Ústecký kraj

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje. Cílem Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

webové stránky HSR Ústeckého kraje

Statut Rady hospodářské a sociální dohody Ústeckého kraje

Členové předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje:

Gabriela Nekolová, DiS., HSR-ÚK
Ing. Radek Vonka, HSR-ÚK
Miroslav Tlapák, HSR Chomutovska
Ing. Ladislav Drlý, HSR Chomutovska
Mgr. Pavlína Kalitová, HSR Lounska
Ing. František Jochman, HSR Lounska
Vlastimil Aubrecht, HSR Teplicka
Ing. Josef Molek, HSR Teplicka
Ing. Ivo Perna, HSR Litoměřicka
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, HSR Litoměřicka
Ing. Helena Veverková, HSR Mostecka
Ing. Vlastimil Vozka, HSR Mostecka
Ing. Tomáš Loubal, HSR Ústecka
Ing. Petr Lenc, HSR Ústecka
Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA, HSR Děčínska
Ing. Jiří Aster, HSR Děčínska
Oldřich Bubeníček, Ústecký kraj
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, Ústecký kraj
Ing. Luboš Trojna, Ústecký kraj
Ing. Jan Rýdl, ml., Svaz průmyslu a dopravy ČR
Ing. Zdeněk Adam, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
Dipl. Ing. Luděk Forman, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Miloslav Borovička, Českomoravská konfederace odborových svazů
Miloslava Janská, Českomoravská konfederace odborových svazů
Ing. Josef Slunečka, Českomoravská konfederace odborových svazů