Pracovní tým RHSD ČR pro spolupráci s Mezinárodní organizací práce

Mgr. Zuzana ZAJAROŠOVÁ – vedoucí pracovního týmu

ředitelka Odboru EU a mezinárodní spolupráce

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

DELEGACE  VLÁDY

Ing. Jiří ZUKAL

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 

DELEGACE ODBORŮ

JUDr. Vít SAMEK

Českomoravská konfederace odborových svazů

PhDr. Helena SVOBODOVÁ

Asociace samostatných odbor ČR

 

DELEGACE  ZAMĚSTNAVATELŮ

Ing. Vladimíra DRBALOVÁ,

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Marie ZVOLSKÁ

Konfederace zaměstnavatelských podnikatelských svazů ČR

Ing. Irena VLČKOVÁ

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR