Olomoucký kraj

Rada hospodářské a sociální dohody Olomouckého kraje (dále též Tripartita) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a představitelů veřejné správy pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Tripartita umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje. Tripartita projednává, navrhuje a prosazuje řešení problémů hospodářského a sociálního rozvoje kraje, a to zejména v následujících oblastech:

  • strategie hospodářského a sociálního rozvoje kraje,
  • zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst,
  • rozvoje lidských zdrojů (profesní příprava, celoživotní vzdělávání),
  • podmínek podnikání,
  • veřejných služeb (dopravní obslužnost, zdravotnictví, školství, sociální péče, péče o mládež, tělovýchovu a sport, kultura),
  • pracovněprávních a sociálních podmínek občanů,
  • zapojení Olomouckého kraje do aktivit EU a rozvoj přeshraniční spolupráce.

Statut Rady hospodářské a sociální dohody Olomouckého kraje

 

Členové Rady hospodářské a sociální dohody Olomouckého kraje:

Olomoucký kraj:
Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Mgr. František Jura, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Jiří Šabata, ředitel Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Olomouci
Mgr. Kamila Vepřková, ředitelka Krajské správy ČSÚ pro Olomoucký kraj
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora Statutárního města Olomouce
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., prorektor UP

Odborové svazy:
Jaroslav Dostál, předseda Regionální rady odborových svazů Olomouckého kraje
Ing. Viliam Tomčan, zástupce Odborového svazu – OS Státní orgány
Ing. Eva Hrdličková, zástupkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
Jiří Šafář, zástupce OSPO
Miroslava Matonohová, zástupce Odborového svazu zaměstnanců pošt., telekom. a novinových služeb
Zdeněk Sovík, zástupce Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR
Jiří Drlík, zástupce Odborového svazu doprava

Zaměstnavatelské svazy:
Ing. Jaroslav Hanák, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Ing. Milan Válek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Mgr. Irena Jonová, SOŠ a SOU Šumperk
Ing. Jaromír Řezáč, Zemědělský svaz České republiky
Ing. Pavel Pěnička, Siemens Mohelnice