Premiér Fiala jednal v Bratislavě s předsedy vlád zemí V4 a představil priority českého předsednictví

Společné foto premiérů Maďarska, České republiky, Slovenska a Polska, 26. června 2023.
Společné foto premiérů Maďarska, České republiky, Slovenska a Polska, 26. června 2023.
Předseda vlády ČR Petr Fiala se v pondělí 26. června zúčastnil v Bratislavě jednání premiérů zemí skupiny V4. Lídři jednali o migraci, válce na Ukrajině, spolupráci v energetice či výzvách spojených se zelenou transformací. Tento summit zakončil roční předsednictví Slovenska ve Visegrádské skupině, od 1. července ho vystřídá ČR. Hlavními prioritami českého předsednictví, které premiér Fiala na jednání představil, budou bezpečná a vyspělá společnost, inovativní a propojená ekonomika a podpora nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny.

Mezi hlavní témata summitu patřil boj s nelegální migrací a převaděčskými skupinami a navrhované změny společné evropské migrační politiky. Počty nelegálních migrantů přicházejících do Evropy neklesají. „Všechny státy V4 mají shodný názor v tom, že uprchlické kvóty nejsou řešením. Nefungují a ani nemohou fungovat. Je nutné se zaměřit na funkční návratovou politiku, efektivní ochranu vnější hranice EU a posílení spolupráce se zeměmi původu. Situaci na hranicích neustále monitorujeme, spolupracujeme s ostatními státy a jsme v případě nutnosti připraveni okamžitě reagovat,“ uvedl premiér

Ukrajina

Dalším tématem jednání byla situace na Ukrajině. Premiér Fiala zdůraznil, že je nutné udělat vše pro to, abychom Ukrajině pomohli a pokračovali v kolektivním tlaku na Rusko. Naše jednota v EU a NATO je nejsilnějším a nejmocnějším vzkazem Rusku. V4 by měla být také hybnou silou přístupového procesu a spolupracovat s Ukrajinou, Moldavskem a zeměmi západního Balkánu. Lídři diskutovali také o aktuální situaci v Rusku. „Důležité je především to, že občanům V4 v tuto chvíli nehrozí jakékoliv bezprostřední nebezpečí. Vnitropolitický vývoj v Rusku ale budeme nadále všichni sledovat a v případě potřeby jsme připraveni ke spolupráci,“ dodal premiér Fiala.

České předsednictví ve V4

Česko přebírá své sedmé předsednictví ve Visegrádské skupině 1. července 2023 pod heslem „V4 pro občany“. ČR naváže na úsilí slovenského předsednictví o návrat ke kořenům visegrádské spolupráce, založené na sdílených principech lidských práv, svobody, demokracie, právního státu, dobrých sousedských vztahů a oddanosti evropské integraci a transatlantickému spojenectví.

První prioritou českého předsednictví bude Bezpečná a vyspělá společnost. „Chceme pokračovat v existujících úspěšných projektech, které usnadňují soužití v našem regionu. To se týká kultury, vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu, ale také oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti, včetně migrace a dalších oblastí,“ dodal premiér. Součástí první priority bude i tradiční spolupráce V4 v oblastech vnitřní a vnější bezpečnosti, civilní ochrany, veřejné správy a zdravotnictví.

Druhou prioritou bude Inovativní a propojená ekonomika, která se zaměří na konkrétní sektorové projekty a iniciativy, které mají praktický přínos pro občany zemí V4 a souvisejí zejména s posilováním konektivity v dopravě a energetice, s podporou odolnosti prostřednictvím posilování energetické a surovinové bezpečnosti. Třetí priorita českého předsednictví bude reagovat na agresi Ruska proti Ukrajině a její důsledky pro tuto zemi, sousední Moldavsko a širší region. Zaměří se na politickou i praktickou Podporu Ukrajiny a jejích občanů na řadě úrovní a v řadě sektorů.