Vláda připravila další antibyrokratický balíček, prosadit chce návrhy zvyšující motivaci spořit si na stáří či opatření proti výpadkům léčiv

Vláda dnes projednala například Antibyrokratický balíček II a novelu zákona o léčivech, 14. června 2023.
Vláda dnes projednala například Antibyrokratický balíček II a novelu zákona o léčivech, 14. června 2023.
Vláda Petra Fialy chce pokračovat v odbourávání nadbytečných či zastaralých právních předpisů a povinností pro podnikatele i občany. Na jednání ve středu 14. června 2023 proto schválila již druhý antibyrokratický balíček, který obsahuje návrhy na jejich zrušení. Schválila také návrhy na zavedení povinnosti distributorů držet rezervní zásoby důležitých druhů léčiv, na posílení motivace lidí spořit si na stáří nebo na reorganizaci České správy sociálního zabezpečení.

Vláda schválila návrh změnového zákona, který má umožnit další rozvoj finančního trhu a zvýšit motivaci občanů se finančně zajistit na stáří. Pomoci k tomu mají nový tzv. dlouhodobý investiční produkt a navržené změny ve třetím penzijním pilíři. K zatraktivnění třetího důchodového pilíře má přispět například zvýšení maximálního státního příspěvku o sto korun a stanovení stálé výše státního příspěvku na dvacet procent z odkládané částky, a to v rozmezí 500 až 1 700 korun měsíčně. Zároveň ve třetím pilíři vznikne tzv. alternativní účastnický fond, který umožní penzijním společnostem dynamičtěji investovat například do fondů soukromého kapitálu, nemovitostí, start-upů nebo infrastruktury, a dosáhnout tím pro klienty vyššího zhodnocení.

Vláda schválila také druhý antibyrokratický balíček obsahující 23 kroků, které mají zjednodušit život podnikatelům, živnostníkům i občanům a zrušit nadbytečné či zastaralé povinnosti, formuláře či zákony. Mezi návrhy, co zrušit, jsou třeba potravinářské průkazy, vstupní lékařské prohlídky pro nerizikové profese či částečné zrušení přísedících u soudů s výjimkou závažné trestné činnosti. Soubor opatření navazuje na první antibyrokratický balíček, jehož některé body (například zrušení povinných periodických lékařských prohlídek pro zaměstnance v nerizikových profesích či zvýšení hranice obratu pro povinné placení DPH a pro možnost přihlásit se k placení paušální daně na dva miliony korun) už vláda prosadila. Teď mají jednotliví členové kabinetu za úkol do konce října připravit návrh řešení pro jednotlivá opatření z nového balíčku.

Kabinet odsouhlasil také návrh novely zákona o léčivech, která mimo jiné zavádí nové povinnosti pro distributory. Pokud novela projde, museli by nově u léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče vytvořit a držet jejich měsíční zásobu, kterou by v případě výpadku dodávek mohli uvolnit do distribuce. Další důležitou změnou je zavedení povinnosti držitelů rozhodnutí o registraci dodávat léčivý přípravek na trh ještě dva měsíce po datu faktického přerušení či ukončení dodávek tak, aby vznikl dostatečný prostor pro hledání náhrady, a upraven má být i systém hlášení o aktuálním stavu zásob léčivých přípravků ohrožených možnou nedostupností tak, aby měl Státní ústav pro kontrolu léčiv co nejlepší přehled o situaci na trhu.

Vláda připravila i návrh novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jejímž cílem je reorganizace České správy sociálního zabezpečení. Zrušeno má být současné neefektivní, zastaralé a finančně náročné členění na 77 okresních správ a nahradit je má nové uspořádání do pěti územních správ sociálního zabezpečení se současným vytvořením sítě kontaktních pracovišť, která mají zajistit maximální dostupnost služeb pro občany. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila aktualizovaný Národní plán obnovy, jehož součástí je půjčka z Nástroje pro oživení a odolnost. Podle aktualizace získá Česko dalších 33,4 miliardy korun na grantech, dalších 137,4 miliard si od Evropské komise za velmi výhodných podmínek půjčí. Oproti původnímu plánu z roku 2021 se tak investice z Národního plánu obnovy zhruba zdvojnásobí. Finance budou použity na projekty, které zajistí čistější a levnější energie, lepší dostupnost bydlení nebo moderní vzdělávání. Naplnění tohoto plánu pomůže posílit energetickou bezpečnost, zlepší zdravotní péči a celkově zvýší konkurenceschopnost Česka.

Vláda odsouhlasila také převod finančních prostředků ze státního podniku Lesy ČR a národního podniku Budějovický Budvar do státního rozpočtu a do rozpočtu Ministerstva zemědělství. Celkem se jedná o 3,5 miliardy korun. Více v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-14–cervna-2023-206410/.