Zbrklé změny agrární politiky zaplatí všichni

Konec českého ovoce, zeleniny, brambor nebo chmele a méně českého masa a uzenin, za které si zákazníci patrně masivně připlatí. S útlumem zemědělské produkce hrozí soudní spory kvůli zmařeným investicím a ušlým ziskům českých chovatelů a pěstitelů, které stát bude muset zaplatit penězi daňových poplatníků. Česká krajina ztratí svou pestrost. K tomu povedou rychlé a nepromyšlené změny Strategického plánu SZP, které oznámila vláda.

Změny Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období let 2023 až 2027 ovlivní zemědělské podniky všech velikostí. Vláda chce zvýšit redistributivní platbu neboli platbu na první hektary podniku z původně plánovaných 10 procent na 23 procent. To znamená, že podniky nad 150 hektarů přijdou o část podpor, jejichž sazba bude klesat s rostoucí velikostí. Nejvíce to ovlivní podniky, které provozují náročnější činnosti, jako je produkce masa, masných výrobků, mléka nebo pěstování ovoce, zeleniny, brambor či chmele. Na druhé straně vyšší platba na první hektary není podmíněna jakýmikoliv podmínkami.

“Menší podniky se vzhledem k nízké rentabilitě způsobené dlouhodobě nízkými výkupními cenami věnují živočišné výrobě a speciální rostlinné výrobě pouze v omezené míře. Větším podnikům, které se těmito činnostmi skutečně zabývají, pokrývají v současné době dotační podpory pouze tržní ztráty. Jakmile jim podporu snížíme, přizpůsobí se novým podmínkám a přestanou se těmto činnostem věnovat. Místo toho zvolí rentabilnější plodiny, jako je pšenice nebo řepka. Každý podnik v jakémkoliv oboru podnikání – a zemědělství není výjimkou – musí hospodařit s péčí řádného hospodáře, a tedy generovat zisk,” říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. 

Čeští spotřebitelé tak budou nacházet české potraviny na pultech obchodů stále méně Soběstačnost Česka přitom nyní dosahuje podle dat Ministerstva zemědělství u zeleniny pouze 36 procent, u ovoce 39 procent, u brambor 73 procent, u vepřového masa 52 procent, u drůbežího masa 65 procent a u vajec 86 procent. Zbytek je nezbytné dovážet ze zahraničí a po oznámených změnách Strategického plánu SZP se dovozy potravin z ciziny ještě zvýší. Zákazníci budou vystaveni větší cenové nestabilitě, než jakou zažívají nyní, a pravděpodobně si za základní potraviny připlatí. 

Současně se změny projeví také v české krajině, která ztratí svou pestrost. Pokud nebudou dotační podpory podmíněny jakoukoliv produkcí a budou pouze platbou takzvaně na hektary, nebude v zájmu velkých vlastníků půdy věnovat se klasické zemědělské prvovýrobě. Kvůli omezení živočišné výroby ubude organické hmoty do půdy, kterou budou muset nahradit minerální hnojiva, jejichž spotřebu čeští zemědělci dlouhodobě snižují v souladu se společenskou poptávkou a také s cíli Evropské unie. 

Řada zemědělců podle informací Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR současně zvažuje soudní spory či arbitráže za zmařené investice a ušlý zisk. „Chovatelé zvířat investovali do výstavby stájí, aby zlepšili pohodu zvířat. Řada zemědělců investovala do moderních technologií při produkci náročných plodin. Všechny tyto investice přijdou vniveč. Je pochopitelné, že budou žádat náhradu za zmařené investice i ušlý zisk. A tuto náhradu zaplatí všichni občané ze svých daní. Ztrátovou výrobu už nebude z čeho financovat, a i takzvaně minimální snížení rozhoduje o ziskovosti nebo ztrátovosti produkce. Smutné je, že vláda veřejně přiznává, že neví, jaký bude mít chystaná změna dopad na zemědělce a na produkci potravin, a chce její účinnost teprve vyhodnocovat. Tak nerozhoduje žádný odpovědný hospodář,“ upozorňuje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR proto opakovaně vyzývají českou vládu, aby je přizvala k rozhodování o změnách Strategického plánu SZP. Tento dokument, který zásadně mění agrární politiku Česka, může potenciálně poškodit české zemědělství na mnoho let. Zmíněné organizace, které zastupují zemědělské podniky všech velikostí, právních forem a různého výrobního zaměření, jsou nadále připraveny spolupracovat. Dokument má být odeslán Evropské komisi ke schválení do konce ledna.

