Zlínský kraj

Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje byla ustavena 19. 3. 2002 jako dobrovolný dohodovací a iniciativní orgán odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy pro tripartitní vyjednávání. Cílem Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje.

webové stránky RHSD Zlínského kraje

Statut Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje

 

Členové Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje

Členové za kraj:
Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje
Ing. Jiří Sukop, statutární náměstek hejtmana
Ing. Pavel Botek, náměstek hejtmana
Josef Zicha, náměstek hejtmana
Michaela Blahová, členka rady Zlínského kraje
Mgr. Petr Gazdík, člen rady Zlínského kraje
Mgr. Miriam Majdyšová, ředitelka

Náhradníci:
Margita Balaštíková, členka rady Zlínského kraje
Ing. Vladimír Kutý, ředitel
Mgr. Miroslav Kašný, člen rady Zlínského kraje
Jan Pijáček, člen rady Zlínského kraje

Členové za stranu zaměstnanců (odborů):
Karel Popelka, regionální manažer pro sociální dialog, místopředseda RHSD ZK; tajemník;
Oldřich Borusík, OS stavba
PaedDr. Pavel Štěpán, Českomoravský Odborový svaz školství
Marie Dančáková, Zbrojovka Vsetín, a. s.
Bc. Jan Skoch, Continental Barum s.r.o.
Mgr. Marcela Holčáková, Sociální služby Vsetín p.o.
Oldřich Tureček, Nestlé Česko s.r.o.
Ing. Josef Kartousek, Centroprojekt, a.s.
František Janča, místopředseda delegace;předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO

Členové za stranu zaměstnavatelů:
Ing. Mojmír Olšer, generální ředitel, místopředseda RHSD ZK
Ing. Miroslav Lukšík, CSc., generální ředitel
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., generální ředitel
Ing. Martin Moulis, místopředseda představenstva
Emil Zůbek, ředitel
Ing. Stanislav Hanák, ředitel
Rudolf Chmelař, jednatel, tajemník delegace;
MVDr. Jana Novotná, jednatelka Mlékárna Valašské Meziříčí, s.r.o
Ing. Radislav Kusák, generální ředitel ČSAD Uherské Hradiště