Pracovní tým RHSD ČR pro pracovně právní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost

Mgr. Dana ROUČKOVÁ – vedoucí pracovního týmu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

DELEGACE VLÁDY

PhDr. Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ing. Lenka DUFKOVÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

JUDr. Petra HUŠKOVÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ing. Jakub NOVÁK

Ministerstvo financí

DELEGACE ODBORŮ

Karel KLUSÁK

Českomoravská konfederace odborových svazů

JUDr. Jiří VAŃÁSEK

Českomoravská konfederace odborových svazů

JUDr. Vít SAMEK

Českomoravská konfederace odborových svazů  

Radek NEKOLA

Asociace samostatných odborů ČR

Ing. Naděžda PIKIERSKÁ

Asociace samostatných odborů ČR

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

JUDr. Jitka HEJDUKOVÁ, CSc.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Mgr. Jan RAFAJ, MBA (alternát)

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Mgr. Luděk MAZUCH

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Jiří HORECKÝ, Ph.D., MBA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Bc. Vít JÁSEK (alternát)

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Monika MRÁZOVÁ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Pavel ŠEVČÍK, Ph.D.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Mgr. Jiří ČESAL

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Stanislav SEDLÁČEK

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Jako host:

Mgr. David KADEČKA

Úřad vlády ČR

Markéta SCHORMOVÁ

Hospodářská komora

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ

Odborový svaz zdravotnictví

Mgr. Kateřina Tylšarová

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Pavel BŘEZINA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Dr. Jan ZIKEŠ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

MUDr. Viera Šedivá

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Mgr. Andrea Petrů, MSc. (alternát)

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR