28 dní. Skladování vakcín je problematické a je nutné zajistit velmi nízké teploty ‒ až -70 °C. Lze předpokládat velký zájem o očkování a z důvodu kapacit nebude možné si zvolit termín, kdy se dostavit, tudíž očkování bude nutné provádět i v pracovní době zaměstnanců. Je v zájmu všech zaměstnavatelů, aby se šíření nemoci COVID-19 zastavilo a nezpůsobovalo onemocnění a pracovní neschopnost zaměstnancům. Předpokládám, že zaměstnavatelé budou očkování sami podporovat. Z tohoto důvodu se domnívám, že při očkování proti nemoci COVID-19 zaměstnancům náleží pracovní volno s náhradou mzdy,“ uvedl Mgr. Vladimír Plachta.
 
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Zaměstnanci náleží pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu při vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
 
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu náleží také při pracovně-lékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce. „Očkování např. proti chřipce je dobrovolné a nesouvisí s výkonem práce, tedy náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci nenáleží. Zaměstnanec by se měl očkovat mimo pracovní dobu. Při očkování na COVID-19 vás lékař zřejmě vyšetří, změří teplotu, případně tlak a určí, zda můžete očkování absolvovat. Dle novely § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou hrazenými službami vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním. Očkování proti nemoci COVID-19 je zařazeno mezi hrazené služby z veřejného pojištění,“ upřesnil právní specialista OS KOVO.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO

Vláda schválila pomoc provozovatelům lyžařských středisek, studenti nemusí danit odměny za práci během pracovní povinnosti

Tisková konference po jednání vlády, 11. ledna 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 11. ledna 2021.
Provozovatelé lyžařských středisek dostanou odškodné za dobu, kdy nemohou v důsledku nařízení vlády provozovat své vleky a lanovky. Spuštění příslušeného dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda na jednání v pondělí 11. ledna 2021. Rozhodla také, že studenti a další osoby, které pracovaly buď v důsledku nařízené pracovní povinnosti, nebo i dobrovolně v rámci krizových opatření vlády, nebudou muset odměny za tuto práci zdanit.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypíše ještě během ledna výzvu na příjem žádostí o podporu v novém programu podpory podnikatelů Covid – Sport III Lyžařská střediska. O finanční kompenzaci ve formě dotace na provozní náklady budou moci v tomto programu požádat podnikatelé, kteří jsou vlastníky nebo provozovateli ski areálů v České republice, které byly krizovým opatřením vlády od 27. prosince v rámci boje proti pandemii koronaviru uzavřeny.

Vláda schválila, že výše podpory na jednoho příjemce bude odvíjet od počtu a struktury přepravních zařízení, přičemž podle typu vleku či lanovky bude činit od 210 do 530 korun za den v období od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021 a nemůže přesáhnout polovinu běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé dvě sezony. Ministerstvo průmyslu a obchodu na tento program vyčlení miliardu korun. Více v tiskové zprávě MPO .

Kabinet se také shodl na tom, že studenti, kteří pracovali v rámci uložené pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, a také všechny osoby, jež dobrovolně pomáhaly v rámci krizových opatření vlády po dobu platnosti nouzového stavu, nebudou muset platit daň z příjmu z peněžní náhrady, kterou za tuto práci dostali. Vláda uložila místopředsedkyni vlády a ministryni financí, aby příslušné rozhodnutí připravila. Toto prominutí daně z příjmů se bude vztahovat i na peněžní náhrady za splnění pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci v budoucnu, pokud bude uložena ze stejného či obdobného důvodu.

Vláda se zabývala situací v pohřebnictví, kdy se některá krematoria ocitla na hranici svých kapacit. Vláda proto přijala krizové opatření, které s účinností od 12. do 22. ledna zakazuje zpopelňovat těla osob zemřelých mimo území České republiky, které nebyly státními občany České republiky ani neměly trvalý pobyt na území České republiky s výjimkou těl zemřelých, které se k dnešnímu dni nacházejí na území České republiky. Více v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Kromě bodů, které se týkaly pandemie koronaviru, se vláda zabývala rovněž běžnou agendou. Posoudila tři žádosti o investiční pobídky, přičemž souhlasila s jejich poskytnutím firmám rPET InWaste, s. r. o., a Wandera CZ, s. r. o., které splnily požadovaná kritéria. Naopak žádost firmy Sklopísek Střeleč, a. s., ministři odmítli, protože investiční akce bude realizována v rozvinutém regionu s nízkou mírou nezaměstnanosti, nevykazuje dostatečnou přidanou hodnotu a nenavazuje na vlastní výzkum žadatele.

Vláda také rozhodla, že i nadále nebude zatím usilovat o vstup do bankovní unie států eurozóny, schválila novou Státní politiku životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 a akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2022.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-11–ledna-2021-186001/.

ČMKOS k důchodové reformě

ČMKOS považuje důchodovou reformu za důležité téma současnosti, které vyžaduje vzhledem k dlouhodobým zásadním sociálním i ekonomickým dopadům společenský konsensus založený na co nejširším uznání opodstatněnosti a spravedlnosti navrhovaných reformních opatření rozhodujícími politickými aktéry. Proto se ČMKOS zapojila spolu se zástupci politických stran, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, sociálních partnerů, odborné a občanské veřejnosti aktivně do činnosti Komise pro spravedlivé důchody, v jejímž rámci byla v uplynulých letech diskutována zásadní témata související se zajištěním sociálně přiměřených a dlouhodobě finančně udržitelných důchodů pro současné i budoucí generace, včetně návrhů, které jsou obsaženy v předložených návrzích zákonů.

Za zásadní problém předloženého souboru zákonů k provedení důchodové reformy podle názoru ČMKOS je, že se nezabývá příjmovou stranou systému důchodového pojištění. U předložených návrhů tak chybí ukotvení, které návrhy obsažené v překládaných zákonech prováže s aktuální situací státního rozpočtu, resp. s ekonomickou realitou. Tato výhrada je o to vážnější nejen vzhledem k aktuální koronavirové krizi a jí doprovázející krizi ekonomické, ale též vzhledem k přijímaným opatřením státu, zvláště v daňové oblasti. Tato přijatá opatření, zejména zvláště zrušení superhrubé mzdy, zavedení stravovacího paušálu ale i další výrazné daňové změny zásadním způsobem ovlivní stav a vývoj veřejných financí a v tím samozřejmě i možnost přijmout naznačený směr důchodové reformy. Bez vyjasnění postavení a vývoje důchodového systému v rámci nového uspořádání veřejných financí fakticky nelze dost dobře a zodpovědně o žádné důchodové reformě rozhodnout. V této souvislosti ČMKOS požaduje, aby do důvodové zprávy byla doplněna pasáž o finančních dopadech zrušení superhrubé mzdy ve vztahu k možnostem financování nákladů důchodové reformy.

ČMKOS je názoru, že předkládaným návrhem zákona se nenaplní proklamovaný záměr předkladatele, aby došlo k optimálnímu a paralelnímu posílení tří klíčových aspektů, a to spravedlnosti, srozumitelnosti a udržitelnosti důchodového systému. Jen těžko budou zaměstnanci, kteří český důchodový systém ve významné míře odvody ze svých mezd převážně financují, nový systém považovat

– za spravedlivý, jestliže po celý život pracovali a odváděli nemalé pojistné, a nová úprava jim zajistí prakticky jen stejnou výši důchodu jako dosud, ale jen v případě, že se snížená výše zásluhové části jejich starobního důchodu nově zvýší o pevnou částku za každý celý rok doby pojištění nad 35 let, zatímco např. osobám, které odpracovaly jen 25 roků zaměstnání a odváděly v této době pojistné jen ve zcela minimální výši, a po zbývající část života se pohybovaly v šedé ekonomice, se jejich důchod zvýší o tisíce Kč měsíčně, popř. i na více než dvojnásobek proti současné právní úpravě,

– za srozumitelný, jestliže pro starobní důchody bude zavedena, ačkoliv to není nezbytné, solidární část a zásluhová část důchodu a u ostatních důchodů zůstane zachována základní výměra a procentní výměra, (z věcného hlediska tato formulační změna kromě komplikace právní úpravy nic nepřináší), což znepřehlední jak dávkovou formuli, tak valorizaci důchodů, i když zvýšení základní výměry do jakékoliv výše lze provést i bez této změny. Rovněž nová definice osobního výpočtového základu pro nultý a první pilíř je tak složitá a pro běžného pojištěnce nesrozumitelná, že si její správnost nezkontroluje skoro nikdo, a navíc se díky všem parametrům bude v čase měnit – není tedy ani pravdou, že člověk bude v průběhu života lépe než dnes vědět, jak velký důchod bude mít v budoucnosti,

– za udržitelný, jestliže saldo ročních příjmů z pojistného na důchodové pojištění a výdajů na důchody, jak ukazuje graf č. 3 v důvodové zprávě návrhu zákona se oproti současnému stavu bude dlouhodobě prohlubovat nad úroveň současného dlouhodobého salda, které je předmětem kritiky požadující přijetí takových reformních opatření, která by toto saldo odstranila. ČMKOS v této souvislosti požaduje, aby byl předkladatelem zpracován pro lepší pochopení finančních dopadů navrhované důchodové reformy komplexní souhrn dopadů všech tří předložených návrhů zákonů.

Kompletní stanovisko zaslané do připomínkového řízení najdete v příloze níže.

Přílohy: