K. Krausová: Duální vzdělávání potřebuje finance, čas a motivaci

Dlouhodobým cílem SP ČR je prosadit, aby se prvky duálního vzdělávání staly nedílnou součástí českého školského systému a počítaly s nimi i patřičné zákony. „Duální vzdělávání má u nás dlouhou tradici. Nyní spolupracujeme se 14 školami a v programu máme 75 žáků a studentů,“ říká Kateřina Krausová, vedoucí rozvoje a vzdělávání ve společnosti MUBEA-HZP, v rozhovoru pro časopis Spektrum.

K. Krausova

 Firemní vzdělávací středisko provozujete už od roku 2006. Proč jste se rozhodli pro jeho založení?

Jsme německá firma a mateřská společnost v Německu již dlouhou dobu zajišťuje vzdělávání v technických oborech v rámci duálního systému. Proto je spolupráce na výchově a vzdělávání mladých lidí silně zakořeněná ve firemní kultuře a také je součástí dlouhodobé firemní strategie. Mateřská společnost chce, abychom v každé lokalitě tuto strategii v rámci legislativních možností naplňovali, a podporuje nás v tom.

Jaký je okruh škol, se kterými spolupracujete a kolika žáků se vaše vzdělání týká?

V Prostějově spolupracujeme se středními školami a odbornými učilišti se zaměřením na strojní a elektro obory. Momentálně spolupracujeme se 14 školami z regionu a ve stipendijním programu máme asi 75 žáků a studentů jak z učebních, tak i maturitních oborů. Každý rok nám končí přibližně 22 až 25 absolventů. 

Bylo jednoduché převést systém z Německa na České podmínky, nebo jste ho museli upravit?

Německý systém se u nás samozřejmě nedá aplikovat „jedna ku jedné“. Snažili jsme se v rámci toho, co nám legislativa umožňuje, přiblížit se mu v maximální možné míře, ale spoustu věcí převzít nelze. Vždy se snažíme přizpůsobit možnostem a podmínkám, které má nastavená každá škola individuálně. Školy jsou pro nás důležitým partnerem a my se snažíme nalézt takovou formu, která bude vyhovovat všem – škole, firmě i studentům.

Popište prosím váš systém, realizujete ho na základě nějaké smlouvy? 

Celý systém je u nás postavený na dlouhodobé spolupráci na základě stipendijní smlouvy. Firma žákům zajišťuje praxe a odborný výcvik, podle předem stanovených kritérií jim vyplácíme měsíční stipendium, které může dosáhnout až čtyř tisíc korun a to v závislosti na studijních výsledcích, docházce a chování. O stipendisty se staráme jako o své zaměstnance. Mají dotovanou firemní stravu, hradíme jim lékařské prohlídky a pracovní oblečení a obuv. Vztahují se na ně i další firemní benefity. V případě, že projeví zájem, mohou si u nás přivydělat i brigádně. Pokud zpracovávají ročníkové práce, poskytneme jim téma a konzultanta z firmy. Praxe a odborný výcvik vždycky odpovídají konkrétnímu studijnímu zaměření.

Výuka se odehrává jen ve vzdělávacím středisku?

Kromě vzdělávacího střediska mohou studenti absolvovat praxe a odborný výcvik ve výrobě, na oddělení údržby, kvality, IT nebo třeba konstrukce. Ve vzdělávacím středisku se o ně stará přímo vedoucí odborného výcviku, v ostatních odděleních pak máme kolegy, kteří s námi spolupracují. Po úspěšném ukončení studia mají absolventi závazek do firmy nastoupit, firma jim musí nabídnout pracovní místo. Jsme velká firma, takže chlapci a děvčata u nás mají zajímavé možnosti uplatnění a ti šikovní si mohou dobře nastartovat kariéru.

Co všechno zapojení do tohoto systému na straně firmy obnáší?

Odpověď je jednoduchá – aby vše fungovalo, potřebujete finance, čas a motivované lidi. Zajistili jsme prostory, které jsou vybavené pro odborné praxe a výcvik. Studentům vyplácíme stipendia, odměny za praxe a poskytujeme jim i firemní benefity. Snažíme se finančně i materiálově podporovat školy. Investujeme čas a energii do společných PR aktivit, jako jsou například dny otevřených dveří na školách, účastníme se jako hodnotitelé soutěží, pořádáme pro školy ve firmě exkurze a různé workshopy. Kromě středních škol ale podporujeme i základní školy. Základem pro to aby to vše dohromady dobře fungovalo, je tým lidí, kteří jsou nadšení, ochotní pomoci a v práci s mladými lidmi vidí smysl. 

(Kateřina Jungbauerová)

Článek vyšel v časopisu Spektrum 01/2023. Celé číslo si můžete přečíst ZDE.