Pracovní tým RHSD ČR pro zdravotnictví

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ – vedoucí pracovního týmu

místopředsedkyně  OS zdravotnictví a sociální péče ČR

Českomoravská konfederace odborových svazů

           

DELEGACE VLÁDY

MUDr. Tom PHILIPP Ph.D., MBA

Ministerstvo zdravotnictví ČR

MUDr. JUDr. Helena ŠTAŇKOVÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ing. Marie BÍLKOVÁ

Ministerstvo financí ČR

 

 DELEGACE ODBORŮ

Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ

Českomoravská konfederace odborových svazů

Ing. Radka SOKOLOVÁ

Českomoravská konfederace odborových svazů

MUDr. Miloš VOLEMAN

Lékařský odborový klub-Svaz českých lékařů

 

STÁLÍ HOSTÉ ZA ODBORY

MUDr. Jana VEDRALOVÁ

Revizní komise ČLK

Bc. Renata DOUSKOVÁ

Odborové sdružení železničářů

MUDr. Martin ENGEL

LOK-SČL

Mgr. Pavla ČERMÁKOVÁ

ZO ČMOS armády- ÚVN  Praha

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

MUDr. Eduard SOHLICH, MBA

Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR 

Ing. Jiří HORECKÝ, Ph.D., MBA

Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR

Ing. Jiřina MUSÍLKOVÁ

Svaz průmyslu a dopravy  ČR

 

STÁLÍ HOSTÉ ZA ZAMĚSTNAVATELE

Ing. Zdeněk KABÁTEK

Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR 

Mgr. Marek HAMPEL

Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR   

Ing. Vladimír DRVOTA

Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR  

Ing.Jaromír Gajdáček, Ph.D.,MBA

Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR  

Ing. Pavel Juříček, Ph.D.

Svaz průmyslu ČR