 

  • Zdroj: Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR

Vláda navrhuje úpravu pandemického zákona, chce také během pandemie zavést mimořádné ředitelské volno na školách

Tisková konference po jednání vlády, 19. ledna 2022.
Tisková konference po jednání vlády, 19. ledna 2022.
Ředitelé škol budou moci v době pandemie v případě nutnosti vyhlásit ředitelské volno nebo distanční výuku až na deset dnů. Umožnit by to měl nový zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie nemoci covid-19, jehož návrh schválila vláda Petra Fialy na zasedání ve středu 19. ledna 2022. Projednala také úpravu pandemického zákona, která mimo jiné umožní prodloužení jeho platnosti i po 28. únoru, a zabývala se i změnou dosavadního systému slev na jízdném.

Ředitelé škol mají získat možnost flexibilně a rychle zareagovat na situaci, kdy kvůli karanténám a izolacím větší části členů pedagogického sboru hrozí omezení chodu školy a není možné v souladu se školským zákonem zajistit prezenční vzdělávání. Vláda schválila návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie nemoci covid-19, který jednak dá ředitelům možnost v krizové epidemické situaci vyhlásit ředitelské volno v rozsahu až deset dnů nad rámec stávajících pěti. Za situace, kdy kvůli nadměrným absencím v pedagogickém sboru nebude možné zajistit prezenční výuku, bude moci škola přejít až na deset dnů i na distanční výuku. Dosud mají ředitelé k dispozici pět dnů ředitelského volna a na distanční výuku mohou přejít jen v případě absentujících dětí.

„Reagujeme tím na situaci ve školách, kde už se v souvislosti s nástupem varianty omikron na řadě míst objevují problémy. Je to podle nás dobrá cesta. Už dopředu jsme řekli, že nechceme jít cestou lockdownu, nepovažujeme za dobré, aby se zavíraly školy. Tady ředitelé budou mít v ruce více funkčních nástrojů, aby se mohli rozhodnout a mohli jednat adekvátně podle situace u nich na škole,“ konstatoval předseda vlády Petr Fiala.

Vláda prodiskutovala otázku změny vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, vydané ministrem zdravotnictví předchozí vlády Adamem Vojtěchem v prosinci 2021, která od března 2022 zavádí povinné očkování proti onemocnění covid-19 pro osoby nad 60 let a vybrané profese. Shodli jsme se na tom, že očkování proti covidu-19 nebude povinné. To nijak nemění náš postoj k vakcinaci, to chci říci zcela jednoznačně. Je to stále nejlepší způsob boje proti covidu-19. Očkování je nejjistější cesta, jak se vyhnout těžkému průběhu nemoci, jak se vyhnout hospitalizacím, a čísla to dokládají naprosto jasně. Proto znovu vyzýváme všechny a doporučujeme všem, aby se nechali naočkovat. Kapacit máme dost, je to bez problémů a pomůžete tím chránit sebe, ale samozřejmě také ostatní. Nicméně důvody pro povinné očkování neshledáváme, nechceme prohlubovat příkopy ve společnost, a navíc řada argumentů, se kterými se o tom v minulosti uvažovalo, už neplatí,“ vysvětlil postoj vlády k povinnému očkování premiér Fiala.

Vláda projednala a schválila návrh novely zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 (tzv. pandemický zákon) a zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19. Platnost stávajícího pandemického zákona, na jehož základě především vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička protiepidemická opatření, končí 28. února. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhlo jeho prodloužení na neurčito. Zároveň je v něm připraveno několik úprav.

„Reagujeme jimi na zkušenosti s pandemickým zákonem, reagujeme na rozsudky Nejvyššího správního soudu, které ukázaly, že nebylo možné na základě tohoto zákona regulovat některé činnosti, například stravovací služby, diskotéky atd. Zákon je teď upraven tak, aby to v souladu s judikaturou, která mezitím vznikla, šlo. Rozšiřuje se také možnost vydávat opatření i pro Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra tak, aby to korespondovalo se zákonem na ochranu veřejného zdraví. Zákon přináší také nový způsob vyhlašování karantén a izolací,“ upřesnil předseda vlády.

Ministři a ministryně si připomněli také 45. výročí zveřejnění Prohlášení Charty 77. Charta 77 se stala jedním z největších symbolů odporu demokratické občanské společnosti proti totalitní komunistické nadvládě. Vláda Petra Fialy se od počátku hlásí k dodržování a ochraně demokratických hodnot, lidských a občanských práv a Charta 77 pro ni zůstává připomínkou statečného občanského postoje a vzdoru. Proto vláda u příležitosti 45. výročí přijala jednomyslně toto usnesení: Vláda se hlásí k tradicím dlouholetého zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva a o demokracii. Váží si všech obětí represí souvisejících s Chartou 77 i dalšími tehdejšími nezávislými iniciativami a všech, kteří se na jejich činnosti podíleli.

Vláda rozhodla také o zrušení funkce vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci k 20. lednu 2022 a k témuž datu odvolala z této funkce dosavadního zmocněnce Vladimíra Dzurillu. Úkolů dosud uložených vládnímu zmocněnci vláda pověřila místopředsedu vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, který byl zároveň jmenován předsedou Rady vlády pro informační společnost. Adekvátně tomu vláda změnila i statut této rady. Více na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Vláda prodiskutovala rovněž návrh dalšího postupu při novelizaci stavebního zákona. Poté, co se koaličním poslancům nepodařilo v Poslanecké sněmovně prosadit částečné odložení platnosti nového stavebního zákona připraveného předchozí vládou, se kabinet shodl, že Ministerstvo pro místní rozvoj urychleně připraví vládní novelu tzv. odkládacího zákona tak, aby vláda vyřešila aktuální právní nejistotu v oblasti stavebního práva a zároveň získala dostatečný časový prostor pro přípravu faktické novely stavebního zákona, která odstraní jeho nedostatky. Příslušnou právní úpravu chce projednat začátkem února a poté ve zrychleném legislativním procesu. Více v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Kabinet projednal také další osud státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě. Ministerstvo dopravy připraví změnu usnesení bývalé vlády tak, aby byl omezen současný příliš plošný a rozpočtově nezodpovědný systém slev. Od 1. dubna by měl být systém slev na jízdném upraven tak, že dojde ke snížení slev pro děti ve věku 6-18 let, studenty ve věku 18-26 let a seniory ve věku nad 65 let na úroveň padesáti procent běžného jízdného. Na druhou stranu bude zrušeno současné omezení počtu dětí do 6 let, které může dospělá osoba zdarma přepravovat v hromadné dopravě (dosud platí nanejvýš jedno v autobusech a nanejvýš dvě ve vlacích) a sleva bude rozšířena také na invalidní důchodce s invaliditou III. stupně. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva dopravy.

Vláda projednala i dva legislativní návrhy samosprávných orgánů, návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání novely zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání novely zákona o soudech a soudcích, a k oběma přijala nesouhlasné stanovisko. Podpořila návrh skupiny koaličních poslanců na novelu zákona o střetu zájmů a zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která má zpřesnit současnou právní úpravu a její vymahatelnost v oblasti střetu zájmů veřejného funkcionáře ve vztahu k vlastnictví médií, účasti na veřejných zakázkách a investičních pobídkách a zúžit osobní působnost zákona o střetu zájmů u některých neuvolněných volených veřejných funkcionářů obcí.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-19–ledna-2022-193808/.

Zaměstnancům Třineckých železáren vzrostou mzdy

Zaměstnancům Třineckých železáren (TŽ) od února vzrostou mzdy v průměru o 1700 korun měsíčně. V podniku se mimo jiné zvýší také finanční plnění v případě, že zaměstnanec ztratí zdravotní způsobilost. Vyplývá to z kolektivní smlouvy, kterou podepsali zástupci vedení a odborů. Kolektivní smlouva je uzavřena na tři roky, každý rok se bude formou dodatku upravovat výše mezd. ČTK to řekla mluvčí TŽ Petra Macková Jurásková. Průměrná mzda v podniku loni byla přes 38.000 korun.

„Základní růst představuje navýšení mzdy v průměru o 1700 korun, u směnových zaměstnanců až o 2500 korun. Valnou část navýšení jsme totiž směřovali do motivačních složek zejména zaměstnanců v nepřetržitém provozu,“ uvedl ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Ivo Žižka.

V loňském roce činila průměrná mzda v podniku 38.353 korun. „Díky dohodnutému základnímu růstu vzroste na konci roku 2022 průměrná mzda na 39.710 korun. Pokud firma splní plánovaný hospodářský výsledek, díky mimořádným odměnám by pak průměrná mzda zaměstnance Třineckých železáren mohla překročit 40.000 korun,“ uvedla mluvčí.

Huť se podle ní k navýšení mezd odhodlala i přesto, že ji v letošním roce čeká extrémní růst nákladů na energie, které přesáhnou 5,5 miliardy korun. „Je to o 1,4 miliardy více než v loňském roce. Předpokládá se také růst dalších nákladů v souvislosti s připravovanými projekty ke snižování uhlíkové stopy dle Zelené dohody,“ uvedla Macková.

Hospodaření firmy ovlivňuje také masivní růst nákladů na emisní povolenky a vstupní suroviny. „Přichází náročné období, které musíme ustát. S ohledem na zvyšování životních nákladů však nemůžeme zapomínat na zaměstnance,“ uvedl generální ředitel TŽ Jan Czudek.

