Podcast SP ČR: Nový stavební zákon

Stavební řízení v České republice je oprávněně považováno za nepřiměřeně složité a dlouhé. Nový stavební zákon se měl s těmito problémy vypořádat a s tímto cílem také původní návrh zákona vznikl. Ještě před účinností nového zákona ale nová vláda navrhla jeho rozsáhlou novelu. Ta mimo jiné odsunula účinnost zákona na 1. leden 2024 pro nejvýznamnější, tzv. vyhrazené stavby, a v plném rozsahu na 1. červenec 2024. Jaké nejdůležitější změny nový stavební zákon přináší? Na to odpovídají v nové epizodě Signálů průmyslu Jan Kasl, předseda České komory architektů a bývalý pražský primátor, a Jan Šebesta, manažer pro dopravu a investice ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

BANNER PODCAST Stavebni zakon 05 2023a

Epizoda vznikla v prostorách jednoho z členů SP ČR, společnosti T-Mobile, a to v podcastovně Magenta Experience Center na pražském Pankráci. Společně s Janem Kaslem a Janem Šebestou celým pořadem provází Kateřina Jungbauerová, manažerka komunikace ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podcast stavebni zakon nataceni

Podcastová série Signály průmyslu je dostupná v běžných podcastových aplikacích, jako je SpotifyApple Podcasts nebo Google Podcasts. Každý díl naleznete také na YouTube kanále Svazu průmyslu a dopravy ČR. Epizodu o novém stavebním zákonu si můžete poslechnout zde:

kategorie Aktuálně

Komentář ke konci zápisu rodných čísel do OP

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš dnes představil plány na utlumení využívání rodných čísel a konec jejich zápisu do občanských průkazů. Odmítl závěry analýzy Grant Thorton, která vyčíslila náklady pro stát a soukromý sektor na přechod na nový systém na 56 miliard korun.

„Jsme rádi, že si pan ministr Bartoš uvědomuje nutnost zapojit do diskuze odborníky a všechny, na které rušení zápisu do OP dopadne. Analýza Grant Thorton má podle nás svou váhu. Jasně vyčíslila a zmapovala dopady chystané změny pravidel a doufáme, že ji ministerstvo i přes prvotní reakci při přípravě nových pravidel vezme v potaz, protože jasně poukazuje na případná rizika,“ komentuje Jitka Hlaváčková, právnička Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Změna v zapisování rodných čísel způsobí problém nejen v zákaznických databázích, ale především všem pracovníkům HR. Zaměstnavatelům se jednoznačně znesnadní už nyní leckdy těžká komunikace s úřady. S ohledem na to, jak procesně a finančně náročná je plánovaná změna, zaměstnavatelé mají už nyní obavy, aby se na nové povinnosti stihli připravit. Je k diskuzi, zda důvody volající po ukončení využívání rodného čísla jsou stále aktuální a relevantní, když právní úprava ohledně ukončení zápisu rodného čísla v občanských průkazech byla přijímána již v roce 2009. Od té doby se ochrana osobních údajů výrazně zlepšila díky přijetí Nařízení GDPR,“ doplňuje Jitka Hlaváčková. 

kategorie Aktuálně

Evropa by měla obnovit svou angažovanost v obchodní politice

BusinessEurope tento týden publikovala svých 8 výzev pro Evropskou unii. Týkají se obchodní politiky jako podpory konkurenceschopnosti EU a její komplementární role k ostatním klíčovým evropským politikám, jako jsou zelená a digitální tranzice, inovace či průmyslová politika. Hlavním tématem nového pozičního dokumentu konfederace evropského podnikání BusinessEurope k otevřené strategické autonomii je otázka, jak může obchodní politika podpořit evropskou konkurenceschopnost.Všechny výzvy si kladou za cíl rovněž posílení otevřené strategické autonomie Evropy.

Koncept otevřené strategické autonomie usiluje o zajištění soběstačnosti pro případ potřeby, aniž by se ale bránil spolupráci, kdekoli je možná, a zároveň bere do úvahy geopolitické souvislosti (nejen ekonomické faktory).

 1. Měli bychom obnovit svou angažovanost v oblasti obchodní politiky a obchodního pořádku založeného na pravidlech. Zároveň bychom měli vždy zvažovat dopad ostatních politik EU na obchod.
 2. Obchodní dohody EU s Novým Zélandem, Chile, Mexikem a Mercosurem by měly vstoupit v platnost již v rámci současného institucionálního období. Vyjednávání s Austrálií, Indií a zeměmi ASEANu je třeba urychlit a ideálně rovněž dokončit. EU by měla akutně usilovat o snížení nákladů na obchodování s USA a zajistit vyrovnanost obchodních vztahů s Čínou.
 3. Exportní omezení by měla být přijímána pouze individuálně po důkladné koordinaci a konzultaci se soukromým sektorem. Měla by být posílena evropská a mezinárodní spolupráce v oblasti kontroly exportu, aby nedocházelo k přesměrování obchodu do zemí s méně striktními kontrolami.
 4. V otázkách, ve kterých není možné přijmout globální pravidla, by měla EU uzavírat neformální aliance, do kterých by měly mít otevřenou cestu rozvojové země.
 5. Mechanismus posuzování zahraničních investic by měl být vyhodnocen, dříve než budou zvažována jakákoli nová omezení pro příchozí investice. Omezení pro odchozí evropské investice ve třetích zemích by měla být možná jedině v případě přesvědčivého prokázání vážných bezpečnostních rizik.
 6. EU by měla nadále – paralelně s podporou tržního liberalismu – prosazovat minimální standardy v blasti udržitelnosti.
 7. Jakkoli je Evropská unie rozhodným zastáncem obchodního pořádku založeného na pravidlech, neměla by se předem zříkat vícestranných ujednání mimo doložku nejvyšších výhod.
 8. Evropská unie by měla usilovat o podporu své ekonomiky prostřednictvím účinné ochrany intelektuálního vlastnictví a přijetím ambiciózní digitální obchodní politiky.

Celé znění pozičního dokumentu BusinessEurope (v angl.) naleznete zde.

Petr Zajaroš: Lidé jsou naše největší aktivum

„Chceme být dobrým zaměstnavatelem i dobrým sousedem. Snažíme se, aby u nás každý zaměstnanec našel něco, s čím mu jako firma můžeme pomoci,“ říká Petr Zajaroš, prokurista a ředitel závodu Brose CZ. Loni firmu Svaz průmyslu ocenil na Sněmu za rozvoj průmyslu a regionu.

24 25 Brose CZ Petr Zajaroš

V minulosti jste získali národní cenu pro společenskou odpovědnost či cenu Podnik podporující zdraví. Co pro vás a pro Brose Group společenská odpovědnost znamená?

Pro Brose jsou klíčové firemní hodnoty FIRST, které jsou DNA všech činností, které děláme. Společenskou odpovědnost v nich máme přímo definovanou. Lidé jsou naše největší aktivum. Neustále proto pracujeme na rozvoji aktivit směrem dovnitř firmy ale i navenek. Pro mne osobně to znamená jít každý den příkladem jak ve firmě, tak i mimo ni a reprezentovat hodnoty, které se shodují s těmi firemními.  

Ostatně ukázkový provoz vaší podnikové jídelny během pandemie zvrátil tehdejší snahy o uzavírání firemního stravování. Bylo těžké udržet jídelnu v chodu?

S uzavřením jídelny pro tři tisíce zaměstnanců jsme se nechtěli smířit. V krátkém čase se nám podařilo vyrobit a nainstalovat plastové zábrany na stoly, které zajistily bezpečné využívání našeho nejoblíbenějšího benefitu. Kolegové ze Svazu průmyslu a dopravy ČR pak naše řešení prezentovali na těch správných místech a dobrá věc se podařila.

Jste aktivní v sociálních službách, podporujete nemocnice, hlídání dětí, zdraví svých zaměstnanců. Podle čeho si tyto aktivity vybíráte?

Chceme být dobrým zaměstnavatelem i dobrým sousedem. Snažíme se, aby u nás každý zaměstnanec našel něco, s čím mu jako firma můžeme pomoci. Díky třem dětským skupinám jsme schopni nabídnout 38 míst pro děti od jednoho roku do předškolního věku. Provozujeme i odpolední klub pro školáky. O zdraví zaměstnanců pečuje tým složený z vlastního závodního lékaře, fyzioterapeuta a psychologa. Podporujeme charity v blízkém okolí Kopřivnice, realizujeme materiální podporu dětských domovů a domovů důchodců. Snažíme se se zástupci měst v okolí našich lokací reagovat na to, co je zrovna nejvíce potřeba.

Uvádíte, že stravování je jeden z nejoblíbenějších benefitů vašich zaměstnanců. Kolik za oběd platí?

Závodní stravování je určitě velkým benefitem, díky kterému jsme schopni poskytnout zaměstnancům v našich závodech v Kopřivnici a v Rožnově pod Radhoštěm obědy za 25 korun. Každý si může vybrat polévku, hlavní jídlo a salát z opravdu pestré a chutné nabídky. Zaměstnanci se mohou v kantýně také nasnídat, případně navečeřet. Nejnovějším benefitem je odměňování za dlouholetou práci v Brose. Chceme jím podpořit skupiny zaměstnanců, kteří u nás pracují déle jak pět let. Tento nový benefit se týká zhruba poloviny zaměstnanců. 

Tím vším pochopitelně reagujete také na nedostatek zaměstnanců, který je jednou z největších brzd pro rozvoj nejen vaší firmy. Dokážete je najít na českém pracovním trhu, nebo hledáte pracovníky také v zahraničí?

Vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji na úrovni 3 procent musíme integrovat pracovníky ze zahraničí. Začali jsme před lety s Rumunskem, Bulharskem, Srbskem, dnes rozšiřujeme vyhledávání zaměstnanců na Filipínách, v Moldavsku nebo na Kubě. Musíme proto převádět dokumentace do národních jazyků našich zaměstnanců a zajišťovat tlumočníky. I zaškolení je náročnější. Ale takový je dnešní svět a žehrat na danou situaci nás nikam neposune. Proto nás to také nutí rychleji přemýšlet třeba o video návodech a celkově o dalším rozvoji automatizace a digitalizace, kde jsme již dnes silní. 

Je složité získat zaměstnance ze zahraničí? 

V současné chvíli spolupracujeme s několika pracovními agenturami. Aktuálně už prakticky neexistuje výrobní společnost, která cizince nezaměstnává. O to je momentálně situace na trhu práce v Evropské unii i mimo ni složitější. Dnes máme ve výrobě více než deset různých národností. Původní zdroje pracovníků jsou již vyčerpané, a proto hledáme i v nových oblastech. Proces zajišťování pracovníků nám výrazně komplikuje legislativa, délka procesu legalizace pracovníků a v neposlední řadě také kvóty, které jednoznačně neodpovídají potřebám zaměstnavatelů v České republice. 

Do jaké míry si můžete pomoci sami ať už benefity nebo dalšími opatřeními a co by měl dělat stát? 

Primárně si musíme pomoci sami ve spolupráci s agenturami a nabídnout novým zaměstnancům atraktivní podmínky. Ze strany státu očekávám pomoc při zrychlení vízového procesu, spolupráci s ambasádami jednotlivých zemí a celkově zjednodušení či zkrácení zmíněných lhůt. Dále intenzivní revizi našeho školského systému v oblasti učňovských programů, aby byli děti a studenti motivováni do učňovských oborů nastupovat a viděli budoucnost v praxi ve firmách. Pomůže to průmyslu, protože si takto můžeme vychovat kvalifikované pracovníky. 

S technicky zaměřenými školami z okolí už spolupracujete a jejich studentům nabízíte praxi ve firmě. Daří se vám je udržet i po skončení výuky?

Umožňujeme hned několik druhů praxí. Krátkodobé v řádu několika dnů až týdnů, půlroční praxe, a především pak intenzivní dvouletou přípravu na budoucí povolání. V pravidelných dvouletých cyklech se v našem středisku praktické výuky střídají studenti druhých a třetích ročníků. Někteří z těchto studentů se po vyučení chtějí věnovat dále studiu nebo se rozhodnou v průběhu studia změnit obor. Těm nejšikovnějším ale rádi nabídneme pracovní pozici a pracovní smlouvu. 

(Ondřej Ševčík)

BIOGRAFIE

Petr Zajaroš vystudoval Ekonomickou fakultu Technické univerzity Ostrava. Do Brose nastoupil v roce 2008, od roku 2012 působil tři roky na centrále v Německu, od roku 2020 je ředitelem závodu a prokuristou. Prošel mezinárodním rozvojovým programem Brose Talent Circle. 

Článek vyšel v časopisu Spektrum 01/2023. Celé číslo si můžete přečíst ZDE.

 

SP ČR: Vodík může být klíčovým prvkem dekarbonizace

Svaz průmyslu a dopravy ČR vnímá vodík jako jeden z možných prostředků dekarbonizace průmyslu a dopravy. Jeho využití vidí zejména v dopravě, jako surovinu v průmyslových procesech s vysokými emisemi nebo jako nosič energie umožňující její přepravu na dlouhé vzdálenosti. Aby ale bylo v budoucnu možné vodík takto využít, je potřeba upravit legislativní rámec využití vodíku a také přesně definovat jeho roli v energetickém mixu ČR. Svaz průmyslu o tom diskutoval s odborníky na pracovní snídani o budoucnosti vodíku v České republice.

Vodík bude dle analýz Evropské komise v budoucnosti představovat významný nosič pro dekarbonizaci v dopravě, průmyslu nebo v energetice. Pro podporu vodíku vytvořila Evropská komise v březnu 2023 dokonce Vodíkovou banku, která by měla shromáždit a nabídnout financování potřebné pro rozvoj vodíkové ekonomiky. V České republice se připravuje aktualizace Vodíkové strategie, na regionální úrovni význam vodíku stvrdili například podpisem memoranda o mezikrajské spolupráci hejtmani Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. 

Vodík jako jeden z možných prostředků dekarbonizace průmyslu a dopravy vnímá i samotný Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Možný potenciál jeho využití vidíme zejména jako nosič energie umožňující její přepravu na dlouhé vzdálenosti, jako nástroj zajištění vyrovnané energetické bilance v ČR, jako surovinu v průmyslových procesech s vysokými emisemi CO2 a také v provozech, kde jde jen těžko snížit emise, jako jsou například výroba amoniaku, rafinérských produktů, cementu nebo oceli. Kromě využití jako paliva pro průmyslové procesy ve výrobní sféře by vodík mohl mít využití i v dopravě, zejména té dálkové,“ vysvětluje možné přínosy vodíku Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Česká republika bude nucena v procesu dekarbonizace postupně nahrazovat fosilní zdroje energie. Plynná paliva, a především vodík, umožní nákladově efektivní přechod k bezemisní ekonomice a podpoří konkurenceschopnost českého průmyslu. Nezbytným předpokladem pro transformaci plynárenství a investice do vodíkových technologií na straně průmyslu je vytvoření odpovídajícího legislativního a regulačního rámce, který však zatím v ČR chybí,“ dodává Pavel Dočekal, Head of Legal and Regulatory Affairs společnosti GasNet, největšího tuzemského distributora zemního plynu. 

Na pracovní snídani byly prezentovány i konkrétní projekty využití vodíku, např. v dopravě v Moravskoslezském kraji, kde k výrobě budou použity elektrolyzéry využívající elektřinu z biomasové kogenerace a fotovoltaiky, nebo v Mníšku pod Brdy, kde elektřinu do elektrolyzéru zajistí průtočná malá vodní elektrárna a využití se plánuje v rámci místní autobusové dopravy. V ČR je v procesu i komplexní projekt skladování vodíku a jeho přepravy a optimalizace za využití chytrých technologií. Větší projekty se pak týkají využití stávající páteřní plynové soustavy pro přepravu nebo výrobu a prodej vodíku v rámci vlastní sítě čerpacích stanic či v rámci plnění cílů pro podíl obnovitelných paliv v dopravě, a to přimícháváním. Vodikova snidane 4

V diskusi jasně zaznělo, že aby bylo možné vodík vůbec průmyslově využít, je potřeba upravit legislativu a zároveň nastavit přesnou roli vodíku v energetických strategiích ČR. Legislativní a investiční jistota jsou nutností, pokud se má v této oblasti Česko posunout kupředu. Svaz vymezil několik základních podmínek, které na semináři představil a vyzval stát k jejich naplnění.

Vodikova snidane 3

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NAVRHUJE:

1. Jasně určit potenciál domácích zdrojů vodíku a možnosti jeho dovozu. Podle toho tak stanovit cíle objemu produkce vodíku a k tomu nastavit odpovídající financování a konkrétní opatření ze strany vlády.

 • Je nutné analyzovat, kolik vodíku, v jakých sektorech a kdy by mohlo najít uplatnění a jaký objem vodíku je z bezpečnostního hlediska vhodné vyrábět v ČR.
 • Je nutné analyzovat, jaký objem vodíku je nezbytné importovat pro zajištění potřeb ČR. Součástí analýzy by měla být i možnost výroby vodíku v zahraničí v režii ČR a následný import do ČR. 
 • Při analýze je nutné zohlednit nově přijaté předpisy z balíčku Fit for 55.
 • Analýza by měla přinést i členění podle typu vodíku: obnovitelný, nízkoemisní, ostatní, ale i podle typu využití (a jeho případné čistoty)
 • Následně je potřeba průběžně vyhodnocovat jeho výnosovou a nákladovou křivku, aby bylo v budoucnu zřejmé, kam až bude efektivní zvyšovat podíl elektrifikace a od jakého stupně dává racionální a ekonomický smysl výroba nebo import a pokrytí vodíkem.

2. Nevylučovat také vodík nízkouhlíkový, alternativně i šedý (z fosilních paliv) pro zajištění energetické bezpečnosti a podmínek ČR.

 • Využití všech „barev“ vodíku bude minimálně ze začátku potřebné, proto je vhodné na to poukazovat a zohlednit jak v rámci jednání v EU, tak v národních opatřeních.
 • Zároveň je ale potřebné uplatňovat racionální přístup vycházející z vnímání evropského kontextu a reality, tzn. Akceptující již platnou evropskou legislativu (veřejná podpora, DNSH, definice zeleného vodíku, taxonomie).
 • Nepodporovat samoúčelnou výrobu vodíku např. z biomasy, která je pro dekarbonizaci již sama dobře použitelná. 

3. Výše uvedené je potřeba jasně definovat ve Státní energetické koncepci, Národním klimaticko-energetickém plánu a aktualizované Vodíkové strategii s konkrétními cíli a závazky státu tak, aby byly vytvořeny podmínky, zajištěna předvídatelnost a motivace investovat do infrastruktury. Je nutné zahrnout vodík v adekvátním množství do budoucího energetického mixu ČR v oblasti rozvoje vodíku jako obnovitelného a nízkouhlíkového paliva, a to v konkrétních množstvích a harmonogramu.

4. V rámci aktualizace Vodíkové strategie předložit přehled aktuálních a plánovaných podpůrných nástrojů.

 • V rámci nástrojů podpory zajistit financování všech fází i uceleného vodíkového řetězce: výroba vodíku – skladování – distribuce – koncový produkt.
 • Vzhledem k tomu, že v počáteční fázi nebude obnovitelný vodík konkurenceschopný vůči fosilním řešením v žádném odvětví, měla by podpůrná opatření zahrnovat také provozní podporu. Vodíková strategie by měla představit soubor řešení, která by mohla být zavedena v souvislosti na odvětví – daňové úlevy, dotace atd.
 • Také je nutné začít podporovat široké spektrum pilotních projektů, pro vyzkoušení a prověření fungování jednotlivých vodíkových technologií.

5. Upravit legislativní rámec tak, aby umožňoval využití plynárenských aktiv jak pro přepravu čistého vodíku a jeho směsí se zemním plynem, tak např. pro účely akumulace energie v budoucím integrovaném energetickém systému.

6. Pravidelně konzultovat vodíková řešení se zástupci průmyslu.

Výsledky šetření SP ČR a ČNB za 1. čtvrtletí 2023

Druhá polovina loňského roku byla poznamenána nejistotami v podobě inflace, vysokých cen energie a zpomalováním ekonomiky, které se podepsaly na obecně negativním sentimentu a propadu poptávky. Řada firem byla na podzim v pozici, kdy se potýkala s vážnými překážkami a odkládala mj. důležité investice. Šetření ale nyní naznačuje možný obrat a zlepšení situace.

V investičním výhledu nyní převažují respondenti očekávající v následujících 12 měsících růst a opatrně optimistický je i výhled zakázek, byť s ohledem na nízkou srovnávací základnu v minulém roce.

Pozitivní zprávou je, že inflační tlaky slábnou. Respondenti však mají stále vysoká inflační očekávání, která jsou i ve tříletém horizontu výrazně nad inflačním cílem a samy sobě jsou varovným signálem pro další vývoj. Výhled firem dokládá obavy nad přetrvávajícím růstem cen spojeným s očekáváním výrazného zdražení výrobních vstupů a výstupů v letošním roce. S tím souvisí i očekávaný nárůst nominálních mezd posílený stávajícím nedostatkem zaměstnanců.

Celé šetření s analytickými komentáři naleznete ke stažení zde.

Společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky mapuje situaci nefinančních podniků v 1. čtvrtletí roku 2023 a výhled pro letošní rok.

Svaz průmyslu s podnikateli míří do USA

Zástupci desítky českých firem vyráží hledat či rozvíjet podnikatelské příležitosti do Spojených států amerických. Jejich cílem bude Washington D.C. a Atlanta, kam podnikatelé pod vedením viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy ČR Mileny Jabůrkové doprovodí od neděle 21. 5. do pátku 26. 5. předsedkyni Poslanecké sněmovny PČR Markétu Pekarovou Adamovou a ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou na jejich oficiální návštěvě. Spolu s delegací podnikatelů míří do Spojených států také zástupci Českého vysokého učení technického v Praze. 

Spojené státy americké jsou již několik let naším nejvýznamnějším exportním partnerem mimo EU. Jsou také jednou z našich nejdůležitějších exportních destinací z pohledu přidané hodnoty exportovaného zboží. 

„Se Spojenými státy americkými hodláme rozvíjet vzájemnou intenzivní spolupráci nejen v politické, ale i v ekonomické oblasti. V rámci naší cesty se zaměříme zejména na obory související se zdravotnictvím, ICT a energetikou, jakož i na oblast dopravy. Jsem proto ráda, že mě za Atlantik doprovází delegace podnikatelů a zástupců technických univerzit. Společně s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou navštívíme kromě Washingtonu i státy Maryland a Georgia. Právě jejich rostoucí dynamické ekonomiky skýtají velmi perspektivní obchodní příležitosti pro naše firmy,“ uvádí předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. 

Návštěva podnikatelské delegace je v oblasti ekonomické spolupráce zaměřena zejména na obory související se zdravotnictvím, ICT a energetikou a dále na oblast dopravy. „Jednou z hlavních priorit Svazu průmyslu je otevírání nových a rozšiřování stávajících obchodních vztahů mezi českými a americkými společnostmi, posilování spolupráce ve výzkumu a vývoji a zavádění nových technologií do obchodních modelů, výroby a služeb. Tato priorita je ještě důležitější než dříve, protože mnoho firem čelí těžkým časům v důsledku ruské agrese proti Ukrajině a zhoršující se geopolitické situaci. Spojené státy americké jsou jedním z našich nejdůležitějších exportních partnerů a investorů. Nejde jen o cíl exportu zboží s vysokou přidanou hodnotou z České republiky, řada českých firem otevřela v USA svá zastoupení, výrobní linky a výzkumná centra,“ potvrzuje důležitost mise Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR, která podnikatelskou delegaci vede.

SEVERNÍ AMERIKA JE PRO ČESKÉ EXPORTÉRY LÁKAVÁ

Expandovat na americký kontinent chce ostatně i jeden z účastníků SULCO Automotive Group. Přední středoevropský poskytovatel služeb v oblasti managementu kvality a personalistiky do automobilového průmyslu plánuje v USA založit pobočku a rozšířit tak své služby do oblasti Severní Ameriky. „Tato strategická podnikatelská mise představuje důležitý krok ve snaze společnosti posílit svou přítomnost na mezinárodní scéně. Cílem této expanze je navázání pevných vztahů se špičkovými představiteli potenciálních klientů, stejně jako mateřských výrobních společností, se kterými SULCO Automotive Group dlouhodobě spolupracuje. Podnikatelská mise do USA nám nabízí nejen možnost prezentovat naši expertízu a rozšířit povědomí o našich kvalitách na nových trzích, ale také příležitost navázat úzké obchodní vztahy s klíčovými aktéry automobilového průmyslu,“ říká Marianna Drahotská, obchodní ředitelka SULCO Automotive Group.

Rozšířit své služby do USA chce i společnost ASIANA, která patří po třiceti letech svého působení mezi největší poskytovatele cestovních služeb v ČR. „Náš portál Letuška.cz prorazil cestu on-line prodeji letenek a stále si udržuje své pozice na českém trhu. Do USA naše společnost míří s dalšími produkty, jako je zejména kongresová a incentivní turistika v České republice, potažmo v Evropě,“ vysvětluje Saskia Wasfy Litvinová, Digital Marketing Manager společnosti ASIANA.

Využít misi k navázání nových kontaktů chce i společnost Groundcom, která buduje a provozuje celosvětovou síť pozemních stanic poskytujících konektivitu pro satelitní operátory.  „Spojené státy v rámci sektoru nových vesmírných technologií hrají ve světě prim. Z tohoto pohledu jsou pro nás jedním z klíčových trhů, na které se v rámci našeho byznysu chceme zaměřit. Nedávno se nám tu podařilo získat prvního významného zákazníka a samozřejmě bychom chtěli navázat na tento úspěch a oslovit s nabídkou našich služeb a produktů i další partnery a potenciální klienty. Očekáváme proto od mise, že nám v tomto smyslu otevře dveře a pomůže zprostředkovat takové kontakty,“ říká za společnost Groundcom Marian Pavlus.

