Pracovní tým RHSD ČR pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Ing. Radka SOKOLOVÁ – vedoucí pracovního týmu

místopředsedkyně

Českomoravská konference odborových svazů

 

DELEGACE VLÁDY

 

Mgr., Ing. Rudolf HAHN

Státní úřad inspekce práce ČR

 

Ing. Petr MRÁZ

MPSV

 

MUDr. Jarmila RÁŽOVÁ, PhD.

MZ

 

DELEGACE ODBORŮ

 

Milan TĚŠÍNSKÝ

Českomoravská konfederace odborových svazů

 

Petr PARMA

Asociace samostatných odborů ČR

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELÉ

 

Ing. Bc. Martina KROUPOVÁ

Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

Dr. Jan ZIKEŠ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Jiří VÍŠEK

Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků

 

Stálí hosté:

Bc. Libuše BĚLOHLÁVKOVÁ

Rada vlády pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

 

Robert KŘEPINSKÝ

Rada vlády pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

 

Mgr. Miroslav KOSINA

Českomoravská konfederace odborových svazů

 

Mgr. David KADEČKA

Úřad vlády ČR

 

Jiří KRYŠTOF

Úřad vlády ČR

 

Josef SÁTORA

Úřad vlády ČR