Vláda prodlouží program podpory zaměstnavatelů Antivirus B do konce roku, vyhlásila také další krizová opatření

Tisková konference po jednání vlády, 26. října 2020.
Tisková konference po jednání vlády, 26. října 2020.
Od středy 28. října bude na území České republiky platit až na přesně stanovené výjimky zákaz vycházení v nočních hodinách. Až na výjimky bude zakázán nedělní prodej a obchody budou muset každý den zavírat už ve 20 hodin. Tato a další zpřísnění opatření vyhlásila vláda Andreje Babiše po jednání v pondělí 26. října 2020.

Vzhledem k trvajícímu nepříznivému vývoji počtu případů onemocnění covid-19 přijala vláda další balíček krizových opatření. Po 21. hodině až do pěti hodin ráno následujícího dne budou moci od středy lidé vyjít do ulic, jen pokud půjdou do práce nebo podnikat, případně budou právě svou práci vykonávat. Dále už jen v neodkladných případech, například z důvodu ochrany zdraví, majetku či života, nebo pokud půjdou venčit psa. V tomto případě ale budou moci jít jen 500 metrů od místa bydliště. Od páté hodiny zůstávají v platnosti stávající omezení. Vláda rovněž nařídila zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

K dílčím úpravám vláda přikročila i v případě zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Rovněž od středy zakázala prodej nábytku, koberců a podlahových krytin, provoz sázkových kanceláří a omezila prodej na tržnicích, tržištích a v mobilních provozovnách tak, že se tu nesmí prodávat nic než vybrané druhy potravin a ty se nesmí konzumovat přímo na místě. Všechny obchody až na benzínky, lékárny, prodejny na letištích, nádražích a v nemocnicích a stravovací provozy budou muset mít zavřeno v neděli a ve všední dny od 20 hodin do 5 hodin ráno. Nové omezení se dotkne i provozu lázní, které budou moci pečovat pouze o klienty, jejichž lázeňská péče je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče, aby od středy hlásili nové pozitivní případy pacientů s covid-19, nové pacienty v těžkém stavu a všechny zhoršení stavu již hospitalizovaných pacientů s covid-19 prostřednictvím Informačního systému infekčních nemocí v co nejkratším čase, nejpozději do půlnoci za uplynulý den. Poskytovatelé zdravotních služeb mají od středy povinnost zastavit příjem nových pacientů na plánované zákroky a průběžné navyšovat kapacity akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče, určené pacientům s nemocí covid-19. Jakmile to zdravotní stav pacientů umožní, mají nemocnice za povinnost co nejdříve je přeložit do zařízení následné péče či do domácího ošetřování.

Vláda schválila také prodloužení podpůrného programu Antivirus B až do konce roku, tedy do 31. prosince 2020. Program Antivirus B mohou čerpat firmy, které musely poslat své zaměstnance na překážku v práci, ať už proto, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podnikatelům a firmám v krizové době pomůže také další rozšíření liberačního balíčku, který vyhlásila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Vláda jí uložila, aby připravila další rozhodnutí o hromadném prominutí příslušenství daně a zálohy na daň. Konkrétně se jedná o hromadné prominutí úroku z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, zálohy splatné od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 na dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob a záloh na daň silniční splatných 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020.

Kabinet odsouhlasil také udělení tří peněžních darů do zahraničí, které jsou určeny na boj s ilegální migrací. V rámci programu Pomoc na místě Česká republika daruje 60 milionů korun pro Jordánsko, Irák a Libyi. Celkem letos Ministerstvo vnitra na finanční dary formou programu Pomoc na místě pošle zemím, které se potýkají s nelegální migrací, dary ve výši 135 milionů korun. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda projednala také tři poslanecké legislativní předlohy. K návrhu novely zákona o finančním arbitrovi a návrhu novely zákona o požární ochraně a zákona o integrovaném záchranném systému přijala souhlasné stanovisko, odmítla ale podpořit návrh na vydání zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a související novely zákona o nemocenském pojištění.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-26-rijna-2020-184486/.

Zákaz návštěv v nemocnicích a domovech seniorů bude platit až do konce nouzového stavu, schválila vláda

Předseda vlády Andrej Babiš během mimořádné schůze kabinetu, 23. října 2020.
Předseda vlády Andrej Babiš během mimořádné schůze kabinetu, 23. října 2020.
Zákaz návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem bude platit až do konce nouzového stavu, 3. listopadu do 23:59 hodin. O prodloužení krizového opatření, které mělo vypršet tuto neděli, rozhodla na mimořádném jednání v pátek 23. října 2020 vláda Andreje Babiše.

V platnosti zůstávají i všechny stávající výjimky z tohoto zákazu. Ten se tedy netýká mimo jiné návštěv nezletilých pacientů a klientů, návštěv pacientů a klientů s omezenou svéprávností, návštěv umírajících či návštěv klientů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace. Umožněna je nadále i přítomnost třetí osoby u porodu za dodržení přísných hygienických opatření.

Výsledek jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-23–rijna-2020-184469/.

Vláda odsouhlasila zapojení vojenských zdravotníků zemí NATO a EU v českých nemocnicích, schválit je musí i Parlament

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 22. října 2020
Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 22. října 2020
Českému zdravotnictví bude moci v krizové situaci vypomoci až 300 vojenských zdravotníků z členských států NATO a Evropské unie. Jejich přítomnost v České republice odsouhlasila na mimořádném jednání ve čtvrtek 22. října 2020 vláda Andreje Babiše.

Vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání vyslovila souhlas s pobytem vojenských zdravotníků členských států NATO a Evroské unie na území České republiky. Zahraniční lékaři a další zdravotnický personál mají vypomoci českým kolegům se zvládnutím pandemie nemoci covid-19. Na základě souhlasu vlády, který ještě musí potvrdit obě komory Parlamentu České republiky, jich bude moci přijet až 300.

Ministerstvo obrany v současné době vyjednává o příjezdu 28 vojenských zdravotníků ze Spojených států amerických, kteří by se měli zapojit do práce v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích, případně v dalších nemocnicích, kde jich bude potřeba. Informace naleznete i v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Vláda rovněž rozhodla o navýšení finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy, které budou určeny pro Správu státních hmotných rezerv na pořízení a ochraňování pohotovostních zásob Ministerstva zdravotnictví ve formě nemocničních lůžek a přístrojů pro podporu plicních funkcí a okysličování krve. V pondělí vláda na nákup zdravotnického materiálu a techniky schválila 400 650 000 korun, dnes tuto částku zvýšila na 700 milionů korun.

Vláda také schválila revizi krizového opatření vlády ze dne 21. října v bodě, který se týká výjimky ze zákazu činnosti pro provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem. Původní text ve znění „provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany“ nahradila slova „provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem“.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-22–rijna-2020-184399/.

Vláda rozhodla o dalším zpřísnění preventivních opatření proti šíření nemoci covid-19

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 21. října 2020.
Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 21. října 2020.
Od čtvrtka vstoupí na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda Andreje Babiše. Zásadně bude omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel.

Vzhledem k dramatickému nárůstu výskytu nových případů nemoci covid-19 přistoupila vláda k dalším zásadním opatřením, které mají přispět ke zlepšení situace a zamezit zhroucení zdravotnického systému. „Nárůst je obrovský a bohužel ta opatření, která jsme udělali v minulých týdnech, křivku nárůstu nezploštily. Vypadá to, že zatím nefungují,“ uvedl premiér Andrej Babiš. „Proto jsme se rozhodli k těmto opatřením, za která se samozřejmě všem omlouvám, protože to podnikatelům, občanům, zaměstnancům znepříjemní život. Omlouvám se i za to, že jsem v minulosti de facto tuhle možnost vyloučil. Protože jsem si neuměl představit, že se to může stát,“ poznamenal předseda vlády. „Bohužel se to stalo, a my musíme v první řadě ochránit životy našich občanů. To není jenom o životech nemocných s covidem, to je o ochraně životů všech občanů,“ dodal premiér Babiš.

Vláda proto rozhodla, že od čtvrtka 22. října od 6.00 po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Stejně jako na jaře ale bude z tohoto zákazu existovat několik výjimek, a to především na cesty do zaměstnání a v souvislosti s podnikáním, na cesty za rodinou, na nákupy základních životních potřeb či na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé budou moci si vyjít i do parků, do přírody nebo vyjet na vlastní rekreační chatu či chalupu a pobývat tam. Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen dvě osoby, omezena je i účast na svatbách a pohřbech na deset lidí a právo shromažďovací na nanejvýš sto osob ve skupinách po dvaceti. Znění krizového opatření na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf.

Až na přesně stanovené výjimky bude od 22. října od 6.00 zakázán i maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Mezi výjimky patří například prodej potravin, pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů, otevřeno budou mít i autoservisy, čistírny, lékárny, pohřební služby či květinářství. Zavřít budou muset až na výjimky i hotely a další ubytovací zařízení či foodcourty v nákupních centrech. Znění krizového opatření na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf.

Vláda od čtvrtka od 6.00 omezí i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy. Úřední hodiny zůstávají omezeny na pět hodin denně dva dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným potřebným počtem zaměstnanců na pracovišti. Stejné doporučení vláda vydala i pro ostatní zaměstnavatele. I ti mají v tomto období upřednostnit práci z domova, udělování dovolených a placeného pracovního volna a zredukovat činnost na nezbytné minimum. Znění krizového opatření na https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Organy-verejne-moci-1080.pdf.

Kabinet v souvislosti s nově přijatými krizovými opatřeními schválil také rozšíření Výzvy 2 programu Covid – Nájemné. Do dotačního programu budou nově zařazeny i ty provozy, které byly dnes vyhlášenými opatřeními zakázány nebo výrazně omezeny. Alokace programu bude v důsledku tohoto rozšíření navýšena o 1,8 miliardy korun na celkem tři miliardy korun. Vláda tyto finanční prostředky uvolní z vládní rozpočtové rezervy. Výzvu už Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21–rijna-2020-184363/.

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2021 a přijala další opatření na podporu ekonomiky v době pandemie

Česká republika bude v příštím roce hospodařit se schodkem 320 miliard korun. Příslušný návrh zákona o státním rozpočtu ČR přijala vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 19. října 2020. Zároveň kabinet podpořil i další opatření, jimiž chce pomoci překonat těžké období pandemie koronaviru například umělcům v audiovizuální tvorbě, cestovním kancelářím a průvodcům či investorům. Lidé také nebudou muset tak často na úřady při vyřizování dávek.
 
Státní rozpočet České republiky počítá v roce 2021 s příjmy ve výši 1,487 bilionu korun a výdaji ve výši 1,807 bilionu korun. Zohledňuje priority vlády v příštím roce, aktuální makroekonomické predikce i aktualizaci očekávaných příjmů z Evropské unie včetně nových finančních nástrojů, kterými chce Evropská unie pomoci členským státům krizi překonat. Návrhem vláda plní parametry dané novelou zákona o rozpočtové odpovědnosti, která pro rok 2021 dočasně vytvořila fiskální prostor na úrovni strukturálního deficitu ve výši až čtyř procent HDP.
 
Vláda souhlasila také s návrhem rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 a střednědobým výhledem na roky 2022 a 2023, který pro příští rok počítá s vynaložením 128,7 miliardy korun, z čehož 83 miliard je naplánováno na investiční výdaje (podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva dopravy). Odsouhlasila i návrhy rozpočtů Státního fondu podpory investic a Státního fondu životního prostředí.
Značnou část jednání vláda věnovala dalším opatřením na podporu těch segmentů ekonomiky, které se ocitly v tíživé situaci v důsledku pandemie koronaviru. Schválila návrh novely zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a novely insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, kterou chce prodloužit nezbytná opatření v insolvenčním právu, jež byla přijata už v souvislosti s jarní vlnou. Mají pomoci podnikatelům, kteří se kvůli dopadům pandemie ocitli v ekonomických problémech a hrozil by jim krach.
 
Návrh novely zákona o investičních pobídkách má zase pomoci investorům snáze splnit v této obtížné době podmínky pro udělení investiční pobídky. Hlavním cílem návrhu je opětovné zavedení možnosti prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek v odůvodněných případech. Oba zákony chce vláda projednat v Parlamentu ve stavu legislativní nouze, aby mohly vstoupit v platnost co nejrychleji.
Ve stejném režimu chce vláda prosadit i návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii, jímž chce na nezbytně nutnou míru omezit kontakt veřejnosti s pracovišti Úřadu práce ČR. Žadatelé o dávky státní sociální podpory a příspěvek na péči ve čtvrtém čtvrtletí nebudou muset na úřadech dokládat požadované dokumenty, úřady automaticky převezmou podklady z předchozího čtvrtletí. Toto pravidlo se nebude týkat pouze podávání nových žádostí. 
 
Vláda souhlasila také s finanční podporou drobných firem, které působí v audiovizuálním průmyslu. Změnila usnesení vlády č. 408 z 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury a snížila schválený objem financí na zajištění regionální kulturní infrastruktury v oblasti kulturního dědictví ze 110 milionů na 12 milionů korun a ušetřenými 98 miliony podpoří provozovatele kin, produkční a distribuční společnosti prostřednictvím Státního fondu kinematografie. O schválení přesunu v souladu se zákonem požádá schválit Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
 
Nový dotační program vypíše i Ministerstvo pro místní rozvoj a ten bude určen na podporu cestovního ruchu. Na program Covid – Podpora cestovního ruchu vláda vyčlenila půl miliardy korun. O dotace budou moci požádat cestovní kanceláře, které mohou dostat až 2,75 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, jež jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020, cestovní agentury, které mohou dostat 500 korun za zrušený zájezd z důvodů pandemie, který byl zakoupen v období od 1. prosince 2019 do 1. října 2020, a za zrušený pobyt v lázních v době, kdy byla zařízení uzavřena, a incomingové cestovní agentury, pro něž je určena podpora ve výši 50 000 korun. O stejnou částku budou moci požádat i turističtí průvodci.
 
Vláda také odsouhlasila vyhlášení výběrového řízení na pozici předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž po Petru Rafajovi, který rezignoval k 1. prosinci 2020, a ustavila tříčlennou výběrovou komisi ve složení Ing. Yvona Charouzdová, JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, RNDr. Josef Postránecký.
 
Kabinet se zabýval také několika úpravami krizových a mimořádných opatření. Od středy si lidé budou muset nasadit roušky i v automobilech, pokud jedou s někým, kdo není členem společné domácnosti, a na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud se v tom místě vyskytují více než dvě osoby blíže než dva metry od sebe a nejedná se o členy jedné domácnosti. Zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče a pobytová sociální zařízení budou mít povinnost vyčlenit lůžkové kapacity pro klienty s covid-19 a ze zákazu provozu školských zařízení budou nově vyňaty i praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů zdravotnických oborů. Nemocnice budou muset do systému koordinace péče ISIN nově nahlásit přijetí pacienta do lůžkové péče s covid-19 do jedné hodiny.
 
 • Zdroj: Vláda ČR

Vláda chce prodloužit zrušení povinnosti používat EET do konce roku 2022 a vyplatit kompenzační bonus pro drobné živnostníky

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 16. října 2020
Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 16. října 2020
Až do konce roku 2022 by nemuseli podnikatelé evidovat tržby prostřednictvím elektronické evidence tržeb. Jako jedno z opatření na podporu ekonomiky to navrhla vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání v pátek 16. října. Schválila také návrh zákona o kompenzačním bonusu pro podnikatele postižené současnými krizovými opatřeními a rozhodla povolat vojáky pro potřeby nově zřízené záložní nemocnice v Praze-Letňanech.

V areálu výstaviště v pražských Letňanech vznikne záložní zdravotnické zařízení s 500 lůžky. Jeho zřízení za pomoci vojáků Armády ČR schválila vláda Andreje Babiše. Nemocniční lůžka zajistí Správa státních hmotných rezerv, armáda pomůže s jejím vybudováním, vybavením i personálním obsazením. Nemocnice bude aktivována v případě potřeby a bude sloužit lehčím případům. Disponovat ale bude i deseti lůžky s ventilací.

Vláda zároveň uložila Správě státních hmotných rezerv, aby vytvořila dostatečné pohotovostní zásoby zdravotnických lůžek pro intenzivní i běžnou péči a plicních ventilátorů. Ve státních rezervách by mělo být 1 500 lůžek pro standardní péči, 500 lůžek vhodných pro intenzivní péči a 500 plicních ventilátorů pro umělou plicní ventilaci. Na nákup těchto zdravotnických prostředků vláda uvolnila více než 400 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy.

Kabinet se zabýval také několika legislativními návrhy, které chce co nejrychleji prosadit v Parlamentu na pomoc subjektům postiženým dopady nových vládních nařízení. Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 počítá s obnovením vyplácení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné, pro společníky vybraných společností s ručením omezeným a pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Podpora tentokrát nebude plošná, drobní živnostníci z nejvíce postižených oborů budou moci získat 500 korun za kalendářní den od 5. října do 4. listopadu 2020. Více informací na Ministerstvu financí.

Vláda Parlamentu předloží také návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kterým chce prodloužit zrušení povinnosti pro podnikatele evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb z 31. prosince 2020 až do 31. prosince 2022. Zrušení by se týkalo všech vln EET, podnikatelům by stejně jako teď zůstala povinnost zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby poplatník předešel jejich zneužití, a v období dalších tří měsíců v rozsahu evidenční povinnosti a povinnosti umístit informační oznámení. Novelu zákona je třeba schválit ještě v letošním roce, proto chce vláda použít institut legislativní nouze. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda schválila také další podpůrné dotační programy pro české podnikatele a firmy. Osoby samostatně výdělečně činné budou moci, stejně jako na jaře, požádat o dotaci, pokud přišly o výdělek kvůli tomu, že se musely kvůli uzavření škol či karanténě starat o děti nebo o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I a které přijatá opatření znemožnila využívat nějaké sociální služby. Podpora z programu Ošetřovné II pro OSVČ je dále určena pro OSVČ, která pečuje o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost). Činit bude 400 korun na den a Ministerstvo průmyslu a obchodu na tento program vyčlení ze svého rozpočtu 200 milionů korun. Více na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Ministři odsouhlasili také záměr dotačního programu pro oblast potravinářství. Program Agrocovid Potravinářství bude určen na podporu producentů potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým opatřením vlády. Ministerstvo zemědělství předpokládá, že podpora se bude týkat zhruba 8 500 až 10 000 subjektů, a na program chce vyhradit tři miliardy korun. Konkrétní pravidla pro poskytování dotací z tohoto programu bude ještě vláda schvalovat. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství .

Pokračovat bude i záruční program Covid III. Na základě rozhodnutí Evropské komise prodloužit časovou platnost Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy covid-19 vláda rozhodla o prodloužení národního záručního programu o dvanáct měsíců, tedy do 31. prosince 2021. Podnikatelé budou moci nově kromě provozních úvěrů požádat Českomoravskou záruční a rozvojové banku o záruku i na investiční úvěry. Prodlužuje se i doba, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky, a to až do 30. dubna 2026, namísto původního 30. června 2024. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí.

Vláda se zabývala také několika novými krizovými opatřeními. Rozhodla o dočasném zrušení periodických lékařských prohlídek a nahrazení vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením, o prodloužení platnosti lékařských posudků a o zákazu návštěv obviněných ve vazebních věznicích, odsouzených ve výkonu trestu a chovanců v zabezpečovací detenci. Zákaz začne platit od 23. října. Pracovní povinnost studentů budou moci nově využít všechna lůžková nemocniční zařízení. Vláda totiž na návrh ministra zdravotnictví zrevidovala původní krizové opatření, když zrušila seznam vybraných poskytovatelů zdravotních služeb.

Další krizové opatření má umožnit zahraničním pracovníkům se flexibilně zapojit do pomoci koronavirovou krizí postižených subjektům. Cizinci se zaměstnaneckou nebo modrou kartou nebudou nově muset během nouzového stavu splnit podmínky stanovené zákonem pro změnu zaměstnání, například šestiměsíční lhůtu předchozího zaměstnání v České republice. Změnu zaměstnavatele také bude stačit pouze ohlásit Ministerstvu vnitra, a to nejpozději v den nástupu na nové místo.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-16–rijna-2020-184266/.

Podpora a úlevy pro podnikatele a zaměstnance

V důsledku krizových opatření, která vláda přijala v rámci preventivních kroků proti šíření pandemie koronaviru, byly omezeny či zcela zakázány některé podnikatelské aktivity. Vláda proto připravila nový balíček programů, které mají těmto postiženým segmentům pomoci a prodloužila i platnost některých opatření, která už platila během jarní krize.

Přehled

 

Daňové úlevy

Ministryně financí na základě souhlasu vlády vydala rozhodnutí, kterým promíjí daňovým subjektům, jejichž činnost byla zakázána či omezena usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020 č. 1021

 • úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020
 • zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční

Podmínkou prominutí je úhrada předmětných platebních povinností nejpozději dne 31. 12. 2020.

V platnosti zůstávají nebo budou prodloužena tak, aby pokryla i stávající situaci i další mimořádná opatření, která byla přijata v rámci předchozích liberačních balíčků

 • plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad. Týká se následujících situací:
  • prominutí úroku z prodlení,
  • prominutí úroku z posečkané částky,
  • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
  • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
  • potvrzení bezdlužnosti;
 • plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince. To zahrnuje zejména následující situace:
  • bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.),
  • bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce,
  • bezúplatné dodání zboží zdravotníkům,
  • bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb;
 • institut zpětného uplatnění ztráty

V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových subjektů, a to:

 • možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,
 • možnost požadovat snížení či zrušení záloh,
 • možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav,
 • možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Ministerstvo financí v minulosti iniciovalo i legislativní opatření, která přinesla úlevu ve vybraných daňových oblastech:

 • snížení sazeb DPH (sazba 10 %) – budoucímu rychlejšímu oživení postižených segmentů podnikání pomůže významné snížení DPH, např. na točené pivo, na stravovací služby, ubytovací a kulturní služby, provoz lyžařských vleků, při vstupu na sportovní akce a do sportovních zařízení (včetně saun, fitcenter či posiloven).
 • snížení daně silniční u vozidel nad 3,5 t o 10 % přinese přímou redukci fixních nákladů jejich provozovatelům.
 • zrušení daně z nabytí nemovitých věcí má pozitivní vliv na trh s nemovitostmi a přináší významnou úsporu kupujícím.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva financí..

Podpora udržení zaměstnanosti

Program podpory zaměstnanosti Antivirus

Program podpory zaměstnanosti Antivirus, který  má pomoci firmám ochránit pracovní místa a kompenzovat zaměstnavatelům podstatnou část mzdových nákladů, pokud byla jejich hospodářská činnost ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19, byl rozhodnutím vlády prodloužen. Antivirus A (nově Antivirus Plus) do 31. 12. 2020, Antivirus B a C zatím do 31. 10. 2020.

 • program Antivirus A (Plus) se vztahuje na firmy, u nichž došlo k nucenému omezení provozu na základě krizového opatření vlády či k nařízení karantény hygieniky (překážky v práci na straně zaměstnavatele nebo na straně zaměstnance),
  • zpětně od 1. října se v případě provozoven, které musely být zcela uzavřeny, stát vyplatí zaměstnavatelům 100 procent superhrubé mzdy až do výše 50 000 korun na jednoho zaměstnance
  • v případě zaměstnance v karanténě zůstává náhrada 80 procent na zaměstnance;
 • program Antivirus B se vztahuje na firmy, jejichž zaměstnanci měli překážku v práci na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží souvisejících s důsledky šíření koronaviru;
 • program Antivirus C se vztahuje na firmy do 50 zaměstnanců a spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění za červen, červenec a srpen 2020, přičemž zaměstnavatel musí splnit podmínky udržení zaměstnanosti a udržení výše platů a zaplatit včas pojistné za zaměstnance.

Podrobnosti o programu Antivirus jsou na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus. Další informace o změnách v programu Antivirus obsahuje i tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Úvěrové programy COVID

Na podporu podnikatelů a k eliminaci dopadů epidemie koronaviru na zaměstnavatele a OSVČ zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou úvěrový program COVID;

 • podmínky programu zveřejnila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo také podpůrný úvěrový program Záruka COVID II, který žadatelům umožní čerpat státem zaručený a dotovaný úvěr i od komerčních bank za obdobných podmínek jako v případě programu COVID,

 • k dispozici je až 30 miliard korun.

Ve spolupráci s komerčními bankami byl připraven a ze strany Evropské komise schválen záruční program COVID III, v jehož rámci se stát zaručí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky za úvěry velkých firem

 • vláda pro tyto účely uvolnila 150 miliard korun, což umožní uzavřít úvěry až za 500 miliard korun;
 • státní podpora (portfoliové ručení) se vztahuje na provozní úvěry do 50 milionů korun, které budou poskytnuty do 31. prosince 2020;
 • podniky do 250 zaměstnanců mohou požádat o provozní úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 milionů korun;
 • podniky do 500 zaměstnanců mohou získat úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 milionů korun;
 • délka ručení je v obou případech nanejvýš tři roky.

Podniky nad 250 zaměstnanců mohou využít program záruk Exportní a garanční pojišťovny COVID+, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 miliard korun;

 • do programu záruk mohou přihlásit i firmy působící v oblasti dopravy a cestovního ruchu;
 • na podporu investic do dopravní infrastruktury (údržba, opravy, nová výstavba) vyčlenila vláda prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury dalších 6,5 miliardy korun;
 • po dobu nouzového stavu pomůže stát úlevami firmám realizujícím stavby dopravní a vodní infrastruktury, budou například prodlouženy smluvní lhůty pro plnění těchto zakázek.

Podpora inovativních firem v souvislosti s pandemií

Program Technologie COVID 19 podporuje projekty,  které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení;

 • dotace může dosáhnout až 20 milionů korun;
 • celkem je k dispozici nejméně 300 milionů korun.