Kolektivní smlouva obsahuje také zvýšení částek, které zaměstnanci dostanou při pracovních a životních jubileích. „Například po pěti letech práce pro huť firma vyplatí jednorázovou odměnu 3000 korun, po 25 letech je to 12.000 korun a podobně. Jde o mimořádné poděkování loajálním dlouholetým zaměstnancům,“ uvedl Žižka.

Předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO TŽ Marcel Pielesz uvedl, že pozitivní zprávou je rovněž novinka v kolektivní smlouvě týkající se volitelných benefitů. „Zaměstnanci získají na celý rok benefit v jednotné výši 5000 korun, který si mohou rozdělit do různých nabízených aktivit zejména pro své zdraví,“ uvedl Pielesz.

__________
Třinecké železárny jsou největším hutním podnikem v Česku. V roce 2020 dosáhly zisku 469 milionů korun a tržeb 35,1 miliardy korun. Nejprodávanějším výrobkem TŽ je dlouhodobě válcovaný drát, dalšími hlavními produkty jsou speciální tyčová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky nebo hutní polotovary. Včetně odloučených provozů mají TŽ přes 7000 zaměstnanců, i s dceřinými firmami je pracovníků okolo 10.000.

 

  • Zdroj: ČTK, OS KOVO

Mediální výjimka v Aktu o digitálních službách je sporná

Svaz průmyslu varuje před nezamýšleným dopadem návrhu Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti (JURI) k článku 27a Aktu o digitálních službách (DSA), který zavádí tzv. mediální výjimku u moderování obsahu. Fakticky by tak zavedl povinnost nutného zveřejnění neboli „must-carry“ pro obsah publikovaný médii (tiskem) a audiovizuálními mediálními službami.

Návrh k článku 27a DSA říká, že velké online platformy nesmí odstraňovat, zamezovat či pozastavovat přístup nebo jinak ovlivňovat obsah tiskových publikací dle definice článků 2(4) Směrnice (EU) 2019/790 (tzv. Copyright směrnice) a audiovizuálních mediálních služeb dle definice článků 1(1)(a) Směrnice 2010/13/EU (AVMS) nebo jiných redakčních médií, u kterých lze v souladu s evropským nebo národním právem vyžadovat odpovědnost vydavatele.

Pokud tedy médium, které se vejde do této široké definice, zveřejní obsah, který by jinak byl v rozporu s DSA nebo podmínkami používání dané platformy, tak samotné platformy (typicky například sociální sítě) nebudou moci cokoliv učinit, aby zastavily šíření potenciálně nezákonného nebo škodlivého obsahu. Do té doby, než by závadný obsah upravilo nebo odstranilo samo médium, které ho původně zveřejnilo, by tak dotyčný obsah mohl být sdílen na velkých online platformách. V návrhu přitom není žádný mechanismus, který by zajistil, že i po stažení takového obsahu z publikujícího média bude velká online platforma na tuto skutečnost upozorněna.

Prakticky to znamená, že článek publikovaný na dezinformačním webu, který má ale redakční kontrolu a vejde se tedy do definice v návrhu článku 27a, bude moci být dále sdílen např. na sociálních sítích, a to velmi dlouho. Prakticky až do té doby, než jej dezinformační web stáhne, pokud tedy tak vůbec učiní. 

Fakticky by to velkým online platformám znemožnilo reagovat na dezinformační či přímo nebezpečný obsah, který například nabádá k nelegální činnosti. To by zcela postavilo na hlavu dosavadní snahu Evropské unie omezit šíření nezákonného či dezinformačního obsahu. Jakákoli jiná zvláštní opatření pro vydavatele – založená spíše na typu tvůrce obsahu než na obsahu samotném – by rovněž narušila snahy o rychlé a efektivní řešení problematického obsahu online. Naopak, stejně jako jiné typy obsahu, bude mít obsah redakčních médií stejné možnosti na odvolání, jaká jsou zaručena návrhem nařízení o digitálních službách.

Svaz průmyslu podporuje liberální přístup k online prostoru, respektující pluralismus médií, kulturní a sociální diverzitu a jednoduchý a snadný přístup k spolehlivým zprávám a informacím. Tento návrh výboru JURI by však podle našeho názoru vedl opačným směrem a podporoval by šíření dezinformací a fake-news, aniž by na ně velké online platformy mohly reagovat. Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje odpovědnost velkých online platforem za šíření obsahu na základně transparentních a objektivních pravidel a odpovědnou kontrolu dodržování těchto pravidel.

Doporučujeme proto, stejně jako další evropské i národní organizace, tento návrh odmítnout, aby se z původní mediální výjimky nestala povinnost must-carry pro obsah, který nikdo – kromě jeho autorů – šířit nechce, ale kvůli článku 27a bude muset. Uvědomujeme si šíři celé problematiky odstraňování obsahu, kterou je třeba nadále diskutovat a přistupovat k ní s maximální citlivostí. Ovšem tak radikální přístup v podobě návrhu článku 27a by nové problémy přinesl, než aby řešil ty potenciálně existující.

kategorie Stanoviska SP ČR

Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v úterý 18. ledna 2022 sešli na prvním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR v letošním roce a současně prvním zasedání pod vedením premiéra České republiky Petra Fialy. Hlavními body jednání byly aktuální epidemiologická situace a problematika Zelené dohody pro Evropu.
 


Zástupci tripartity v první části jednání diskutovali o aktuálním vývoj pandemie nemoci covid-19 v České republice a o opatřeních, které vláda ke zvládnutí situace přijala nebo plánuje přijmout.

„Ministerstvo zdravotnictví představilo nejnovější data a mohli jsme konstatovat, že se naplňují prognózy, se kterými Ministerstvo zdravotnictví přišlo a podle kterých vláda přijímala opatření v posledních týdnech. Bavili jsme se o průběhu testování a o jeho dopadu na zaměstnavatele a zaměstnance. Jsem rád, že zástupci tripartity ocenili komunikace ze strany Ministerstva zdravotnictví i srozumitelnost těch opatření. Bavili jsme se samozřejmě i o tom, co je potřeba udělat i v dalších dnech,“ shrnul projednávání tohoto bodu předseda vlády Petr Fiala.

 

Druhým zásadním bodem úvodního jednání tripartity v roce 2022 byly aktuální výzvy spojené se Zelenou dohodou pro Evropu a také problematika taxonomie. Členové tripartity prodiskutovali současný stav příprav České republiky na Green Deal a shodli se na pozici české vlády pro další vyjednávání s Evropskou unií.

„Shoda se projevuje i v usnesení, které jsme společně přijali a které zní, že sociální partneři jednotně deklarují potřebu úpravy podmínek taxonomie jádra a plynu tak, aby zohlednily reálné možnosti všech členských států a neohrožovaly plnění cílů Zelené dohody ze strany České republiky a nevedly zároveň k negativním dopadům na energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost firem v České republice a na sociální oblast,“ oznámil premiér Fiala.

„Myslím si, že je důležité, že tu existuje rámcová shoda mezi vládou a reprezentanty zaměstnavatelů a zaměstnanců na to, kterým směrem se má rozvíjet česká energetika a je tu i podpora pro pozici české vlády při vyjednávání v rámci Evropské unie,“ konstatoval předseda vlády.

Členové vlády se se sociálními partnery shodli také na další konkrétní spolupráci. „Obnovíme tradici porad ekonomických ministrů za účasti zaměstnavatelů a odborů a domluvili jsme se na tom, že se příští jednání tripartity uskuteční začátkem února a jeho hlavním tématem bude nový rozpočet,“ uvedl premiér Fiala.

Jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR bylo prvním v roce 2022 a současně se jednalo o první prezenční jednání tripartity od 18. listopadu 2019. V minulém roce se sešla tripartita k osmi zasedáním se sociálními partnery a celkově se formou videokonference uskutečnilo třináct společných jednání.

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR se uskuteční ve středu 2. února 2022 od 8.00 hodin.

 

 

  • Zdroj: Úřad vlády České republiky

Nedůstojné platy nepedagogů se musí zvýšit!

František Dobšík, na jednání předsedů odborových svazů rozpočtové sféry s ministrem práce Marianem Jurečkou zdůraznil, že vláda musí hledat cestu, jak zmrazené platy nepedagaogům, kterým se reálný příjem propadá o 6 %, zvýšit.

Situace je zoufalá, nejnižší tarifní stupeň této skupiny se ocitá pod úrovní minimální mzdy. To může dříve či později způsobovat problémy přímo s provozem školských zařízení. Tzv. nepedagogové jsou neviditelnou součástí škol, které bez nich nemohou fungovat. Najímat si za ně externí služby, je ekonomicky nereálné. Platová tabulka pro nepedagogické pracovníky, zejména v nejnižším tarifu vůbec neodpovídá podmínkám školství. Ministr Jurečka několikrát zdůraznil, že státní rozpočet je ve špatném stavu, zmínil ale možnost případných odměn. Jednání budou pokračovat. Odbory požadují peníze do tarifů.

  • Zdroj: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Tripartita na prvním zasedání pod vedením premiéra Petra Fialy projednala epidemiologickou situaci a Zelenou dohodu

Jednání tripartity, 18. ledna 2022.
Jednání tripartity, 18. ledna 2022.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v úterý 18. ledna 2022 sešli na prvním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR v letošním roce a současně prvním zasedání pod vedením premiéra České republiky Petra Fialy. Hlavními body jednání byly aktuální epidemiologická situace a problematika Zelené dohody pro Evropu.

Zástupci tripartity v první části jednání diskutovali o aktuálním vývoj pandemie nemoci covid-19 v České republice a o opatřeních, které vláda ke zvládnutí situace přijala nebo plánuje přijmout.

„Ministerstvo zdravotnictví představilo nejnovější data a mohli jsme konstatovat, že se naplňují prognózy, se kterými Ministerstvo zdravotnictví přišlo a podle kterých vláda přijímala opatření v posledních týdnech. Bavili jsme se o průběhu testování a o jeho dopadu na zaměstnavatele a zaměstnance. Jsem rád, že zástupci tripartity ocenili komunikace ze strany Ministerstva zdravotnictví i srozumitelnost těch opatření. Bavili jsme se samozřejmě i o tom, co je potřeba udělat i v dalších dnech,“ shrnul projednávání tohoto bodu předseda vlády Petr Fiala.

Druhým zásadním bodem úvodního jednání tripartity v roce 2022 byly aktuální výzvy spojené se Zelenou dohodou pro Evropu a také problematika taxonomie. Členové tripartity prodiskutovali současný stav příprav České republiky na Green Deal a shodli se na pozici české vlády pro další vyjednávání s Evropskou unií.

„Shoda se projevuje i v usnesení, které jsme společně přijali a které zní, že sociální partneři jednotně deklarují potřebu úpravy podmínek taxonomie jádra a plynu tak, aby zohlednily reálné možnosti všech členských států a neohrožovaly plnění cílů Zelené dohody ze strany České republiky a nevedly zároveň k negativním dopadům na energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost firem v České republice a na sociální oblast,“ oznámil premiér Fiala.

„Myslím si, že je důležité, že tu existuje rámcová shoda mezi vládou a reprezentanty zaměstnavatelů a zaměstnanců na to, kterým směrem se má rozvíjet česká energetika a je tu i podpora pro pozici české vlády při vyjednávání v rámci Evropské unie,“ konstatoval předseda vlády.

Členové vlády se se sociálními partnery shodli také na další konkrétní spolupráci. „Obnovíme tradici porad ekonomických ministrů za účasti zaměstnavatelů a odborů a domluvili jsme se na tom, že se příští jednání tripartity uskuteční začátkem února a jeho hlavním tématem bude nový rozpočet,“ uvedl premiér Fiala.

Dnešní jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR bylo prvním v roce 2022 a současně se jednalo o první prezenční jednání tripartity od 18. listopadu 2019. V minulém roce se sešla tripartita k osmi zasedáním se sociálními partnery a celkově se formou videokonference uskutečnilo třináct společných jednání.

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR se uskuteční ve středu 2. února 2022 od 8.00 hodin.

Na zdravotnické tripartitě padla spousta otázek, ale bez odpovědí

První jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví v roce 2022 se konalo v pátek 14. ledna v odpoledních hodinách. Na programu byly tři body: novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, představení obsahové části programového prohlášení vlády v části zdravotnictví a kontrola úkolů z posledního jednání týmu.

Bohatá účast z ministerstev, z odborů i od zaměstnavatelů

Jednání se účastnili zástupci z Ministerstva práce a sociálních věcí náměstkyně Mgr. Dana Roučková, ředitel odboru Mgr. Jan Vrbický a stálá členka týmu Mgr. Markéta Vanclová. Z Ministerstva financí se on-line připojila stálá členka týmu Ing. Helena Doktorová. Ministerstvo zdravotnictví bylo zastoupeno náměstkem JUDr. Radkem Policarem, náměstkyní Ing. Helenou Rögnerovou, hlavní hygieničkou MUDr. Pavlou Svrčinovou, vedoucím oddělení úhradových mechanismů Mgr. Tomášem Trochem, on-line se připojil náměstek Ing. Milan Bláha.

Silné zastoupení měli zaměstnavatelé, účastnili se členové týmu prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiří Horecký, viceprezident Bc. Vladimír Kothera, dále také stálí hosté.

Odbory zastoupili členové týmu předsedkyně odborového svazu Bc. Dagmar Žitníková, za LOK-SČL MUDr. Miloš Voleman a stálí hosté, místopředsedové odborového svazu Mgr. Luboš Francl a Mgr. Jana Hnyková a předseda LOK-SČL MUDr. Martin Engel.

Tento seznam není úplný, uvedla jsem hlavní diskutující a chtěla jsem tím doložit, že zastoupení týmu bylo silné, stejně jako očekávání informací.

