Pracovní tým RHSD ČR pro pracovně právní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost

Mgr. Dana ROUČKOVÁ – vedoucí pracovního týmu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

DELEGACE VLÁDY

PhDr. Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

JUDr. Zdeněk HEJHAL

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

JUDr. Petra HUŠKOVÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ing. Jakub NOVÁK

Ministerstvo financí

 

DELEGACE ODBORŮ

Karel KLUSÁK

Českomoravská konfederace odborových svazů

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ

Odborový svaz zdravotnictví

JUDr. Vít SAMEK

Českomoravská konfederace odborových svazů  

Radek NEKOLA

Asociace samostatných odborů ČR

Ing. Naděžda PIKIERSKÁ

Asociace samostatných odborů ČR

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

JUDr. Eva MARTINICOVÁ, LL.M.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Mgr. Luděk MAZUCH 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Michaela OSNEROVÁ (alternát)

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Jiří HORECKÝ, Ph.D., MBA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Bc. Vít JÁSEK (alternát)

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Markéta SCHORMOVÁ (host)

Hospodářská komora

 

Jako host:

Mgr. Jiří ČESAL

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Stanislav SEDLÁČEK

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Josef KORBELÁŘ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Irena VLČKOVÁ

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR