Pracovní tým RHSD ČR pro nestátní neziskové organizace

 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBAvedoucí pracovního týmu

UZS ČR

 

DELEGACE VLÁDY:

Mgr. Michal Franěk – MS ČR

Ing. Pavlína Smítalová – MF ČR

Mgr. Alexandra Mcgehee – Rada vlády pro NNO

Iva Kuchyňková – Charita ČR

 

DELEGACE ODBORŮ:

 

Mgr. František Dobšík – ČMKOS PŠ

Jan Srna – FO ČMKOS

Bc. Dagmar Žitníková – OSZSP ČR

Aleš Mrázek – AVPO

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELÉ:

 

Ing. Marek Šedivý – UZS ČR

Ing. Karel Rychtář – SČMVD

 

Stálí hosté:

 

Mgr. David Kadečka – ÚV ČR

Jiří Kryštof – ÚV ČR

Josef Sátora – ÚV ČR

Mgr. Petr Hanuš – UZS ČR

Mgr. Jakub Lička – UZS ČR

Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS. – MPSV

Bc. Jana Hnyková – OSZSP ČR