Pardubický kraj

Krajská tripartita Pardubického kraje je společným, dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem Pardubického kraje, zaměstnavatelů a odborů pro tripartitní vyjednávání. Jejím hlavním cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje. Rozhodnutí přijatá na úrovni Krajské tripartity mají pro její účastníky doporučující charakter.

webová prezentace Rady hospodářské a sociální dohody Pardubického kraje

Statut Rady hospodářské a sociální dohody Pardubického kraje

 

Členové Rady hospodářské a sociální dohody Pardubického kraje

Pardubický kraj:
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
Ing. Roman Línek, 1.náměstek hejtmana Pardubického kraje
Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje
Mgr. Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje

Regionální rada odborových svazů ČMKOS:
Josef Hostinský, předseda RROS ČMKOS Pardubického kraje
Alena Šírová, členka RROS ČMKOS
Mgr. Věra Benešová, členka RROS ČMKOS
Mgr. Hana Štusáková, členka RROS ČMKOS

Krajská rada podnikatelských a zaměstnavatelských svazů:
Ing. Luboš Pavlas, generální ředitel a člen představenstva SEVEN EC a.s
Ing. Jiří Požár, člen Krajská rada podnikatelských a zaměstnavatelských svazů
Ing. Jiří Doležal, CSc., předseda představenstva Krajská hospodářská komora Pardubického kraje