Liberecký kraj

Rada hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje byla ustavena v listopadu 2014. Členy tripartity jsou zástupci Libereckého kraje, zástupci zaměstnanců (odbory) a zástupci zaměstnavatelů, přičemž každý z těchto tří členů má v radě po sedmi zástupcích.

webová prezentace Libereckého kraje

Statut Rady hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje

Jednací řád Rady hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje

 

Členové Rady hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje

Členové za Liberecký kraj:

 1. Martin Půta – hejtman Libereckého kraje, předseda RHSD LK
 2. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, resort ekonomiky, správy majetku a informatiky
 3. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
 4. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, resort sociálních věcí
 5. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, resort zdravotnictví
 6. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
 7. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

Členové za stranu zaměstnanců (odbory):

 1. Petr Mendl (Odborový svaz KOVO) – místopředseda RHSD LK
 2. Tomáš Svolínský (Odborový svaz DLV – dřevo, les, voda)
 3. Helena Svobodová (ČMOS školství)
 4. Vilém Válek (Odborový svaz hornictví)
 5. Viktor Walter (Odborový svaz ECHO – energetici, chemici)
 6. Hana Vilímová (Odborový svaz zdravotnictví)
 7. Jan Čivrný (Odborový svaz sklářství)

Členové za stranu zaměstnavatelů:

 1. Ludvík Karl (generální ředitel a předseda představenstva Preciosa, a.s.) – místopředseda RHSD LK
 2. Naděžda Vojtíšková  (regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj)
 3. Pavel Juříček (předseda představenstva Brano Group, a.s., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR)
 4. Jan Bernard (jednatel Bohemka s.r.o., regionální zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu)
 5. Miroslav Václavík (generální ředitel VÚTS a.s.)
 6. Eva Zítková (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Regionální agrární rada Libereckého kraje)
 7. Martin Hájek (generální ředitel a předseda představenstva MZ Liberec a.s.)

Stálí hosté Rady hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje:

Martin Matzner – Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR – za oblast stavebnictví

Pavel Jiran – Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR – za oblast zemědělství