Pracovní tým RHSD ČR pro hospodářskou politiku

 

Ing. Silvana JIROTKOVÁ – vedoucí pracovního týmu

náměstkyně ministra

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR     

 

DELEGACE VLÁDY

 

Mgr. Martin HOUSKA – tajemník PT       

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR          

 

Ing. Mgr. Stanislav KULHÁNEK

Ministerstvo financí ČR

 

Ing. Jiří HAVLÍČEK

Ministerstvo zemědělství ČR

 

Ing. arch. Daniela GRABMÜLLEROVÁ Ph.D., MBA

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR   

 

PhDr. Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ

MPSV

 

Ing. Ladislav NĚMEC

Ministerstvo dopravy ČR

 

Ing. Vladislav SMRŽ

Ministerstvo životního prostředí ČR

 

Mgr. Ing. Václav KLUSÁK

Úřad vlády ČR

 

Mgr. David KADEČKA

Úřad vlády ČR

 

DELEGACE ODBORŮ

 

Josef STŘEDULA

Českomoravská komora odborových svazů

 

Ing. Martin FASSMANN

Českomoravská komora odborových svazů

 

JUDr. Zdeněk ČERNÝ, MBA

Českomoravská komora odborových svazů

Ing. Pavel ZÍTKO

Českomoravská komora odborových svazů

 

Jaroslav SOUČEK

Českomoravská komora odborových svazů

 

Mgr. Martin MALÝ

Asociace samostatných odborů ČR

 

Bc. Marta CTIBOROVÁ

Asociace samostatných odborů ČR

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

 

Jan WIESNER

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Ing. Jiří NOUZA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Ing. Vladimír BUDÍNSKÝ, MBA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Ing. Zdeněk OSNER, CSc.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Ing. Martin PÝCHA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

JUDr. Rostislav DVOŘÁK

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Dr. Jan ZIKEŠ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Marcel VAVŘÍK

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Ing. Bohuslav ČÍŽEK, Ph.D., MBA

Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

Ing. Pavel BŘEZINA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Ing. Irena VLČKOVÁ

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR