Pracovní tým RHSD ČR pro kulturní otázky

Mgr. Jan CHMELÍČEK – vedoucí pracovního týmu

náměstek ministra

Ministerstvo  kultury  ČR

 

DELEGACE VLÁDY

Ing. René  SCHREIER

Ministerstvo kultury ČR

 

DELEGACE ODBORŮ

PhDr. Jaroslav MATOUŠEK       

Českomoravská konfederace odborových svazů

PhDr. Anna MACHOVÁ  

Českomoravská konfederace odborových svazů

Petr PARMA

Asociace samostatných odborů

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

Ing. Jiří HORECKÝ, Ph.D., MBA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Mgr. Jiří JŮZA, Ph.D.        

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Libuše NIVNICKÁ     

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Jaromír BOHÁČ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Roman DIETZ        

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

MgA. Eva KEJKRTOVÁ MĚŘIČKOVÁ          

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR