Ústecký kraj

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje. Cílem Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

webové stránky HSR Ústeckého kraje

Statut Rady hospodářské a sociální dohody Ústeckého kraje

Členové předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje:

Gabriela Nekolová, DiS., HSR-ÚK
Radek Vonka, HSR-ÚK
Ing. Ladislav Drlý, HSR Chomutovska
Miroslav Tlapák, HSR Chomutovska
Vlastimil Aubrecht, HSR Teplicka
Ing. Josef Molek, HSR Teplicka
Mgr. Pavlína Kalitová, HSR Lounska
Ing. František Jochman, HSR Lounska
Ing. Ivo Perna, HSR Litoměřicka
Mgr. Ing. Miloslav Andrt, HSR Litoměřicka
Ing. Helena Veverková, HSR Mostecka
Ing. Jan Paparega, HSR Mostecka
Ing. Petr Lenc, HSR Ústecka
Ing. Luboš Knechtl, HSR Ústecka
Stanislav Pfléger, HSR Děčínska
Ing. Jiří Aster, HSR Děčínska
Oldřich Bubeníček, Ústecký kraj
Mgr. Martin Klika, MBA, Ústecký kraj
Ing. Luboš Trojna, Ústecký kraj
Ing. Radka Šplíchalová, Svaz průmyslu a dopravy
Ing. Martina Francírková, Krajská hospodářská komora
Ing. Zdeněk Adam, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
Miloslav Borovička, Českomoravská konfederace odborových svazů
Miloslava Janská, Českomoravská konfederace odborových svazů
Šimon Vohar, Českomoravská konfederace odborových svazů