Pracovní tým pro vnitřní trh

Ing. Tomáš Prouza, MBA – vedoucí pracovního týmu

prezident

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

 

Ing. Irena Vlčková – administrace týmu a zástupce zaměstnavatelů

generální ředitelka

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

 

DELEGACE VLÁDY

 

Ing. Pavel Vinkler, Ph.D.

ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Ing. Vlastimil Vlček

odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Ing. Ivo Hříbek

VO obchodního podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Ing., Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D.

náměstek pro řízení sekce Daně a cla

Ministerstvo financí ČR

 

Ing. Martin Šabo

ředitel odboru Procesní agendy a regulace hazardu

Ministerstvo financí ČR

 

Ing. Jindřich Fialka

náměstek pro řízení sekce Zemědělství a potravinářství

Ministerstvo financí ČR

 

Ing. Martin Štěpánek

ředitel odboru potravinářského

Ministerstvo zemědělství

 

Mgr. Petr Schweiner

odbor pracovněprávní legislativy

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

JUDr. Renata Králová

ředitelka odboru cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Ing. David Koppitz

náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

 

Ing. Pavel Březina

předseda představenstva SČMSD

SOCR ČR, KZPS, SČMSD, AČTO

 

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA

ředitel Sekce hospodářské politiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

Mgr. Tereza Hejlová

manažerka pro zaměstnávání cizinců a projekty

Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

Mgr. Jiří Česal

výkonný ředitel

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR – ATOK

 

JUDr. Rostislav Dvořák

předseda

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR – SČMVD

 

Zdeněk Sobota

prezident Svazu polygrafických podnikatelů

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR – UZS ČR

 

DELEGACE ODBORŮ

 

Dagmar Gavlasová

místopředsedkyně

Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu

 

Renáta Burianová

prezidentka

Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb

 

Jaroslav Souček

předseda

Odborový svaz KOVO

 

Bohumír Dufek

předseda

Asociace samostatných odborů

 

HOSTÉ

 

Ing. Martin Pýcha

viceprezident KZPS ČR pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství a životního prostředí, předseda Zemědělského svazu

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Ing. Věra Řeháčková

odbor poradenských služeb

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR – SČMVD

 

Ing. Miroslav Koberna, CSc.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR – ZS ČR, PK ČR

 

Bc. Vít Jásek

výkonný ředitel

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR – UZS ČR

 

Ing. Václav Stárek

prezident

Asociace hotelů a restaurací ČR

 

Mgr. David Kadečka

Úřad vlády ČR

 

Jiří Kryštof

Úřad vlády ČR

 

Josef Sátora

Úřad vlády ČR