Pracovní tým RHSD ČR pro pracovně právní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost

Ing. Zdeněk LIŠKA – vedoucí pracovního týmu

Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

DELEGACE VLÁDY

Mgr. Pavel KNÉBL

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

JUDr. Jiří VAŇÁSEK

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Dana ROUČKOVÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ing. Jakub NOVÁK

Ministerstvo financí

Ing. Tomáš MACHANEC

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

JUDr. Naděžda BŘESKÁ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

DELEGACE ODBORŮ

Karel KLUSÁK

Českomoravská konfederace odborových svazů

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ

Odborový svaz zdravotnictví

JUDr. Vít SAMEK

Českomoravská konfederace odborových svazů  

 

Radek NEKOLA

Asociace samostatných odborů ČR

Ing. Naděžda PIKIERSKÁ

Asociace samostatných odborů ČR

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

JUDr. Jitka HEJDUKOVÁ, CSc.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

JUDr. Jitka HLAVÁČKOVÁ (alternát)

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Ing. Michaela OSNEROVÁ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Mgr. Luděk MAZUCH  (alternát)

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Jiří HORECKÝ, Ph.D., MBA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Mgr. et  Mgr. Eva PROŠKOVÁ (alternát)

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Mgr. Jan Mandík (host)

Hospodářská komora

 

Jako host:

Mgr. Jiří ČESAL

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Stanislav SEDLÁČEK

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Josef  KORBELÁŘ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Irena VLČKOVÁ

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR