Pracovní tým RHSD ČR pro kulturní otázky

Ing. Jiří HORECKÝ, Ph.D., MBA – vedoucí pracovního týmu
viceprezident KZPS ČR a prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

 

DELEGACE VLÁDY

JUDr. Petra SMOLÍKOVÁ – Ministerstvo kultury

Mgr. Milan NĚMEČEK, Ph.D. Ministerstvo kultury

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELÉ

Ing. Jiří HORECKÝ, Ph.D., MBA prezident UZS ČR

Jaromír BOHÁČ UZS ČR

MgA. Eva KEJKRTOVÁ MĚŘIČKOVÁ UZS ČR

 

DELEGACE ODBORŮ

PhDr. Jaroslav MATOUŠEK předseda OSPKZ – ČMKOS

Jiří DOKOUPIL prezident UOH – ČMKOS

Berthold KAUPA – předseda OAD – ASO

 

HOSTÉ

Roman DIETZ  UZS ČR

Mgr. Jiří JŮZA, Ph.D. UZS ČR    

Mgr. Roman GIEBISCH UZS ČR

PhDr. Anna MACHOVÁ předsedkyně OSPKOP – ČMKOS

Iveta BERGEROVÁ předsedkyně OSPK – ČMKOS   

Richard ROKOS předseda UPZ – CMKOS