Stanovisko SP ČR před jednáním Rady pro energetiku

Evropa musí pochopit vážnost situace a razantně přijmout a realizovat celoevropská opatření vedoucí ke snížení cen elektřiny a plynu. Od vlády žádáme aktivní přístup a okamžitou pomoc pro všechny firmy.

I přes mírné korekce cen energie v posledních dnech zůstává situace na trzích nestabilní a výhled firem nejistý. Řada firem řeší, jak se postavit k zajištění dodávek energie a cenovým nabídkám, které dostávají. Na některé může mít tak dramatický nárůst přímý negativní dopad a navíc dál zhoršit inflaci, nedostatek zboží, omezení potřebných investic, odliv kapitálu či způsobit propouštění. „Pokud se nepodaří okamžitě najít celoevropské nebo národní řešení, které by kompenzovalo cenu elektřiny a plynu, budou firmy bankrotovat. Nelze objektivně očekávat, že Rada pro energetiku tento týden vše vyřeší. Bude třeba pokračovat v jednáních o decouplingu, zastropování cen dodávek plynu či úprav pravidel podpory pro stávající mimořádnou situaci. Aby došlo ke stabilizaci situace ve firmách, bude muset vláda sáhnout k mimořádným národním opatřením,“ komentuje před zítřejším jednáním Rady pro energetiku Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Evropské řešení cen energie má být schváleno zítra 30. září na mimořádném zasedání Rady pro energetiku. Podle závěrů minulé Rady by mělo být projednáváno povinné snížení spotřeby elektřiny, zvýšení likvidity a zavedení cenového stropu na elektřinu pro elektrárny, které mají nižší provozní náklady než plynové a černouhelné. Výnosy mají být použity pro podporu domácností a malých a středních podniků. Snížení spotřeby elektřiny Svaz podporuje, nejedná se ale o klíčové opatření. „Zavedení cenového stropu na výrobny elektřiny a následné rozdělování výnosů nepovažujeme za ideální řešení, protože nebude mít okamžitý dopad na ceny na trhu – řeší pouze příjmovou stránku rozpočtů členských států. Není tak garantováno, že potřebnou podporu dostanou firmy všech velikostí,“ říká Jaroslav Hanák.

SVAZ PODPOROVAL A NADÁLE PODPORUJE DECOUPLING CENY ELEKTŘINY OD CENY PLYNU

Cena plynu je původce problému. „Decoupling by byl zásah do trhu, ale měl by okamžitý dopad do cen elektřiny pro všechny spotřebitele a firmy by se nemusely s pomocí tolik spoléhat na stát. Jednoznačně se jedná o relevantní dočasné opatření, které by měla ČR podpořit,“ říká ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek. Velmi silný signál vyslalo také 15 členských států, které vyzývají Evropskou komisi k předložení návrhu na zavedení cenového stropu na dovoz zemního plynu. Svaz zavedení stropu na plyn podporuje, nikoli však jen na plyn z Ruska, ale na veškerý dovážený plyn, a navrhuje ČR, aby se zapojila. Jedná se o jediné diskutované evropské opatření, které cílí na zmírnění ceny plynu.

„Z evropské úrovně je nezbytné, aby EU umožnila národním státům prodloužit Dočasný krizový rámec i na příští rok a zejména aby zjednodušila a zmírnila omezující podmínky a navýšila limity podpory. Jako další zcela nezbytné opatření je umožnění realizovat národní řešení snížení cen všem firmám bez ohledu na jejich velikost. Upozornili jsme vládu, že řada států přijala nebo hledá svá řešení, jak přímo nebo nepřímo podpořit všechny firmy bez ohledu na jejich velikost,“ popisuje Bohuslav Čížek. Cenové podmínky tak jsou v řadě zemí odlišné. Na evropské úrovni je proto třeba podmínky sjednotit, čímž se sjednotí ekonomické nevýhody kvůli dramatickému růstu cen energie. Je třeba jednat rychle a dát konkrétní odpovědi k řešení pro všechny firmy.

JE NUTNÉ HLEDAT NÁRODNÍ ŘEŠENÍ

Svaz průmyslu a dopravy ČR neočekává, že Rada pro energetiku 30. září vyřeší všechny otázky. Je proto nezbytné se zaměřit na národní opatření. „Znovu vyzýváme vládu, aby se postavila důrazně k řešení problému a bez odkladu přijala mimořádná opatření pro všechny velikosti firem a snížila cenu elektřiny a plynu, například zastropováním či aukcí, bez omezení velikosti odběru a napěťové hladiny. Firmy jsou v nejistotě, jak zajistit dodávky elektřiny a plynu pro následující měsíce i příští rok. Vláda musí dát jasné odpovědi a věnovat maximální úsilí pro konkrétní výsledky pomoci všem firmám, pokud nechce nechat padnout českou ekonomiku v příštím roce do vážných problémů,“ uzavírá Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

SVAZ JAKO VHODNOU SOUČÁST EVROPSKÉHO ŘEŠENÍ CEN ENERGIE VIDÍ NÍŽE UVEDENÉ BODY:

 • Decoupling ceny plynu od ceny elektřiny – opatření by mělo okamžitý dopad na trh.
 • Přijetí opatření na zvýšení likvidity na trhu s elektřinou.
 • Zavedení cenového stropu na dovoz plynu do EU dle požadavku 15 členských států EU.
 • Prodloužení Dočasného krizového rámce minimálně do konce roku 2023. Současně doporučuje jeho zjednodušení, úpravu omezujících podmínek a navýšení maximálního limitu podpory.
 • Úpravu pravidel veřejné podpory tak, aby bylo možné poskytovat národní podporu pro všechny velikosti podniků za stejných podmínek pro všechny členské státy.
 • Uvolnění emisních povolenek z rezervy tržní stability.
kategorie Aktuálně

Na Sněmu SP ČR budeme s vládou řešit i aktuální problémy firem

Už za týden se firmy znovu představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně. Svaz průmyslu a dopravy ČR ho odstartuje v úterý 4. října svým Sněmem. Na něm bude společně s členskými firmami diskutovat s vládou o aktuálních problémech podniků i strategických změnách, které je potřeba provést. Svaz průmyslu připravil pro návštěvníky MSV také doprovodné akce na svém stánku a společně s Francouzsko-českou obchodní komorou pořádá fórum o udržitelném průmyslu a energetické účinnosti.

Tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR jako každý rok zahájí Mezinárodní strojírenský veletrh. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák během něj zhodnotí, jak se dařilo vládě v loňském roce a předá jí i úkoly do roku následujícího. Pozvání přijal předseda vlády Petr Fiala, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, ministr dopravy Martin Kupka nebo ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a další. 

„Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně patří mezi nejvýznamnější evropské veletrhy v oboru a já jsem rád, že se vystavovatelé vrací. Zahájíme ho jako tradičně naším sněmem. Jelikož se letos scházíme v mimořádně těžké době, která je pro řadu firem složitá, tak chceme premiérovi a ministrům připomenout, aby právě na firmy v těchto těžkých chvílích nezapomínali. Průmysl naši zemi, jednu z nejprůmyslovějších v Evropě, vždycky živil a živí. Bez něj naši ekonomiku znovu nakopnout nedokážeme,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Sněm Svazu průmyslu je společenská akce pro 350 hostů. Pro členské firmy Svazu je Sněm jedinečnou platformou, kde mohou vznést své dotazy na členy vlády i náměstky a odborníky z ministerstev. Svaz průmyslu na něm každoročně oceňuje úspěšné firmy a osobnost průmyslu. Letos potřetí udělí také Cenu za Průmysl 4.0, jejímž partnerem je Česká spořitelna. Hlavní část Sněmu bude možné stejně jako v předchozích letech sledovat online.

DALŠÍ AKCE SP ČR NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU

V letošním roce se Svaz průmyslu a dopravy ČR na veletrhu představí ve společné expozici s Elektrotechnickou asociací ČR na stánku č. 111 v pavilonu F. Pro návštěvníky připravil ve spolupráci s partnery několik dalších akcí. Největší z nich je Francouzsko-české fórum na téma udržitelného průmyslu a energetické účinnosti, které Svaz pomáhá pořádat Francouzsko-české obchodní komoře. Cílem je představit konkrétní příklady využití inovativních technologií a řešení v oblastech, jako jsou úspory energie v průmyslu, snižování uhlíkové stopy, zelené materiály a cirkulární ekonomika.

Další akce pak mohou zájemci navštívit přímo na stánku SP ČR. Svaz průmyslu zde například ve středu 5. října podepíše memorandum o spolupráci s indickou delegací, zástupci Grant Thorton a Envitrail poté představí případovou studii na uhlíkovou stopu v konkrétním podniku. Ve čtvrtek 6. října Svaz společně s UMPRUM uspořádá UMlab – workshop, který ukáže konkrétní možnosti spolupráce studentů UMPRUM s firmami. Celý podrobný program doprovodných akcí SP ČR pak najdete zde.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Svaz průmyslu a dopravy jako již tradičně převzal nad Mezinárodním strojírenským veletrhem záštitu. Na letošním ročníku, který trvá od 4. do 7. října, bude vystavovat 1 256 firem ze 41 zemí. Hlavními tématy 63. ročníku MSV jsou inovativní technologické novinky, energetická efektivita i digitální řešení pro průmysl budoucnosti.

kategorie Tiskové zprávy

Ekonomický výhled OECD – „Platba za válku“

Ruská invaze na Ukrajinu poškozuje světovou ekonomiku. Globální hospodářský růst se ve druhém čtvrtletí roku 2022 zastavil a ukazatele v mnoha ekonomikách nyní ukazují na delší období zpomalování růstu. Hovoří o tom ekonomický výhled OECD, který vám nyní přinášíme.

 • Ruská invaze na Ukrajinu poškozuje světovou ekonomiku. Globální hospodářský růst se ve druhém čtvrtletí roku 2022 zastavil a ukazatele v mnoha ekonomikách nyní ukazují na delší období zpomalování růstu. Válka výrazně zvýšila ceny energií a potravin, což prohloubilo inflační tlaky v době, kdy životní náklady na celém světě již rychle rostou.
 • Očekává se, že globální růst zpomalí z 3 % v roce 2022 na 2,2 % v roce 2023, což je výrazně pod tempem očekávaným před válkou. Reálné globální příjmy v roce 2023 mohou být přibližně o 2,8 bilionu USD nižší, než se očekávalo před rokem.
 • Inflace: V mnoha ekonomikách dochází k rozsáhlé inflaci. Očekává se, že celková inflace klesne v ekonomikách skupiny G20 z 8,2 % v roce 2022 na 6,5 % v roce 2023 a ve vyspělých ekonomikách skupiny G20 z letošních 6,2 % na 4 % v roce 2023. Přísnější měnová politika a omezení překážek v nabídce by měly v příštím roce zmírnit inflační tlaky, ale vyšší ceny energií a náklady na pracovní sílu tempo tohoto poklesu pravděpodobně zpomalí.
 • Nedostatek energie: Výraznější nedostatek paliv, zejména plynu, by mohl v roce 2023 snížit evropský růst o dalších 1,25 %, snížit globální růst o 0,5 % a zvýšit evropskou inflaci o více než 1,5 %.

Politická doporučení OECD:

 • Inflace a energie: Ve většině hlavních ekonomik je zapotřebí dalšího zvýšení úrokových sazeb, aby se ukotvila inflační očekávání a zajistilo se trvalé snížení inflačních tlaků.
 • Ke zmírnění dopadu vysokých nákladů na energie na domácnosti a podniky je nutná fiskální podpora. Ta by však měla být dočasná, měla by se soustředit na nejzranitelnější skupiny, zachovat pobídky ke snižování spotřeby energie a měla by být zrušena, jakmile tlak na ceny energie opadne. Kromě toho by krátkodobá fiskální opatření na zmírnění životní úrovně měla zohlednit potřebu vyhnout se dalšímu trvalému stimulu v době vysoké inflace a zajistit fiskální udržitelnost.
 • Změna klimatu: Vlády musí zajistit, aby cíle energetické bezpečnosti a zmírňování změny klimatu byly v souladu. Úsilí o zajištění krátkodobé energetické bezpečnosti a cenové dostupnosti prostřednictvím fiskální podpory, diverzifikace dodávek a nižší spotřeby energie by mělo být doprovázeno důraznějšími politickými opatřeními na zvýšení investic do čistých technologií a energetické účinnosti.
 • Mezinárodní spolupráce: Důsledky války nadále ohrožují celosvětovou potravinovou bezpečnost, zejména v kombinaci s dalšími extrémními projevy počasí v důsledku změny klimatu. Mezinárodní spolupráce je nutná k udržení otevřených zemědělských trhů, řešení nouzových potřeb a posílení dodávek.

Celá zpráva je k dispozici zde.

kategorie BIAC

Setkání s japonskými podnikateli

Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Hospodářskou komorou ČR Vás zve na setkání s významnými japonskými podnikateli, a to v pondělí 10. října 2022 od 13:30 hodin v sídle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Na Františku 32, Praha 1).

Japonskou podnikatelskou delegaci povede předseda představenstva ředitel společnosti Hitachi, Ltd. pan Toshiaki HIGASHIHARA a korporátní poradce společnosti Sumitomo Life Insurance Company pan Yoshio SATO.

V případě zájmu o účast prosíme o vyplnění registačního formuláře zde.

Sabina Tančevová
kategorie Podnikatelské mise a semináře

Drahé energie na firmy dopadnou zejména v příštím roce

Rekordní zdražování elektřiny i plynu na řadu firem zřejmě teprve dopadne. Ukázal to zářijový průzkum Svazu průmyslu a dopravy mezi 114 zejména průmyslovými podniky. Z šetření vyplývá, že na příští rok má zafixované ceny elektřiny jen asi 20 % firem, u plynu pak má na rok 2023 zajištěný kontrakt 22 % firem. Více než dvě třetiny oslovených podniků zároveň zaznamenaly problémy při vyjednávání smluv na dodávku energie na příští rok. Řada firem dostala násobně vyšší cenovou nabídku, než na jakou byly doposud zvyklé.

Takřka dvě třetiny firem, které se zúčastnily průzkumu SP ČR, mají pro letošní rok zafixovanou cenu elektřiny. U plynu má na letošek zajištěnou cenu 69 % podniků. Pouze polovina firem, které mají cenu elektřiny nebo plynu fixovanou na letošní rok, má cenu za podobných podmínek jako v roce 2021. Druhá polovina firem má fixace za mnohonásobně vyšší ceny. Pouze jedné třetiny dotázaných firem se navýšení cen elektřiny a plynu dosud výrazně nedotýká.

Příští rok ale můžou mít firmy s cenami energie větší problémy. Průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR ukázal, že jen 20 % firem má zafixovanou cenu elektřiny i na rok 2023. U plynu pak má ceny na příští rok zajištěno 22 % podniků. „Z našeho průzkumu jednoznačně vyplývá, že vysoké ceny energie na řadu firem teprve dopadnou a mohou s nimi mít velké problémy. Je proto potřeba, aby vláda rychle hledala další možnosti mimořádných opatření pro podniky – velkoodběratele energie a zároveň vyjednala prodloužení pomoci dle Dočasného krizového rámce na celý příští rok, která je zatím schválena pouze do konce letošního roku, a upravila její parametry. Letos má zatím ještě část firem ceny fixované. Pomoc budou potřebovat hlavně příští rok,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

SPCR pruzkum energie 2022 02

O tom, že největší problémy s nárůstem cen energie na průmysl teprve dopadnou, svědčí i zkušenosti firem s vyjednáváním kontraktů na příští rok. Více než dvě třetiny oslovených podniků uvedly, že se setkaly s problémy při vyjednávání smluv o dodávkách na rok 2023. „Některé firmy dostaly od dodavatele například několikanásobně vyšší cenovou nabídku, než na jakou byly dosud zvyklé. Takto vysoké ceny se budou dále negativně odrážet v inflaci, dostupnosti vstupů a celkové ekonomické situaci České republiky,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Z průzkumu také vyplývá, že už letos platily firmy za elektřinu i plyn průměrně více jak dvojnásobek oproti loňskému roku*.

FIRMY SE S ENERGIÍ SNAŽÍ ŠETŘIT

V reakci na rekordní zdražování elektřiny i plynu se průmyslové podniky snaží co nejvíc energie uspořit. Právě investice do energetických úspor patří mezi nejčastější opatření, ke kterým firmy v reakci na zdražování energie přistoupily. „Řada firem také byla nucena promítnout zdražování energie do cen své produkce, pouze malé části podniků se to ale podařilo v plné výši. Takřka polovina firem kvůli vysokým cenám energie omezila plánované investice. To může být do budoucna ovšem problém, protože firmy omezením investic do svého rozvoje mohou ztratit konkurenceschopnost,“ připomíná Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

SPCR pruzkum energie 2022 01

Ve snaze ušetřit náklady na energii firmy v následujících měsících nejčastěji zvažují investici do fotovoltaické elektrárny nebo do výměny zdrojů osvětlení. Pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny chystá skoro 60 % oslovených podniků, úspornější osvětlení plánuje instalovat víc než polovina firem. Čtvrtina firem bude také v rámci úspor energie modernizovat svou otopnou soustavu.

Snaha uspořit plyn naráží u řady firem na technologické i jiné překážky. „Více než tři čtvrtiny dotazovaných firem, které používají plyn ve výrobních technologiích, nebyly schopny omezit jeho spotřebu, protože rychlá náhrada plynu není v jejich zařízeních technicky možná. To se týká například skláren, keramiček nebo jiných podobných provozů, “ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PARAMETRY PRŮZKUMU

Průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR se uskutečnil ve dnech 6. až 14. září 2022 a zúčastnilo se ho 114 zejména průmyslových podniků.


*Pozn.: Průměr je daný včetně firem s fixací, u respondentů byl vysoký rozptyl uvedených hodnot.

kategorie Tiskové zprávy

Politici, firmy i experti debatovali o budoucnosti datové ekonomiky

Brusel, 21. září 2022 – Svaz průmyslu a dopravy ČR propojil politiky, představitele firem a přední odborníky v diskusi o budoucnosti datové ekonomiky. Panelová debata “Future of the Data Economy” se koná dnes v Bruselu, pod záštitou českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Političtí činitelé z různých institucí aktuálně hledají shodu na návrhu Nařízení Evropské komise o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Data Act) a tento panel představuje příležitost prozkoumat datovou ekonomiku důkladněji a zamyslet se nad výzvami i příležitostmi v této oblasti. Řešit se budou otázky jako regulace dat v EU, mezinárodní datové toky nebo spolupráce v rámci transatlantické Radě pro obchod a technologie.

Viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková přiblížila důvody k uspořádání této události: „Tato panelová diskuse představuje vhodně načasovanou a cennou příležitost, kde mohou aktéři z různých oblastí sdílet představy a názory o některých zásadních aspektech datové ekonomiky v době, kdy se pod českým předsednictvím v Radě EU posouváme v práci na návrhu nařízení Data Act. Dlouhodobě hájíme pozici, že sdílení dat se musí v EU řídit především principy dobrovolnosti a motivování firem ke sdílení jejich dat, a to s jasně určenými parametry. Současně je nezbytné vyhnout se neopodstatněné lokalizaci dat a přílišné byrokracii. Musíme usilovat o vytvoření základy pro novou podobu evropské ekonomiky budoucnosti, která bude konkurenceschopná a odolná.“

Úvodní slovo jménem Vlády České republiky pronese Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci. Ve svém projevu zdůraznil: „Data jsou nepostradatelná pro jakékoliv podnikání i pro vládní struktury. Abychom mohli využít jejich značného ekonomického potenciálu, musíme překonat překážky při jejich sdílení, jako jsou například nekompatibilní formáty. Rovněž musíme vyřešit otázky práv a vlastnictví, soukromí a důvěry. Zásadní také je, abychom naše trhy neuzavírali partnerům ze třetích zemí, s nimiž můžeme navazovat oboustranně přínosné vztahy. Protože považuji datovou ekonomiku za nezbytný prvek budoucí prosperity, určili jsme ji za jednu z našich priorit v rámci českého předsednictví a budeme usilovat o maximální pokrok ohledně nařízení Data Act.“

Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace, připomněl: „Big data nám pomohou posílit inovace v evropské ekonomice. Těší mě, že si EU uvědomuje potenciál, který velká data nabízejí. Dokladem toho jsou nejen nejrůznější iniciativy, které aktuálně navrhuje Evropská komise ve spojitosti s datovou ekonomikou, ale také zájem a aktivity řady stakeholderů v této oblasti.“

Akce Budoucnost datové ekonomiky se účastní například:

 • Siada El Ramly, generální ředitelka DOT Europe
 • Yann Padova, generální tajemník CNIL (francouzské Agentury pro ochranu dat)
 • Szymon Lewandowski, legal and policy officer pro oblast datové politiky a inovací, DG CNECT (Generální ředitelství EK pro komunikační sítě, obsah a technologie)
 • Christian Walther Øyrabø, CEO Ooono

Panelová diskuse byla uspořádána pod záštitou Úřadu vlády České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu, koná se v prostorách Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu.

kategorie Aktuálně

Tempo růstu Indexu cen průmyslových výrobců opět zvolnilo. Začínají inflační tlaky klesat?

Ceny průmyslových výrobců se v srpnu meziročně zvýšily o 25,2 % (v červenci o 26,8 %). Navzdory stále rekordním hodnotám se však tempo nárůstu již podruhé snížilo. Vývoj může naznačovat pokles inflačních tlaků.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energie (o 53,3 %) a meziproduktů (o 21,9 %). Konkrétněji meziročně nejvíce stouply ceny ropy a zemního plynu (o 88 %), elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (o 54,3 %), dále pak chemických látek a výrobků (o 38,9 %) nebo např. potravinářských výrobků, nápojů a tabáku (o 22,6 %) či pryžových a plastových výrobků (o 22 %). Ceny průmyslových výrobců zaznamenaly první meziměsíční pokles o 0,1 % po sedmi měsících růstu a to z důvodu snížení cen v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů (meziměsíčně stoupla pouze cena zemního plynu o 5,4 %).

Dosavadní nárůst cen průmyslových výrobců je důsledkem vysokých cen energetických vstupů a některých komodit, předchozího narušení výrobních řetězců a nejistot v souvislosti s vypuknutím války na Ukrajině. Již od října loňského roku index narůstá meziročně o dvouciferné hodnoty. Řada firem není schopna vyšší ceny dostatečně promítnout do cen svých produktů a pro některé subjekty to může mít i fatální dopady. Možnosti firem zvyšovat ceny nyní naráží na limity také z důvodu snižující se poptávky. Z výše zmíněného Indexu nákupních manažerů je např. patrný nejprudší propad zakázek za dva roky vlivem poklesu domácí i zahraniční poptávky. Nepříznivý výhled pro závěr tohoto roku naznačuje i společné šetření SP ČR a ČNB za 2. čtvrtletí a dle aktuálních dat ČSÚ se nové zakázky ze zahraničí meziročně snížily o 2,1 %. Dopady dřívějšího globálního nabídkového šoku by tedy mělo utlumit i očekávané ekonomické zpomalení.

Ačkoliv inflační tlaky nyní začínají oslabovat, což ukazuje například vývoj cen některých významných kovů na světových trzích nebo pokles cen kontejnerové přepravy po mořích, rizikem s dopadem na inflaci i ekonomický výkon stále zůstávají především vysoké ceny a nejistota dodávek energie. Aktuální ceny představují pro řadu firem vážné problémy, které mohou mít i fatální dopady zejména pro energeticky náročné sektory. Je proto klíčové, jakým způsobem se s tímto problémem vypořádá vláda a zda např. formou mimořádného opatření zajistí nejen domácnostem, ale i firmám rovné podmínky a tedy i cenovou konkurenceschopnost v rámci zemí EU.

Milan Klempíř
kategorie Ekonomika v číslech

Vláda představila pomoc pro velkoodběratele energií

Vláda schválila program podpory pro firmy dle Dočasného krizového rámce na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. Svaz průmyslu a dopravy ČR přijetí tohoto programu od počátku inicioval a za firmy a zaměstnavatele koordinoval. V tuto chvíli se navíc ukazuje, že to může být jeden z hlavních nástrojů pomoci ze strany vlády dostupný pro firmy, které patří mezi velké odběratele energie.

Vládou schválený program poskytne pomoc některým firmám s cenami elektřiny i plynu. Z pohledu plynu je to tedy vůbec první cílené opatření pro firmy. „I když ani tento program není ideální, má značné zpoždění a kvůli omezením daným Evropskou komisí nemusí být pro řadu firem dostatečnou podporou, tak věříme, že alespoň z části poskytne pomoc těm nejvíce dotčeným podnikům s cenami energie již v letošním roce,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Firmy budou moci program využít podle kategorií dle Dočasného krizového rámce Evropské unie. Podnikům to umožní čerpat podporu počítanou jako určité procento způsobilých nákladů. Podpora je omezena jak celkovým limitem pomoci, tak u kategorie energeticky náročných provozů i limitem 80 % výše provozní ztráty.

Pomoc firmám s cenami elektřiny a plynu dle Dočasného krizového rámce prosazoval Svaz průmyslu již od jara. Na jednáních s ministry a vládou pak pomáhal prosadit takovou podobu, která by žadatele v rámci možností co nejméně zatěžovala. „Podařilo se nám například odstranit v nejnižší kategorii pomoci podmínku provozní ztráty, což byl hlavní požadavek Svazu. To jednak zohlední reálnou situaci řady firem dotčených vysokými cenami energie a usnadní administraci programu a s tím spojené povinnosti a rizika pro firmy,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu kromě tohoto opatření požadoval zastropování cen energií pro firmy všech velikostí, to však neumožňují pravidla Evropské unie. Dočasný krizový rámec má na rozdíl od zastropování cen určitá omezení, která mohou způsobit, že se pomoc nedostane ke všem firmám v rozsahu, jakou ji potřebují. „Nejvíce se obáváme rychlosti, s jakou může být spuštěn. Nyní bude třeba notifikovat program Evropskou komisí a zároveň připravit jednoduchou výzvu a návodné formuláře k vyplnění, aby byly pro firmy srozumitelné a pro stát umožnily rychlé posouzení a vyhlášení výzvy. Nesmí se stát, že by se podpora k firmám dostala až za několik dlouhých měsíců, jak jsme toho byli svědky během covidové pandemie. To by mnoho z nich nemuselo přežít,“ dodává Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu zároveň již nyní pracuje spolu s vládou na přípravě programu pro příští rok, kdy jej pravděpodobně bude moct využít větší množství firem.

 

SP ČR prosazoval na tripartitě systematickou podporu průmyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR v úterý 13. září znovu hájil zájmy zaměstnavatelů na tripartitě. S vládou a odbory projednal výhled státního rozpočtu na tento a příští rok, plány dopravních staveb a opatření v oblasti energetiky a vyrovnání se s ekonomickými dopady války na Ukrajině. „Jsme jedna z nejprůmyslovějších ekonomik v celé Evropské unii, energeticky náročných provozů máme více než kdokoliv jiný a tomu musí odpovídat adekvátní míra podpory podniků v době energetické krize. Zároveň musíme myslet na budoucnost a nezapomenout na dlouhodobou konkurenceschopnost, kterou si bez podpory aplikovaného výzkumu a vývoje nevybudujeme,“ zdůrazňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

STÁTNÍ ROZPOČET

„Za zaměstnavatele doporučujeme posílit prorůstové položky státního rozpočtu, které pomohou zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky. Konkrétně by nemělo docházet k omezování programů na podporu aplikovaného výzkumu nebo investic do dopravní infrastruktury. To jsou prioritní oblasti pro dlouhodobý růst naší ekonomiky a příjmy rozpočtu,“ upozornil během diskuze Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„V návrhu státního rozpočtu nám v tuto chvíli chybí výraznější úsporná systémová opatření na straně státu. Dlouhodobě požadujeme, aby stát optimalizoval svůj chod a namísto toho je avizované další navýšení počtu státních zaměstnanců. Vláda by měla jasně deklarovat, jak bude postupovat v případě zhoršení ekonomické situace a prohloubení deficitu veřejných financí, tedy kde bude hledat případné úspory nebo dodatečné příjmy,” upozornil před jednáním Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ENERGETIKA

„Průmyslové a velké firmy si zatím neumí představit, za jakou cenu budou moci elektřinu a plyn pro příští rok nakoupit. Zůstaly v nejistotě, protože se jich netýká včera představené zastropování cen elektřiny. Nejdále jsme se v jednáních zatím posunuli v rámci využití hlavního nástroje pomoci dle Dočasného krizového rámce pro letošek, který dlouhodobě prosazujeme v co nejširší a nejjednodušší podobě. Požádali jsme, aby zítra vláda program schválila v podobě, kterou jsme s MPO tento týden projednávali. Zároveň je potřeba, aby vláda připravila program a začala v EU vyjednávat o parametrech pro příští rok. Musíme zajistit, abychom skutečně měli rovné podmínky s okolními zeměmi. Vyžádali jsme si proto srovnání cenové konkurenceschopnosti v rámci zemí EU,” upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Současně je nutné nastavit funkční kurzarbeit, který krátkodobě firmám pomůže překonat krizové období,” dodává Jaroslav Hanák.

Důvody pro potřebu efektivní podpory firem vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy: „Firmy se samozřejmě snaží učinit maximum opatření, aby se nedostaly do ztráty. Stejně jako domácnosti využívají co nejvíce úsporných opatření, na druhou stranu několikanásobně vyšší ceny energie na firmy nutně a negativně působí. Pokud již začínají některé podniky v této souvislosti omezovat investice, opravy či provoz, tak to není dobrý signál pro výhled do následujícího roku, a to i přesto, že se jim zatím podařilo udržet určitý zisk.“

Výsledek jednání v Radě EU zatím situaci v průmyslu neuklidnil

Podle Svazu průmyslu je dlouho očekávané využití Dočasného krizového rámce nezbytné spolu se zastropováním cen energie či kurzarbeitem.

Svaz průmyslu a dopravy ČR na základě výsledků pátečního jednání ministrů pro energetiku upozorňuje, že je nezbytné co nejrychleji přijmout konkrétní opatření na národní úrovni. Zaměstnavatele čeká v příštím týdnu řada jednání a především tripartita. Požadují zavést dlouho očekávané využití Dočasného krizového rámce spolu s dalšími kroky, jako je zastropování cen energie a kurzarbeit.

„Výsledek jednání v Radě EU je pro nás zatím zklamáním, protože nepřinesl výsledky, které by uklidnily situaci v průmyslu. Důležité tedy bude, jaká konkrétní nařízení budou následovat a do jaké míry skutečně ve výsledku pomohou firmám. Je sice slibné, že Evropská komise dostala politické zadání a připraví návrhy řešení v řádu dní, ale příliš času nemáme. Musíme urychleně přijmout opatření i na národní úrovni. S vládou jednáme už dlouhé měsíce a doufáme, že na začátku příštího týdne dojde k posunu a že několikrát sdělené požadavky ze strany zaměstnavatelů budou urychleně zapracovány a vláda tím prokáže, že si vážnost situace skutečně uvědomuje,” vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Pokud nebude přijato rychlé konkrétní řešení, které významně sníží ceny energie všem, včetně firem, dojde k omezení či zastavení provozu řady firem s dopady do celé ekonomiky v rámci výrobních řetězců, poškození firem v mnoha oborech, nedostatku některých výrobků a služeb, dalšímu zdražování pro občany, propouštění a růstu sociálního napětí,” dodává Jaroslav Hanák.

V tuto chvíli je z pohledu zaměstnavatelů potřeba především:

 • urychleně zavést mimořádná opatření na evropské nebo národní úrovni, které sníží cenu elektřiny a plynu pro firmy nejpozději do poloviny října;
 • urychleně dopracovat, notifikovat podporu firem podle Dočasného krizového rámce bez požadavku na provozní ztrátu firem a v co nejjednodušší podobě. Vypsat podporu nejpozději v říjnu, tak aby firmy získaly podporu co nejdříve v tomto roce.
 • urychleně dokončit a schválit konkrétní nařízení ke kurzarbeitu;
 • předložit scénáře zajištění dodávek plynu s uvedením postupů a předpokladů, kdy a za jakých podmínek bude přistoupeno k vyhlašování odběrových stupňů, jak bylo několikrát na pracovních jednáních ze strany zaměstnavatelů požadováno.

„Za zaměstnavatele je klíčové přijmout všechna navrhovaná opatření. Jejich kombinace a především rychlost zavedení zajistí efektivní pomoc v této kritické situaci. I proto vnímáme jako pozitivní, že páteční jednání přineslo naději, že Evropská komise prodlouží možnost čerpání Dočasného krizového rámce do příštího roku,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Mezi další řešení potřebná pro stabilizaci situace v průmyslu a firmách patří:

 • schválení úpravy Vyhlášky o stavu nouze v plynárenství s účinností od 1.10.2022;
 • prodloužení stávající snížení sazby spotřební daně na období i po 30.9.2022;
 • zajištění zrychleného schvalovacího procesu v Parlamentu ČR ke schválení novely zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou k urychlenému spuštění programu EGAP PLUS;
 • schválení návrhu na zrychlení povolovacích procesů u OZE pro projednání ve zrychleném legislativním procesu s cílem zajištění účinnosti od 1.1.2023.
kategorie Aktuálně