Letošní cena za Průmysl 4.0 míří do Holešova

Třetí ročník Ceny za Průmysl 4.0 ovládly projekty komplexní digitální transformace firem, nasazení umělé inteligence, ale i skutečných či virtuálních robotů. Cenu za Průmysl 4.0 Svazu průmyslu za rok 2023 si odnesla holešovská firma ELKO EP za projekt komplexního digitálního sledování výroby. Odborná porota z přihlášených projektů vyzdvihla také digitální transformaci Strojírny Oslavany, která obdržela speciální ocenění České spořitelny, partnera Ceny za Průmysl 4.0. 

Zvláštní cenu poroty získalo nasazení umělé inteligence a rozpoznání obrazu pro prediktivní údržbu výrobní linky ve Škodě Auto. Porota také vysoce hodnotila virtuálního avatara Alex, který pomáhá optimalizovat výrobu v českobudějovickém závodu Bosch, či automatický sklad instalovaný společností Continetal Automotive v závodě v Brandýse nad Labem.

 „Do letošního ročníku Ceny za Průmysl 4.0 se přihlásili jednak systémoví integrátoři a softwarové firmy, jejichž produkty lze aplikovat u širokého portfolia uživatelů, ale hlavně firmy, které integrují pokročilé digitální technologie do svých vnitrofiremních procesů a tím zvyšují jejich efektivitu. Mám radost, že stále větší počet firem řeší svoji digitální transformaci komplexně a postupně ubývá projektů, které, byť velmi sofistikovaným způsobem, řeší pouze jednotlivé technologické ostrůvky bez dalších datových vazeb na ostatní procesy ve firmě,“ říká Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a člen odborné poroty.

Firmy už mohou přihlašovat další projekty Průmyslu 4.0 do čtvrtého ročníku Ceny za Průmysl 4.0. Jejím partnerem je Česká spořitelna, která vítěze odmění voucherem na 50 tisíc korun. Detailní informace o Ceně za Průmysl 4.0 jsou na webu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ELKO EP : DIGITÁLNÍ SLEDOVÁNÍ VÝROBY ZVEDLO PRODUKTIVITU O 55 PROCENT

Takový způsob digitalizace by měl být inspirací pro všechny výrobní podniky. Tak zhodnotila odborná porota projekt digitálního sledování celého výrobního procesu v holešovské společnosti ELKO EP . Firma vyrábí tři stovky typů produktů ve 2500 variacích. Na jejich montáž používá 80 tisíc komponentů. Bez digitalizace výroby a jasné identifikace všech výrobních kroků, by už nedokázala efektivně dál růst. Základem bylo zbavit se papírové dokumentace a převést ji do elektronické podoby. Všechny výrobky firma na začátku osazuje čárovým nebo QR kódem, po jehož naskenování každý pracovník nebo stroj přesně ví, o jaký výrobek se jedná a jakou úlohu s ním má provést. K sériovému číslu konkrétního výrobku nyní existují v reálném čase záznamy o použitých komponentech i pracovních úkonech a operacích. Lze tak lépe plánovat výrobu, dohledávat případné neshody či přizpůsobovat výrobky požadavkům zákazníků. Díky jedinečnému kódu lze výrobky skladovat, sledovat při vrácení a dokonce registrovat do programu loajality. Stroje se také dokážou automaticky přizpůsobit konkrétnímu výrobku, který do nich vstupuje. Výsledkem digitalizace bylo zvýšení produktivity práce o 55 procent. Na nestrojních výrobních operacích mohla firma zredukovat provoz na jednu směnu, což přineslo významné snížení nákladů a zatraktivnilo práci ve výrobě i pro řadu matek s malými dětmi. Použitou technologii začal používat také jeden ze zákazníků ELKO EP ve svých závodech.   

elko EP stitky

BOSCH GROUP: ALEX POMÁHÁ VYRÁBĚT EFEKTIVNĚJI

Je modrý a po firmě se pohybuje virtuálně. Vidět je jen přes obrazovku tabletu nebo mobilního telefonu. To je avatar Alex, který v českobudějovickém závodě společnosti Bosch pomáhá optimalizovat výrobu jednotek DNOX a chránit zdraví zaměstnanců. Aplikace používá systém rozšířené reality a má přístup k veškerým dostupným datům z firemních systémů pro řízení výroby. Vedoucí směny může aplikaci zapnout, pokud výroba je rychlejší, nebo pomalejší než plánovaný standard. Namíří tablet na vybranou linku, na displeji poté nejsou vidět jen pracovníci, ale také avatar Alex, který paralelně vykonává všechny montážní kroky. Pohybuje se optimálně, tedy v průměrném definovaném čase a dokonalém ergonomickém postoji. Pokud je Alex v jakékoliv fázi montáže rychlejší nebo pomalejší než pracovník na lince, vedoucí směny může rozpoznat problém a začít ho okamžitě řešit. Z aplikace může vedoucí získat také tipy pro zaměstnance, aby operace prováděli ergonomičtěji, a chránili tak své zdraví. Zavedení aplikace vedlo k dalšímu zpřehlednění a pochopení složitého výrobního procesu. Avatar Alex je součástí celého systému, který mimo jiné pomohl k 15procentní úspoře času u klíčových zaměstnanců. O aplikaci už projevily zájem i další závody ze skupiny Bosch.

Bosch Alex

STROJÍRNA OSLAVANY: DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE ZVÝŠILA ZISK O DESÍTKY PROCENT

Výrobce hydraulických tlumičů STROJÍRNA OSLAVANY se do digitální transformace pustila už před šesti lety. Postupně vytvářela ostrůvková řešení, jako vizualizace výrobní dokumentace na výrobních terminálech, elektronické fronty práce, plynulé odepisování výrobních operací či dohled strojů nad vytížeností kapacit. Tato dílčí řešení následně firma propojila do celkového konceptu digitální továrny, v níž na společné platformě komunikují lidé, výrobní zařízení, manipulační a skladová zařízení, budovy a energetické zdroje. Systém umí také autonomně řídit kompletní výrobní proces, dosáhnout jeho vyšší efektivity a produktivity. V číslech z let 2020 a 2021 to znamená meziroční růst výnosů o 24 procent, provozního zisku o 45 procent či hodnoty nových objednávek o 46 procent. Firma také o 8 procent zlepšila včasnost dodávek. Lepší hospodářské výsledky díky digitalizaci se promítly do zvýšení průměrného výdělku. Firma v letech 2017 až 2021 do digitální transformace investovala necelých 20 milionů korun. Klíčové bylo zaškolení zaměstnanců, aby se veškeré procesy staly opravdu digitální.

Roboticka bunka Oslavany

CONTINENTAL AUTOMOTIVE: AUTOMATICKÝ SKLAD POMOHL ROZŠÍŘIT VÝROBU

Roboti v novém automatickém skladu v brandýském závodě Continental Automotive se pohybují nad vysokými sloupci beden s jednotlivými díly a nepřetržitě je dodávají do výroby. Nedělají přitom chyby. Instalace automatického skladu AutoStore byla pro firmu dalším krokem k celkové digitální transformaci závodu v Brandýse nad Labem. Ten Continental zvolil jako modelový závod pro digitalizaci v rámci celého koncernu. Sklad je napojený na další digitální systémy firmy, ať už jde o umělou inteligenci či systémy plánování a predikce. Díky robotickému skladu firma ušetřila 2000 metrů čtverečních plochy, na kterou rozšířila výrobu. Závod v Brandýse se také mohl transformovat na výrobu ultrasofistikované elektroniky, která firmě přináší větší objemy zakázek a tržby. Šlo o vůbec první instalaci zvolené technologie skladu AutoStore v Česku. 

Continental AutoStore

ŠKODA AUTO: KOUZELNÉ OKO HLÍDÁ PROVOZ KLÍČOVÉ LINKY

Z výrobní linky na výrobu vozů OCTAVIA a ENYAQ ve Škodě Auto sjíždí každou minutu nové auto. Pokud se linka kvůli poruše náhle zastaví, šplhají náklady rychle do milionů korun. Nově možným problémům předchází systém MAGIC EYE. Kombinace sedmi kamer a počítače, které jsou instalovány přímo na závěsu, jenž nese karoserii celou linkou, hlídá, zda dopravník pracuje správně. Dříve musel stav dopravníku, jeho mechanických součástí i elektroniky, pravidelně kontrolovat pracovník údržby. Na řadě míst kvůli špatné přístupnosti ovšem kontrola nebyla možná. To už je minulost. MAGIC EYE pomocí umělé inteligence vyhodnocuje tisíce snímků dopravníku, zjišťuje odchylky a přivolá pracovníky údržby v případě potřeby dříve, než by porucha nečekaně zastavila celou linku. ŠKODA AUTO se nyní chystá kouzelné oko nasadit na dalších linkách. Mohlo by se uplatnit i v sesterských závodech koncernu Volkswagen.

Skoda magic eye production line

Článek vyšel v listopadovém čísle časopisu Spektrum. Celé číslo si můžete stáhnout zde.

 

Premiér Fiala se v Košicích zúčastnil jednání předsedů vlád zemí V4

Na schůzce premiérů zemí Visegrádu se řešily především dopady války na Ukrajině, energetické krize a nelegální migrace, 24. listopadu 2022.
Na schůzce premiérů zemí Visegrádu se řešily především dopady války na Ukrajině, energetické krize a nelegální migrace, 24. listopadu 2022.
Předseda vlády ČR Petr Fiala se čtvrtek 24. listopadu zúčastnil v Košicích jednání premiérů zemí V4. Šlo o první setkání předsedů vlád v rámci slovenského předsednictví V4, které začalo v červenci tohoto roku. Mezi hlavními tématy plenárního zasedání byla energetická bezpečnost, válka na Ukrajině a boj proti nelegální migraci. Lídři ČR, Polska a Slovenska také ocenili příslib Maďarska, které se zavázalo ratifikovat přijetí Finska a Švédska do NATO.

Jedním z hlavních témat setkání byla opatření proti nelegální migraci. „Shodli jsme se na potřebě lepší ochrany vnější hranice schengenského prostoru a zabránění aktivitám převaděčských skupin. Vyjádřili jsme také připravenost pomoci Maďarsku s ochranou vnější hranice,“ uvedl premiér Fiala. České předsednictví v Radě EU s ohledem na prudký nárůst migračních proudů svolalo na pátek mimořádné zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Bruselu. Počty zadržených nelegálních migrantů jsou letos rekordní. Od začátku roku do 13. listopadu bylo v ČR zadrženo 21 226 nelegálně tranzitujících osob. V roce 2021 to přitom bylo pouze 1011 lidí.

Lídři V4 se rovněž shodli na jednoznačné vojenské, humanitární a materiální podpoře Ukrajiny. „Je to důležitý krok k odražení ruské agrese. Máme společný postoj i k finanční pomoci Ukrajině a zajištění dlouhodobého financování pro příští rok, i když existují rozdílné názory ohledně praktického provedení této pomoci. Shodli jsme se také na tom, že Rusko nesmí nadále představovat hrozbu pro Evropu a že je třeba udělat vše pro zachování ukrajinské nezávislosti a suverenity,“ uvedl český premiér.

Unijní státy jsou připravené příští rok Ukrajině půjčit 18 miliard eur. Ukrajina ztratila přístup na finanční trhy a nemá tak prostředky na běžný provoz státu a zajištění chodu kritické infrastruktury. Cílem českého předsednictví v Radě EU je usnadnit projednání této pomoci, aby bylo možné návrh přijmout na Radě ministrů financí 6. prosince.

Dalším tématem jednání byla energetická bezpečnost a spolupráce v této oblasti. „Naším cílem je posílení odolnosti energetického systému a zbavení se závislosti na ruských fosilních zdrojích. Všichni se shodujeme na tom, a budeme to i nadále prosazovat společně, aby jednotlivé členské státy měly svobodu výběru svého energetického mixu, což pro řadu z nás znamená rozvoj jádra a obnovitelných zdrojů,“ dodal český předseda vlády.

Předsedové vlád zemí V4 se také shodli na dalších setkáních v tomto formátu. „Ta debata byla velmi otevřená a jsem rád, že jsme si mohli vyjasnit i některé otázky ve kterých třeba mezi sebou nemáme shodu. Takováto otevřená debata pomáhá předcházet nedorozuměním a je příslibem pro budoucí spolupráci,“ řekl Petr Fiala.

Ivan Boháček převzal z rukou předsedkyně Rady pro vědu, výzkum a inovace ocenění za popularizaci vědy a výzkumu

Laureátem ceny předsedkyně RVVI se stal dlouholetý redaktor časopisu Vesmír Ivan Boháček, 24. listopadu 2022.
Laureátem ceny předsedkyně RVVI se stal dlouholetý redaktor časopisu Vesmír Ivan Boháček, 24. listopadu 2022.
Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se v Hrzánském paláci uskutečnilo slavnostní předávání Ceny předsedkyně Rady pro vědu, výzkum a inovace za propagaci nebo popularizaci vědy a výzkumu. Slavnostního předávání se kromě předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéty Pekarové Adamové zúčastnila ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace Helena Langšádlová a předsedkyně Akademie věd České republiky Eva Zažímalová. Laureátem ocenění se stal Ivan Boháček, dlouholetý redaktor časopisu Vesmír

Cena předsedy či předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace se uděluje každoročně již od roku 2016. Ocenění je určeno nejen vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a dalším, kteří publikují na téma vědy a techniky a celkově přispívají k popularizaci vědy a výzkumu. Ivan Boháček se stal další osobností, které byla tato cena udělena. 

Kariéra Ivana Boháčka je neodmyslitelně spjata s časopisem Vesmír, do jehož redakce nastoupil v roce 1985 a jako redaktor v něm pracuje doposud. Od srpna 1990 do konce roku 2019 působil jako vedoucí redakce. „V porevoluční době, kdy hrozilo, že Vesmír zanikne, se spolu s kolegou Stanislavem Vaňkem zasadili o jeho další fungování a časopis tak mohl oslavit v minulém roce 150. narozeniny“, uvedl ve svém laudatiu na oceněného současný šéfredaktor časopisu Vesmír Ondřej Vrtiška.

„V těch devadesátých letech jsem já i kolega Standa Vaněk zachování časopisu Vesmír, jehož první číslo vyšlo již v roce 1871 a který si zachoval dobré jméno jak v období 2. světové války, tak v období od padesátých do devadesátých let, cítili jako velký závazek. Jisté je, že dopředu jsme netušili, do čeho se to pouštíme. Časopis jsme již předali skvělé mladší generaci s jistotou, že je v dobrých rukách,“ uvedl při přebírání ocenění Ivan Boháček.

„Mou snahou jako ministryně i jako předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace je posílení popularizace vědy a výzkumu, kterou považuji za nedílnou součást vědeckého procesu“, uvedla ministryně Helena Langšádlová a dodala, že „veřejné prostředky, které jsou věnovány do vědy a díky kterým dosahujeme ve výzkumu a inovacích úspěchů je také  třeba představovat veřejnosti a ukazovat vědu jako oblast zajímavou pro veřejnost i pro vědecký dorost“. „Popularizace vědy a výzkumu má obrovský smysl, a to hned v několika rovinách – jde o to zejména dětem a mladým lidem přibližovat svět vědy a podporovat jejich přirozenou zvídavost a tvořivost, seznamovat širokou veřejnost s výsledky vědecké práce, které pomáhají  řešit konkrétní problémy, s nimiž se potýkáme, a také upozorňovat na nezastupitelnou roli, kterou věda a výzkum v životě naší společnosti hrají,“ uvedla ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace Helena Langšádlová.

O důležitosti vědy a výzkumu pro rozvoj české společnosti a ekonomiky mluvila ve svém projevu na slavnostním udílení ceny také předsedkyně Poslanecké sněmovny předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová. „Česká věda a české inovativní firmy dlouho čekaly na to, až vláda začne vnímat jejich důležitost. Troufám si říct, že v nás mají konečně oporu. K podpoře vědy, výzkumu a inovací jsme se zavázali ve volebním programu i programovém prohlášení vlády. Je to klíčové, abychom si udrželi konkurenceschopnost. Jen tak totiž můžeme z malých věcí udělat věci velké a důležité,“ uvedla paní předsedkyně Pekarová Adamová.

Cena za popularizaci vědy je určena nejen vědeckým pracovníkům, ale i všem, kteří publikují na téma vědy a techniky a celkově přispívají k popularizaci vědy a výzkumu. Cenu uděluje a o jejím nositeli rozhoduje předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovaceV minulosti cenu obdrželi například František Koukolík, Václav Cílek, Václav Větvička nebo Jiří Grygar.

Životopis Mgr. Ivan Boháček

* 30. listopadu 1946

Vystudoval jadernou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (1969). V letech 1969–1977 se v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského ČSAV zabýval molekulovou spektroskopií, v letech 1977–1985 se v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů (ÚVVVR) věnoval detektorům ionizujícího záření v pevné fázi.

Už během svého působení ve výzkumných ústavech byl aktivní v popularizaci vědy.  Je spoluautorem knihy o fyzice Newton by se divil (Albatros, Praha 1975; spolu s Františkem Běhounkem a Zdeňkem Pincem) a autorem knihy o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1977).

V roce 1985 nastoupil do redakce Vesmíru a popularizaci vědy se začal věnovat na plný úvazek. V roce 1991 spoluzaložil nakladatelství Vesmír, s. r. o., které od r. 1994 převzalo vydávání časopisu Vesmír a vydalo řadu přírodovědných knih (mimo jiné  Tři dialogy o vědění od Paula Karla Feyerabenda, Úsvit robotů, soumrak lidstva od Kevina Warwicka nebo několik titulů od antropologa Emanuela Vlčka nebo od biologa a filosofa Stanislava Komárka).

Od srpna 1990 do konce roku 2019 Ivan Boháček v časopise Vesmír působil jako vedoucí redakce, jako redaktor v něm pracuje dosud.

V roce 2015 obdržel Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy a v roce 2022 medaili za zásluhy o rozvoj vědy Učené společnosti České republiky.

O časopise Vesmír a roli Ivana Boháčka v něm

Časopis Vesmír založil roku 1871 student medicíny Václav F. Kumpošt, žák Jana Evangelisty Purkyně. O rok později vydávání časopisu převzal Antonín Frič. Po pauze v letech 1908 až 1922 časopis obnovil na popud Aloise Rašína botanik prof. Bohumil Němec. Od 50. do 90. let dvacátého století časopis vydávala Československá akademie věd, od roku 1994 za tímto účelem založená společnost Vesmír, s. r. o. V letech 1990–2019 byl šéfredaktorem Vesmíru Ivan M. Havel, nyní jím je vědecký novinář Ondřej Vrtiška.

Vesmír od svého založení do současnosti popularizuje především přírodní vědy a medicínský výzkum, s přesahy do oblasti společenských a humanitních věd. Je určen vědcům, studentům, učitelům a širší veřejnosti se zájmem o vědu. Představuje ji nikoli jako „černou skříňku“ generující objevy a vynálezy, ale jako spletitý proces poznávání světa. Koriguje mediální zkratky a zprostředkovává argumenty pro diskusi o společenských tématech, k nimž má věda co říci. Autory většiny článků jsou aktivní vědci, články podléhají odborné revizi. Redakce se stará o to, aby publikované materiály byly srozumitelné a přínosné i pro čtenáře bez hlubších znalostí daného oboru.

V turbulentních devadesátých letech hrozilo, že Vesmír přestane vycházet. Ivan Boháček a jeho redakční kolega Stanislav Vaněk proto založili Vesmír, s. r. o. s cílem časopis zachránit. Ivan Boháček se v roli jednatele nakladatelství a vedoucího redakce staral o to, aby si časopis udržel svou odbornou i publicistickou kvalitu a aby se finančně udržel nad vodou, přestože to na malém českém trhu bylo a stále je nesmírně obtížné. O trvalém zájmu čtenářů svědčí skutečnost, že po propadu mediálního trhu v důsledku finanční krize z roku 2008 počet předplatitelů postupně roste. Důvěru vědecké obce v serióznost časopisu dokazuje setrvalý zájem vědců o publikování ve Vesmíru, ale také medaile udělené Ivanu Boháčkovi Akademií věd (2015) a Učenou společností České republiky (2022), viz životopis kandidáta.

