Pracovní tým RHSD ČR pro zdravotnictví

 

Ing. Ivana Břeňková      

vedoucí sociálně právního oddělení, specialistka pro sociální dialog a kolektivní vyjednávání Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR)

 

Delegace vlády

 

JUDr. Radek Policar       

Ministerstvo zdravotnictví

 

Mgr. et Mgr. Markéta Vanclová              

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

MUDr. Jaroslava Koščálová

 

Mgr. Petr Viták

 

Ing. Helena Doktorová 

Ministerstvo financí

 

Ing. Jakub Haas

 

Delegace odborů

 

Bc. Dagmar Žitníková    

předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

 

Ing. Radka Sokolová

místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů

 

MUDr. Miloš Voleman

Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

 

Delegace zaměstnavatelů

 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA    

prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

 

Ing. Jiřina Musílková

Zdravotní komise Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

Bc. Vladimír Kothera, MBA        

viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

 

Stálí hosté

 

Mgr. Lubomír Francl      

místopředseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

 

Bc. Jana Hnyková           

místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

 

MUDr. Martin Engel

předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů

 

Mgr. Petr Hanuš             

ředitel sekcí sociálních služeb, kultury a nestátních neziskových organizací Unie zaměstnavatelských svazů ČR

 

MUDr. Miroslav Palát, MBA      

člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

MUDr. Petr Šonka

předseda Sdružení praktických lékařů ČR

 

Mgr. David Kadečka      

výkonný sekretář RHSD ČR, Úřad vlády ČR

 

Jiří Kryštof

Úřad vlády ČR

 

Josef Sátora

Úřad vlády ČR