NERV řešil regionální rozdíly a efektivitu veřejné správy

Předseda vlády Petr Fiala v debatě s koordinátorem NERV Davidem Havlíčkem, 22. června 2023.
Předseda vlády Petr Fiala v debatě s koordinátorem NERV Davidem Havlíčkem, 22. června 2023.
Národní ekonomická rada vlády (NERV) se ve čtvrtek 22. června 2023 sešla ve Strakově akademii tentokrát nad dlouhodobějšími tématy.

Nejdříve proběhla diskuse o problematice regionálního rozvoje, kterému se NERV věnuje v rámci tematické skupiny Regionální rozdíly. V rámci této skupiny vzniká materiál upozorňující na problémy, které se projevují nikoliv na úrovni krajů, ale především v periferních mikroregionech uvnitř krajů. Právě specifika mikroregionů vyžadují přímější zacílení hospodářské a sociální politiky.

Cílem materiálu bude přinést datově a argumentačně podložený vějíř opatření, která by měla pomoci ke konvergenci a zvýšení prosperity a kvality života v zaostávajících regionech a mikroregionech ČR. Jde o komplexní téma, které navazuje na téma zajištění dostupného bydlení (tomuto tématu se NERV již věnoval na předchozích jednáních). Týká se vhodného nastavení dotací, nesmí opomíjet řešení regionálních rozdílů v kvalitě vzdělávání, ale dopadá i do daňové oblasti, která má vliv na kupní sílu obyvatel.

Po diskusi na NERV členové této tematické skupiny pracují na dokončení materiálu a následně jej poskytnou členům vlády a NERV chce i přes meziresortní průnik tématu spolupracovat na tomto tématu především s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Dále proběhla diskuse o efektivitě veřejné správy. Členové NERV akcentují slovo „veřejné“, což je širší pojem než čistě státní správa. Značnou část výkonů, které občané vnímají pod pojmem stát, vykonávají též samosprávy, resp. obecně samosprávní celky. Zvyšovat efektivitu je tak nutné nejen v centrálních orgánech, které spravuje napřímo vláda, ale NERV chce svou pozornost zaměřit i na tvorbu doporučení pro samosprávy. NERV v rámci tohoto tématu spolupracuje i se Skupinou pro revizi agend, která vznikla při Úřadu vlády ČR a zaměřuje se např. na hledání zbytečných či duplicitních agend.

Ministr dopravy členům NERV představil materiál, který říká, co by ČR měla vybudovat v oblasti klíčových dopravních infrastruktur v následujících 10 letech, a uvádí, kolik to bude stát a jaké nástroje ČR může využít. Toto téma se netýká jen zajištění financí, ale též vytvoření realistického, ale přitom ambiciózního harmonogramu, což by mělo posunout během další dekády ČR tam, kde by měla být, aby neztrácela na ostatní konkurenty ze středoevropského regionu. Někteří členové NERV se na dokumentu resortu dopravy již podíleli a NERV se chce tématu dále věnovat.