Pracovní tým RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU

Ing. arch. Daniela GRAMMÜLLEROVÁ, Ph.D., MBAvedoucí pracovního týmu

náměstkyně ministryně

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

DELEGACE VLÁDY

Mgr. Kateřina NEVESELÁ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ing. arch. Daniela GRABMÜLLEROVÁ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mgr. Jelena KRIEGELSTEINOVÁ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ing. Jaroslava BENEŠ ŠPALKOVÁ

Ministerstvo zemědělství ČR

Ing. Pavel SEKÁČ

Ministerstvo zemědělství ČR

 

DELEGACE ODBORŮ

Ing. Radka SOKOLOVÁ                                         

Českomoravská konfederace odborových svazů

Bořivoj JIRÁNEK

Asociace samostatných odborů ČR

 

Hosté:

Josef STŘEDULA

Českomoravská konfederace odborových svazů

Doc. Ing. Tomáš PAVELKA

Českomoravská konfederace odborových svazů

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELŮ

JUDr. Rostislav DVOŘÁK

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

PhDr., Ing. Jiří HANZLÍČEK

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Miloslav MAŠEK, CSc.

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Svatava DYTRYCHOVÁ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Miloš RATHOUSKÝ

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Ondřej HUDI

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

 

Hosté:

Ing. Vít VANÍČEK

Svaz českých a moravských bytových družstev ČR

Ing. Radka SOUKUPOVÁ

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. Martin PÝCHA

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Ing. František KRAČEK

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR