Jihomoravský kraj

Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje.

webové stránky RHSD Jihomoravského kraje

Jednací řád Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje 

Statut Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje

 

Členové Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj:
JUDr. Bohumil Šimek. Hejtman JMK
Mgr. Ing. Taťána Malá, Náměstkyně hejtmana JMK
Ing. Jan Vitula. Náměstek hejtmana JMK
Ing. Naděžda Křemečková, Předsedkyně výboru finančního
Ing. Jiří Hlavenka, Předseda komise pro informační otevřenost
František Ondruš
Brigita Petrášová

Náhradníci:
Igor Chlup, Člen RJMK
Bc. Michal Doležel, Předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Ing. Martin Kyjovský. člen ZJMK
Ing. Olga Dočkalová
Ing. Pavel Březa – stálý host

Odborové svazy:
Stanislava Slavíková, Předsedkyně RROS JMK
Ing. Václav Keprt, OS peněžnictví a pojiš.
Libor Weinstein, Předseda Územní rady OS dopravy
Valerie Skřejpková, Místopředsedkyně Krajské rady OS ZSP JMK
Ing. Eva Miškeříková, Odborový svaz ECHO
Jiří Bláha, Předseda ZO OS železničářů

Náhradníci:
Libor Břenek, Předseda ZO Nová Mosilana a.s.
Aleš Veverka, Předseda podnikového výboru Česká spořitelna a.s.
Alois Kazelle, Předseda ZO OS KOVO

Zaměstnavatelské svazy:
Ing. Michal Štefl, Předseda KHK JM
Ing. Miloš Škrdlík, MSc., MBA, Maloobchodní síť Brněnka, s.r.o.
Ing. Pavel Zezula, Nová Mosilana, a.s.
JUDr. Milan Hlaváč, průmysl a doprava
Ing. Miroslav Hošek, Předseda RHK Brno
Jana Malá, Předsedkyně družstva Mor. ústředna
Ing. Stanislav Holemý, Hospodářská komora JMK
Ing. Helena Pískovská – stálý host, Obchod a cestovní ruch
Mgr. Petr Kostík – stálý host, Hospodářská komora JMK
Kateřina Budínková – stálý host, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Ing. Svatopluk Müller – stálý host, Předseda Krajské Rady Zemědělského svazu ČR JMK
Ing. Václav Hlaváček – stálý host, Agrární komora JMK