Plenární schůze

Plenární schůze je vrcholným dohadovacím orgánem RHSD ČR

Z hlediska obsahu jednání:

 • projednává koncepce a vybrané návrhy zákonů, základní směry a trendy rozvoje,
 • dohaduje zásadní rozpory mezi partnery – řeší závažné, konkrétní problémy vyplývající z článku 2 Statutu (týkající se hospodářské politiky, pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnanosti, sociálních otázek, mezd a platů, veřejných služeb a veřejné správy, bezpečnosti práce, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, postavení ČR v rámci EU),
 • řeší situace ohrožující sociální smír,

Z hlediska formy jednání:

 • stanoví program jednání, který je navržen Předsednictvem RHSD ČR,
 • na návrh Předsednictva RHSD ČR jmenuje vedoucí jednotlivých pracovních týmů a skupin RHSD ČR,
 • zasedá zpravidla 1x za dva měsíce a na žádost jedné z delegací předseda RHSD ČR svolá mimořádnou Plenární schůzi,
 • zasedání se mohou zúčastnit po dohodě delegací přizvaní hosté (každá delegace si může přizvat na zasedání Plenární schůze RHSD ČR ke každému bodu maximálně dva experty).

Plenární schůzi RHSD ČR tvoří:

 • předseda vlády ČR,
 • delegace vlády ve složení sedmi ministrů,
 • sedm představitelů zaměstnavatelských svazů, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 1 Statutu,
 • sedm představitelů odborových konfederací, které splňují kritéria stanovená v Příloze č. 2 Statutu.

 

Delegace vlády


prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

předseda vlády České republiky

Ing. Zbyněk Stanjura

ministr financí

Ing. Jozef Síkela

ministr průmyslu a obchodu

Mgr. Martin Kupka

ministr dopravy

Ing. Marian Jurečka

ministr práce a sociálních věcí

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

ministr pro místní rozvoj

Ing. Zdeněk Nekula

ministr zemědělství

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

ministr zdravotnictví

 

Delegace zaměstnavatelů


Mgr. Jan Rafaj, MBA

místopředseda RHSD ČR a prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

viceprezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Ing. Bohdan Wojnar

člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ing. Dagmar Kuchtová

generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR

Jan Wiesner

prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Jiří Nouza

viceprezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Tomáš Prouza, MBA

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

 

Delegace odborů


Josef Středula

místopředseda RHSD ČR a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Bc. Dagmar Žitníková

předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče

Bohumír Dufek

předseda Asociace samostatných odborů

Roman Ďurčo

předseda OS KOVO

Ing. Pavel Zítko

předseda OS STAVBA

Rostislav Palička

předseda OS PHGN

JUDr. Zdeněk Černý

předseda OS ECHO

 

Stálý host


Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

prezident Hospodářské komory ČR