Pracovní tým RHSD ČR pro zemědělství a životní prostředí

 Ing. Jindřich Fialka – vedoucí pracovního týmu

náměstek MZe pro řízení sekce

                                                                                               

DELEGACE VLÁDY

Ing. Lucie ŘÍHOVÁ

MZe

Ing. Jiří VANÍČEK

MFČR

Bc. Petr KUSÝ

MFČR

Ing. Arch. Daniela GRAMÜLLEROVÁ, Ph.D, MBA

MMR

 

DELEGACE ODBORŮ

Ing. Miloš JUHA, Ph.D.

Českomoravská konfederace odborových svazů

Josef HLAHŮLEK

Asociace samostatných odborů ČR

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELÉ

Ing. Martin PÝCHA

Zemědělský svaz