Časopis má kromě tištěné i elektronickou podobu (web + pdf), popularizaci vědy se věnuje i na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram). Spolupracuje s vědci všech generací, publikují v něm autoři z ústavů Akademie věd ČR, z univerzit i z dalších výzkumných a vzdělávacích institucí. V redakční radě je mnoho výrazných osobností řady oborů (např. lékař prof. Michal Anděl, geolog dr. Václav Cílek, buněčný imunolog prof. Jan Černý, psychiatr prof. Cyril Höschl, matematický fyzik prof. Roman Kotecký, lékař prof. Ladislav Machala, astronom prof. Jan Palouš, reprodukční biolog prof. Jaroslav Petr, fyzikální chemik prof. Petr Slavíček, ekolog prof. David Storch, archeolog dr. Jan Turek, lékařský etik dr. Marek Vácha, fyzik prof. Bedřich Velický, fyziolog prof. František Vyskočil nebo fyzik dr. Vladimír Wagner. Časopis je partnerem středoškolských vědeckých olympiád a dalších akcí zaměřených na popularizaci vědy a na vzdělávání, oslovuje tak všechny generace zájemců o vědu a nové znalosti.

Vláda připravila návrh zákona o ochraně oznamovatelů, jmenovala také nového předsedu Národní sportovní agentury

Premiér Petr Fiala a ministr spravedlnosti Pavel Blažek na tiskové konferenci po jednání vlády, 23. listopadu 2022.
Premiér Petr Fiala a ministr spravedlnosti Pavel Blažek na tiskové konferenci po jednání vlády, 23. listopadu 2022.
Novým předsedou Národní sportovní agentury se od 1. prosince stane dosavadní předseda Českého veslařského svazu Ondřej Šebek. Do funkce po odstupujícím Filipu Neusserovi ho jmenovala vláda Petra Fialy na jednání ve středu 23. listopadu 2022. Schválila také návrh nového zákona o ochraně oznamovatelů či návrh na prohlášení osmi dosavadních kulturních památek za národní kulturní památky.

Vláda Petra Fialy vzala na vědomí rezignaci Filipa Neussera z funkce předsedy Národní sportovní agentury a k 30. listopadu 2022 jej z této funkce odvolala. Současně s účinností od 1. prosince 2022 do funkce předsedy NSA jmenovala Ondřeje Šebka.

„Je to zkušený manažer, který se v oblasti sportu pohybuje celý život, celou profesní kariéru. Má zkušenosti z různých typů sportu a různých sportovních aktivit. V současné době je předsedou úspěšného Českého veslařského svazu. Jsme přesvědčeni, že nový předseda vnese do Národní sportovní agentury potřebné zkušenosti, klid, rozvahu a ji bude spravovat takovým způsobem, aby dobře plnila všechny funkce, které plnit má ve prospěch českého sportu i české společnosti,“ konstatoval premiér Petr Fiala a připomněl vládní slib věnovat se podpoře sportu, změnám ve fungování NSA a nastavení transparentních a předvídatelných podmínek financování sportu a sportovních institucí.

„Jsme si vědomi toho, že sportovního prostředí se dotýkají současné problémy s cenami energií. Proto jsme také prosadili zastropování cen energií i pro sportovní kluby a provozovatele, což jim zaručuje stabilitu a to, že ty rostoucí náklady nějakým způsobem zvládnou. Zvýšili jsme také rozpočet Národní sportovní agentury o dvě miliardy korun na 6,9 miliardy,“ připomněl předseda vlády.

Kabinet projednal také návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který má do českého práva aplikovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) z října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. K uplynutí transpoziční lhůty došlo už 17. prosince 2021 a minulé vládě se tento zákon prosadit nepodařilo. Nový návrh vychází z pravidel vyžadovaných evropskými předpisy, má zajistit ochranu širokému okruhu osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, o kterém se v souvislosti s výkonem práce dozvěděly. Nebude se týkat oznamování přestupků a neřeší ani anonymní podání. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Vláda také na návrh ministra kultury prohlásila osm stávajících kulturních památek za národní kulturní památky. Jedná se o klášter augustiniánů v Pivoni, zámek Jezeří s arboretem, klášter augustiniánů v Roudnici nad Labem, hrad Veveří, klášter augustiniánů s chrámem Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, zámek Moravský Krumlov, zámek Rosice u Brna a zámek Plumlov. Více v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Vláda na návrh místopředseda vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj zřídila funkci vládního zmocněnce ke zřízení Digitální a informační agentury a do této pozice jmenovala dosavadního ředitele Správy základních registrů Michala Peška. Jeho úkolem bude pracovat na zřízení Digitální a informační agentury. Jmenovala rovněž nového státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství. Od 1. prosince se jím stane dosavadní zástupce státního tajemníka Michal Hutňan.

Ministři a ministryně rozhodli i o vykrytí výdajů souvisejících s ruskou agresí na Ukrajině a jejími dopady na Českou republiku a dalších nezabezpečených výdajů za použití finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy. Například Ministerstvu obrany bude navýšen rozpočet až o dvě miliardy korun na zajištění financování strategického zpravodajství, Ministerstvo práce a sociálních věcí dostane až 34,334 miliardy na dávky důchodového pojištění, Ministerstvo průmyslu a obchodu získá dalších až 1,31 miliardy pro státní podnik DIAMO na financování útlumu těžby a na zahlazování následků hornické činnosti.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-23-listopadu-2022-201154/.

Premiér Petr Fiala se setkal s prezidentem UEFA Aleksanderem Čeferinem

Premiér Petra Fiala se ve středu 23. listopadu 2022 setkal s prezidentem Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) Aleksanderem Čeferinem a předsedou Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Petrem Fouskem. Předmětem jednání s vrcholnými fotbalovými představiteli byl zejména sportovně-společenský model sportu a fotbalu v Evropě a spolupráce fotbalových asociací s vládou a Evropskou unií.

Hlavním předmětem jednání byl sportovně-společenský model sportu a fotbalu v Evropě. Ten je založen na pyramidálním systému a v každém státě existuje jediná národní fotbalová asociace (v Česku FAČR) odpovědná za veškeré fotbalové dění. Celá pyramida je propojena také finančně a těží z ní i malé kluby, které vychovají talentované hráče. Konkrétním příkladem je přestup českého hráče a kapitána reprezentace Tomáše Součka z SK Slavia Praha (1. liga, ČR) do anglického klubu West Ham United (1. liga, Anglie) na začátku sezony 2020/2021. Tento přestup přinesl částku 40.000 EUR malému fotbalovému klubu v Havlíčkově Brodě. Model tak motivuje i malé lokální kluby, aby se snažily mít co nejširší mládežnickou základnu. UEFA uvádí, že z celkového rozpočtu organizace se dostane 97 % finančních prostředků do nižších pater, tedy k národním organizacím a samotným klubům.

Prezident UEFA Aleksander Čeferin poděkoval premiéru Fialovi a vládě za podporu UEFA a sportovně společenského modelu po dobu českého předsednictví v Radě EU. Zejména pak za zaujatou pozici při slyšení u Evropského soudního dvora v červenci. UEFA se soudí s takzvanou Superligou, založenou v dubnu 2021, která původně čítala 12 klubů ze tří zemí. Soutěže by se účastnily pouze elitní organizace a neumožňovala by účast klubům z většiny zemí. Myšlenka superligy tak byla v přímém rozporu se stávajícím systémem solidarity, který zaručuje uspořádání UEFA.

„Česká republika podpořila ve zmiňovaném sporu UEFA, a to proto, že stávající model je funkční nejenom z ekonomického, ale hlavně sportovního a společenského hlediska. Navrhovaná změna by znamenala menší podporu amatérských a mládežnických fotbalových týmů,” uvedl předseda vlády Petr Fiala. „Solidarita a z ní plynoucí podpora mládeže, kterou stávající model zaručuje, je pro fotbal i sport obecně naprosto klíčová a je zásadním předpokladem pro výchovu talentů a podporu sportovních aktivit dětí a mládeže,“ dodává Fiala.

Sportovně-společenský model sportu přináší i další výhody. Vygenerované finanční prostředky z televizních, reklamních a marketingových práv UEFA přerozděluje zpět klubům. To zpětně umožňuje investice do výchovy mládeže, trenérů, růstu talentů a pokračování modelu.

Rozvoj systému podpory pro začínající učitele

Podle zprávy OECD Education at a Glance 2020, tvořili v roce 2018 mladí učitelé do 30 let malé procento v celkovém počtu učitelů. V České republice to bylo 4,06 %, což je pod průměrem hodnot v zemích OECD.

Stárnutí učitelské populace je tedy reálnou hrozbou pro český vzdělávací systém. Na toto téma se konal dne 15. listopadu 2022 v centrále školských odborů v Praze kulatý stůl. Tato akce byla součástí společného projektu Českomoravského odborového svazu pracovníků ve vzdělávání (ČMOS PŠ) a odborových svazů z Litvy, Lotyšska a Polska. Projekt probíhá v rámci programu Erasmus+ KA220-SCH – Partnerská spolupráce na školním vzdělávacím projektu „Rozvoj systému podpory pro začínající učitele“ (Podpora učitelů), projekt č. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284.

Cílem projektu je:

1) Vytvořit rámec systémové podpory pro začínající učitele, který bude založen na potřebách učitelů a na vizích stakeholderů.

2) Podpořit začínající učitele, tvůrce vzdělávacích politik i ty, kteří jsou zodpovědní za implementaci těchto politik, a poskytnout jim informace, nástroje a metody pro zlepšení systému podpory pro začínající učitele. Tento kulatý stůl poskytne platformu pro diskusi stakeholderům ve vzdělávání z řad zástupců zaměstnanců, organizačních složek MŠMT, akademické obce, neziskového sektoru a hlavně také z řad začínajících učitelů. V rámci kulatého stolu budou představeny výsledky první a částečně i druhé fáze tohoto projektu, které se zabývaly mapováním současné problematiky začínajících učitelů v České republice.

Program kulatého stolu byl:

• Zahájení

• Úvodní slovo předsedy ČMOS PŠ, Františka Dobšíka

• Představení zprávy o situaci začínajících učitelů v českém vzdělávacím systému a výsledků dotazníkového šetření provedeného v rámci první fáze projektu

• Představení tezí zpráv zabývajících se doporučovanou legislativou, doporučovanou podporou na operativní úrovni a doporučovanými strategiemi do budoucna

• Diskuse

  • Zdroj: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Seznam Svazových inspektorů bezpečnosti práce Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR

Zdravíme všechny členy našeho odborového svazu a pokud budete potřebovat pomoc v oblasti bezpečnosti práce a odškodňování pracovních úrazů v roce 2023 můžete se obrátit na naše inspektory, jejichž aktualizovaný seznam zveřejňujeme. Přejeme Vám do roku 2023 hodně soukromých a pracovních úspěchů, málo problémů a hlavně ne žádný pracovní úraz.

