Pracovní tým RHSD ČR pro nestátní neziskové organizace

Ing, Jiří HORECKÝ, Ph.D., MBAvedoucí pracovního týmu

prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

DELEGACE VLÁDY

Ing. Radmila MALÁ

Ministerstvo financí ČR

JUDr. Hana FRIŠTENSKÁ

Úřad vlády ČR

Mgr. Milan HOSPODKA

Ministerstvo spravedlnosti ČR

 

DELEGACE ODBORŮ

Mgr. František DOBŠÍK

Českomoravská konfederace odborových svazů

Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ

Českomoravská konfederace odborových svazů

Jan SRNA

Českomoravská konfederace odborových svazů

JUDr. Petr VEČEŘ

Asociace samostatných odborů

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

Ing. Marek ŠEDIVÝ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Karel RYCHTÁŘ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

STÁLÍ HOSTÉ

Mgr. Bc. David POSPÍŠIL, DiS.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Luděk MAZUCH

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Bc. Jakub LIČKA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR