Premiér Petr Fiala navštívil Ministerstvo spravedlnosti

Premiér Petr Fiala na další bilanční návštěvě probral s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem dosavadní práci jeho resortu, 30. ledna 2022.
Premiér Petr Fiala na další bilanční návštěvě probral s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem dosavadní práci jeho resortu, 30. ledna 2022.
Předseda vlády Petr Fiala v pondělí 30. ledna 2023 uskutečnil svou již devátou bilanční návštěvu. S ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem a jeho náměstky hovořil zejména o stavu a potřebách české justice, o možnostech zrychlení soudních procesů a také o větším využití alternativních trestů.

Premiér připomněl, že od ledna 2023 došlo ke zjednodušení procesu zakládání společností s ručením omezením. Nově můžou zakladatelé s notářem společnost založit i zapsat do obchodního rejstříku a nezávisle na tom vyřizovat živnostenské oprávnění s živnostenským úřadem, což bude jednodušší a levnější.

Dále vláda od nového roku zvýšila sazbu odměny za výkon znalecké činnosti z 300 až 450 Kč na 800 až 1 000 Kč. Sazba hodinové odměny u tlumočnické činnosti se zvedla z 300 až 450 Kč na 750 Kč. Sazba odměny za normostranu překladu se opět zvýšila z 300 až 450 Kč na jednotnou sazbu 550 Kč, což by mělo zlepšit dostupnost těchto služeb a pomoci zrychlit soudní řízení. Vláda tím plní sliby z programového prohlášení.

Premiér se s ministrem spravedlnosti shodl, že výrazným činem v oblasti pomoci lidem byl projekt Milostivé léto.

„Po vyhodnocení se ukazuje, že se jednalo o mimořádnou šanci, která pomohla více než patnácti tisícům lidí zbavit se svých dluhů, ale zároveň pomohla také věřitelům, kteří by se ke svým penězům pravděpodobně jiným způsobem nedostali. Minulý týden jsme tak na vládě rozhodli o spuštění obdoby milostivého léta pro dluhy na daních a sociálních odvodech, na které se předchozí dvě akce nevztahovaly. Celkem se dá odhadnout, že v oblasti sociálního pojistného pomůžeme asi sedmi stům tisícům fyzických osob a dvěma stům tisícům právnických osob. V oblasti daní bude mít toto rozhodnutí dopad zhruba na 380 tisíc osob,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Během návštěvy se premiér setkal i s generálním ředitelem Vězeňské služby ČR Simonem Michailidisem a ředitelkou Probační a mediační služby Andreou Matouškovou.

„Máme obrovské množství lidí ve vězení. Naše vláda se zabývá novelou trestního řádu, chceme udělat změnu i v sazbách trestů. Otázka je to nejen politická, ale hlavně odborná a tady musíme odborníkům naslouchat a přemýšlet o tom, jaké alternativní tresty bychom mohli začít více využívat i v souvislosti s tím, zda některé tresty vůbec odpovídají nebezpečnosti odsouzených,“ podotkl předseda vlády.

Bilanční rozhovory s ministry budou pokračovat i nadále. Účelem schůzek je podle premiéra Fialy získání detailních informací o tom, co se ministrům podařilo a na co je naopak potřeba se ještě víc soustředit.

Vyjádření předsedy vlády Petra Fialy k výsledku prezidentských voleb, 28. ledna 2023

Petr Fiala, předseda vlády: Gratuluji Petru Pavlovi ke zvolení v pořadí 4. prezidentem České republiky. Vyhrál občanský kandidát. Vyhrály hodnoty, které reprezentoval. To je mimořádně důležitá zpráva v této mezinárodně i ekonomicky složité době. Jsem hrdý na české občany, děkuji všem za to, že využili svého volebního práva, a děkuji jim za jejich volbu.

Těším se na spolupráci s novým prezidentem republiky a za chvíli mu pojedu pogratulovat osobně do jeho volebního štábu.

Jde také o v pořadí třetí významnou porážku Andreje Babiše. Vypadá to, že jsme svědky začátku konce jeho politické éry v naší zemi. Ale nenechme se mýlit, může to být ještě dlouhé a nepříjemné.

Máme za sebou jednu z nejodpornějších a nejhorších volebních kampaní v naší novodobé historii. Populismus se zde přímo propojil s extrémizmem. A to je mimořádně nebezpečné.

Byli jsme svědky lží, vyvolávání strachu, zpochybňování našich mezinárodních závazků. Viděli jsme snahu rozdmýchávat lidské vášně a zneužít obav lidí. To doprovázely výhrůžky násilím, nábojnice v dopisech, lži o úmrtí kandidáta. To vše je daleko za hranicí toho, co by mělo být standardem ve slušné a demokratické zemi. Bohužel, naše společnost z této kampaně vychází rozdělená.

Chtěl bych se proto nyní obrátit na všechny politiky, ale i ostatní veřejně činné osobnosti, včetně novinářů, abychom společně udělali v následujících měsících všechno pro to, aby se situace co nejdříve zklidnila. Abychom se semknuli a abychom byli schopni společně zvládnout problémy, kterým budeme muset i v tomto roce společně čelit.

Připomínám, že válka na Ukrajině stále trvá. To bude i nadále zásadně ovlivňovat naši ekonomiku. Vláda bude tvrdě pracovat, abychom situaci zvládli alespoň stejně úspěšně, jako jsme zvládli loňský rok a tuto zimu.

Je dobře, že na pražském Hradě bude prezident, který si vytkl za svůj cíl spojovat různé názory a postoje a zklidňovat konflikty. To je v této době mimořádně důležité pro naši společnou úspěšnou budoucnost a já se na spolupráci s panem prezidentem Pavlem těším.

RVVI navrhla na Cenu vlády nadanému studentovi Barboru Šmahlíkovou

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace se sešla k jednání ve Strakově akademii, 27. ledna 2023.
Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace se sešla k jednání ve Strakově akademii, 27. ledna 2023.
V pátek 27. ledna 2023 se v sídle vlády ČR uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřila volba laureátky či laureáta Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2022. RVVI dále projednala návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2 a také Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021.

Úvod jednání byl věnován návrhu na udělení Ceny vlády nadanému studentovi. RVVI konstatovala, že se sešlo mnoho kvalitních návrhů a ocenila, že se řada mladých lidí věnuje vědecké práci už v době studia. Z celkem 20 doručených nominací navrhli členové Rady vládě jmenovat nositelkou ceny Bc. Barboru Šmahlíkovou, studentku Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

„Jsem potěšena, že mohu nyní vedle nejlepších českých vědců tradičně oceňovaných národní cenou vlády přivítat v řadách laureátů také nejmladší talenty. Jednou z ambicí nové vládní ceny je získat právě mladé nadějné adepty pro budoucí kariéru vědkyň a vědců,“ sdělila k výsledku volby ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Helena Langšádlová.

Ocenění za rok 2022 bude uděleno historicky poprvé, a to díky rozhodnutí vlády, která tak dává příležitost ocenit každoročně nadaného studenta či studentku střední nebo vysoké školy, kteří projevili mimořádný talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci. O udělení ceny rozhoduje vláda na návrh RVVI. S oceněním je spojena odměna ve výši 50 tisíc Kč.

Za účasti předsedy Technologické agentury ČR prof. Petra Konvalinky Rada dále projednala návrh Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2. Program je orientovaný na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v energetice a bezprostředně navazuje na program THÉTA. Zaměřuje se na všechny oblasti a relevantní druhy energií v energetických sektorech. THÉTA2 reaguje na potřebu zásadní transformace energetiky v příštích letech s cílem relativně významného snížení emisí skleníkových plynů, a následného dosažení klimatické neutrality na úrovni EU. Realizace Programu THÉTA 2 se předpokládá v letech 2024–2031 s celkovými výdaji ve výši do 10 621,7 mil. Kč.

RVVI schválila materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021. Analýza, kterou Rada každoročně zpracovává, poskytuje přehled o nejdůležitějších aspektech prostředí výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Publikace obsahuje aktuální pohled na systém VaVaI a v maximální možné míře využívá unikátní data z Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI), které má RVVI k dispozici.

Analýza bude po schválení vládou uveřejněna na stránkách www.vyzkum.cz.

Členové RVVI také schválili zřízení pracovní skupiny Lidé ve vědě, která naváže na působnost dosavadní PS pro rovnost žen a mužů ve výzkumu, vývoji a inovacích. Záměrem nově ustavené skupiny je vedle metodických doporučení a sdílení dobré praxe zejm. pojetí agendy z perspektivy obecnějšího sledování podmínek vědců a vědkyň. Snahou je, aby byly v internacionalizované výzkumné praxi odstraňovány překážky pro mobilitu vědců, byly nadále podporovány rovné příležitosti a rozvíjeno slaďování profesního a rodinného života vědkyň a vědců.

Dle vyjádření Heleny Langšádlové je nezbytné více podporovat lidi ve vědě a výzkumu ve všech zmíněných aspektech. „Lidé jsou stavebním článkem systému, zásadním způsobem určují kvalitu vědy a výzkumu,“ doplnila ministryně.

V průběhu jednání členové RVVI schválili Plán činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2023 a text Výzvy k podávání návrhů kandidátů na 2 členky / členy výzkumné rady Technologické agentury ČR, která bude zveřejněna na webu www.vyzkum.cz.


Bc. Barbora Šmahlíková, navržená Radou na udělení Ceny vlády nadanému studentovi, je aktuálně studentkou magisterského studia programu Informační technologie a umělá inteligence se specializací Matematické metody na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Barbora Šmahlíková se zapojila do výzkumu už na začátku bakalářského studia. Její práce v oblasti vývoje algoritmů, tzv. omega-automatů, vyústila brzy v publikace na mezinárodních konferenčních fórech, které jsou převážně vyhrazeny doktorským studentům. Algoritmus pro komplementaci, na jehož vytvoření se významně podílela, je v současné době jedním z celosvětově nejlepších. Z doporučení fakulty i dosud dosažených studijních výsledků je Barbora opravdu výjimečná studentka s velkým nadáním pro vědu a výzkum.

Premiér Fiala jednal v Berlíně s německým kancléřem Scholzem o energetické spolupráci

Premiér Fiala jednal v Berlíně s německým kancléřem Scholzem, 24. ledna 2023.
Premiér Fiala jednal v Berlíně s německým kancléřem Scholzem, 24. ledna 2023.
Předseda vlády Petr Fiala se v úterý 24. ledna setkal v Berlíně se spolkovým kancléřem Olafem Scholzem. Lídři jednali o další pomoci Ukrajině, posílení energetické spolupráce a bilaterálních vztazích. Český premiér se také setkal v Německém spolkovém sněmu s předsedou Křesťanskodemokratické unie Friedrichem Merzem a zúčastnil se konference Welt Economic Summit, kde vystoupil s projevem o možnostech investování v České republice.

Jedním z hlavních témat jednání bylo zajištění energetické bezpečnosti a zbavení se závislosti na ruských fosilních palivech. V Německu byl před několika dny zprovozněn druhý plovoucí LNG terminál v Lubminu a v plánu jsou další. Tato lokalita je pro ČR výhodná, protože je přímo napojena na českou plynárenskou infrastrukturu prostřednictvím plynovodů OPAL a EUGAL.

ČR je připravena se na zprovozňování terminálu podílet, máme zájem na získání částečné kapacity. S panem kancléřem jsem dnes domluvil, že by odsud mohl proudit plyn do ČR už pro příští topnou sezonu. Intenzivně pracujeme na variantách zapojení komerčního sektoru a myslím si, že je na dobré cestě, abychom se i touto cestou mohli zbavit závislosti na ruském plynu,“ uvedl premiér.

Důležitým tématem jednání byly také možnosti jednotlivých států pomoci Ukrajině s dodávkami vojenské techniky.

Poděkoval jsem panu kancléři za dar tanků Leopard pro ČR. Jeden již do ČR dorazil, do konce letošního roku by naše armáda měla obdržet zbývající tanky, které nám Německo přislíbilo výměnou za naši vojenskou techniku, kterou dodáváme na Ukrajinu. Máme zájem do budoucna pořídit i nové tanky Leopard, které by byly součástí projektu výrazné modernizace české armády,“ dodal český předseda vlády.

Spolková republika Německo je nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR, podílí se z více než 26 % na obratu našeho zahraničního obchodu. V případě vývozu je tento podíl ještě vyšší – 32,8 % českého vývozu směřuje do Německa. Za prvních deset měsíců loňského roku dosáhl obchodní obrat ČR s Německem 99 miliard EUR, což je o 18,3 % více než v předchozím roce. Německo je třetím největším investorem v ČR.

Vláda navrhuje obdobu tzv. milostivého léta pro dlužníky v daňové oblasti a u sociálního pojištění

Tisková konference po jednání vlády, 25. ledna 2023.
Tisková konference po jednání vlády, 25. ledna 2023.
Lidé, kteří dluží Finanční správě, Celní správě či České správě sociálního zabezpečení dostanou také šanci se snáze oddlužit. Dva návrhy zákonů, které umožní i v těchto oblastech spustit obdobu tzv. milostivého léta, schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 25. ledna 2023. Rozhodla také mimo jiné o dalším prodloužení institutu dočasné ochrany hranic se Slovenskem o deset dnů, ale již bez zapojení vojáků a celníků.

Akce milostivé léto umožnila v letech 2021 a 2022 dlužníkům snáze se zbavit svých závazků u veřejnoprávních věřitelů. Vláda teď do Parlamentu posílá dva návrhy jednorázových zákonů, které mají v letošním roce umožnit splatit závazky i tam, kde to dosud možné nebylo. Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů navrhuje mimořádné odpuštění vybraného příslušenství u daňových dluhů primárně v působnosti resortu Ministerstva financí či v oblasti tzv. justičních pohledávek. Návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů se týká závazků vůči okresním správám sociálního zabezpečení.

„Chceme navázat na úspěšná takzvaná milostivá léta, díky nimž se lidé mohli zbavit dluhů, které měli například u dopravních podniků a různých veřejnoprávních subjektů. Díky tomu dnešnímu rozhodnutí se lidé budou moci zbavit úroků a penále na nezaplacených daních a clech, dluhů na sociálních odvodech. To se týká třeba živnostníků, drobných zaměstnavatelů i firmem. Celkově se dá odhadnout, že v oblasti pojistného pomůžeme asi sedmi stům tisícům fyzickým osobám a dvěma stům tisícům právnickým osobám. V oblasti daní bude mít to rozhodnutí dopad zhruba na 380 000 osob. Podmínkou je zaplacení jistiny dluhu do stanoveného termínu. Tato úprava pomůže občanům zbavit se starých dluhů, státním institucím získat dosud nezaplacené daně a odvody. Je to určitě dobré a důležité opatření,“ shrnul předseda vlády Petr Fiala.

Podrobnosti o obou návrzích naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí a v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda také schválila novelu nařízení, kterým stanovila maximální ceny elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Změny ve schválené novele se týkají velkých firem a jejich cílem je sladit nařízení vlády s pravidly nastavenými dočasným krizovým rámcem Evropské komise.

„Dokončili jsme legislativu k zastropování cen energií pro velké firmy. Vycházíme z dočasného krizového rámce, který jsme dojednali na půdě Evropské unie během našeho předsednictví. Zastropování je na stejné úrovni, jaké u domácnosti a malých a středních firem, tedy tři koruny u plynu a šest korun u elektřiny, ale má limity v podobě absolutních stropů pro firmy podle jejich typu. Maximální výše pomoci se bude lišit podle typu firmy a energetické náročnosti,“ uvedl premiér Fiala. Další podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kabinet rozhodl také o dalším prodloužení režimu dočasné ochrany vnitřních hranic České republiky se Slovenskem o dalších deset dnů do 4. února 2023 včetně. „Nicméně jsme už ve fázi útlumu rozsahu těchto kontrol. Budou se jimi už zabývat pouze policisté, už nebudou nasazeni na hranici vojáci ani Celní správa a celkově ten režim bude významně mírnější,“ konstatoval předseda vlády. „Chtěl bych poděkovat všem za nasazení, za velkou aktivitu. Opatření, které jsme přijali a které jsme nějakou dobu museli držet a teď se už snad blížíme k jeho konci, měl velmi pozitivní efekt na snižování nelegální migrace. Všechny útvary pod vedením ministra vnitra Víta Rakušana skutečně dělaly, co mohly,“ dodal premiér Fiala. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda se zabývala také návrhem novely zákona o Rejstříku trestů. Hlavni navrhovanou změnou je zrušení Rejstříku trestů jakožto samostatné organizační složky státu a jeho začlenění do struktury Ministerstva spravedlnosti. Důvodem k této změně je zásadní omezení agendy tohoto úřadu související s elektronizací celé agendy. Od zrušení samostatného subjektu si vláda slibuje jednak zefektivnění řízení Rejstříku trestů, ale také úsporu provozních výdajů státu.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum//vysledky-jednani-vlady-25-ledna-2023-202489/.

Premiér Petr Fiala navštívil pohotovostní motorizovanou jednotku a Národní operační centrum Policie ČR

Premiér Petr Fiala během návštěvy pohotovostní motorizované jednotky V Praze, 24. ledna 2023.
Premiér Petr Fiala během návštěvy pohotovostní motorizované jednotky V Praze, 24. ledna 2023.
Předseda vlády ČR Petr Fiala spolu s ministrem vnitra Vítem Rakušanem a policejním prezidentem Martinem Vondráškem navštívili v úterý 24. ledna 2023 Národní operační centrum Policie ČR a zhlédli ukázku práce pohotovostní motorizované jednotky Krajského ředitelství policie hl. města Prahy v Ďáblicích. Jejím úkolem je chránit životy a majetek obyvatel metropole.

Premiér Petr Fiala využil této příležitosti a poděkoval všem policistům i civilním pracovníkům Policie ČR za vše, co za minulý rok zvládli. Velký dík vyjádřil zejména policejnímu prezidentovi Martinovi Vondráškovi.

„Rád bych ocenil práci policie, a to zejména za poslední rok, protože práce policejních orgánů byla v uplynulém roce velmi náročná. Policisté se podíleli na úspěšném zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny, která byla důsledkem ruské agrese, a také zasahují při kontrolách na česko-slovenských hranicích, kde se snaží zabránit nelegální migraci,“ uvedl premiér.

Pohotovostní motorizovaná jednotka pomáhá například při zajišťování bezpečnosti v době konání sportovních a kulturních akcí, při živelných pohromách, hromadných nehodách nebo při narušování veřejného pořádku. Její jednotky zajišťovaly bezpečnost mezinárodních akcí i v době předsednictví ČR v Radě Evropské unie.

Národní operační centrum koordinuje, řídí a vysílá do terénu vrtulníky, drony, Útvar rychlého nasazení, ale i potápěče nebo pyrotechniky. Monitoruje i přepravu zbraní a munice a v roce 2022 centrum spolupracovalo na monitoringu přepravy vojsk členských zemí NATO. Národní operační centrum se spolupodílí také na řízení mezinárodní spolupráce operačních středisek evropských zemí.

Obě složky, které premiér Petr Fiala navštívil, se rovněž podílely na pomoci při záchraně Národního parku České Švýcarsko při ničivém požáru v polovině roku 2022.

Vyjádření vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše k novele zákona o veřejných zakázkách

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš chystá pozměňovací návrh k novele o zadávání veřejných zakázek. Návrh, který se týká vertikální spolupráce a sdílení kapacit mezi různými orgány státu (nejen) v oblasti IT, vzbudil obavy ve Svazu průmyslu a dopravy, které adresoval poslancům prostřednictvím dopisu. Ve čtvrtek 19. ledna se místopředseda vlády pro digitalizaci se zástupci Svazu sešel a svůj záměr detailně představil. Zástupci Svazu vyjádřili spokojenost se schůzkou a předloženými argumenty a budou spolupracovat na přípravě prováděcí metodiky.

Pozměňovací návrh vzešlý z Kabinetu vicepremiéra pro digitalizaci odstraňuje byrokratické překážky, konkrétně tzv. fikci rozdělení státu na organizační složky. Chápání každého ministerstva, úřadu či podřízené organizace izolovaně od ostatních podle něj může bránit efektivnímu využití zdrojů uvnitř státu. 

Tyto limity se projevily například během covidové pandemie, kdy bylo třeba okamžitě a velmi agilně rozvíjet systémy, jako byla Chytrá karanténa, rezervační systém na očkování nebo shromažďování dat z testování. Tehdy však musela být využita takzvaná krizová výjimka v nouzovém stavu. 

Pozměňovací návrh k novele předpokládá, že stát – výhradně pro účely zadávání veřejných zakázek – může být za přesně určených podmínek chápán jako jeden celek. Je možné tak lépe využívat kapacity uvnitř státu. Současně tým kabinetu digitalizace zdůraznil, že využití vertikální spolupráce nemůže být bezmezné. Stále platí podmínky dle Směrnice EU k využití vertikální spolupráce, které jsou jasné a striktní. Metodické usměrnění těchto limitů vydá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ÚOHS.

Svaz průmyslu a dopravy zaslal 6. ledna 2023 poslancům dopis, ve kterém vyjádřil obavy svých členů z možného narušení efektivní hospodářské soutěže, rozporu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a z otevření široké možnosti zadání bez soutěže.

Následně se místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš se svým týmem sešel se zástupci Svazu: Milenou Jabůrkovou, viceprezidentkou svazu, Bohuslavem Čížkem, ředitelem hospodářské sekce, a Marcelou Kaňovou, členkou expertního týmu pro digitální ekonomiku a odbornicí na soutěžní právo. Předmětem jednání bylo vysvětlit důvody a dopady pozměňovacího návrhu. 

Zvláštní důraz byl kladen na rozptýlení obav z předkládaného pozměňovacího návrhu a z toho, jak bude pravidla využívat nově založená Digitální a informační agentura (DIA), a zda tato pravidla nenaruší postupy při zadávání veřejných zakázek i v jiných sektorech. Jednání potvrdilo shodu obou stran na potřebě vypracování kvalitní metodiky, která povede jak ke zlepšení procesů zadávání, tak k eliminaci případných rizik. 

Tým vicepremiéra vysvětlil, že DIA je ústředním správním úřadem, který má zavést jednotné postupy a standardy, zavést metodiku a jednotlivé kroky pro přípravu a zpracování záměrů z oblasti digitalizace a IT projektů, ale není v žádném smyslu dodavatelem konkrétních zakázek. Nebyla zřízena za účelem podnikání a není ani dodavatelem IT služeb pro státní správu (mimo takových, které z povahy věci nelze outsourcovat, tedy např. z bezpečnostních důvodů).

Významná obava z možného rozporu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU o zadávání veřejných zakázek byla zcela rozptýlena vyjádřením Evropské komise ze dne 13. ledna 2023, kterým sděluje, že předkládaný pozměňovací návrh není v rozporu s Evropskou směrnicí.

Organizace státní správy nejsou schopné kapacitně pokrýt ani významnou část potřeb státní správy nejen v oblasti ICT, ale i v jiných oblastech. Novela zákona o zadávání veřejných zakázek v tomto naopak dává příležitost trhu. Rychlejší a kvalitnější zadávání veřejných zakázek s sebou nese nejen příležitost pro efektivitu na obou stranách, ale i schopnost realizace větší a kvalitněji vydefinované poptávky ze strany státu. 

„Pozměňovací návrh je příležitostí, po které už dlouhou dobu volaly všechny resorty i správní úřady. Je to příležitost ke vzájemné pomoci, kooperaci, sdílení zkušeností i expertízy,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci Bartoš. „Schopnost státu vyhlašovat a vyhodnocovat kvalitně nastavené veřejné zakázky by měla být společným cílem zadavatelů i dodavatelů, kteří se tak mohou soustředit na kvalitní plnění, které se v čase nezdržuje,“ dodal Ivan Bartoš.  

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy závěrem jednání ocenili svolání schůzky a vysvětlení připomínek z předmětného dopisu. Byla nalezena shoda na potřebnosti spolupráce na zkvalitnění procesu a předcházení problémům při zadávání veřejných zakázek. Svaz se bude podílet i na vypracování metodiky a postupů pro realizaci novely v intencích doporučení Evropské komise.

Premiér Fiala navštívil farmaceutickou společnost Zentiva

Společné foto členů vlády a vedení firmy Zentiva, 19. ledna 2023.
Společné foto členů vlády a vedení firmy Zentiva, 19. ledna 2023.
Předseda vlády Petr Fiala a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek navštívili ve čtvrtek 19. ledna závod farmaceutické společnosti Zentiva Group v Praze. S vedením firmy jednali o zlepšení dostupnosti některých léčiv na českém trhu, prohlédli si také výrobu.

„Jednáme s řadou distributorů a výrobců o zajištění mimořádných dodávek či o zvýšení výroby léků, abychom do budoucna mohli předcházet jejich výpadkům. Klíčovým výrobcem léčiv v ČR je samozřejmě společnost Zentiva. Diskutovali jsme s vedením o možnosti navýšení výroby dětských léků pro léčbu horečky u malých dětí, přímo tady v Praze. Zásobení tuzemského trhu je pro nás prioritou,“ uvedl po jednání premiér.

Důležitým tématem jednání byla také podpora výzkumu a vývoje v oblasti léčiv, která by pomohla zlepšit přístup tuzemských pacientů k léčbě a podobným situacím předcházet. „Pro Zentivu je český trh prioritou. Máme téměř stoletou historii výroby v našem závodě v Praze-Dolních Měcholupech. V případě krize jsem připraveni spolupracovat s vládou a společně hledat řešení k zajištění dodávek léčiv pro české pacienty. Současná situace nám ukazuje strategický význam udržení farmaceutické výroby v Evropě a v České republice,“ uvedl ředitel Zentivy Nick Haggar.

V ČR se situace v oblasti dodávek léků výrazně zlepšila. „Během prosince jsme zajistili dodávku 300 000 balení dětského Nurofenu. V průběhu měsíce ledna a února dorazilo a dorazí téměř půl milionu balení antibiotik v různých skupinách a o dalších dodávkách jednáme,“ dodal premiér Fiala.

Loni v prosinci byla na Ministerstvu zdravotnictví zřízena pracovní skupina pod vedením náměstka Jakuba Dvořáčka, která je složena ze zástupců ministerstva, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, České lékárnické komory a velkodistributorů léčiv. Tato skupina monitoruje situaci a pravidelně komunikuje s lékárníky, praktickými lékaři a pediatry o chybějících léčivech a jejich dostupných alternativách. Denně také jedná s výrobci i distributory o aktuální situaci a možnostech dovézt nad rámec běžně plánovaných dodávek přípravky z jiných států EU, případně i států mimo EU.

„Jsem rád, že se nám daří nedostatek některých léčiv rychle řešit a poptávku po lécích pokrývat, ale musíme hledat dlouhodobá řešení, díky kterým budeme podobným situacím předcházet. Chceme zmapovat výrobní kapacity léků v Česku, abychom mohli nedostatku vybraných léků v budoucnu lépe předcházet,“ dodal premiér.  Krátkodobé výpadky léčiv na našem trhu by měla pomoci výrazně omezit i plánovaná novela zákona o léčivech. Výrobci léčiv budou nově povinni mít k dispozici pro pacienty množství léčivého přípravku odpovídajícího minimálně dvouměsíční průměrné spotřebě.

Tripartita projednala exportní strategii nebo situaci v zemědělství

Ve Strakově akademii se uskutečnilo jednání Rady hospodářské a sociální dohody, 16. ledna 2023.
Ve Strakově akademii se uskutečnilo jednání Rady hospodářské a sociální dohody, 16. ledna 2023.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 16. ledna 2023 sešli na prvním letošním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři se věnovali situaci v zemědělství, exportní strategii nebo vzdělávání.

Exportní strategie ČR

V roce 2023 je plánováno realizovat 40 oficiálních účastí, 14 incomingových misí a 80 projektů ekonomické diplomacie. Podpora exportu českých firem je jednou z priorit vlády, obsaženou i v programovém prohlášení. Vláda pro zajištění konkurenceschopnosti ČR vynakládá významné prostředky na podporu inovací a vývoje výrobků a služeb.

Dopady současné energetické situace a ekologické legislativy EU na zemědělství

Vysoké ceny elektřiny a plynu ovlivňují výrobu hnojiv, což může ohrozit produkci potravin a způsobit nedostatek hnojiv v budoucnosti. Prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění cenové dostupnosti hnojiv, aby byla zemědělská výroba udržitelná a konkurenceschopná. Vláda přijala opatření na národní i evropské úrovni, která regulují cenu elektřiny a plynu.

Partnerský model řízení systému celoživotního učení

V únoru 2021 uzavřely Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR memorandum o společném postupu při prosazování a budování partnersky řízeného modelu celoživotního učení. Pro koordinaci projektů je navrhováno ustanovit společnou zastřešující orgánovou strukturu, která by zahrnovala zapojení státu, zaměstnavatelů a odborů.

Perspektiva a vize vzdělávání stavebních řemesel 2030

Svaz podnikatelů ve stavebnictví představil koncepční materiál s cílem zlepšit výchovu mladých řemeslníků u stavebních řemesel v ČR. Průmysl 4.0 a digitalizace mají přímý dopad na stavební průmysl, což vede k požadavkům na zvýšenou odbornost pro výkon stavebního řemesla.

Příspěvek v době částečné práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh nařízení pro poskytnutí příspěvku v době částečné práce v případě nedostatku plynu. Zaměstnavatelé budou moci získat příspěvek v případě omezení nebo přerušení dodávky plynu.

Novela zákoníku práce

Návrh novely zákoníku práce implementuje evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a transparentních pracovních podmínkách. V průběhu ledna 2023 se předpokládá dopracování návrhu zákona a jeho projednání v pracovních komisích a následné zařazení na program schůze vlády v první polovině února.

Rada hospodářské a sociální dohody se v minulém roce sešla na šesti plenárních zasedáních. Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 16. března v 16.00. V letošním roce se uskuteční společné jednání tripartity s kraji. Poslední společné jednání se uskutečnilo v září 2018.

Zákazníci budou mít od vlády přesný návod, jak odstoupit od smlouvy sjednané na dálku

Tisková konference po jednání vlády, 18. ledna 2023.
Tisková konference po jednání vlády, 18. ledna 2023.
Usnadnit spotřebitelům postup při odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele má nové nařízení, které schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 18. ledna 2023. Projednala také návrh zákona o preventivní restrukturalizaci a schválila nového ředitele Digitální a informační agentury.

Jednání vlády se vzhledem k probíhající mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě uskutečnilo v prostorách sněmovny. „Formát vlády je takový, že jednotliví členové vlády musí odcházet do jednacího sálu, takže se nemůžeme zabývat třeba nějakými koncepčními strategickými věcmi, které by vláda také chtěla řešit. Musíme se s tou situací vyrovnat. Samozřejmě není možné, aby se jednání vlády neuskutečnilo,“ konstatoval premiér Petr Fiala.

Vláda na jednání schválila nové nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Nařízení upřesňuje pravidla nastavená novelou zákona o ochraně spotřebitelů. Od členských států to požadují i nové evropské směrnice.

„Cílem nařízení je usnadnit spotřebitelům, zákazníkům postup při odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, to znamená třeba po telefonu nebo online. Na základě nařízení budou mít k dispozici vzorové poučení o svých právech k odstoupení od smlouvy a vzorový formulář, pomocí kterého budou moci od takto uzavřené smlouvy jednoduše odstoupit. Je to opatření, které zvyšuje ochranu spotřebitelů,“ poznamenal předseda vlády.

Kabinet schválil také návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci a novely souvisejících právních norem. Zákonem se má do českého práva implementovat směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení. Preventivní restrukturalizace je nový právní institut určený podnikajícím právnickým osobám v přechodných finančních obtížích, díky němuž mají mít podnikatelé ve spolupráci s věřiteli možnost začít nepříznivou situaci včas řešit, a odvrátit tak hrozící úpadek.

Vláda na schůzi také jmenovala ředitele nově zřízené Digitální a informační agentury. Od 1. února se jím stane Martin Mesršmíd, který zvítězil v otevřeném výběrovém řízení uspořádaném místopředsedou vlády pro digitalizaci. Jeho statutárním zástupcem se od 1. dubna stane dosavadní ředitel Odboru hlavního architekta eGovernmentu na Ministerstvu vnitra Petr Kuchař. Zároveň vláda k 31. lednu zrušila dočasně zřízenou funkci vládního zmocněnce ke zřízení Digitální a informační agentury.

Na žádost Ministerstva zdravotnictví také souhlasila s vydáním mimořádného opatření, kterým chce ministerstvo řešit aktuální nedostatek některých antibiotik na českém trhu dovozem navíc sto tisíc balení antibiotik registrovaných v jiné členské zemi EU. Mimořádné opatření umožní zdravotním pojišťovnám dočasně proplácet ze zdravotního pojištění šest antibiotických přípravků původem ze Slovenska, Portugalska a Itálie. Ministerstvo zdravotnictví plánuje tímto způsobem během ledna a února zajistit půl milionu balení antibiotik. Další podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-18–ledna-2023-202345/.