Programy Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit;

 • zaměřuje se na podporu inovativních firem včetně start-upů, které vyvíjejí nové technologie a řešení pomáhající v boji s koronavirem a chtějí je uvést do výroby či praxe;
 • na program bylo vyhrazeno zhruba 200 milionů korun.

Na základě velkého úspěchu programu byl spuštěn dotační program Czech Rise Up 2.0, který obsahuje dvě výzvy,

 • první výzva je zaměřena na finální fáze dokončení výzkumu a vývoje, popř. certifikace a ochrany práv medicínských řešení v souladu se schválenou notifikaci Evropské komise,
 • druhá výzva podporuje formou de minimis úzce definovanou skupinu projektů, které budou zaměřeny na využití stávajících technologií pro vznik medicínských a nemedicínských řešení na zvládnutí ekonomických a společenských následků krize, příprava na případnou druhou vlnu pandemie a podpora strategických technologií ve střednědobém horizontu,
 • podpora se poskytuje do výše 75 % nákladů,
 • celková alokace programu je 300 milionů Kč,
 • více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu

Podpora podnikatelů

Covid – Kultura II

Jedná se o pomoc subjektům, které vykonávají svou podnikatelskou činnost v oblasti kultury,

 • bude vyhlášena druhá výzva tohoto programu;
 • na program bude vyčleněno 750 milionů korun;
 • podpora bude poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020;
 • bude činit až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury;
 • maximální výše dotace na jeden subjekt je 10 milionů korun;
 • jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 korun;
 • podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Covid – Nájemné II

Program je určen na podporu podnikatelů provozujících maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně (nebo její části) a s nimi přímo provozně souvisejícího zázemí, které užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné,

 • na tento program půjde 1,2 miliardy korun z původně alokované částky 5 miliard korun, která byla určena na program Covid – Nájemné;
 • výše podpory na jednoho žadatele bude činit 50 % z celkového nájemného za období červenec až září 2020;
 • podpora už nebude podmíněna slevou ze strany pronajímatele;
 • výzvu MPO vyhlásí koncem října a příjem žádostí bude následujících 30 dnů;
 • podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Covid – Sport II

Program je určen na podporu podnikatelských subjektů v oblasti sportu,

 • na realizaci programu vláda uvolní 500 milionů korun;
 • podporu budou moci požádat sportovní kluby z deseti nejdůležitějších profesionálních ligových soutěží;
 • druhou skupinu podpořených budou tvořit pořadatelé konkrétních sportovních akcí, které musely být odloženy nebo zcela zrušeny;
 • podpora sportovních klubů pokryje dle analýzy ekonomické náročnosti 8 – 10 procent celkových nákladů těchto ligových soutěží, maximálně může činit 12,5 milionu korun;
 • podpora organizátorů sportovních akcí dosáhne nanejvýš 50 procent uznatelných nákladů, maximálně 10 milionů korun na jeden podnikatelský subjekt;
 • více informací v tiskové zprávě Národní sportovní agentury.

Covid – Bus

Jedná se o program na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě, tedy o autobusové dopravce, kteří zajišťují např. dopravu na školní akce, zájezdy apod.,

 • na realizaci programu bude vyčleněna jedna miliarda korun;
 • výše podpory se bude odvíjet od emisní třídy provozovaného autobusu a kapacity jeho sedadel (tzv. sedačkovné);
 • podpora bude vyhlášena, vyhodnocena a proplacena v období 4. čtvrtletí roku 2020;
 • podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva dopravy.

Opatření pro zaměstnance

Krizové ošetřovné

Vláda schválila návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů; návrh zákona ještě musí projít legislativním procesem, a pokud bude schválen, bude znamenat:

 • nárok na ošetřovné bude mít zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče
  • dítě mladší 10 let,
  • nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině;
 • nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění;
 • podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény);
 • výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu;
 • nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření;
 • navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

V současnosti platí, že:

 • nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let;
 • podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku;
 • výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Aktuální informace naleznete i na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Václav Cílek je nositelem Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2020

Václav Cílek je nositelem Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2020, 13. října 2020.
Václav Cílek je nositelem Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2020, 13. října 2020.
Cena předsedy RVVI je už pátým rokem udělována význačným osobnostem za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V roce letošním ocenění získal geolog a klimatolog Václav Cílek. Ocenění předal v zastoupení předsedy vlády Andreje Babiše vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Slavnostní akt se odehrál v úterý 13. října v Hrzánském paláci v úzkém kruhu zástupců akademické obce v čele s předsedkyní Akademie věd Evou Zažímalovou a předsednictvem Rady.

Ocenění je udělováno jedenkrát ročně vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a průkopníkům, kteří popularizují poznání, publikují k tématům vědy a techniky a předávají své poznatky o vědeckých výsledcích nejširší veřejnosti.

S cenou je spojeno finanční ocenění v aktuální výši 350 tisíc korun.

Držitelem Ceny se v roce 2020 stal geolog, klimatolog, esejista a filozof Václav Cílek, který se věnuje popularizaci vědy neúnavně od 90. let 20. století. Ve svém obsáhlém díle usiluje propojovat humanitní a přírodovědní obory a obecně rozšiřovat způsoby, jakými uvažujeme o světě.

Vicepremiér Havlíček zdůraznil, že nominace Václava Cílka na ocenění byla v letošním roce jednoznačná. „Právě současnost nám ukazuje, že musíme vědce oceňovat, zavčas jim poděkovat a chovat k nim respekt a pokoru. Je to nejen vizitka kultury země, ale i jasný signál, že v oblasti vědy a výzkumu víme, co chceme a o koho se můžeme opřít. Každý jedinec, který dnes přidává ruku k dílu k tomu, co nazýváme vědou, si zaslouží uznání. Václav Cílek zaslouží výrazně více, je autorem nebo spoluautorem více než 50 publikací, je velkým popularizátorem, odborníkem, který dokonce zavádí nové termíny do české vědy. Doktor Cílek je člověk pohlcený vášní ve své profesi,“stvrdil ve své řeči Karel Havlíček, který zároveň zastává pozici místopředsedy RVVI.

Václav Cílek je primárně geolog, vědec, působí dlouhou dobu v Akademii věd, mnoho let byl také ředitelem Geologického ústavu, a k tomuto všemu přidává humanitní a společenskovědní aspekty z Univerzity Karlovy a zapáleně učí. Je možná historicky jediným geologem, který působil na Akademii výtvarných umění nebo dokonce v ekonomickém ústavu CERGE. Zabývá se geologií v souvislosti se změnami klimatu, s prostředím, vztahem člověka a české krajiny, přírody a civilizace. Píše nádherné knihy s přesahy k uměnovědným oborům, filozofii, teologii či hudbě. Jeho popularizační aktivita je obrovská, má na kontě obrovské množství rozhlasových a televizních pořadů, sledoval jsem velmi poctivě Podzemní Čechy nebo Tajný život skal. Cena za popularizaci vědy bude v těch nejlepších rukou,“zdůraznil první místopředseda RVVI Petr Dvořák.

RNDr. Václav Cílek, CSc. se ve své práci zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí (různými aspekty environmentální geologie), vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací. Na svém kontě má kolem 300 odborných článků, 400 esejů, přes stovku filmových dokumentů, spolupracoval na zhruba padesáti knižních titulech. Podílel se na řadě populárně naučných cyklů České televize, je pravidelným komentátorem pořadu Českého rozhlasu Dvojka Jak to vidí… První článek o klimatických změnách napsal už v roce 1988. Publikuje např. ve Vesmíru, v Respektu, Hospodářských novinách, Echo24.  

Do roku 2012 byl Václav Cílek ředitelem Geologického ústavu AV ČR, kde nadále působí jako vedoucí vědecký pracovník. Jeho dalším působištěm je mj. Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd.

Vláda schválila programy na pomoc postiženým podnikatelům a zaměstnavatelům, podpoří kulturu i profesionální sport

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 14. října 2020
Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 14. října 2020
Vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání ve středu 14. října 2020 schválila několik dotačních programů a dalších návrhů, kterými chce podpořit podnikatele a zaměstnavatele v odvětvích, která jsou nejvíce postižena pokračující epidemií koronaviru. Projednala i několik důležitých dokumentů, které se vztahují k čerpání evropských dotací.

Vláda rozhodla o prodloužení programu Covid – Kultura s tím, že pro podnikatele a umělecké a odborné technické profese v kultuře bude vyhlášena druhá dotační výzva. Na program bude vyčleněno 750 milionů korun a podpora bude poskytována ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020. Pořadatelé mohou dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60 000 korun.

Pokračovat bude i úspěšný program Antivirus A, nově jako Antivirus Plus. Stát jím hradí zaměstnavatelům mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz. Zaměstnavatelé, na které dopadla nařízení vlády v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem, dostanou na tyto zaměstnance od státu sto procent mzdových nákladů, a to zpětně od 1. října s tím, že ze 39 000 na 50 000 korun se zvýší maximální měsíční hranice na osobu. Program bude prodloužen až do konce roku 2020. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda prodlouží a upraví také dotační program Covid – Nájemné. Ve druhé výzvě bude k dispozici 1,2 miliardy korun a nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou mít všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách. Výše podpory bude činit polovinu z celkového nájemného za období červenec až září 2020 a nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele. Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě. Dopravci, kteří se zajišťují například zájezdy či dopravu dětí na tábory a školy v přírodě, přišli v první polovině roku vinou pandemie a vládou nařízeného zákazu akcí a dalších omezení o značnou část svých zakázek. Ministerstvo dopravy pro ně teď připravilo dotační program, který jim má kompenzovat propad tržeb. Výše podpory se bude odvíjet od ekologičnosti vozidla a počtu sedadel. Na program bude vyčleněna jedna miliarda korun. Více informací na stránkách Ministerstva dopravy.

Vláda se rozhodla podpořit i profesionální sport a pořadatele sportovních akcí, protože i to je sektor, který byl tvrdě postižen dopady koronavirové pandemie. O dotaci budou moci žádat jak sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR, tak i pořadatelé sportovních akcí, které se kvůli pandemii nemohly konat nebo musely být odloženy. Na dotační program Covid – Sport II půjde půl miliardy korun, výše konkrétní dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz. O nejvyšší částku, 12,5 milionu korun, si budou moci požádat kluby z nejvyšší fotbalové a hokejové ligy. Pořadatelům sportovních akcí bude proplaceno maximálně padesát procent uznatelných nákladů do výše nanejvýš 10 milionů korun. Podrobnosti o programu naleznete na https://www.agenturasport.cz/vlada-schvalila-vypsani-programu-covid-sport-2/.

Vláda také schválila záměr vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové vydat rozhodnutí, kterým promine úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, a zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční. Ministerstvo rychle dopracuje a předloží vládě také rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty. Více o liberačním balíčku zjistíte v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda se zabývala také problematikou evropských dotací. Schválila návrh ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové na využití prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014–2020. Evropská komise hodlá mezi členské státy dodatečně k Evropským strukturálním a investičním fondům přidělit dalších 47,5 miliardy eur, přičemž konkrétní rozdělení těchto peněz mezi členské státy ještě není známo. Komise rovněž upravila podmínky pro jejich čerpání. Čtvrtina alokace musí jít na plnění cílů v oblasti změny klimatu. Vláda proto odsouhlasila, že 56 procent alokace půjde na investice do zdravotnictví, 15 procent na investice do zázemí (kabiny) pro sportovce a 29 procent bude určeno na podporu integrovaného záchranného systému a výstavbu domovů důchodců v pasivním standardu.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-14–rijna-2020-184171/.

Příspěvek premiéra Babiše na konferenci Věda a výzkum 2021+

Vystoupení předsedy vlády na konferenci Věda a výzkum 2021+, 13. října 2020.
Vystoupení předsedy vlády na konferenci Věda a výzkum 2021+, 13. října 2020.
Předseda vlády Andrej Babiš v úterý 13. října 2020 online přednesl projev na konferenenci Věda a výzkum 2021+ zaměřené na výzvy v oblasti vědy a výzkumu a uplatnění žen na poli vědy.

Vážené dámy, vážení pánové,

jsme ve složité situaci a dnes víc než kdy jindy se ukazuje, jak jsou výzkum, vývoj a inovace zásadní pro naplňování výzev, které před nás staví současnost a které nás v budoucnu čekají. Jako předseda vlády jsem se proto od roku 2018 ujal předsednictví Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která jako odborný a poradní orgán vlády určuje směřování této oblasti. Naším hlavním cílem je, aby se Česká republika během příštích deseti let zařadila mezi nejinovativnější země Evropy.

Hodně jsme už udělali, ale stále nás čeká spousta práce, a to v mnoha oblastech.

Jednou z nich je i uplatnění žen ve vědě a dosud nedostatečné využívání potenciálu kvalifikovaných žen. Vloni v listopadu jsme se spolu s vicepremiérem pro hospodářství a místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlem Havlíčkem setkali se skvělou mladou vědkyní Vlaďkou Petrákovou, která tu dnes také vystoupí, a která má můj velký obdiv. Je máma čtyř dětí. Před rokem se vrátila z Německa, kde funguje systém poradkyň, jež vědkyním matkám pomáhají. Mají přehled o možnostech hlídání nebo benefitech pro rodiny. 

Slíbil jsem jí, že se věcí budeme zabývat, a to se také děje. 

V lednu byly do Rady pro výzkum, vývoj a inovace jmenovány tři nové členky, významné a uznávané vědkyně či odbornice Jitka Ulrichová,  Rut Bízková a Ilona Müllerová. Zastoupení žen v Radě se s jejich příchodem zvýšilo z 0 na 18 %. První dvě jmenované členky Rady odpovídají v Radě  mj. za nově ustavenou agendu skloubení vědecké profese a rodičovství a dnes se k tomu vyjádří.

Na vědkyně významnou měrou pamatujeme v nové Národní politice výzkumu vývoje a inovací 2021+ schválené usnesením vlády č. 759 ze dne 20. července 2020.

Národní politika reaguje mj. i na stávající genderové nerovnosti ve vědě a výzkumu a přispívá k jejich odstraňování zejména prostřednictvím Opatření 10 a 12. Jsou to opatření pro růst motivace k výzkumné kariéře, pro získávání a udržení odbornic a odborníků ve vědě a také pro vytváření podmínek ke skloubení výzkumné práce a rodičovství. Nová Národní politika má tedy potenciálně pozitivní dopad na rovnost žen a mužů v České republice.

Součástí mohou být návratové granty, které mají usnadnit znovuzapojení do vědecké práce po absolvování rodičovské dovolené, proplácení nákladů na školky, dětské koutky nebo hlídání dětí v průběhu konferencí nebo oceňování těch vědeckých pracovišť, které pro vědkyně něco dělají.

Při hodnocení podle vládou schválené Metodiky 2017+ by měly být oceněny ty výzkumné organizace, které mají prokazatelný systém řešení pracovních podmínek včetně podmínek pro kombinaci práce a rodičovství.

Národní politika je zastřešující strategický dokument na národní úrovni pro rozvoj všech složek výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Jsem proto přesvědčen, že to, co obsahuje, bude řádně zohledněno jak v institucionální podpoře výzkumných organizací, tak v národních programech výzkumu i v podpoře z Evropských fondů. K tomu náleží  také opatření vedoucí mj. ke snižování genderových nerovností ve vědě, zlepšení podmínek slučitelnosti rodinného a profesního života a podobně.

Andrej Babiš, předseda vlády