Představenstvo SP ČR kooptovalo dva nové členy

Nově zvolené představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR na prvním zasedání kooptovalo nové členy. Luboš Pavlas, generální ředitel Sev.En Energy, a Petr Jonák, ředitel divize vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Sazka, doplní 15 členů představenstva zvolených na květnové valné hromadě. Představenstvo nyní tvoří 17 volených členů a generální ředitelka Svazu.

Na květnové valné hromadě si členové Svazu zvolili 15 členů představenstva. Stanovy vyžadují, aby řídící orgán Svazu měl 18 volených členů představenstva, které doplňuje jako nevolený člen generální ředitelka Svazu. Na program svého prvního zasedání nové představenstvo rozhodlo zařadit kooptaci dalších členů představenstva. Nadpoloviční většinu hlasů získali 2 kandidáti.

Novými členy představenstva se stali Luboš Pavlas, generální ředitel Sev.En Energy a Petr Jonák, ředitel divize vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Sazka. Oba zvolení kandidáti již působili v předchozím volebním období jako členové představenstva. 

Luboš Pavlas a Petr Jonák se kooptací stali řádnými členy představenstva. Jejich kooptaci bude ale muset ještě potvrdit valná hromada Svazu, která se uskuteční na podzim.