Dopad na efektivitu jednání mělo především to, že bylo narychlo a mimo plán svoláno jednání vlády, což způsobilo neúčast ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR. Dopad na jednání mělo a bude zřejmě i nadále mít také to, že se vládní strany dohodly na způsobu zveřejňování výstupů a postojů k nastoleným otázkám. Stanoviska se budou zveřejňovat poté, co se rozhodne a shodne vláda, což se projevilo u obou projednávaných bodů.

Novelizace vyhlášky o očkování

První bod, novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, byl požadován k projednání ihned v prvním lednovém týdnu. Vyhláška, kterou schválila vláda premiéra Babiše, vyvolala nejen kritické postoje části společnosti, ale také nespočet otázek.

Kdo bude muset být očkován?

Kdy nejpozději?

Jakou dávkou?

Pokud nebude zaměstnanec očkován, obdrží výpověď?

A z jakého důvodu?

Ministr Válek po svém jmenování sdělil, že vyhláška bude novelizována, kdy a jak bude po novelizaci vypadat, jsme se ale na jednání nedozvěděli. O novele vyhlášky se diskutuje, předpokládá se řešení termínu účinnosti a změna okruhu povinně očkovaných osob. Problém je zde, vyhláška je účinná a změna je nutná co nejrychleji, aby zaměstnavatelé a zaměstnanci věděli, jak se budou muset zachovat.

Předsedkyně Dagmar Žitníková sdělila, že vyhláška je ve schválené podobě v rozporu se zákony a navíc způsobí obrovské personální problémy. Právníkům Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví předloží odbory konkrétní dotazy, na které by měly existovat jednoznačné odpovědi.

Předsedkyně Žitníková spolu s prezidentem Horeckým požadují rychlé jednání s ministrem.

Programové prohlášení vlády v části zdravotnictví

Plánovaný bod jednání k představení obsahové části připravovaného programového prohlášení vlády ČR v části zdravotnictví se projednal v rychlosti podobným způsobem. Vzhledem k tomu, že programové prohlášení je politickým dokumentem a jednání se neúčastnil ani pan ministr, ani politický náměstek, dohodli jsme se, že budeme požadovat projednání jednotlivých návrhů na změnu právních předpisů a záměrů uvedených v programovém prohlášení uvedených.

Zaměstnavatelé a odbory sdělili, že k programovému prohlášení zašlou písemná stanoviska, která budou přílohou zápisu.

Odbory požadují dodržování legislativního procesu

Tým se nejdéle zdržel při projednávání souhrnného bodu věnovaného různým otázkám a požadavkům účastníků.

Odbory úvodem uvedly, že nesouhlasí se způsobem projednání, či spíše neprojednání mimořádných opatření a dalších právních předpisů a požadují dodržování legislativního procesu.

Předsedkyně Žitníková sdělila, že odbory vyzvaly ministerstvo k projednání pracovní karantény, a to neproběhlo. S mimořádným opatřením k pracovní karanténě pro pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách odborový svaz nesouhlasí, obává se negativních dopadů, a to jak na zaměstnance, tak na pacienty, opatření k pracovní karanténě odborový svaz navrhuje zrušit. 

Odbory požádaly, a bylo to schváleno, aby pokračovala práce odborných skupin, a to skupiny k personální stabilizaci, k reformě psychiatrické péče, k reformě orgánů ochrany veřejného zdraví a k ekonomice přímo řízených nemocnic. Pracovní tým nadále požaduje, aby bylo schváleno, aby materiály byly členům týmu předkládány již ve vnitřním připomínkovém řízení.

Pracovní tým znovu navrhl a požaduje, aby se v rámci předsednictví EU svolala konference k personálním otázkám a personálnímu zabezpečení resortu zdravotnictví.

Odbory na jednání nesouhlasily s tím, že se zmrazily platové tarify úředníkům a zaměstnancům hygienické služby a Ministerstva zdravotnictví.

Odbory uvedly, že není možné, aby se krátil rozpočet Ministerstva zdravotnictví.

Odbory připomněly dohodu s bývalou vládou na opětovné vypsání dotačního programu pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích, kteří nestačili příspěvek na lázeňský a rehabilitační pobyt vyčerpat v roce 2021.

***

Jednání bylo ukončeno s tím, že sice bylo uskutečněno před jednáním Rady hospodářské sociální dohody (tripartita), které se bude konat 18. ledna, ale efektivita jednání a výstupy nebyly hodnoceny příliš kladně.

Jako vedoucí týmu jsem následující den oslovila ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, abychom si ujasnili roli a postavení pracovního týmu a následující jednání mělo pro členy týmu efekt a nebylo ztrátou času.

Ing. Ivana Břeňková, vedoucí pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví

a vedoucí právního a sociálního oddělení OS

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

SP ČR na tripartitě jednal o epidemické situaci i Green Dealu

Svaz průmyslu a dopravy ČR v úterý 18. ledna znovu hájil v rámci sociálního dialogu zájmy zaměstnavatelů na tripartitě. Na prvním zasedání v letošním roce řešil s odbory a poprvé také s novou vládou dva hlavní body: aktuální stav epidemické situace a výzvy, které Českou republiku čekají v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu. Prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák zdůraznil, že prioritou zůstává zdraví zaměstnanců a etické jednání, jen tak může být zajištěn chod společnosti a ekonomiky.

tripartita 2022 01 18

COVID A PRACOVNÍ KARANTÉNY

„V tuto chvíli není možné pracovní karanténu aktivovat. Doufáme, že epidemická situace ani nebude takovou situaci vyžadovat, protože pohyb rizikového pracovníka na pracovišti je pro každého zaměstnavatele velmi nekomfortní. Vláda však musí jasně definovat krizový scénář, a to za jakých podmínek, jakou formou, ať už aktivováním nouzového stavu nebo změnou legislativy, a v jakém rozsahu by případně byla pracovní karanténa použita. Poslední návrh Ústředního krizového štábu je podle nás přijatelný, protože více respektuje komplexnost problému,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

COVID A POVINNÁ OČKOVÁNÍ

„Zdraví zaměstnanců a jejich rodin, a tím spojené zajištění chodu ekonomiky a společnosti, nelze dlouhodobě a udržitelně zabezpečit bez povinného očkování proti vybraným nemocem. K dnešnímu dni existuje hned několik povinných očkování. Na jejich seznam by z našeho pohledu mělo být pro vybrané profese přidáno právě očkování proti Covid-19,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

COVID A TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

„Povinné testování zaměstnanců běží od tohoto pondělí. Oceňujeme, že ministerstvo zdravotnictví dokázalo v krátkém čase připravit funkční online registrační systém a přehledně zpracovaná shrnutí všech platných opatření. Byli bychom rádi, aby se co nejdříve dořešil přívětivější přístup do systému hlášení pozitivně testovaných pracovníků. Je nutné, aby byl technicky a administrativně co nejméně náročný, ale přitom nabízel průběžný přehled situace. Rovněž očekáváme, že vláda naplní veřejný příslib a proplatí firmám 8 testů na zaměstnance za měsíc leden,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

POHLED NA ZELENOU DOHODU A BALÍČEK FIT FOR 55

„Plně si uvědomujeme, že závazek Evropské unie být klimaticky neutrální v roce 2050 vyžaduje i ambicióznější přístup ze strany ČR. Je to trend, který je daný a musíme na něj reagovat. Česká republika zároveň ale musí hájit realistické cíle, kterými přispěje k evropskému cíli 55 %. Je nutné být nyní maximálně aktivní jak při jednáních na evropské úrovni, tak i v rámci českého předsednictví v druhé polovině tohoto roku. Cíle Zelené dohody musí být dosaženy nákladově efektivním způsobem a nesmí vést k potopení naší konkurenceschopnosti a ekonomické úrovně. Jak často připomínáme – Green Deal musí být real deal,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ZAŘAZENÍ JADERNÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU MEZI UDRŽITELNÉ ZDROJE

„Jsme rádi, že Evropská komise po dlouhém naléhání předložila návrh na zařazení a označení jádra a plynu jako udržitelných zdrojů. Tedy návrh, který do určité míry, ale s řadou podmínek, uznává přechodnou roli plynu a počítá se zařazením jaderné energetiky do taxonomie. Bohužel jsou v něm ale konkrétní významné detaily, které jsou v kontextu českého průmyslu a energetiky v zásadě nerealizovatelné. Konkrétně jde o přísné limity emisí skleníkových plynů pro plyn, termíny a podmínky pro přimíchávání nízkoemisních a bezemisních plynů nebo neomezená notifikační povinnost jakékoli jaderné investice bez ohledu na její výši. Vyjednání konkrétních podmínek je proto urgentním úkolem pro vládu. Zároveň vláda musí říct jasné kroky, co bude dál. ČR potřebuje energetický mix, který zabezpečí soběstačnost, bezpečnost, cenovou dostupnost a konkurenceschopnost našeho průmyslu,“ komentuje Daniel Beneš, první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PŘÍPADOVÁ STUDIE DOPADU NA HOSPODÁŘSTVÍ ČR

„Po více jak roce a půl jednání ministerstvo průmyslu nechá zpracovat dopadovou studii balíčku Fit for 55 na české hospodářství. Je důležité, aby výsledkem nebyl obecný text, ale konkrétní propočty, širší modely a využitelné informace pro ilustraci dopadů. Takovýto dokument pak může být pro Česko dobrým argumentačním nástrojem při vyjednávání v rámci Evropské unie,“ hodnotí Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

kategorie Tiskové zprávy