Královéhradecký kraj

Tripartita Královéhradeckého kraje je společným, dobrovolným, dohadovacím a iniciativním orgánem Královéhradeckého kraje, zaměstnavatelů a odborů pro tripartitní vyjednávání. Jejím hlavním cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje.

webová prezentace tripartity Královéhradeckého kraje

Statut a jednací řád Rady hospodářské a sociální dohody Královéhradeckého kraje

Členové Rady hospodářské a sociální dohody Královéhradeckého kraje

Členové za kraj:
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., předseda, hejtman Královéhradeckého kraje
Mgr. Martin Červíček, člen, 1. náměstek hejtmana
Mgr. Martina Berdychová, členka náměstkyně hejtmana
Ing.Vladimír Derner, člen, náměstek hejtmana
JUDr. Ivana Křečková, člen, ředitelka KÚ Královéhradeckého kraje

Členové za stranu zaměstnanců (odborů):
Vlastimil Skořepa, místopředseda, OS pracovníků textil., oděvního a kožeděl. průmyslu
Josef Dušek, člen, OS KOVO Amman ČR
Iveta Bergerová, člen, OS prac. knihoven
Ing. Markéta Cermanová, člen, OS pracovníků školství
Zuzana Netolická, člen, OS zdravotnictví

Členové za stranu zaměstnavatelů:
Ing. Naděžda Vojtíšková, místopředsedkyně, Svaz průmyslu a dopravy
Ing. Otto Daněk, člen, ATAS elektromotory Náchod, a.s.
Ing. Jan Wiesner, člen, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Ing. Jan Frydrych, člen, Škoda Auto a.s., Kvasiny
PaedDr. Libor Knot, člen, Asociace horských středisek, o. s.