Pracovní tým RHSD ČR pro zemědělství a životní prostředí

 

Ing. Petr JÍLEK – vedoucí pracovního týmu

MZE

 

DELEGACE VLÁDY:

 

Ing. Karol PEŠA – MZE

Mgr. David KADEČKA – ÚV ČR

Ing. Vladimír MAŃA, LL.M. – MŽP

Ing. Arch. Daniela GRABMÜLEROVÁ, Ph.D., MBA – MMR

Ing. Karel TYLL – MF

Ing. Stanislav KULHÁNEK – MF

 

DELEGACE ODBORŮ:

 

Bohumír DUFEK – ASO

Josef HLAHŮLEK – OSPZV – ASO

Ing. Jan DOLEŽAL – AK ČR

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELÉ:

 

Jan WIESNER – KZPS ČR

Ing. Tomáš PROUZA – SOCR ČR

Ing. Miloš JUHA, Ph.D – KZPS ČR

Ing. Dagmar ENDRLOVÁ – SP ČR

Ing. Martin PÝCHA – ZS ČR

Ing. Jiří HORÁK – UZS ČR