Podnikatelská mise by ale nemusela přinést nové kontakty a příležitosti pouze firmám. Spolu s delegací podnikatelů totiž do Spojených států míří i zástupci Českého vysokého učení technického v Praze, kteří chtějí během cesty prohloubit spolupráci v oblasti kvantových technologií.

„Rádi bychom v USA představili rozsáhlou vědeckou činnost v oblasti kvantových technologií a informovali se o postupu, podpoře a využití těchto technologií v průmyslu i veřejné správě v USA. Věříme, že prohloubíme stávající kontakty a navážeme s tamními partnery novou zajímavou spolupráci, která nám pomůže posunout rozvoj a implementaci kvantových technologií v ČR. Přítomnost předsedkyně Poslanecké sněmovny a zároveň ministryně pro výzkum, vývoj a inovace nám může velmi významně pomoci naplnit naše ambiciózní cíle, neboť ministryně Langšádlová se o kvantové technologie sama aktivně zajímá a podporuje je,“ dodává Igor Jex z ČVUT, koordinátor kvantových aktivit v České republice.

Účastníky čekají během mise kromě individuálních schůzek mimo jiné i podnikatelská fóra v Baltimoru a v Atlantě. Tam exportéři také navštíví místní technologický inkubátor, který pomáhá akcelerovat podnikání firmám z celého státu Georgia. 

SVAZ PRŮMYSLU POŘÁDÁ PODNIKATELSKÉ MISE JIŽ 30 LET

V roce 2023 si Svaz průmyslu a dopravy ČR připomíná 30. výročí od zahájení podnikatelských cest v doprovodu vysokých představitelů státu. Za tu dobu Svaz uspořádal celkem 214 podnikatelských misí do 107 zemí světa, během kterých pomohl více než 5 000 českých firem a podnikatelů. 

V letošním roce chystá Svaz průmyslu podnikatelské mise například ještě do Japonska, Kazachstánu a Uzbekistánu, Angoly a Zambie nebo Chile a Uruguaye.

Novým prezidentem Svazu průmyslu se stal Jan Rafaj

Zástupci členů Svazu průmyslu a dopravy ČR v úterý 16. května 2023 na valné hromadě zvolili nové představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor na období 2023 až 2027. Nový prezident Jan Rafaj byl zvolen 60 procenty hlasů. V představenstvu SP ČR zasedne 6 viceprezidentů a viceprezidentek a 8 členů a členek představenstva. Poprvé byli do představenstva Svazu zvoleni Tomáš Kolář, Daniel Urban a Tomasz Wiatrak.

Nové představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR vstupuje do funkčního období 2023 až 2027 s celkem 15 zvolenými členy, které doplní generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová. Rozhodli o tom v úterý 16. května 2023 na volební valné hromadě zástupci kolektivních a individuálních členů Svazu průmyslu. Prezidentem Svazu byl zvolen 60 procenty hlasů Jan Rafaj. V prezidiu Svazu ho doplní 6 viceprezidentů.

VH 2023 05 16 Rafaj zvolen 2

„Rád bych poděkoval všem delegátům, kteří mě zvolili. Je to pro mě velký závazek a zároveň čest převzít tento post po Jaroslavu Hanákovi, který předchozích 12 let Svaz průmyslu a dopravy skvěle vedl. Na další čtyři roky si Svaz zvolil kontinuitu, vyváženost a proevropský přístup. Během svého prezidentského období se chci zaměřit na pět priorit, které ode mne zazněly již v předvolebním období. Jsou to finální český produkt, Green deal, digitalizace, trh práce a infrastruktura. Budu dělat vše pro to, aby český průmysl neztrácel svou konkurenceschopnost a udržel si své dobré jméno ve světě,“ říká Jan Rafaj, nově zvolený prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

VH 2023 05 16 Rafaj zvolen

„Nový prezident přebírá Svaz v době, kdy je nejhorší situace v oblasti veřejných financí. Není ještě definitivně dořešená energetická krize a není jasno, jak se bude hýbat křivka inflace. Pro nového prezidenta, ale i představenstvo a sekretariát, to bude nesmírně těžké. Všechno budou muset směřovat k tomu, aby věděli, kam přesně mají Svaz i samotný průmysl vést, jak zajistit co největší předvídatelnost a jak udělat potřebnou reformu ekonomiky na vyšší přidanou hodnotu. Věřím, že to společně se současným kvalitním sekretariátem zvládnou,“ říká Jaroslav Hanák, který se rozhodl již znovu nekandidovat a post prezidenta po dvanácti letech opouští. Delegáti valné hromady zároveň zvolili Jaroslava Hanáka čestným členem Svazu průmyslu a dopravy.

VH 2023 05 16 Rafaj zvolen 3

Kromě představenstva vybrali delegáti valné hromady nové složení dozorčí rady a smírčího výboru. V dozorčí radě v období 2023 až 2027 zasednou Ernest Ištvánfy, Zdeněk Musil, Roman Schiffer, Ivan Souček a Richard Vidlička. Smírčí výbor bude pracovat ve složení Tomáš Černý, František Hýbner a Jan Wiesner.

JAK SE VOLÍ ČLENOVÉ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ SVAZU PRŮMYSLU

Členové Svazu průmyslu a dopravy ČR volí nové představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor jednou za čtyři roky. Volí se zvlášť prezident Svazu průmyslu a poté členové představenstva. Z kandidátů, kteří byli zvoleni do představenstva, delegáti následně volí viceprezidenty Svazu průmyslu. Dozorčí rada a smírčí výbor se volí samostatně. Pro kandidáty hlasují zástupci kolektivních členů (svazů a asociací) a delegáti vybraných individuálních členů (firem). Pro zvolení do orgánu potřebuje kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných zástupců členů.

JAKÉ JSOU ÚKOLY PŘEDSTAVENSTVA SVAZU PRŮMYSLU

Představenstvo je statutárním orgánem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Je složeno z prezidenta, viceprezidentů a dalších členů představenstva volených valnou hromadou a generálního ředitele Svazu. Volí se osmnáct členů představenstva. Devatenácté místo patří generálnímu řediteli Svazu, kterého jmenuje a odvolává představenstvo.

Představenstvo mimo jiné rozhoduje o základních otázkách realizace poslání Svazu, kontroluje plnění rozpočtu, rozhoduje o přijetí nových kolektivních a individuálních členů, předkládá valné hromadě mj. návrh programového prohlášení na další období nebo zprávu představenstva o činnosti Svazu za uplynulé období. Spolu s dozorčí radou schvaluje návrh rozpočtu na příslušný rok a předkládá ho valné hromadě.

CO JE SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Zastupuje zájmy firem, které zaměstnávají přes milion lidí. Svaz sdružuje 36 oborových svazů a asociací, které zastupují hlavní odvětví českého průmyslu. Přímými členy je také více než 160 významných firem.

Posláním Svazu je zlepšovat podnikatelské prostředí v České republice. Dlouhodobě prosazuje snižování administrativní zátěže, požaduje jednoduché daně a fungující trh práce, kde firmy budou snáze nacházet nové pracovníky. Prioritou Svazu průmyslu je zkvalitnění školství tak, aby drželo krok s rychlým vývojem technologií. Zasazuje se o zkvalitňování dopravní a telekomunikační infrastruktury. Bojuje za cenově dostupné a spolehlivé dodávky energie. Požaduje větší podporu firemního výzkumu, vývoje a inovací. Podporuje rychlý rozvoj digitální ekonomiky. Svaz je součástí evropské komunity zaměstnavatelů a je důležitým hráčem v debatě o evropských regulacích. Pomáhá českým exportérům hledat nové trhy, například pořádáním podnikatelských misí, které doprovázejí představitele státu na zahraničních oficiálních cestách.

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

PŘEDSTAVENSTVO PRO OBDOBÍ 2023 – 2027

Prezident
Jan Rafaj

Viceprezidenti
Daniel Beneš
František Chaloupecký
Milena Jabůrková
Martin Jahn
Kateřina Kupková
Radek Špicar

Členové představenstva
Jiří Holoubek
Tomáš Kolář
Eduard Palíšek
Jan Rýdl
Daniel Urban
Tomasz Wiatrak
Martin Wichterle
Bohdan Wojnar

DOZORČÍ RADA PRO OBDOBÍ 2023 – 2027

Ernest Ištvánfy
Zdeněk Musil
Roman Schiffer
Ivan Souček
Richard Vidlička

SMÍRČÍ VÝBOR PRO OBDOBÍ 2023 – 2027

Tomáš Černý
František Hýbner
Jan Wiesner

Zaměstnavatelé připomněli vládě potřebu sociálního dialogu

Svaz průmyslu a dopravy ČR na tripartitě v pondělí 15. května hájil konkurenceschopnost českých firem a zaměstnavatelů. Květnová tripartita projednala návrh konsolidačního balíčku.

DAŇOVÉ ÚPRAVY A KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK

Již minulý týden jako reakci na představený konsolidační balíček vlády Jaroslav Hanák, prezident SP ČR a místopředseda RHSD ČR, zdůraznil: „Uvědomujeme si neudržitelný stav veřejných financí a podporujeme nutnost jejich konsolidace. Návrh však dopadá na konkurenceschopnost firem v ČR a obsahuje i opatření, která nepřispějí růstu naší ekonomiky, jako například zvýšení daně z příjmů právnických osob o 2 procentní body, zrušení nepeněžních zaměstnaneckých benefitů či nedostatečně razantní opatření na straně efektivity státu. Návrhy, které dopadají na firmy, jsou politická rozhodnutí a je logické, že budeme za firmy upozorňovat na rizika omezení potenciálu pro dlouhodobý růst, které tato opatření ekonomicky mají.“ 

„Zároveň jsme očekávali, že úsporná opatření veřejné správy a snaha o zeštíhlení státu budou ambicióznější. A to i ve vztahu k jednotlivým prvkům balíčku. Očekávali jsme, že stát využije pozitivní dopady eGovernmentu a bude víc šetřit sám na sobě, včetně související byrokracie, agend, institucí. Balíček také nabízí pouze minimum pozitivních opatření nerestriktivního charakteru, které by mohly přispět k růstu dlouhodobě,“ připomíná Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB A NÁRODNÍ DOTACE

„Zvýšení sazby Daně z příjmu právnických osob podniky sice nepoloží a uvědomujeme si, že každý musí něco přispět. Férové je ale zároveň říct, že to do jisté míry omezuje i potenciál pro investice a atraktivnost Česka. Firmy chtějí fungovat dále, potřebují investovat a stát tímto odebírá další část soukromých zdrojů pro investice, které firmy potřebují na výzvy, kterým čelí. Za firmy to tedy podporovat nemůžeme a musíme říkat i ostatní stránky návrhu, než jen příjem do rozpočtu. Tento krok relativně zhorší mezinárodní konkurenceschopnost, Česko již nyní v regionu soutěží se zeměmi jako Polsko a zvýšení sazeb by dále ztížilo naši pozici,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Změny v oblasti národních dotací jsme očekávali. Neznáme ale strukturu, zda návrh neobsahuje položky, které mohou zvýšit ceny energie či omezit programy pro růst ekonomiky nebo transformační výzvy firem v mezinárodní konkurenceschopnosti,“ připomíná Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Vítáme, že předseda vlády přistoupil během tripartity na náš návrh a Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí s námi detailně projdou stav dotací a tam, kde by české firmy mohly být znevýhodněny, budeme hledat alternativní úspory,” zdůraznil Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

 NUTNOST SOCIÁLNÍHO DIALOGU

„Na poslední tripartitě nám byla přislíbena věcná diskuse nad politickými návrhy před tím, než je projedná vláda. Premiér označil takovýto přístup za korektní. Zatím však k žádnému věcnému dialogu nedošlo. Požádali jsme proto vládu o detaily návrhů a projednání některých opatření s dopadem na firmy a jejich konkurenceschopnost. Očekáváme, že vláda dodrží standardní legislativní proces, včetně řádného meziresortního připomínkového řízení a důkladného projednání našich připomínek. Na všech příslušných rezortech by měla být neprodleně zahájena konstruktivní jednání se zaměstnavateli, tak aby došlo k jasnému vyhodnocení všech dopadů a praktických aspektů jednotlivých opatření,“ zdůraznil Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, na své poslední tripartitě před úterní volební valnou hromadou SP ČR.

OBLAST ENERGETIKY

Na tripartitě došlo také ke kontrole plnění závěrů z předchozích plenárních schůzí, kde jedním z klíčových témat byla oblast energetiky. „Za zaměstnavatele jsme poděkovali za důkladné projednání v pracovních skupinách a požádali jsme vládu o předložení porovnání podpory průmyslu v ČR a ostatních zemích EU, co se podpory cen energie týče, a to včetně záměrů pro příští rok. Vláda by na základě porovnání situace v ČR a okolních zemích měla vyjasnit svá opatření s dopadem do cen energie, tedy zastropování cen, odpuštění poplatku za OZE, poplatek za distribuci a celkově očekávaný cenový vývoj regulovaných složek ceny pro příští rok. Zároveň je třeba pracovat na kvalitní projektové přípravě na Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu a Státní energetické koncepci, řádné analýze přínosů a nákladů jednotlivých řešení a průběžném zapojení průmyslu,“ vysvětluje Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Konsolidační balíček dopadne na firmy a jejich konkurenceschopnost

První vyjádření Svazu průmyslu a dopravy ČR ke konsolidačnímu balíčku vlády: Konsolidační balíček vznikl bez diskuze s byznysem. Odnesou jej firmy a jejich konkurenceschopnost.

Svaz průmyslu a dopravy ČR si uvědomuje neudržitelný stav veřejných financí a alarmující tempo zadlužování. Z tohoto důvodu podporuje nutnost konsolidace veřejných financí. Je logické, že zvyšování daní nemůže mít pozitivní odezvu a určité navýšení musíme všichni – tedy i zaměstnavatelé – respektovat. Návrh však dopadá na konkurenceschopnost firem v ČR a obsahuje opatření, proti kterým se musíme vymezit, jako například zvýšení daně z příjmů právnických osob o 2 procentní body, zrušení nepeněžních zaměstnaneckých benefitů či nedostatečně razantní opatření na straně efektivity státu. Naší rolí je upozornit vládu a zákonodárce na potenciální dopady či rizika některých opatření.

Musíme si ale nejprve jednotlivá opatření nastudovat, včetně toho, zda vláda spočítala a zohlednila veškeré dopady a jaké konkrétní parametry obsahují. U některých položek není stále jasné konkrétní nastavení, což se týká například snížení národních dotací, kde vnímáme, že část položek může být spojena s ukončením dočasných krizových opatření či výkyvy v čerpání fondů. Mohou tam ale být i položky, které by například působily na růst cen energie či významně ohrozily programy potřebné pro růst naší ekonomiky či transformační výzvy našich firem v mezinárodní konkurenceschopnosti. Tyto informace ale zatím nemáme a bez toho nelze stále jasně vyhodnotit dopady. V ostatních oblastech výdajů a úsporných opatřeních v jednotlivých agendách ale vláda příliš nového nepředstavila.

Zeštíhlení státu by mohlo být ambicióznější. Od středopravicové vlády jsme očekávali daleko větší zásah do úspor na straně státu a efektivity výdajů.

Na poslední tripartitě nám byla přislíbena věcná diskuse nad politickými návrhy před tím, než je projedná vláda. Premiér označil takovýto přístup za korektní. Zatím k žádnému věcnému dialogu nedošlo, návrhy se dozvídáme z médií. Na pondělní tripartitě budeme požadovat věcné projednání detailů jednotlivých opatření spolu s možností úpravy vybraných parametrů.