Středočeský kraj

Rada hospodářské a sociální dohody Středočeského kraje je společným dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem zástupců odborů, zaměstnavatelů a Středočeského kraje pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Rada hospodářské a sociální dohody Středočeského kraje umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů Středočeského kraje.

webová prezentace RHSD Středočeského kraje

Statut Rady hospodářské a sociální dohody Středočeského kraje

Jednací řád Rady hospodářské a sociální dohody Středočeského kraje