Pracovní tým RHSD ČR pro veřejné služby a veřejnou správu

JUDr., PhDr. Petr MLSNA, PhD.vedoucí pracovního týmu
Ministerstvo vnitra ČR

 

DELEGACE ODBORŮ                                                                              

JUDr. Vít SAMEK                                                            

Českomoravská konfederace odborových svazů

 Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ                                                

Českomoravská konfederace odborových svazů                                                                                                                       

Mgr. Markéta SEIDLOVÁ                                                          

Českomoravská konfederace odborových svazů

Ing. Břetislav DVOŘÁK

Českomoravská konfederace odborových svazů

Vladimír KUČERA                                                                       

Asociace samostatných odborů ČR                                                 

Bc. Renata DOUSKOVÁ 

Asociace samostatných odborů ČR                                          .

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

 

Mgr. Tereza HEJLOVÁ

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Doc. Ing. Jiří MAREK, CSc.                

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Jitka BUBNÍKOVÁ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Dr. Jan ZIKEŠ                                                                                                                      

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR