Pracovní tým RHSD ČR pro vnitřní trh

Ing. Tomáš PROUZA, MBA – vedoucí pracovního týmu

prezident

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

 

DELEGACE VLÁDY

Mgr. Karel NOVOTNÝ, MBA, LL. M.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ing. Bc. Petr KAMENÍK

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MUDr. David GRUNTHAL

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ing. Hana ŠIMKOVÁ

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ing. Vlastimil VLČEK
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Alena SCHILLEROVÁ

Ministerstvo financí ČR

Ing. Martin ŠABO

Ministerstvo financí ČR

Daniela HRABĚTOVÁ

Ministerstvo financí ČR

Klára DOSTÁLOVÁ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Renata KRÁLOVÁ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ing. Jan JUNEK

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mgr. Martin KUČERA

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Jiří VAŇÁSEK

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Lucie ŠESTÁKOVÁ

ÚV

Kamila KOLMANOVÁ

ÚV

Štěpán PECH

ÚV

 

DELEGACE ODBORŮ

Renáta BURIANOVÁ

Českomoravská konfederace odborových svazů

PhDr. Dagmar GAVLASOVÁ

Českomoravská konfederace odborových svazů

Josef STŘEDULA

Českomoravská konfederace odborových svazů

Jaroslav SOUČEK

Českomoravská konfederace odborových svazů

Bohumír DUFEK

Asociace odborových vazů ČR

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

Mgr. Jiří ČESAL

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Bohuslav ČÍŽEK, Ph.D., MBA

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Jakub ŠEBESTA

SP ČR

Pavel BŘEZINA

SOCR ČR, COOP

Irena VLČKOVÁ

SOCR ČR

Jan ZIKEŠ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Jan WIESNER

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR