Pracovní tým RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU

 

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová Ph.D., MBA 

vedoucí pracovního týmu, náměstkyně ministryně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

DELEGACE VLÁDY

 

Mgr. Denisa Bornová

ředitelka odboru mezinárodních vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Ing. Klára Droznová

ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Ing. David Koppitz

náměstek ministryně pro řízení sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu,

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Ing. Pavel Sekáč, Ph.D.

náměstek pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání,

Ministerstvo zemědělství ČR

 

Ing. Josef Tabery

ředitel odboru Řídicí orgán PRV

Ministerstvo zemědělství ČR

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

 

Jan Wiesner

prezident

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA

ředitel Sekce hospodářské politiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

JUDr. Rostislav Dvořák

předseda

Svaz českých a moravských výrobních družstev

 

PhDr. Ing. Jindřich Hanzlíček, DiS.

viceprezident Živnostenské komory českých očních optiků

Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR

 

Ing. Petr Hostek, MBA

generální ředitel

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR 

 

Mgr. Irena Vlčková

generální ředitelka

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

 

 

DELEGACE ODBORŮ

 

Josef Středula

předseda

Českomoravská konfederace odborových svazů

 

Ivan Češka

člen výkonného výboru OS kultury a ochrany přírody

 

Bořivoj Jiránek

Asociace samostatných odborů