Pracovní tým RHSD ČR pro Evropskou unii

Štěpán Černý – vedoucí pracovního týmu

náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti

Úřad vlády ČR

                                                                                                                     

DELEGACE VLÁDY

 

Jan Rychlík  

Úřad vlády ČR

Jana Žežulková        

Úřad vlády ČR

Jan Marek    

Úřad vlády ČR

Jan Kněžínek           

Úřad vlády ČR

Aleš Chmelař

Ministerstvo zahraničních věcí

Jana Brázdová         

Ministerstvo zahraničních věcí

Jan Sechter   

Ministerstvo dopravy

Petra Holubičková   

Ministerstvo dopravy

Michal Fridrich       

Ministerstvo dopravy

Lenka Dupáková     

Ministerstvo financí

Michal Částek          

Ministerstvo financí

Zbyněk Smetana      

Ministerstvo financí

Jana Hendrichová   

Ministerstvo financí

Alena Dekastello      

Ministerstvo financí

Petra Smolíková      

Ministerstvo kultury

Magdalena Fantová

Ministerstvo kultury

Yvona Havel 

Ministerstvo kultury

Daniela Grabmüllerová      

Ministerstvo pro místní rozvoj

Denisa Bornová       

Ministerstvo pro místní rozvoj

Magdaléna Ovesen  

Ministerstvo pro místní rozvoj

Jan Voříšek  

Ministerstvo pro místní rozvoj

Zuzana Zajarošová  

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Martin Karlík          

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Miroslav Fuchs        

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vlastimil Váňa         

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Martina Tauberová 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Lukáš Prokeš           

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Martin Bednář         

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jitka Savin    

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Václav Velčovský    

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Martin Fatura          

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jiří Nováček 

Ministerstvo vnitra

Bohumil Hnídek      

Ministerstvo vnitra

Ondřej Koutek        

Ministerstvo vnitra

Radek Policar          

Ministerstvo zdravotnictví

Kateřina Baťhová   

Ministerstvo zdravotnictví

Jiří Šír           

Ministerstvo zemědělství

Miloš Pinkas 

Ministerstvo zemědělství

Zdeňka Šetková       

Ministerstvo zemědělství

Martina Břešťovská

Ministerstvo zemědělství

Vladislav Smrž         

Ministerstvo životního prostředí

Michal Pastvinský   

Ministerstvo životního prostředí

Gabriela Říhová      

Ministerstvo životního prostředí

 

DELEGACE ODBORŮ

 

Josef Středula          

Českomoravská konfederace odborových svazů

Lucie Studničná       

Českomoravská konfederace odborových svazů

Tomáš Pavelka        

Českomoravská konfederace odborových svazů

Bohumil Čáp

Českomoravská konfederace odborových svazů

Bohumír Dufek       

Asociace samostatných odborů

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELÉ

 

Jan Wiesner 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Rostislav Dvořák     

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Marie Zvolská          

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Jan Zikeš      

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Martin Pýcha

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Vít Jásek       

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Vladimír Dlouhý      

Hospodářská komora ČR

Tomáš Prouza          

Hospodářská komora ČR

Lucie Štouračová     

Hospodářská komora ČR

Renée Smyčková     

Hospodářská komora ČR

Pavel Fára

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Vladimíra Drbalová

Svaz průmyslu a dopravy ČR