S E Z N A M

Svazových inspektorů bezpečnosti práce Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR

Kraj

Jméno

Telefon

e-mail

Středočeský a Praha

Šedivec Jaromír ing.

737274043

sedivecjaromir@seznam.cz

Jihomoravský a Zlínský

Hotový Jaroslav ing.

737274042

jaroslav.hotovy@seznam.cz

Vysočina, Jihočeský

Trojanová Iva

774160467

ivatrojanova@seznam.cz

Olomoucký a Moravskoslezský

Kabelová Zdena

605520727

zkabelova@seznam.cz

Hradecký a Pardubický

Hromádková Marie

731196537

mariehromadkova@seznam.cz

Liberecký

Šubrt Milan

737274073

subrtmilan@seznam.cz

Ústecký

Kortelt Karel

737274074

kortelt.karel@seznam.cz

Plzeňský, Karlovarský

Kodýdkova Alena

737274086

akodydkova@seznam.cz

 

  • Zdroj: Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR

Premiér Petr Fiala navštívil Ministerstvo zdravotnictví

Premiér Petr Fiala s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem probírali dosavadní plnění úkolů resortu, 22. listopadu 2022.
Premiér Petr Fiala s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem probírali dosavadní plnění úkolů resortu, 22. listopadu 2022.
Předseda vlády Petr Fiala se v úterý 22. listopadu setkal s místopředsedou vlády a ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem. Návštěva premiéra byla již šestou návštěvou v pořadí bilančních setkání. Na programu jednání bylo kromě plnění programového prohlášení vlády, zejména zvládání epidemie covidu-19 a pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Vláda Petra Fialy se od svého jmenování potýká s celou řadou výzev. Setkání premiéra s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem se tak týkalo zejména epidemie covidu-19, se kterou celý svět bojuje už více než dva roky. „Poslední zimní i jarní omikronovou vlnu jsme zvládli bez lockdownů, zavírání škol, nebo omezování podnikání. Čeho si ale nejvíce vážím, že na rozdíl od našich předchůdců mluví naše vláda po celou dobu jedním hlasem. Občané nejsou svědky přestřelek ministrů v médiích,“ zhodnotil premiér dosavadní komunikaci s ministrem zdravotnictví. „Ačkoliv jsme zrušili povinné očkování proti covidu pro rizikové skupiny obyvatel, celkově je druhou posilovací dávkou naočkováno bezmála 700 tisíc občanů,“ doplnil předseda vlády.

Ačkoliv šíření koronaviru v posledních týdnech zpomalilo, počty nakažených se mohou znovu zvyšovat. Ministerstvo tak pokračuje v úspěšné kampani Očkujeme se pro život beze strachu, která má vakcinaci podpořit. Premiér následně ocenil, že nejen kvůli epidemii, se ministerstvo pod vedením Vlastimila Válka rozhodlo ocenit dobrovolníky Cenou ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví. A to i v případě uprchlické vlny, kterou rozpoutala Putinova agrese na Ukrajině. „Česká republika je vzorem pomoci Ukrajině i Ukrajincům během probíhající války. Zdravotnictví v tom není výjimkou,“ řekl premiér a upřesnil, že ve spolupráci s farmaceutickým průmyslem byla poslána humanitární pomoc v podobě deseti kamionů s více než 900 tisíci balení léčivých přípravků v hodnotě desítek milionů korun. „Chci všechny ujistit, že kvalitní zdravotní péče je tu pro každého a ani v souvislosti s příchodem uprchlíků před válkou se nijak nezměnila,“ dodal premiér Petr Fiala.

Premiér s ministrem zdravotnictví také hovořili o programovém prohlášení vlády. V něm vláda například slíbila zavedení mechanismu automatické valorizace platby pojistného za státní pojištěnce. „Prosazovala to řada ministrů zdravotnictví a žádný neuspěl. Jsem rád, že se to panu Válkovi podařilo,“ uzavřel předseda vlády s tím, že nyní diskuze probíhá i nad snížením byrokratické zátěže podnikatelů a živnostníků v oblasti omezení provádění pravidelných pracovně-lékařských prohlídek.

Bilanční rozhovory s ministry budou pokračovat i nadále. Účelem schůzek je podle Petra Fialy získání detailních informací o tom, co se ministrům podařilo a v čem je naopak potřeba se ještě víc soustředit.

Premiér Petr Fiala na velitelském shromáždění Armády České republiky zdůraznil naléhavost modernizace armády a poděkoval vojákům za jejich službu

Premiér Petr Fiala v projevu před Velitelským shromážděním poděkoval příslušníkům Armády ČR za jejich práci, 22. listopadu 2022.
Premiér Petr Fiala v projevu před Velitelským shromážděním poděkoval příslušníkům Armády ČR za jejich práci, 22. listopadu 2022.
Premiér Petra Fiala se v úterý 22. listopadu 2022 v hlavním sále Ministerstva obrany zúčastnil každoročního shromáždění velitelského sboru s velením české armády a hlavními představiteli resortu obrany. Velitelského shromáždění se zúčastnili také prezident republiky a vrchní velitel ozbrojených sil Miloš Zeman, ministryně obrany Jana Černochová a náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálmajor Karel Řehka.

