Pracovní tým RHSD ČR pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Ing. Radka SOKOLOVÁ – vedoucí pracovního týmu

místopředsedkyně

Českomoravská konference odborových svazů

                                                                                                 

DELEGACE VLÁDY

Mgr., Ing. Rudolf HAHN

Státní úřad inspekce práce ČR

Ing. Petr MRÁZ

MPSV

MUDr. Anežka SIXTOVÁ

MZ

 

DELEGACE ODBORŮ

Milan TĚŠÍNSKÝ

Českomoravská konfederace odborových svazů

Jiří VRABLEC

Českomoravská konfederace odborových svazů

JUDr. Petr KOŽMÍN

Asociace samostatných odborů ČR

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELÉ

Ing. Bc. Martina KROUPOVÁ

Svaz průmyslu a dopravy ČR

JUDr. Pavel NOVÁK

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Jiří VÍŠEK

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Stálí hosté:

Bc. Libuše BĚLOHLÁVKOVÁ

Rada vlády pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc.

Rada vlády pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Robert KŘEPINSKÝ

Rada vlády pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Mgr. Lumír ZEZULKA

Rada vlády pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

 

Zbyněk MORAVEC

Českomoravská konfederace odborových svazů