Vyjádření vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše k novele zákona o veřejných zakázkách

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš chystá pozměňovací návrh k novele o zadávání veřejných zakázek. Návrh, který se týká vertikální spolupráce a sdílení kapacit mezi různými orgány státu (nejen) v oblasti IT, vzbudil obavy ve Svazu průmyslu a dopravy, které adresoval poslancům prostřednictvím dopisu. Ve čtvrtek 19. ledna se místopředseda vlády pro digitalizaci se zástupci Svazu sešel a svůj záměr detailně představil. Zástupci Svazu vyjádřili spokojenost se schůzkou a předloženými argumenty a budou spolupracovat na přípravě prováděcí metodiky.

Pozměňovací návrh vzešlý z Kabinetu vicepremiéra pro digitalizaci odstraňuje byrokratické překážky, konkrétně tzv. fikci rozdělení státu na organizační složky. Chápání každého ministerstva, úřadu či podřízené organizace izolovaně od ostatních podle něj může bránit efektivnímu využití zdrojů uvnitř státu. 

Tyto limity se projevily například během covidové pandemie, kdy bylo třeba okamžitě a velmi agilně rozvíjet systémy, jako byla Chytrá karanténa, rezervační systém na očkování nebo shromažďování dat z testování. Tehdy však musela být využita takzvaná krizová výjimka v nouzovém stavu. 

Pozměňovací návrh k novele předpokládá, že stát – výhradně pro účely zadávání veřejných zakázek – může být za přesně určených podmínek chápán jako jeden celek. Je možné tak lépe využívat kapacity uvnitř státu. Současně tým kabinetu digitalizace zdůraznil, že využití vertikální spolupráce nemůže být bezmezné. Stále platí podmínky dle Směrnice EU k využití vertikální spolupráce, které jsou jasné a striktní. Metodické usměrnění těchto limitů vydá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ÚOHS.

Svaz průmyslu a dopravy zaslal 6. ledna 2023 poslancům dopis, ve kterém vyjádřil obavy svých členů z možného narušení efektivní hospodářské soutěže, rozporu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a z otevření široké možnosti zadání bez soutěže.

Následně se místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš se svým týmem sešel se zástupci Svazu: Milenou Jabůrkovou, viceprezidentkou svazu, Bohuslavem Čížkem, ředitelem hospodářské sekce, a Marcelou Kaňovou, členkou expertního týmu pro digitální ekonomiku a odbornicí na soutěžní právo. Předmětem jednání bylo vysvětlit důvody a dopady pozměňovacího návrhu. 

Zvláštní důraz byl kladen na rozptýlení obav z předkládaného pozměňovacího návrhu a z toho, jak bude pravidla využívat nově založená Digitální a informační agentura (DIA), a zda tato pravidla nenaruší postupy při zadávání veřejných zakázek i v jiných sektorech. Jednání potvrdilo shodu obou stran na potřebě vypracování kvalitní metodiky, která povede jak ke zlepšení procesů zadávání, tak k eliminaci případných rizik. 

Tým vicepremiéra vysvětlil, že DIA je ústředním správním úřadem, který má zavést jednotné postupy a standardy, zavést metodiku a jednotlivé kroky pro přípravu a zpracování záměrů z oblasti digitalizace a IT projektů, ale není v žádném smyslu dodavatelem konkrétních zakázek. Nebyla zřízena za účelem podnikání a není ani dodavatelem IT služeb pro státní správu (mimo takových, které z povahy věci nelze outsourcovat, tedy např. z bezpečnostních důvodů).

Významná obava z možného rozporu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU o zadávání veřejných zakázek byla zcela rozptýlena vyjádřením Evropské komise ze dne 13. ledna 2023, kterým sděluje, že předkládaný pozměňovací návrh není v rozporu s Evropskou směrnicí.

Organizace státní správy nejsou schopné kapacitně pokrýt ani významnou část potřeb státní správy nejen v oblasti ICT, ale i v jiných oblastech. Novela zákona o zadávání veřejných zakázek v tomto naopak dává příležitost trhu. Rychlejší a kvalitnější zadávání veřejných zakázek s sebou nese nejen příležitost pro efektivitu na obou stranách, ale i schopnost realizace větší a kvalitněji vydefinované poptávky ze strany státu. 

„Pozměňovací návrh je příležitostí, po které už dlouhou dobu volaly všechny resorty i správní úřady. Je to příležitost ke vzájemné pomoci, kooperaci, sdílení zkušeností i expertízy,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci Bartoš. „Schopnost státu vyhlašovat a vyhodnocovat kvalitně nastavené veřejné zakázky by měla být společným cílem zadavatelů i dodavatelů, kteří se tak mohou soustředit na kvalitní plnění, které se v čase nezdržuje,“ dodal Ivan Bartoš.  

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy závěrem jednání ocenili svolání schůzky a vysvětlení připomínek z předmětného dopisu. Byla nalezena shoda na potřebnosti spolupráce na zkvalitnění procesu a předcházení problémům při zadávání veřejných zakázek. Svaz se bude podílet i na vypracování metodiky a postupů pro realizaci novely v intencích doporučení Evropské komise.

Premiér Fiala navštívil farmaceutickou společnost Zentiva

Společné foto členů vlády a vedení firmy Zentiva, 19. ledna 2023.
Společné foto členů vlády a vedení firmy Zentiva, 19. ledna 2023.
Předseda vlády Petr Fiala a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek navštívili ve čtvrtek 19. ledna závod farmaceutické společnosti Zentiva Group v Praze. S vedením firmy jednali o zlepšení dostupnosti některých léčiv na českém trhu, prohlédli si také výrobu.

„Jednáme s řadou distributorů a výrobců o zajištění mimořádných dodávek či o zvýšení výroby léků, abychom do budoucna mohli předcházet jejich výpadkům. Klíčovým výrobcem léčiv v ČR je samozřejmě společnost Zentiva. Diskutovali jsme s vedením o možnosti navýšení výroby dětských léků pro léčbu horečky u malých dětí, přímo tady v Praze. Zásobení tuzemského trhu je pro nás prioritou,“ uvedl po jednání premiér.

Důležitým tématem jednání byla také podpora výzkumu a vývoje v oblasti léčiv, která by pomohla zlepšit přístup tuzemských pacientů k léčbě a podobným situacím předcházet. „Pro Zentivu je český trh prioritou. Máme téměř stoletou historii výroby v našem závodě v Praze-Dolních Měcholupech. V případě krize jsem připraveni spolupracovat s vládou a společně hledat řešení k zajištění dodávek léčiv pro české pacienty. Současná situace nám ukazuje strategický význam udržení farmaceutické výroby v Evropě a v České republice,“ uvedl ředitel Zentivy Nick Haggar.

V ČR se situace v oblasti dodávek léků výrazně zlepšila. „Během prosince jsme zajistili dodávku 300 000 balení dětského Nurofenu. V průběhu měsíce ledna a února dorazilo a dorazí téměř půl milionu balení antibiotik v různých skupinách a o dalších dodávkách jednáme,“ dodal premiér Fiala.

Loni v prosinci byla na Ministerstvu zdravotnictví zřízena pracovní skupina pod vedením náměstka Jakuba Dvořáčka, která je složena ze zástupců ministerstva, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, České lékárnické komory a velkodistributorů léčiv. Tato skupina monitoruje situaci a pravidelně komunikuje s lékárníky, praktickými lékaři a pediatry o chybějících léčivech a jejich dostupných alternativách. Denně také jedná s výrobci i distributory o aktuální situaci a možnostech dovézt nad rámec běžně plánovaných dodávek přípravky z jiných států EU, případně i států mimo EU.

„Jsem rád, že se nám daří nedostatek některých léčiv rychle řešit a poptávku po lécích pokrývat, ale musíme hledat dlouhodobá řešení, díky kterým budeme podobným situacím předcházet. Chceme zmapovat výrobní kapacity léků v Česku, abychom mohli nedostatku vybraných léků v budoucnu lépe předcházet,“ dodal premiér.  Krátkodobé výpadky léčiv na našem trhu by měla pomoci výrazně omezit i plánovaná novela zákona o léčivech. Výrobci léčiv budou nově povinni mít k dispozici pro pacienty množství léčivého přípravku odpovídajícího minimálně dvouměsíční průměrné spotřebě.

V České republice chybí stovky tisíc řemeslníků, ministerstvo práce a sociálních věcí spouští projekt rekvalifikací

V České republice chybí čtyři sta tisíc řemeslníků, tedy o sto tisíc víc než před čtyřmi lety. Mladí nestačí nahrazovat starší řemeslníky, kteří odcházejí do důchodu. Velká část studentů učilišť pak v oboru nevydrží. Podle zpravodajství České televize proto ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s projektem rekvalifikací, který propojí poskytovatele kurzů a zájemce o jejich absolvování.

V reportáži zaznělo, že poptávka po řemeslné práci sice klesá, čekací lhůty jsou ale u většiny oborů stále velmi dlouhé. Jediná oblast, kde naopak zakázek přibývá, jsou práce, které přinášejí zákazníkům úspory energií, například zateplování nebo instalace fotovoltaiky.

Reportáž dále uvádí, že důvodem pro snížení poptávky po řemeslnících jsou nejen rostoucí výdaje domácností, ale i drahé stavební materiály. Situaci komplikují i půjčky s vyššími úroky.

Přitom ale, navzdory tomuto snížení zájmu o řemeslníky, některé profese stále citelně chybějí, nejvíce pokrývači, klempíři, svářeči, obkladači a kamnáři. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto odstartovalo projekt, který má umožnit rekvalifikaci každému, kdo bude mít zájem.

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce u nás zavést systém, který bude víc dynamický, hlavně operativní, a který bude nabízet „správný servis a dobře připravené pracovníky pro zaměstnavatele“.

Zatím se do tohoto projektu mohou hlásit jen vzdělavatelé a poskytovatelé kurzů. Zájemci o jejich absolvování se budou zapisovat během února. Přihlásit se budou moci nejen lidé, kteří si práci hledají, ale i ti, kdo chtějí získat dovednosti navíc. Podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Evy Davidové jsou to například rodiče malých dětí, studenti, absolventi, lidé, kteří někde pracují, ale chtějí se ohlížet po jiné práci.

Důležitá je, podle ministerstva, vzájemná interakce. Proto není možné, aby vzdělavatelé nabízeli kurzy formou předtočených lekcí.

Česká televize ve své reportáži dále uvedla, že do tohoto programu se chce přihlásit i Jessica Johnová s kurzy holičství, která svůj zájem zdůvodnila tím, že by jim to přineslo více uchazečů o toto povolání, což by jin pomohlo otevřít další kurzy.

Podle reportáže rekvalifikací již prošla Zuzana Stašová, která po vysoké škole začínala jako daňová konzultantka. Pak zjistila, že by raději dělala něco jiného. Takže absolvovala čtyřměsíční kurz, ve kterém se naučila programovat v jazyce Java. Na nové pozici působí už dva roky a je spokojená.

Podle České televize je, na rekvalifikační programy, vyčleněno z Národního plánu obnovy přibližně 6,5 miliardy korun. Ministerstvo odhaduje, že by v průběhu následujících třech let mohlo projít školením až sto třicet tisíc lidí.

Zúčastněte se veletrhu v Bagdádu a zapojte se do obnovy Iráku

Využijte možnost se aktivně zúčastnit jako vystavovatel na nejdůležitějším veletrhu v Iráku konaném od 1. do 10. listopadu tohoto roku. Přihlášky lze podat na Ministerstvo průmyslu a obchodu do 15. února 2023. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR navrhl do Programu českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách v gesci MPO ČR na rok 2023 účast na 47. ročníku Bagdádského mezinárodního veletrhu / Baghdad International Fair, který se uskuteční ve dnech 1. až 10. listopadu 2023.

Jedná se o nejdůležitější veletrh v Iráku, o čemž svědčí údaje z minulého roku – přes 400 vystavovatelů ze 17 zemí, obsazená výstavní plocha 18 500 m2 a 250 000 návštěvníků. Letos jsou očekávány ještě vyšší počty a zájem. Tento veletrh je organizovaný State Company for Iraqi Fairs and Commercial Services pod patronátem Ministerstva obchodu Iráku.

Veletrh je zaměřen na tradiční obory, které jsou pro projekty rekonstrukce a obnovy Iráku nezbytné a do kterých se již zapojily nebo hodlají zapojit i české subjekty – energetika, těžba a zpracování ropy a plynu, vodní hospodářství, ekologie, infrastruktura, zdravotnictví, zemědělství, stavebnictví, školství, IT a telekomunikace, turistika, bankovnictví a pojišťovnictví, spotřební průmysl atd.

V Iráku se v poslední době zlepšila bezpečnostní situace a podmínky pro život obyvatel, čehož potvrzením je i opětovné pořádání veletrhů a výstav.

I přes řadu přetrvávajících problémů z hlediska ekonomického i politického Irák stále patří k perspektivním trhům pro české exportéry. Rekonstrukce iráckého hospodářství i společnosti vyžaduje velké množství finančních prostředků, lidských zdrojů, zkušeností, technologií atd., které mají za cíl zlepšit život obyvatel a posílit irácké hospodářství.

ČR je dlouhodobým a renomovaným dodavatelem zařízení a služeb do Iráku. Česko se také neustále podílí na přípravě a realizaci projektů rekonstrukce a obnovy Iráku a postupně se daří českým společnostem expandovat na místní trh, který trpí nedostatkem státních investic a v řadě případů i odborníků. ČR se do rekonstrukce Iráku velmi aktivně zapojila již v letech 2003 – 2007 a v současné době se dokončují projekty schválené na roky 2019 – 2022.

Účast České republiky a českých subjektů může aktivně přispět k dalšímu rozvoji ekonomických vztahů mezi ČR a Irákem a současně i přinést nové kontakty a možnosti pro jednotlivá odvětví iráckého hospodářství. V rámci veletrhu se čeští vystavovatelé budou moci setkat se zástupci iráckých státních institucí včetně ministerstev, investorů, státních i privátních společností.

Přípravy české oficiální expozice se aktivně zúčastní i Česko – irácká podnikatelská rada v gesci Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Využijte proto možnosti se tohoto veletrhu zúčastnit. Přihlášky musí být zkompletovány do 15. února 2023.

Vyplněnou přihlášku lze poslat přímo na MPO prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem na posta@mpo.cz, nebo osobně na podatelnu Na Františku 32, Praha 1.

Prosím, dejte v případě zaslání přihlášky e-mailem do kopie za MPO také projektového manažera akce pana Libora Kubelku (kubelka@mpo.cz) a za SP ČR manažerku vnějších vztahů Petru Šerákovou (pserakova@spcr.cz).

 V případě dotazů k veletrhu a postupu s přihláškou můžete v SP ČR kontaktovat Petru Šerákovou ze Sekce vnějších vztahů SP ČR (pserakova@spcr.cz).

Nařízení o zahraničních subvencích

Tento nový soubor pravidel pro kompenzaci narušení zahraničními subvencemi umožní, aby byla EU nadále otevřená obchodu a investicím a aby měly všechny společnosti působící na jednotném trhu rovné podmínky.

Nařízení Komise předložila v květnu 2021 a Evropský parlament a Rada jej v rekordním čase schválily již v červnu 2022. Nařízení o zahraničních subvencích se vztahuje na všechny hospodářské činnosti v EU: zahrnuje spojování podniků (fúze a akvizice), veřejné zakázky a veškeré další tržní situace. Nová pravidla dávají Komisi pravomoc prošetřit finanční příspěvky poskytnuté třetími zeměmi společnostem, jež vyvíjejí hospodářskou činnost v EU, a v případě potřeby napravit jejich rušivé účinky.

Nařízení o zahraničních subvencích se skládá ze tří nástrojů, které bude Komise při prosazování používat:

  • Povinnost společností oznámit Komisi spojení, která zahrnují finanční příspěvek od vlády země mimo EU, pokud i) společnost, která je předmětem akvizice, jedna z fúzujících stran nebo společný podnik vytváří na území EU obrat ve výši nejméně 500 milionů EUR a ii) dotčený zahraniční finanční příspěvek činí nejméně 50 milionů EUR;
  • Povinnost společností oznámit Komisi účast v zadávacích řízeních, pokud i) odhadovaná výše zakázky činí nejméně 250 milionů EUR a ii) dotčený zahraniční finanční příspěvek od země, jež není členem EU, činí nejméně 4 miliony EUR; Komise může zakázat přidělení zakázek v rámci těchto postupů společnostem, které jsou příjemci subvencí narušujících hospodářskou soutěž.
  • Ve všech dalších tržních situacích může Komise zahájit šetření z vlastního podnětu (z moci úřední), bude-li mít podezření, že se jedná o zahraniční subvence s rušivým účinkem. Bude moci rovněž požadovat oznámení ad hoc v případě zadávacích řízení a menších spojení. 

Dokončení oznámeného spojení ani přidělení veřejné zakázky vyšetřovanému uchazeči nebude možné, dokud Komise neukončí své šetření. V případě nedodržení této povinnosti může Komise uložit podniku pokutu až do výše 10 % celkového ročního obratu.

Poté, co nařízení o zahraničních subvencích vstoupí v platnost, začne jeho klíčová prováděcí fáze a použitelným se stane za šest měsíců, tedy od 12. července 2023. Od tohoto data bude Komise moci zahájit šetření z moci úřední. Oznamovací povinnost budou mít společnosti od 12. října 2023. V nadcházejících týdnech předloží Komise návrh prováděcího nařízení, které objasní platná pravidla a postupy, včetně oznamovacích formulářů.

Generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer k tomuto dodal: „Zvýšená aktivita společností v Evropské unii, které využívají zahraniční dotace narušující hospodářskou soutěž, odhalila několik regulačních mezer, které stávající nástroje EU neřeší. Na tento problém jsme opakovaně upozorňovali a legislativní návrh zohlednil řadu doporučení, která evropská podnikatelská obec předložila. Tento krok je správným směrem při řešení stávajících právních mezer a prevenci narušení trhu, protože bude řešit narušení trhu a zároveň poskytne hospodářským subjektům právní jistotu.“ 
BusinessEurope zároveň zdůraznila, že EU musí zůstat otevřená obchodu a zahraničním investicím, které jsou pro naši hospodářskou prosperitu velmi důležité.

Společnosti spolupracující se zahraničními firmami se sídlem mimo EU by si měly ověřit, zda jejich partneři, dodavatelé nebo i subdodavatelé získali nějakou formu státní podpory a následně zvážit, jakým způsobem nová regulace dopadne na jejich spolupráci. Přitom nařízení může ovlivnit i některé již realizované transakce.

Mikuláš Nozar
kategorie Evropská unie

Tripartita projednala exportní strategii nebo situaci v zemědělství

Ve Strakově akademii se uskutečnilo jednání Rady hospodářské a sociální dohody, 16. ledna 2023.
Ve Strakově akademii se uskutečnilo jednání Rady hospodářské a sociální dohody, 16. ledna 2023.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 16. ledna 2023 sešli na prvním letošním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři se věnovali situaci v zemědělství, exportní strategii nebo vzdělávání.

Exportní strategie ČR

V roce 2023 je plánováno realizovat 40 oficiálních účastí, 14 incomingových misí a 80 projektů ekonomické diplomacie. Podpora exportu českých firem je jednou z priorit vlády, obsaženou i v programovém prohlášení. Vláda pro zajištění konkurenceschopnosti ČR vynakládá významné prostředky na podporu inovací a vývoje výrobků a služeb.

Dopady současné energetické situace a ekologické legislativy EU na zemědělství

Vysoké ceny elektřiny a plynu ovlivňují výrobu hnojiv, což může ohrozit produkci potravin a způsobit nedostatek hnojiv v budoucnosti. Prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění cenové dostupnosti hnojiv, aby byla zemědělská výroba udržitelná a konkurenceschopná. Vláda přijala opatření na národní i evropské úrovni, která regulují cenu elektřiny a plynu.

Partnerský model řízení systému celoživotního učení

V únoru 2021 uzavřely Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR memorandum o společném postupu při prosazování a budování partnersky řízeného modelu celoživotního učení. Pro koordinaci projektů je navrhováno ustanovit společnou zastřešující orgánovou strukturu, která by zahrnovala zapojení státu, zaměstnavatelů a odborů.

Perspektiva a vize vzdělávání stavebních řemesel 2030

Svaz podnikatelů ve stavebnictví představil koncepční materiál s cílem zlepšit výchovu mladých řemeslníků u stavebních řemesel v ČR. Průmysl 4.0 a digitalizace mají přímý dopad na stavební průmysl, což vede k požadavkům na zvýšenou odbornost pro výkon stavebního řemesla.

Příspěvek v době částečné práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh nařízení pro poskytnutí příspěvku v době částečné práce v případě nedostatku plynu. Zaměstnavatelé budou moci získat příspěvek v případě omezení nebo přerušení dodávky plynu.

Novela zákoníku práce

Návrh novely zákoníku práce implementuje evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a transparentních pracovních podmínkách. V průběhu ledna 2023 se předpokládá dopracování návrhu zákona a jeho projednání v pracovních komisích a následné zařazení na program schůze vlády v první polovině února.

Rada hospodářské a sociální dohody se v minulém roce sešla na šesti plenárních zasedáních. Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 16. března v 16.00. V letošním roce se uskuteční společné jednání tripartity s kraji. Poslední společné jednání se uskutečnilo v září 2018.

Zákazníci budou mít od vlády přesný návod, jak odstoupit od smlouvy sjednané na dálku

Tisková konference po jednání vlády, 18. ledna 2023.
Tisková konference po jednání vlády, 18. ledna 2023.
Usnadnit spotřebitelům postup při odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele má nové nařízení, které schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 18. ledna 2023. Projednala také návrh zákona o preventivní restrukturalizaci a schválila nového ředitele Digitální a informační agentury.

Jednání vlády se vzhledem k probíhající mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě uskutečnilo v prostorách sněmovny. „Formát vlády je takový, že jednotliví členové vlády musí odcházet do jednacího sálu, takže se nemůžeme zabývat třeba nějakými koncepčními strategickými věcmi, které by vláda také chtěla řešit. Musíme se s tou situací vyrovnat. Samozřejmě není možné, aby se jednání vlády neuskutečnilo,“ konstatoval premiér Petr Fiala.

Vláda na jednání schválila nové nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Nařízení upřesňuje pravidla nastavená novelou zákona o ochraně spotřebitelů. Od členských států to požadují i nové evropské směrnice.

„Cílem nařízení je usnadnit spotřebitelům, zákazníkům postup při odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, to znamená třeba po telefonu nebo online. Na základě nařízení budou mít k dispozici vzorové poučení o svých právech k odstoupení od smlouvy a vzorový formulář, pomocí kterého budou moci od takto uzavřené smlouvy jednoduše odstoupit. Je to opatření, které zvyšuje ochranu spotřebitelů,“ poznamenal předseda vlády.

Kabinet schválil také návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci a novely souvisejících právních norem. Zákonem se má do českého práva implementovat směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení. Preventivní restrukturalizace je nový právní institut určený podnikajícím právnickým osobám v přechodných finančních obtížích, díky němuž mají mít podnikatelé ve spolupráci s věřiteli možnost začít nepříznivou situaci včas řešit, a odvrátit tak hrozící úpadek.

Vláda na schůzi také jmenovala ředitele nově zřízené Digitální a informační agentury. Od 1. února se jím stane Martin Mesršmíd, který zvítězil v otevřeném výběrovém řízení uspořádaném místopředsedou vlády pro digitalizaci. Jeho statutárním zástupcem se od 1. dubna stane dosavadní ředitel Odboru hlavního architekta eGovernmentu na Ministerstvu vnitra Petr Kuchař. Zároveň vláda k 31. lednu zrušila dočasně zřízenou funkci vládního zmocněnce ke zřízení Digitální a informační agentury.

Na žádost Ministerstva zdravotnictví také souhlasila s vydáním mimořádného opatření, kterým chce ministerstvo řešit aktuální nedostatek některých antibiotik na českém trhu dovozem navíc sto tisíc balení antibiotik registrovaných v jiné členské zemi EU. Mimořádné opatření umožní zdravotním pojišťovnám dočasně proplácet ze zdravotního pojištění šest antibiotických přípravků původem ze Slovenska, Portugalska a Itálie. Ministerstvo zdravotnictví plánuje tímto způsobem během ledna a února zajistit půl milionu balení antibiotik. Další podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-18–ledna-2023-202345/.

Vláda schválila jmenování ředitele Digitální a informační agentury. Je jím dlouholetý odborník na IT a vrcholný manažer Martin Mesršmíd

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš na tiskové konferenci po jednání vlády v tiskovém atriu Poslanecké sněmovny, 18. ledna 2023.
Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš na tiskové konferenci po jednání vlády v tiskovém atriu Poslanecké sněmovny, 18. ledna 2023.
Vláda schválila návrh vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše na jmenování ředitele vznikající Digitální a informační agentury (DIA). Z otevřeného výběrového řízení vzešel jako vítěz Martin Mesršmíd, který mimo jiné působil jako dlouholetý vrcholný manažer firmy Avast, kde se věnoval identitním prostředkům nebo datové analytice v oblasti velkých dat. Jeho zástupcem bude Petr Kuchař, dosavadní ředitel Odboru architektury eGovernmentu na Ministerstvu vnitra.

Digitální a informační agentura vznikla k letošnímu 1. lednu. Během listopadu a prosince loňského roku proběhlo transparentní výběrové řízení na pozici ředitele DIA. „Ačkoliv zákon nepožaduje na tuto pozici provedení výběrového řízení, a navržené jméno je jen a pouze na mé úvaze a následně schválení vlády, rozhodl jsem se výběrové řízení vypsat, uvedl vicepremiér Bartoš na tiskové konferenci.

Do prvního kola se přihlásilo 30 zájemců, do nejužšího výběru postoupilo pět. Komise se na výsledku shodla jednomyslně a vybrala vítěze, kterého na návrh vicepremiéra pro digitalizaci dnes vláda schválila. Novým ředitelem je Martin Mesršmíd, dlouholetý vrcholný manažer firmy Avast. Komisi přesvědčil zejména profesními zkušenostmi, dále pak vizí a plány.  

Výběrová komise byla složena ze zástupců Kabinetu digitalizace – ředitelka Kabinetu digitalizace Lenka Zátorská, ve 3. kole poradce vicepremiéra Ondřej Profant – a zástupců odborné veřejnosti – Eva Pavlíková, Diana Rádl Rogerová. Výběrové řízení proběhlo ve třech kolech, komise přihlížela zejména ke zkušenostem s řízením organizace a k odborným kompetencím. Mezi dalšími kritérii byly zkušenosti s prací pro veřejnou správu a zejména vize pro DIA. 

Jsem ráda, že nově vzniklá agentura boří stereotypy státní správy již od počátku. Výběrové řízení za účasti zástupců NGO a businessu ukázalo kulturní změnu, uvedla Diana Rádl Rogerová, dlouholetá partnerka ve společnosti Deloitte. Volba nového ředitele je důležitým krokem k budování Digitální a informační agentury, který má potenciál výrazně akcelerovat digitální transformaci veřejné správy, řekla Eva Pavlíková, spoluzakladatelka neziskové expertní organizace Česko.Digital. Je potřeba zaměřit pozornost na to, aby DIA skutečně naplnila vizi otevřené veřejné správy, která buduje služby pro usnadnění potřeb a zvýšení kvality života lidí v Česku, doplnila.

Nově jmenovaný ředitel DIA má za sebou patnáct let zkušeností v oboru, od malých startupů po velké firmy s řízením týmů a projektů, a to v českém i mezinárodním prostředí. Věnoval se ochraně digitální identity uživatelů, datové analytice v oblasti velkých dat, tvorbě informačních systémů v oblasti lidských zdrojů a informačních portálů.

Ve vizi pro DIA, kterou předložil jako součást výběrového řízení, zdůraznil, že DIA se musí stát otevřenou a přívětivou organizací se silnou pracovní kulturou, která zajišťuje digitální transformaci pomocí své přirozené autority. Musí být harmonizovaná s EU, ale přitom si musí uchovat hlubokou znalost specifik ČR. Musí být současně odolnou vůči negativním jevům, které organizace spojené se státní správou postihují.

„Osoba ředitele DIA je pro úspěch této nové instituce klíčová. Hledali jsme člověka, který svou vizí dokáže překročit limity uvažování, s jakým se někdy setkáváme ve státní správě, a svými zkušenostmi prokáže, že rozumí jak řízení lidí, tak příslušnému oboru. Digitalizaci Česka nelze dovést do úspěšného konce bez toho, aby v jejím čele stál člověk odborně kompetentní, s globálním uvažováním a se zřetelem k lidem, které povede a kteří budou jeho vizi naplňovat,“ popsal vicepremiér Bartoš.

Výběrovou komisi výrazně zaujal i uchazeč, který se umístil na 2. místě. Jednalo se o Petra Kuchaře, ředitele Odboru hlavního architekta eGovernmentu na Ministerstvu vnitra. Na základě doporučení komise přijal roli zástupce ředitele. DIA tak ve svém vedení bude mít i zkušeného pracovníka státní správy a znalce vnitřních procesů digitalizačních agend. Tím je vytvořen efektivní a funkční „tandem“.  

Vláda schválila jmenování ředitele Mesršmída s účinností k 1. únoru. Brzký termín je vynucen především s ohledem na to, aby nový ředitel mohl začít podnikat nutné realizační kroky k zahájení provozu DIA k 1. dubnu 2023.  

Premiér Petr Fiala přijal tureckého ministra národní obrany

Premiér Petr Fiala a turecký ministr národní obrany Hulusi Akar, 17. ledna 2023.
Premiér Petr Fiala a turecký ministr národní obrany Hulusi Akar, 17. ledna 2023.
Předseda vlády ČR Petr Fiala v úterý 17. ledna v prostorách Poslanecké sněmovny jednal s ministrem národní obrany Turecké republiky Hulusi Akarem. Společně hovořili o válce na Ukrajině, bilaterální spolupráci a spolupráci v rámci Severoatlantické aliance.

Turecká republika patří mezi důležité partnery České republiky, ať už jde například o oblast bezpečnosti, migrace nebo obchodu. V něm je pro Česko šestou nejvýznamnější mimounijní zemí.

„Turecko je naším důležitým partnerem v řadě oblastí. Doufám, že tato návštěva přispěje k prohloubení a posílení naší spolupráce v obranném a bezpečnostním průmyslu, například v oblasti společného výcviku a školení našich obranných složek.“, uvedl premiér Petr Fiala.

S ministrem národní obrany Hulusi Akarem premiér hovořil převážně o vzájemné spolupráci a o aktuálních tématech spojených s ruskou agresí na Ukrajině. Český premiér ocenil tureckou podporu Ukrajině ve všech podobách, zejména pak roli Turecka při vyjednávání dohody o obilí nebo o výměně zajatců.

České předsednictví v Radě EU v druhé polovině loňského roku usilovně pracovalo na podpoře dialogu mezi Evropskou unií a Tureckem. Premiér Petr Fiala také ocenil, že prezident Recep Tayyip Erdogan přijal pozvání na pražský summit Evropského politického společenství 6. října 2022.