Karlovarský kraj

Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje je společným dobrovolným dohodovacím a iniciativním orgánem zaměstnavatelů, odborů veřejné správy a přistoupivších neziskových subjektů pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje.

webové stránky RHSD Karlovarského kraje Statut Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

 

Členové Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

Karlovarský kraj:
Mgr. Jana Vildumetzová – předsedkyně RHSD KK
Mgr. Petr Kubis – člen předsednictva
Martin Hurajčík – člen předsednictva
Ing. Jaroslav Bradáč
Ing. Jan Bureš – člen předsednictva
Ing. Josef Janů
Ing. Karel Jakobec

Odborové svazy:
Bc. Věra Dimová – členka předsednictva
Pavel Růžička – člen předsednictva
Radovan Třešňák – člen předsednictva
Helena Šebestová
Alena Kodýdková
Josef Mráz
Mgr. František Balák

Zaměstnavatelské svazy:
Ing. Rudolf Borýsek – člen předsednictva
Ing. Jan Novotný – člen předsednictva
Ing. Josef Ciglanský – člen předsednictva
Ing. Miroslav​ Mertl
Ing. Vladimír Tůma
Gerhard Knop
Oldřich Grill

Představitelé přidružené neziskové právnické osoby:
Ing. Luboš Orálek – člen předsednictva
Ing. František Štěpánek