Pracovní tým RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje

Mgr. Jan MAREŠ, MBA – vedoucí pracovního týmu

náměstek pro řízení sekce vzdělávání Ministerstvo mládeže a tělovýchovy ČR  

 

DELEGACE VLÁDY

Ing. Ludmila  GOČÁLOVÁ

Ministerstvo zemědělství ČR

Ing. Blanka DUCHOŇOVÁ

Ministerstvo financí ČR 

 

DELEGACE ODBORŮ

Mgr. Dušan MARTÍNEK

Českomoravská konfederace odborových svazů

Mgr. František DOBŠÍK

Českomoravská konfederace odborových svazů

Josef HLAHŮLEK

Asociace samostatných odborů ČR

Mgr. Markéta SEIDLOVÁ

Českomoravská konfederace odborových svazů

Renáta BURIANOVÁ

Českomoravská konfederace odborových svazů

Mgr. Petr BAIERL

Vysokoškolský OS, člen výboru VOS  

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

Ing. Miloš RATHOUSKÝ

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Ing. Jiří ZAJÍČEK

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (víceprezident UZS)

Ing. Jiří HORECKÝ, MBA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Mgr. Pavla KATZOVÁ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Markéta   PRAŽMOVÁ

Asociace vyšších odborných škol

Vít KLEIN Ph.D.

SPD ČR