Předseda vlády v projevu poukázal na nezbytnost modernizace armády. Válka na Ukrajině, kterou vyvolalo Rusko a trvá už devět měsíců, je podle něj varovným signálem. „Rizika přirozeně doléhají přímo na Českou republiku a je naší povinností na ně reagovat, a to v prvé řadě zvyšováním připravenosti naší armády. Naše vláda od začátku kladla důraz na modernizaci ozbrojených sil a na to, abychom pro vás zajistili adekvátní zdroje. Jsou to závazky, které jsme začlenili do svého programového prohlášení, a paní ministryně Černochová je pak dále rozpracovala ve svém Desateru pro obranu. Situace na Ukrajině jen potvrdila, že to byla správná rozhodnutí a správné priority,“ řekl premiér a dodal, že jeho vláda chce do roku 2024 do obrany investovat dvě procenta HDP ročně. Letošní výdaje na obranu činí 89,1 miliardy, což je 1,35 % HDP. Pro příští rok vláda počítá s částkou 111,8 miliardy, tj. 1,51 % HDP.

Armáda pořídí například 52 francouzských děl Caesar na českých podvozcích Tatra 8 x 8 a obdobně probíhá také výroba obrněných vozidel Titus 6 x 6. Ministerstvo obrany v srpnu podepsalo smlouvu na dodání 209 těžkých nákladních terénních automobilů Tatra a armáda bude mít také 15 nových tanků. „Podařil se zásadní posun v akvizici nových bojových vozidel pěchoty, s Německem jsme dojednali mechanismus pořízení nových tanků, Spojené státy nám dodají osm dalších helikoptér a uvolnily na modernizaci české armády pomoc dosahující téměř tří miliard korun. Zároveň s nimi jednáme o pořízení letounů F-35, které naše letectvo posunou do 21. století. To jsou dobré zprávy. Rozhodně chceme využít veškeré příležitosti k modernizaci Armády České republiky,“ řekl předseda vlády.

Vojákům ve svém projevu premiér Petr Fiala poděkoval za to, jak rychle dokázali zařídit dodávky zbraní a munice na Ukrajinu. „Především díky vám jsme se zařadili mezi nejvýznamnější podporovatele Ukrajiny v Evropě. Významným příspěvkem Česka k obraně Ukrajiny je také poskytování výzbroje a výcviku. Vláda 16. listopadu schválila pobyt a výcvik ukrajinských vojáků na českém území, který opět zabezpečí Armáda ČR. Podle schváleného mandátu počítáme se sérií pěti rotací, pokaždé s kapacitou až 800 vojáků. Tato pomoc zatím vychází z bilaterální dohody mezi Českem a Ukrajinou, ale výhledově ji převedeme pod asistenční misi Evropské unie,“ uvedl předseda vlády a zmínil, že válka na Ukrajině posílila jednotu západních zemí a akceschopnost mezinárodních institucí. „Na rozdíl od předcházejících ruských provokací se tentokrát západní demokracie neomezily jen na diplomatické nóty a symbolické sankce,“ řekl premiér a připomněl, že primárním rámcem bezpečnosti České republiky je Severoatlantická aliance.

„Chci ocenit aktivní roli armády v zahraničí. Vedeme mnohonárodní bojové uskupení na Slovensku, významně přispíváme do podobných aliančních uskupení v Pobaltí, dokázali jsme operativně prodloužit působení našich vzdušných sil v Litvě,“ uvedl premiér a dodal, že česká armáda si podle něj vybudovala skvělé jméno na zahraničních misích v Kosovu, Bosně a Hercegovině, v Mali, Iráku a Kuvajtu, na Sinajském poloostrově nebo na unijní misi bojující proti nelegální migraci ve Středomoří. „Významně tím přispíváte k mezinárodní bezpečnosti i k propagaci dobrého jména České republiky ve světě, a proto bych vám za tuto dobrou práci chtěl zvlášť poděkovat.“

V závěru projevu ocenil premiér Fiala službu armádního generála Aleše Opaty, kterého v červenci nahradil generálmajor Karel Řehka. „Generál Řehka se své funkce zhostil v mimořádně složité době, ale jeho široké zkušenosti a výsledky jsou myslím dobrou zárukou, že se Česká republika na svou armádu bude moct i nadále spolehnout,“ řekl předseda vlády.

10% v průměru a minimálně 8% pro všechny

V pondělí proběhlo společné jednání ZO UZO Albert se zástupci vedení společnosti Albert a zástupci UZO, kde se řešily provozní záležitosti a navýšení mezd. Odborové organizace UZO se v rámci sociálního dialogu se společností Albert dohodly na tom, že se od 1.3.2023 navýší mzdy zaměstnancům prodejen v průměru o 10% a zároveň minimální garantované navýšení bude činit 8%.
 
„Je důležité, že velcí zaměstnavatelé v obchodě dokáží reagovat na vývoj ekonomické situace. Oceňujeme mimořádné kroky, jako jsou vánoční bonusy v rámci nenárokové složky mzdy, ale samozřejmě nejdůležitější je navýšení základních mezd. Pro zaměstnance Alberta je pak dobrou zprávou zejména minimální garantované navýšení mezd o 8 %,“ říká prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb paní Renáta Burianová.
 
  • Zdroj: Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb