Jihomoravský kraj

Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje.

webové stránky RHSD Jihomoravského kraje

Jednací řád Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje 

Statut Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje

 

Členové Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj

Mgr. Jan Grolich, hejtman JMK
Lukáš Dubec, 1. náměstek hejtmana JMK
Mgr. Jiří Nantl, LL.M., náměstek hejtmana JMK
Bc. Jana Leitnerová, členka Rady JMK
Mgr. Jiří Kasala, MBA, člen Rady JMK
Mgr. Vojtěch Pospíšil, předseda Výboru sociálního a zdravotního
Ing. Olga Dočkalová

Náhradníci:

Ing. Jan Zámečník, náměstek hejtmana JMK
Ing. Bc. Jiří Crha, člen Rady JMK
Ing. Jiří Hlavenka, člen Rady JMK
František Novotný, zastupitel JMK

Odborové svazy

Mgr. Josef Zedník, předseda Koordinačního odborového výboru svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb (ČMKOS)
Alois Kazelle, předseda ZO OS KOVO (ČMKOS)
Petr Brzobohatý, předseda ZO OS Stavba cementárny Mokrá (ČMKOS)
Valerie Skřejpková, místopředsedkyně Krajské rady odborového svazu zdravotnictví a soc. péče JMK (ČMKOS)
Ing. Anděla Zbořilová, předsedkyně Krajské organizační jednotky odborového svazu pracovníků školství JMK (ČMKOS)
Antonín Leitgeb, tajemník Odborového sdružení železničářů – ASO
MUDr. Lenka Doležalová, předsedkyně MO LOK-SČL Brno Úrazová nemocnice – ASO

Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy
Ing. Václav Hlaváček, předseda představenstva Regionální agrární komory Jihomoravského kraje
Ing. Pavel Zezula, předseda představenstva společnosti Nová Mosilana, a.s.
Ing. Stanislav Holemý, místopředseda představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy
Ing. Tomáš Moravec, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno, a.s.

Ing. Martin Bezděk, jednatel společnosti M.B. KERAMIKA spol. s.r.o., člen představenstva Regionální hospodářské komory Brno
Jana Malá, předsedkyně Moravské ústředny, družstva umělecké výroby
Ing. Miroslav Hošek – stálý host, člen Regionální hospodářské komory Brno
Ing. Tomáš Psota, MBA – stálý host, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy
Kateřina Budínková – stálý host, regionální manažerka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina Svazu průmyslu a dopravy ČR
Ing. Svatopluk Müller – stálý host, předseda Krajské Rady Zemědělského svazu ČR JMK, jednatel společnosti ZEMAGRO, spol. s r.o.