Pracovní tým RHSD ČR pro Evropskou unii

Štěpán Černý – vedoucí pracovního týmu

náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti

Úřad vlády ČR

                                                                                                                     

DELEGACE VLÁDY

 

Jan Rychlík  

Úřad vlády ČR

 

Jana Žežulková        

Úřad vlády ČR

 

Jan Marek    

Úřad vlády ČR

 

Jan Kněžínek           

Úřad vlády ČR

 

David Kadečka        

Úřad vlády ČR

 

Jiří Kryštof

Úřad vlády ČR

 

Josef Sátora  

Úřad vlády ČR

 

Aleš Chmelař

Ministerstvo zahraničních věcí

 

Jana Brázdová         

Ministerstvo zahraničních věcí

 

Jan Sechter   

Ministerstvo dopravy

 

Petra Holubičková   

Ministerstvo dopravy

 

Michal Fridrich       

Ministerstvo dopravy

 

Lenka Dupáková     

Ministerstvo financí

 

Michal Částek          

Ministerstvo financí

 

Zbyněk Smetana      

Ministerstvo financí

 

Jana Hendrichová   

Ministerstvo financí

 

Alena Dekastello      

Ministerstvo financí

 

Petra Smolíková      

Ministerstvo kultury

 

Magdalena Fantová

Ministerstvo kultury

 

Yvona Havel 

Ministerstvo kultury

 

Daniela Grabmüllerová      

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Denisa Bornová       

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Magdaléna Ovesen  

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Jan Voříšek  

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Zuzana Zajarošová  

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Martin Karlík          

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Miroslav Fuchs        

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Vlastimil Váňa         

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Martina Tauberová 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Lukáš Prokeš           

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Martin Bednář         

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Jitka Savin    

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Václav Velčovský    

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Martin Fatura          

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Jiří Nováček 

Ministerstvo vnitra

 

Bohumil Hnídek      

Ministerstvo vnitra

 

Ondřej Koutek        

Ministerstvo vnitra

 

Radek Policar          

Ministerstvo zdravotnictví

 

Kateřina Baťhová   

Ministerstvo zdravotnictví

 

Jiří Šír           

Ministerstvo zemědělství

 

Miloš Pinkas 

Ministerstvo zemědělství

 

Zdeňka Šetková       

Ministerstvo zemědělství

 

Martina Břešťovská

Ministerstvo zemědělství

 

Vladislav Smrž         

Ministerstvo životního prostředí

 

Michal Pastvinský   

Ministerstvo životního prostředí

 

Gabriela Říhová      

Ministerstvo životního prostředí

 

DELEGACE ODBORŮ

 

Josef Středula          

Českomoravská konfederace odborových svazů

 

Lucie Studničná       

Českomoravská konfederace odborových svazů

 

Tomáš Pavelka        

Českomoravská konfederace odborových svazů

 

Bohumil Čáp

Českomoravská konfederace odborových svazů

 

Bohumír Dufek       

Asociace samostatných odborů

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELÉ

 

Jan Wiesner 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Rostislav Dvořák     

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Marie Zvolská          

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Jan Zikeš      

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Martin Pýcha

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Vít Jásek       

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Vladimír Dlouhý      

Hospodářská komora ČR

 

Tomáš Prouza          

Hospodářská komora ČR

 

Lucie Štouračová     

Hospodářská komora ČR

 

Renée Smyčková     

Hospodářská komora ČR

 

Pavel Fára

Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

Vladimíra Drbalová

Svaz průmyslu a dopravy ČR