Pracovní tým RHSD ČR pro spolupráci s Mezinárodní organizací práce

 

Zuzana ZAJAROŠOVÁvedoucí pracovního týmu

MPSV

 

DELEGACE VLÁDY

Miroslav FUCHS – MPSV

Pavel JANEČEK – MPSV

Petr MARTÍNEK – MZV

Pavel POKORNÝ – MPSV

 

DELEGACE ODBORŮ

Vít SAMEK – ČMKOS

Hana POPELKOVÁ – ČMKOS

Petr VEČEŘ – ASO

 

DELEGACE ZAMĚSTNAVATELÉ

Vladimíra DRBALOVÁ – SP ČR

Eva MARTINICOVÁ – SP ČR

Irena VLČKOVÁ – SOCR ČR

Marie ZVOLSKÁ – KZPS ČR

 

Stálí hosté:

David KADEČKA – ÚV ČR

Jiří KRYŠTOF – ÚV ČR

Josef SÁTORA – ÚV ČR