Pracovní tým RHSD ČR pro veřejné služby a veřejnou správu

Ing. Mgr. David SLÁMA – vedoucí pracovního týmu

ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy pověřeného řízením Sekce veřejné správy a eGovernmentu Ministerstva vnitra

DELEGACE VLÁDY:      

RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ

Ministerstvo vnitra ČR

PhDr. Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. David KOPPITZ

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Miroslav MATEJ, Ph.D.

Ministerstvo financí

PhDr. Karel KOVÁŘ, Ph.D.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Pavel DRAHOVZAL

Svaz měst a obcí 

JUDr. Ivana KŘEČKOVÁ

Asociace krajů

Ing. Jaromír ZAJÍČEK, MPA

Sdružení tajemníků měst a obcí

Doc. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D.

Masarykova univerzita

Mgr. David KADEČKA

Úřad vlády

Jiří KRYŠTOF

Úřad vlády

Josef SÁTORA

Úřad vlády

 

DELEGACE ODBORŮ:                                                                              

 

JUDr. Vít SAMEK                                                            

Českomoravská konfederace odborových svazů

 Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ                                                

Českomoravská konfederace odborových svazů                                                                                                                       

Mgr. Markéta SEIDLOVÁ                                                          

Českomoravská konfederace odborových svazů

Ing. Alena GAŃOVÁ

Českomoravská konfederace odborových svazů

Mgr. František DOBŠÍK

Českomoravská konfederace odborových svazů

Petr PARMA                                          

Asociace samostatných odborů ČR                                                 

Bc. Renata DOUSKOVÁ 

Asociace samostatných odborů ČR                                          .

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ:

 

Mgr. Tereza HEJLOVÁ

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Ing. Jiří HORECKÝ, Ph.D., MBA     

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Mgr. Petr HANUŠ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Dr. Jan ZIKEŠ                                                                                                                      

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Irena VLČKOVÁ                                                                                                              

Svaz obchodu a cestovního ruchu