Vláda se zabývala přípravou státního rozpočtu na rok 2022, schválila i další kroky ve sporu s Polskem v souvislosti s těžbou v dole Turów

Tisková konference po jednání vlády, 7. června 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 7. června 2021.
Česká republika by měla v roce 2022 hospodařit se schodkem ve výši 390 miliard korun, což je o 110 miliard méně, než kolik předpokládá letošní rozpočet. Předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 7. června 2021.

Předběžný a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024 počítá s příjmy ve výši 1 485,7 návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2022 miliardy a výdaji ve výši 1 875,7 miliardy korun, tedy se schodkem 390 miliard korun. Pro roky 2023 a 2024 Ministerstvo financí předpokládá schodky ve výši 370, respektive 343 miliard korun. Návrh rozpočtu počítá například s posílením výdajů Ministerstva práce a sociálních věcí o 27,4 miliardy korun, především v souvislosti s navrženým zvýšením důchodů, s navýšením výdajů na obranu o 14,7 miliardy či s rekordními investicemi ve výši 189 miliard korun. Návrh zákona o státním rozpočtu, který bude vycházet z podrobných rozpočtů od jednotlivých správců kapitol, má místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová předložit vládě do 31. srpna. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Ministři se současně seznámili i s návrhem výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 se střednědobým výhledem na léta 2023 a 2024 a dlouhodobým výhledem do roku 2028. Výdaje na podporu vědy a výzkumu v roce 2022 navrhla Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace ve výši 39,35 miliardy korun. Pro rok 2023 to má být 40,42 miliardy a pro rok 2024 41,16 miliardy korun.

Vláda se zabývala také návrhem dalšího postupu proti Polsku ve věci porušení unijního práva při povolování rozšíření a prodloužení těžby v hnědouhelném dolu Turów. Na základě žádosti polské strany Česká republika souhlasí se sjednáním mezinárodní smlouvy na vládní úrovni. Smlouva má zaručit splnění požadavků České republiky souvisejících se zmírněním negativních vlivů těžební činnosti v dole Turów na území České republiky a zajistit financování realizace nezbytných opatření a úhrady kompenzací dosavadních i očekáváných nákladů České republiky ze strany Polska.

Zároveň ale, protože soudní instance Unie už rozhodla o předběžném opatření nařizujícím Polsku bezodkladně pozastavit těžební činnost v dole Turów do okamžiku vynesení konečného rozsudku v této věci a Polsko tento verdikt odmítlo respektovat, předloží vládní zmocněnec ČR pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí co nejdříve Soudnímu dvoru EU návrh na uložení penále za každý den pokračování těžební činnosti v rozporu s usnesením Soudního dvora EU o předběžném opatření.

Vláda také schválila bezúplatné poskytnutí dalších ochranných prostředků proti šíření nemoci covid zařízením pečujícím o děti vyžadující okamžitou pomoc. Stát těmto zařízením pošle ze zásob Správy státních hmotných rezerv mimo jiné 26 000 respirátorů typu FFP2, 4 000 roušek či 150 kusů ochranných štítů. Ty budou sloužit jak zaměstnancům, tak i klientům těchto zařízení. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kabinet vyslovil rovněž souhlas s navýšením finančních prostředků na dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým rezort financuje pořádání letních vzdělávacích kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie covid-19 na děti od 6 do 15 let. Na vypsanou výzvu se přihlásilo tolik zájemců z řad nestátních neziskových organizací, vysokých škol a školských zařízení, že původní alokace 100 milionů korun byla žadateli, kteří splnili formální kritéria pro udělení dotace, překročena o 159,83 milionu korun. Vláda dnes souhlasila s navýšením finančních prostředků z nespotřebovaných výdajů a úspor MŠMT tak, aby všechny tyto projekty mající za cíl přes léto nahradit dětem a studentům chybějící měsíce běžné školní docházky včetně sociálních vazeb mohly být realizovány.

Vláda projednala také tři žádosti o investiční pobídky. Žádostem společností ALFRA CHROM servis, která chce investovat 73 milionů korun do navýšení výroby lisovacích forem a jejich příslušenství v Bruntále, RECUTEH, jenž má v úmyslu za 148,06 milionu korun v Pardubicích rozšířit výrobu protiproudých výměníků, a Meopta – optika, která plánuje vynaložit 970,6 milionu korun na rozšíření výroby detekčních a zobrazovacích optických modulů v Přerově, kabinet vyhověl a poskytne jim úlevy ve formě slev na dani z příjmů.

Vláda projednala i několik změn v platných protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. S účinností od 8. června dojde mimo jiné k narovnání podmínek pro vstup do provozoven služeb a sportovních či kulturních institucí. Jejich návštěvníci se budou moci prokázat všemi možnými způsoby včetně samotestu provedeného přímo na místě. U kulturních a sportovních akcí se rovněž navyšují počty povolených diváků tak, že je povoleno 50 procent kapacity k sezení, maximálně 1 000 lidí uvnitř, respektive 2 000 venku, a pokud venkovní prostory mají vyšší kapacitu než 2 000 míst, tak pořadatelé mohou navýšit počet diváků až na 25 procent celkového počtu míst k sezení.

Zmírňují se také pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest, a to ve všech krajích s výjimkou Jihočeského, Libereckého a Zlínského. Od 8. června nebudou muset ochranné pomůcky používat žáci, studenti ani vyučující během sezení v lavicích či v posluchárnách. Stejná výjimka bude platit i pro zaměstnance na svých pracovištích, pokud na něm budou výhradně se svým spolupracovníkem. Pro celou republiku pak bude platit výjimka z používání ochrany dýchacích cest při zkouškách za podmínky, že zkoušený a zkoušející dodrží dvoumetrový odstup od ostatních osob.

Od úterý se také upravují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, když se prodlužuje interval platnosti PCR testu na sedm dnů a POC antigenního testu na 72 hodin a uznávat se bude i test provedený zaměstnavatelem či školou. Očkované osoby se také budou moci prokázat certifikáty a test bude možné podstoupit přímo na místě. K seznamu zemí, jejichž očkovací či testovací certifikáty se uznávají na základě bilaterálních dohod, se od 8. června přidá i Srbská republika.

Od 11. června Ministerstvo zdravotnictví upravuje termíny pro očkování druhou dávkou vakcín. U vakcíny COMIRNATY od firmy Pfizer /BioNTech na 38 až 42 dní od podání dávky první dávky, u vakcíny VAXZEVRIA od firmy AstraZeneca na 84 až 91 dní od podání dávky první dávky a u vakcíny MODERNA na 25 až 35 dní od podání dávky první dávky. Vláda také odsouhlasila zrušení povinného testování u všech typů zaměstnavatelů, a to od 1. července.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-7–cervna-2021-188963/.

Premiér Babiš a vícepremiér Havlíček zahájili PPP projekt stavby úseku D4

Poklepáním na základní kámen byla stavba zahájena, 7. června 2021.
Poklepáním na základní kámen byla stavba zahájena, 7. června 2021.
V pondělí 7. června 2021 slavnostně zahájili předseda vlády Andrej Babiš a místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček stavbu PPP projektu první české soukromé dálnice v Letech u Písku. Francouzské konsorcium ViaSalis (dříve DIVia) začalo s dostavbou 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a s modernizací dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat.

„Jsem velice rád, že plníme další závazek programového prohlášení vlády. Tento PPP projekt je tam doslova uveden. Od vzniku České republiky se o PPP projektech hovoří, ale žádný se v minulosti neuskutečnil, byť byly pokusy. Ale ty projekty byly zrušeny. Já bych tady chtěl všem poděkovat a také panu ministru Havlíčkovi, protože on se zasadil svou urputností a tento projekt dotáhl do konce. Je skvělé, že poprvé v České republice postaví dálnici privátní firma, která ji bude provozovat. Je důležité, že tu konečně takový projekt máme,“ řekl premiér Andrej Babiš.

Počínaje rokem 2025 bude konsorcium ViaSalis provozovat a udržovat v bezvadném stavu celých 48 kilometrů dálnice D4 a navazující části I/20. Nově postavené úseky dálnice budou ve vlastnictví státu, stát se ale na financování v průběhu jejich výstavby nepodílí. Oproti tradičnímu modelu veřejného zadávání si stát nekupuje jen výstavbu, ale též službu ve formě provozu a kvalitní údržby. Celková konečná cena je 17,8 miliardy korun v čisté současné hodnotě.

„Stavba je rozdělena do pěti úseků, stavět se ale budou všechny najednou. Naposledy se takto dlouhý úsek dálnice stavěl naráz při výstavbě dálnice D5 z Plzně na státní hranici s Německem v devadesátých letech. Právě při výstavbě delších úseků dává PPP model financování největší smysl, a proto o něm uvažujeme například u dostavby dálnice D35, která je alternativou brněnské D1,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

Stát začne dálnici splácet až po zprovoznění a po 25 letech ji plnohodnotně převezmeme do své správy ve stavu, který lze označit jako nový. Z hlediska uživatelů bude dálnice zpoplatněna shodně jako jiné pozemní komunikace v ČR. Příjem z těchto poplatků bude příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury a nebude jakkoliv provázán s úhradou koncesionáři, který je placen výhradně na základě principu dodržování kvality služeb. Stavebně se na dostavbě bude podílet společnost EUROVIA CS, za hladký průběh stavby i následný provoz ale zodpovídá koncesionář – ViaSalis, společný podnik společností Meridiam a Vinci.

Průběh stavby můžete sledovat na https://pppd4.cz/ a také na Instagramu.

Maďarsko zapůjčilo České republice 40 950 dávek vakcíny proti covid-19

Předseda vlády Andrej Babiš převzal vakcíny od maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjárta, 4. června 2021.
Předseda vlády Andrej Babiš převzal vakcíny od maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjárta, 4. června 2021.
Předseda vlády ČR Andrej Babiš převzal v pátek 4. června 2021 z rukou ministra zahraničí Maďarska Pétera Szijjárta 40 950 dávek vakcíny firem BioNTech/Pfizer proti covid-19.

Premiér Andrej Babiš převzal vakcíny z rukou maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjárta v Národním očkovacím centru v O2 Universum v Praze.

Jsem velice rád, že to takto dopadlo, že k nám pan ministr osobně vážil cestu. Toto je důkaz obrovského přátelství mezi našimi zeměmi. S Maďarskem to funguje perfektně, nikdy nás nenechali ve štychu. Maďarsko již dříve darovalo Česku 160 plicních ventilátorů a přenechalo dodávku 200 nemocničních lůžek,“ uvedl Andrej Babiš.

Dávky poskytnuté Maďarskem využije Česká republika na vakcinaci v Národním očkovacím centru v O2 Universum. Zde se každou hodinu podaří naočkovat 600 lidí. Každý den tak vakcínu obdrží téměř 6000 lidí. Od poloviny června pak zdravotníci zvládnou vyočkovat více než 7000 dávek denně.

Podobně vakcíny zapůjčilo také Rakousko, darem je Česká republika dostala od Izraele a Srbska a dorazí také ze Slovenska a Slovinska.

 

Úřad vlády spustil rozsáhlou rekonstrukci zahrady Strakovy akademie

Úřad vlády spustil rozsáhlou rekonstrukci zahrady Strakovy akademie, 2. června 2021.
Úřad vlády spustil rozsáhlou rekonstrukci zahrady Strakovy akademie, 2. června 2021.
Areál zahrady Strakovy akademie, sídla Úřadu vlády České republiky, projde od června rozsáhlou rekonstrukcí. Cílem obnovy bude odstranit nešetrné zásahy, které zahrada utrpěla při předchozích úpravách, a vrátit areálu reprezentativní charakter a kompoziční podobu, jakou zahrada měla v době svého vzniku na konci 19. století spolu s moderním ekologickým řešením.

Zakladatelem zahrady Strakovy akademie, která od roku 1896 sloužila podle přání hraběte Jana Petra Straky jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin, byl František Thomayer, jeden z největších odborníků své doby v oboru zahradní architektury. V průběhu 20. století ale zahrada utrpěla nešetrnými zásahy v podobě kombinace trávníků, asfaltu, betonových ploch, antuky, zámkové dlažby a různých typů dlažebních kostek, které postrádaly nějaké koncepční pojetí. Rovněž technický stav konstrukcí a vybavení je na hranici životnosti a použitá řešení ve značné míře neodpovídají technickým nárokům užívání.

Tenhle prostor má úžasný potenciál. Jak pro to, aby hostil významné zahraniční delegace, tak aby se otevřel pro veřejnost a občané této země byli hrdí na to, že mají v Praze další nádherné a inspirativní místo,“ řekla k zahájení rekonstrukce pověřená vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha.

Účelem naplánované kompletní rekonstrukce, kterou Úřad vlády ČR připravil, je vrátit zahradě ucelený charakter a za použití moderních metod vyhovět přísným nárokům soudobé památkové péče i na ochranu životního prostředí. Kompoziční řešení je inspirováno stylem a dílem Františka Thomayera a zvolená historizující koncepce prostoru odpovídá novobarokní architektuře budovy, která rovněž prošla v posledních letech rozsáhlou obnovou vzhledu.

Ve zvoleném řešení byly použity poslední trendy akcentující i ekologické aspekty provozování areálu, většina ploch je řešena jako zasakovací se záměrem udržet a zpracovat srážkové vody přímo v místě. Návrh hospodaření se srážkovými vodami v zahradě Strakovy akademie se stal pilotním projektem dotačního titulu Operačního programu Životní prostředí v prostředí státní instituce.

Nové je i chápání funkce prostoru zahrady. Nejde o budování bariér, o investici do uzavřeného reprezentačního vládního areálu, ale záměrem je využít investovanou nemalou finanční částku zejména ve prospěch místních obyvatel i návštěvníků Prahy. Zahrada bude uspořádána tak, aby mohla být pravidelně otevírána i pro veřejnost. Do konceptu byly zapracovány i výstavní plochy umožňující realizaci tematických výstav nebo workshopů, například mladých umělců. Obnova areálu bude navíc po dohodě s radnicí Prahy 1 provázána i s úpravami předpolí na Kosárkově nábřeží. Tím dojde nejen k administrativnímu zpřístupnění zahrady, ale i ke skutečnému funkčnímu provázání nábřeží Vltavy a parku Strakovy akademie.

Chtěla bych, aby se pak zahrada otevřela pro veřejnost alespoň jednou měsíčně o víkendu a lidé a rodiny s dětmi si jí užili. Bylo by skvělé, aby se tady mohly konat i kulturní akce a výstavy. Chceme, aby tento úřad byl co nejvíce otevřený veřejnosti,“ dodala Tünde Bartha.

Vypracováním projektu revitalizace zahrady byl pověřen renomovaný Ateliér Krejčiříkovi. Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2019, výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zahájeno v červnu 2020 a ukončeno bylo téměř po roce v květnu 2021.

Zahrada dlouhodobě pouze přežívala mimo větší zájem jak našich předchůdců tak i nás všech. A tak když jsem se dozvěděla, že existuje studie, která leží někde v šuplíku víc než 10 let a jen ji někdo nedotáhl, řekla jsem si, že ji zkusíme oprášit a ušetříme tak čas a peníze,“ uvedla Tünde Bartha.

Kompletní rekonstrukce areálu bude stát téměř 80 milionů korun, potrvá rok a stane se tak druhou největší investicí od vzniku areálu v roce 1896.

Zahradu Strakovy akademie ozdobila socha česko-italského přátelství

Socha vlčice a lva na zahradě Strakovy akademie symbolizuje dobré vztahy České republiky a Itálie, 2. června 2021.
Socha vlčice a lva na zahradě Strakovy akademie symbolizuje dobré vztahy České republiky a Itálie, 2. června 2021.
Pověřená vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha a mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Italské republiky v ČR Francesco Saverio Nisio ve středu 2. června 2021 v zahradě Strakovy akademie za účasti předsedy vlády Andreje Babiše slavnostně odhalili sochu česko-italského přátelství. Dílo studenta Adama Fejfara, vítěze soutěže pořádané Akademií výtvarných umění v Praze, bylo věnováno Úřadu vlády ČR Velvyslanectvím Italské republiky v ČR u příležitosti stého výročí jeho působnosti v Praze.

Bronzová socha prostřednictvím dvou zvířat, která jsou tradičními symboly obou zemí – italské vlčice a českého lva, symbolizuje přátelství mezi oběma zeměmi. Dílo koncipoval a vytvořil student Adam Fejfar, který se stal vítězem soutěže pořádané Akademií výtvarných umění v Praze pod záštitou Velvyslanectví Itálie, uskutečněné za podpory společnosti Generali Česká pojišťovna, a. s.

Ráda bych poděkovala přímo vám, pane velvyslanče, za to, jak se v České republice osobně podílíte na rozvoji vztahů mezi našimi zeměmi, o čemž svědčí právě i naše spolupráce při hledání vhodného místa pro instalaci této sochy. A zároveň mi dovolte, abych Vám i všem občanům Itálie srdečně pogratulovala k dnešnímu státnímu svátku Festa della Repubblica,“ řekla při slavnostním odhalení Tünde Bartha.

Sousoší vlčice a lva mělo být původně předáno 10. prosince 2019 právě u příležitostí stého výročí otevření italského velvyslanectví v ČR. V původním datu se ale nepodařilo akci uskutečnit, poté předání zdržela pandemie koronaviru. Reálné datum předání je však rovněž symbolické, neboť 2. června se v Itálii každoročně slaví Festa della Repubblica. Svátek Republiky je připomínkou referenda z 2. června 1946, kdy se italská populace v prvním všeobecném hlasování, kde mohly hlasovat i ženy, rozhodla pro ukončení vlády dynastie Savojských a pro přechod na republikánský režim. Letos tedy od tohoto významného milníku italské historie, vzniku Italské republiky, uplyne právě 75 let.

Na oplátku a na důkaz česko-italské vzájemnosti připravuje Česká republika projekt zaslání bronzové sochy učitele národů Jana Ámose Komenského do Říma. Z podnětu premiéra Babiše se v současnosti jedná v součinnosti ministerstev školství a zahraničních věcí o jejím zhotovení a umístění v hlavním městě Itálie.

Premiér Babiš navštívil firemní očkovací centra v Moravskoslezském kraji

Předseda vlády se zástupci automobilky Hyundai, 1. června 2021.
Předseda vlády se zástupci automobilky Hyundai, 1. června 2021.
Premiér Andrej Babiš v úterý 1. června 2021 navštívil Moravskoslezský kraj, kde se seznámil s připravovaným intenzivním čerpáním prostředků EU, které kraj využije na transformaci regionu. Premiér Babiš také navštívil firemní očkovací centra v Třineckých železárnách a Hyundai Manufacturing Czech, která fungují pro zaměstnance i veřejnost.

Premiér Babiš jednal s vedením Moravskoslezského kraje o čerpání financí z evropských fondů, díky kterým chce kraj realizovat Transformační plán. „Moravskoslezský kraj pokračuje v transformaci regionu. Hejtman Ivo Vondrák mi ukázal projekty, na které chce kraj získat 19 miliard korun z Fondu spravedlivé transformace, 15 miliard z Modernizačního fondu a 60 miliard z tradičních operačních programů. Strategické projekty se týkají hlavně revitalizace území po těžbě, řešení socioekonomických problémů a vylepšení životního prostředí,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Fond pro spravedlivou transformaci má celkem 41 miliard pro 3 uhelné regiony v České republice. Prostředky jsou určené na transformaci regionu, podporu malých a středních podniků včetně startupů, investice do výzkumu a inovací, do technologií pro čistou energii, na snížení emisí skleníkových plynů, nízkouhlíkovou mobilitu, digitalizaci, regeneraci a dekontaminaci území, prevenci vzniku odpadu, omezování objemu odpadu a možnosti rekvalifikace zaměstnanců. Modernizační fond je určen pro celou Českou republiku v objemu 150 miliard korun, Moravskoslezský kraj by měl zájem čerpat 15 miliard.

Předseda vlády také navštívil firemní očkovací centra v Třineckých železárnách a Hyundai Manufacturing Czech. „Očkování ve firmách má velký význam třeba pro rozhodování lidí, zda se nechat očkovat. A nabízejí očkování jak zaměstnancům, tak veřejnosti. Skvělý příklad pro ostatní kraje a další podniky,“ řekl Andrej Babiš.

Stejným způsobem jako ve společnostech Třinecké železárny a Hyundai fungují očkovací centra v Liberty Ostrava a AL Invest Břidličná. Od 3. června 2021 je připravováno otevření očkovacího centra ve společnosti Heimstaden. Moravskoslezský kraj přišel s vlastní kampaní na podporu vakcinace, která navazuje na národní kampaň. Občany k očkování inspirují místní osobnosti. Jsou k tomu využívány billboardy, mediální prostor, tramvaje a sociální sítě.

Vláda navrhne mimořádné zvýšení důchodů o 300 korun, o měsíc prodloužila program Antivirus A

Tisková konference po jednání vlády, 31. května 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 31. května 2021.
Od ledna by se mohly zvýšit důchody o 300 korun nad rámec povinné valorizace. Příslušný návrh novely zákona o důchodovém pojištění schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 31. května 2021. Rozhodla také o pokračování programu Antivirus A nebo o dalším prodloužení odpuštění DPH na respirátory.

Návrhem novely zákona o důchodovém pojištění, kterým by příjemci důchodů dostali navíc dalších 300 korun měsíčně, chce vláda přispět ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými důchody. Dohromady se zákonnou valorizací by se měl průměrný důchod po schválení novely Parlamentem od ledna 2022 zvýšit na zhruba 16 159 korun. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda rozhodla také o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus, a to o měsíc do 30. června 2020. Prodloužení se ale bude týkat už jen režimu Antivirus A, který se vztahuje na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu důležité osobní překážky v práci spočívající v nařízení karantény nebo izolace. Zbývající režimy, tedy Antivirus B a Antivirus Plus, už vzhledem ke zlepšené epidemické situaci není třeba prodlužovat. Vláda nicméně schválila prodloužit období platnosti programu Antivirus do 31. prosince 2021, aby bylo možné případně vyhlásit nové období uznatelnosti výdajů bez nutnosti schvalovat nový cílený program podpory zaměstnanosti a bez nutnosti uzavírat nové dohody o poskytnutí příspěvku mezi poskytovatelem, pokud by se měla epidemická situace v ČR zase zhoršit. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kabinet také pověřil místopředsedkyni vlády a ministryni financí, aby vydala rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty, kterým dojde k prodloužení stávajícího opatření platícímu do 4. června. Prominutí DPH na dodání či pořízení zboží z jiného členského státu nebo při jeho dovozu u filtračních polomasek a respirátorů třídy FFP2 a obdobných a také filtrů a dalšího příslušenství se bude nově vztahovat na zdanitelná plnění uskutečněná v období od 4. 6. do 30. 6. 2021.

Pokračovat bude i dotační program Agricovid Potravinářství, jenž pomáhá malým a středním firmám v sektoru potravinářství překonat obtíže spojené s  úbytkem poptávky po jejich produktech v době koronavirové epidemie, která zásadně omezila provoz stravovacích služeb. Vláda zmocnila ministra zemědělství k úpravě zásad a podmínek tohoto dotačního programu, aby mohl být realizován i prostřednictvím programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. Ty pomáhají zemědělským podnikům například refundovat část předepsaných úroků z komerčních úvěrů.

Ministři projednali také druhou verzi novely zákona o ochraně veřejného zdraví zavádějící do české legislativy tzv. Digital Green Certificate. Tu předchozí odmítla Poslanecká sněmovna projednat ve zrychleném řízení. Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo upravenou verzi, která v reakci na diskusi ve sněmovně upravila především pasáže týkající se údajů přebíraných ze základních registrů a agendových informačních systémů a údajů vedených v registrech podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Nově to mají být jen údaje nezbytné pro zpracování, vydání a obsah certifikátu o absolvovaném očkování, podstoupeném testování či prodělané nemoci covid-19. Vláda opět požádá Sněmovnu o projednání ve zrychleném režimu tak, aby covidové pasy mohly být využívány co nejdříve.

Vláda přijala také novelu nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol. Novela reaguje na výsledky auditní mise Evropské komise na školní projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol za školní roky 2015/2016 a 2016/2017, které proběhly v roce 2017. Novela mimo jiné ruší dosavadní princip stanovení maximálních cen, zjednodušuje požadavky na žadatele o schválení podpory nebo mění způsob dodávání ochucených mléčných výrobků, které byly dosud plně hrazeny rodiči. Žadatelé o podporu budou mít také povinnost provádět doprovodná vzdělávacích opatření včetně například ochutnávek ochucených mléčných výrobků.

Ministři projednali i několik dílčích změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, které budou platit od 1. června. U opatření, jež omezuje zpěv ve školách, se upravuje maximální počet žáků při zpěvu tam, kde je povolen, ze šesti na třicet. Povoluje se činnost dětských koutků v nákupních centrech za podmínky maximálně padesátiprocentní kapacity a vedení evidence osob, které službu využily pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví. Do opatření o nošení ochrany dýchacích cest ministerstvo doplnilo výjimku pro pořizování fotografií organizované školou nebo školským zařízením a v nařízení o pravidlech pro očkování přibude povinnost očkovacího místa upozornit očkovaného na nový elektronický certifikát o prodělaném očkování už po první dávce, který bude dostupný na webovém portále https://ocko.uzis.cz.

Výbor pro EU na vládní úrovni schválil Sektorové agendy předsednictví ČR v Radě EU 2022. Schválené dokumenty navazují na Východiska k prioritám českého předsednictví v Radě EU. Představují základní kroky pro přípravu dokumentů k sektorovým agendám, společného programu předsednického tria a pracovního programu českého předsednictví. Taktéž obsahují aktualizované agendy a očekávané legislativní i nelegislativní dokumenty, které pravděpodobně zasáhnou do období CZ PRES ve druhé polovině roku 2022.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-31-kvetna-2021-188739/.

RVVI předloží vládě definitivní návrh rozpočtu na vědu na rok 2022

RVVI předloží vládě definitivní návrh rozpočtu na vědu na rok 2022, 28. května 2021.
RVVI předloží vládě definitivní návrh rozpočtu na vědu na rok 2022, 28. května 2021.
Květnové zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) proběhlo v pátek 28. května 2021 formou videokonference. K hlavním bodům jednání patřily návrh výdajů státního rozpočtu na vědu na rok 2022, podpora výzkumu a vývoje z Národního plánu obnovy a příprava operačních programů OP JAK a OP TAK.

V prvém bodě jednání členové RVVI schválili finální návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 a dlouhodobým výhledem do roku 2028, který bude nyní předložen vládě. V roce 2022 je návrh výdajů z veřejných zdrojů o 1,35 mld. Kč (3,6 %) vyšší než platný střednědobý výhled. Celkové objemy výdajů jsou navrženy v celkové výši 39,4 mld. Kč na rok 2022, 40,4 mld. Kč na rok 2023 a 41,2 mld. Kč na rok 2024.

Rada v usnesení znovu zdůraznila význam oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) pro rozvoj České republiky, obzvláště po pandemii covid-19. Předložený návrh rozpočtu byl projednán se všemi připomínkovými místy, s trvajícími rozpory pouze ze strany Ministerstva financí.

V souvislosti s úspornými rozpočtovými opatřeními by mělo případné zmrazení nebo snížení rozpočtu na vědu velmi negativní následky, a to zejména v postupném odlivu těch nejlepších výzkumníků a týmů do zahraničí,“ sdělil k situaci jednání o rozpočtu první místopředseda Rady dr. Pavel Baran. „Rozpočtový návrh RVVI reflektuje důsledky epidemické krize vyvolané SARS-CoV-2, prokázanou schopnost relevantních vědních oborů rychle hledat a nacházet nová řešení tváří v tvář globálním hrozbám, a zároveň zdůrazňuje nezbytný požadavek na stimulaci ekonomického růstu.“

Apelujeme zejména na posílení znalostní základny, podporu společensko-vědního výzkumu vyhodnocujícího dopady pandemie na život naší společnosti – to vše s obzvláštním důrazem kladeným dneškem na význam inovací a digitalizaci. Ekonomická prosperita je podmíněna investicemi veřejných prostředků do výzkumu jak v makroekonomickém pohledu, tak s přímými regionálními dopady,“ dodává místopředseda Rady prof. Vladimír Mařík.

Když se poprvé sešla Národní ekonomická rada vlády, předpokládala, že vzniknou tlaky na rozpočet a upozornila, že investice do vědy jsou ty, které by se rozhodně neměly omezovat. Jakékoliv výhledy udržitelnosti veřejných rozpočtů naší země do budoucna, včetně expertízy Národní rozpočtové rady, deklarují při pouhém jednoprocentním bodu ročního nárůstu produktivity snížení poměru veřejného dluhu (v horizontu 50 let) k HDP na polovičku, z trojnásobku na jedenapůlnásobek HDP. Pokud nebudeme prostředky na výzkum brát jako investici, ale jako pouhou spotřebu, neuvažujeme ekonomicky. Investice do vědy jsou pro růst produktivity České republiky investice zásadní,“ doplnil k tématu prof. Štěpán Jurajda, který je členem NERVu a RVVI.

Rada se dále obrátila na Ministerstvo financí s žádostí, aby výdaje na VaVaI, o něž případně navrhne některá z kapitol při přípravě návrhu Zákona o státním rozpočtu snížit svůj rozpočet v období 2022 až 2024, byly po projednání s Radou alokovány na VaVaI do jiné rozpočtové kapitoly.

Ve standardním bodu k podpoře vědy a výzkumu v rámci Národního plánu obnovy doporučila Rada Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které je odpovědné za komponentu 5.1 „Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví“, doplnit implementační program dané komponenty základního výzkumu o prioritu neurodegenerativních onemocnění. Podklad byl zpracován členem Rady prof. Janem Konvalinkou, který vede Pracovní skupinu pro zdravotnický výzkum, v souvislosti s dramaticky se prodlužujícím průměrným věkem populace a celosvětovým nárůstem výskytu neurologických, a především neurodegenerativních chorob, jejichž zdravotní a ekonomický dopad bude v následujících dekádách enormní. RVVI zároveň žádá poskytovatele o maximální synergie při implementaci budoucích programů a výzev Národního plánu obnovy se všemi dalšími veřejnými zdroji oblasti podpory VaVaI. Návazně Rada plánuje uspořádat v září seminář zabývající se organizací a výsledky výzkumu v souvislosti s pandemií covid-19, který bude cílit na posílení odolnosti společnosti a zásadní budoucí rizika.

RVVI schválila stanovisko k operačním programům Jan Amos Komenský (OP JAK) v gesci Ministerstva školství a Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rada požádala oba poskytovatele, aby před předložením příslušných materiálů pro jednání vlády zapracovali připomínky RVVI.

V následujících bodech jednání členové RVVI schválili stanovisko k Návrhu změny Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA a Návrhu na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence. Oba programy, předložené Technologickou agenturou ČR, byly navrženy k prodloužení.

V procesu Implementace Metodiky hodnocení 2017+ RVVI dále schválila text Výzvy k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů.

Národní protidrogová koordinátorka: Počty kuřáků se snižují, daří se vytvářet zdravější prostředí pro odvykání

V Česku se daří dlouhodobě snižovat počty kuřáků a vytvářet zdravější prostředí pro odvykání. Loni bylo v populaci podle čerstvých dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) 23,1 procent kuřáků starších 15ti let, což je meziroční pokles o 1,8 procentního bodu. Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové jde o trend, který odráží mj. důsledky zavedení protikuřáckého zákona, zlepšující se všeobecnou prevenci, lepší zdravotní gramotnost Čechů i změny v životním stylu populace. Vedralová to uvedla při příležitosti Světového dne bez tabáku vyhlašovaným pravidelně WHO, jehož hlavním tématem je letos odvykání.

Vítám statistiky, které ukazují, že Češi reaguji na informace o rizicích kouření a že se dlouhodobě snižuje počet kuřáků. Chtěla bych povzbudit všechny ty, kteří by rádi přestali, ale zatím se jim to třeba úplně nedaří. Určitě vytrvejte ve svém úsilí,“ vyzvala národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. „V Česku máme už přes 40 specializovaných center pro závislé na tabáku, kolem 200 lékáren poskytujících poradenství, několik mobilních aplikací a také telefonní linku pro odvykání 800 350 000, kterou využívá stále víc lidí,“ dodala Vedralová.

Každoroční pokles míry kouření ukazuje, že opatření jako zavedení nekuřáckého zákona, zdravotních varování na krabičkách či zvyšování spotřební daně na tabák fungují. Postupně se přibližujeme k zemím západní Evropy, kde už kouří jen velmi malá část populace,“ ohodnotil trend adiktolog Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Česká populace kouří převážně klasické cigarety. Podíl jiných tabákových výrobků určených ke kouření je v porovnání nízký. Například elektronické cigarety loni užívalo 4,8 procenta Čechů. „V porovnání s rokem 2019 došlo k více než dvojnásobnému nárůstu podílu denních uživatelů elektronických cigaret u nejmladší věkové skupiny 15-24 let (5,8 % vs. 2,6 %). Dvě pětiny (41,4 %) uživatelů elektronických cigaret také uvádí, že kouří současně i klasické cigarety, čtvrtina (24,8 %) uživatelů jsou bývalí kuřáci klasických cigaret a třetina (33,8 %) uživatelů před užíváním elektronických cigaret nikdy nekouřila; v roce 2019 tuto skutečnost uvedlo jenom 17,3 procent uživatelů elektronických cigaret,“ upozornila vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ Marie Nejedlá.

Podle údajů respondentů užívá zahřívané tabákové výrobky v současné době 4,1 procent dotázaných. „V porovnání s rokem 2019 (3,2 %) můžeme pozorovat mírný nárůst,“ dodává Nejedlá. Denně užívá zahřívané tabákové výrobky 2,1 procent dotázaných, přičemž v roce 2019 byl tento údaj téměř shodný. Nejvíce uživatelů spadá do věkové kategorie 25-44 let, zatímco v roce 2019 bylo nejvyšší zastoupení uživatelů v nejmladší věkové skupině 15-24 let.

Loni byla do dotazníku poprvé zařazena otázka mapující užívání nikotinových sáčků. Z výsledků vyplývá, že tyto výrobky užívá 1,7 procent respondentů, přičemž 0,6 procent denně; více muži než ženy. Nejvyšší zastoupení uživatelů je v nejmladší věkové skupině 15-24 let (6,3 %), kde nikotinové sáčky denně užívá 3,7 procent respondentů.

Nové produkty obsahující nikotin představují výzvu pro prevenci, léčbu i politiku kontroly tabáku. Výzkum potvrdil, že elektronické cigarety, zahřívaný tabák i nikotinové sáčky jsou nejatraktivnější pro mladé lidi. Tato skupina je současně nejvíce ohrožena rozvojem závislosti,“ doplňuje Adam Kulhánek. Za pozornost stojí, že obsah nikotinu v běžné cigaretě se pohybuje od 0,3 mg (tzv. „slimky“) až do zhruba 1 mg, zatímco nikotinové sáčky dostupné na českém trhu obsahují v jednom kusu zhruba 5 až 50 mg nikotinu.

Na rizika užívání alternativních tabákových výrobků zejména u mladých lidí upozorňuje Jarmila Vedralová dlouhodobě. Závislost na nikotinu se u dětí a mladých lidí do 25 let vytváří až sedmkrát rychleji než u dospělých. Podle Vedralové je klíčové, aby lidé věděli o všech rizicích užívání tabákových i nikotinových výrobků, a naučili se rozklíčovat reklamy na tyto výrobky cílené tabákovými společnostmi především na sociálních sítích.

Kontakt pro média a další informace

Kristina Vurmová Labohá, 737247167, vurmova.kristina@vlada.cz

Plné znění tiskové zprávy včetně grafu Prevalence kuřáctví v ČR v letech 2012-2020 je v připojeném dokumentu.

Premiér Andrej Babiš uvedl Adama Vojtěcha do funkce ministra zdravotnictví

Tisková konference po uvedení nového ministra zdravotnictví do úřadu, 26. května 2021.
Tisková konference po uvedení nového ministra zdravotnictví do úřadu, 26. května 2021.
Předseda vlády Andrej Babiš uvedl ve čtvrtek 26. května 2021 do funkce ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha poté, co jmenovací dekret předal novému členovi vlády na Pražském hradě prezident Miloš Zeman.

Adam Vojtěch převzal vedení úřadu po Petru Arenbergerovi, který se v úterý funkce vzdal. Premiér Andrej Babiš odcházejícímu ministrovi poděkoval za odvedenou práci a novému členu vlády po uvedení do funkce připomněl nejdůležitější úkoly.

„Musíme realizovat vícero projektů – musíme dokončit očkování, musíme si promyslet dlouhodobou strategii očkování. Ta se připravuje, máme to připravené, ale potřebujete dlouhodobou strategii očkování. Očekáváme, že Evropská léková agentura schválí vakcínu Pfizer / BioNTech i pro děti, musíme z dlouhodobého hlediska přemýšlet, jak budeme očkovat, v jakých centrech, očekává se vhodná strategie přeočkování, v jakém intervalu to bude, jestli budeme očkovat jen tzv. chroniky a zároveň věkovou kategorii 65 plus. A samozřejmě je důležité a o tom jsme teď diskutovali, aby pan ministr dokončil covid pas,“ konstatoval premiér Babiš.

Mezi úkoly nového ministra je i dopracování strategie, jak zabránit možnému zavlečení nových mutací do České republiky po návratu českých občanů. Za zásadní cíl předseda vlády označil i zvládnutí příprav na bezpečný návrat všech dětí do škol po prázdninách od 1. září.

„Přeji panu ministrovi hodně úspěchů a jsem přesvědčen, že svou pozici vládne. Také mu děkuji, že vyšel vstříc mému požadavku, když jsem ho požádal, aby znovu převzal tuto funkci poté, co ji opustil minulý rok v září. Předpokládám, že společně zůstaneme ve funkcích až do demise vlády po říjnových volbách,“ dodal premiér Babiš.