Moravskoslezský kraj

Rada hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem veřejné správy, zaměstnavatelů a odborů pro tripartitní vyjednávání. Jejím hlavním cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Moravskoslezského kraje. Rada hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje projednává, konzultuje, navrhuje a prosazuje řešení rozvoje ekonomiky a zvyšování životní úrovně občanů. Přitom se zaměřuje především na nejdůležitější problémy, které jsou předmětem společného zájmu jednotlivých partnerů.

webové stránky RHSD Moravskoslezského kraje

Statut Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje

Členové Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezkého kraje

Moravskoslezký kraj:
Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje
Mgr. Stanislav Folwarczný, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jakub Unucka, náměstek hejtmana kraje
Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje
Radomíra Vlčková, členka rady kraje
Ing.Tomáš Kotyza, ředitel KÚ MSK

Zaměstnavatelé:
Ing. Jan Březina, předseda KHK MSK
Mgr. Jan Rafaj, MBA, viceprezident SP ČR, personální ředitel ArcelorMittal a.s.
Ing. Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj MSK, předseda představenstva FITE a.s.
Ing. Jan Světlík, prezident Národního strojírenského klastru, generální ředitel a př. představenstva VÍTKOVICE, a.s.
Ing. Pavel Hadrava, provozní ředitel OKD a.s.
Ing. Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren

Odbory:
Mgr. Dagmar Bobková Regelová, předsedkyně RROS ČMKOS MSK
Martin Štefek, RROS ČMKOS MSK
Bc. Andrea Drexlerová, RROS ČMKOS MSK
Luděk Lúčan, RROS ČMKOS MSK
Ing. Michal Gruner, RROS ČMKOS MSK
Dr. Ing. Pavel Konečný, RROS ČMKOS MSK

Vládní zmocněnec:
Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., zmocněnec vlády pro MSK, ŮK a KVK

Eva Spasovová, tajemnice RHSD MSK