Z rekordního zadlužení státu nemůže vláda dělat nový standard

Svaz průmyslu a dopravy ČR v pondělí 20. září znovu hájil zájmy zaměstnavatelů na tripartitě. S vládou a odbory řešil především návrh státního rozpočtu na rok 2022. Ten by měl mít schodek ve výši 376,6 miliardy korun. S podobným deficitem vláda počítá i v dalších dvou letech. Prezident Svazu Jaroslav Hanák ale vládu vyzval, aby schodek státního rozpočtu snižovala rychleji.

Růst zadlužení Česka v poměru k hrubému domácímu produktu byl v prvním čtvrtletí letošního roku jedním z nejrychlejších v celé Evropské unii. Podle dat Eurostatu rostl vládní dluh k HDP rychleji už jen na Kypru. „V posledních letech navíc Česká republika zvyšovala platy ve veřejném sektoru oproti soukromé sféře velmi rychle a v době krize mezeru mezi těmito světy zvětšila. Je proto nesmyslné přidávat 3000 korun všem státním zaměstnancům. Jsme pro, aby se zvýšily platy učitelům, ale plošné zvyšování všem státním zaměstnancům propast mezi veřejným a soukromým sektorem ještě prohloubí,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Původně navrhovaný deficit státního rozpočtu 390 miliard korun na rok 2022 vláda nyní snížila na 376,6 miliardy. Pořád je však velmi vysoký. „Ve srovnání s koronavirovým rokem 2020 bude dokonce vyšší o téměř 10 miliard korun, přestože ekonomika opět roste, státu se daří vybírat více daní, než očekával, a odpadly covidové programy,“ upozorňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Vládu proto vyzval, aby se schodek státního rozpočtu snažila redukovat rychleji. „Jako zaměstnavatelé chápeme, že kvůli pandemii spadl rozpočet do hlubokého deficitu, ale nelze ho držet v rekordním deficitu a snižovat pomalu po mnoho let, jak má v plánu ministerstvo financí. Musí to být rychlejší. Obzvlášť, když ekonomika poroste a krizové pocovidové podpory jsou zastaveny,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Aktuální stav rozpočtu je navíc významně ovlivněn vysokým strukturálním saldem, které ministerstvo financí pro letošní rok odhaduje na 6,1 % HDP. „Vysoké saldo ale není způsobené jen vývojem ekonomiky nebo nezbytnými výdaji na koronavirovou krizi. Z většiny ho tvoří politická rozhodnutí spojená i s řadou opatření, která s krizí přímo nebo často vůbec nesouvisela a ztížila konsolidaci veřejných financí do budoucna,“ připomíná Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jaroslav Hanák vládě poděkoval, že v návrhu státního rozpočtu navýšila základní rámec výdajů na výzkum a vývoj na 39,35 miliardy korun, jak navrhovala Rada pro výzkum, vývoj a inovace a jak požadoval Svaz na posledním jednání tripartity. „Ve výhledu na další roky už ale vláda potřebné prostředky na vědu a výzkum bohužel nezvýšila. To je chyba. Firmy své projekty na rozdíl od státu neplánují jen na rok, obvykle jim běží několik let,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zároveň kabinet vyzval, aby zajistil urychleně prostředky z Národního plánu obnovy. „Potřebujeme, aby ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími rezorty zajistily urychleně prostředky, které vláda schválila v Národním plánu obnovy. Je také potřeba, aby byla skutečně ještě letos vyhlášena již odložená soutěž v programu TREND na podporu výzkumu a inovací a firmy mohly začít prostředky využívat,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

kategorie Tiskové zprávy

Podnikatelská mise na Ukrajinu s místopředsedou vlády

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na podnikatelské misi, která bude doprovázet místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ČR Karla Havlíčka na Ukrajinu. Mise se uskuteční ve dnech 19. až 20. října 2021 a společně ji organizují Svaz průmyslu a dopravy a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Podnikatelskou delegaci povede za Svaz průmyslu a dopravy prezident Jaroslav Hanák a za Komoru SNS předseda představenstva František Masopust.

Hlavním bodem cesty bude podnikatelské fórum, které se uskuteční v Kyjevě a na které budou přizvány firmy oslovené místní partnerskou komorou. Fórum zahájí místopředseda vlády Karel Havlíček za účasti svého protějšku. Podnikatelé dostanou také možnost zúčastnit se plenárního zasedání 9. zasedání česko-ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci či jednání s některými členy ukrajinské vlády (dle aktuálních možností a oborového zaměření firmy).

Předběžný rámcový program: 

úterý, 19.10
 • odlet z Prahy do Kyjeva
 • oficiální program v Kyjevě včetně podnikatelského fóra a B2B jednání
 • společenský podnik oficiální a podnikatelské delegace
středa, 20. 10
 • oficiální program v Kyjevě – plenární zasedání MVK, jednání s některými členy ukrajinské vlády společně s vybranými účastníky doprovodné podnikatelské mise
 • odlet z Kyjeva do Prahy ve večerních hodinách

Účast v delegaci doporučujeme firmám působících zejména v těchto oblastech:

civilní letecký průmysl, důlní průmysl, energetika, environmentální technologie, obranný průmysl, stavebnictví a infrastruktura, strojírenství, vodohospodářství, zemědělský a potravinářský průmysl a zdravotnický a farmaceutický průmysl.

Uzávěrka závazných přihlášek je 4. října 2021.

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 18 900,- Kč. Cena zahrnuje ubytování v hotelu, místní transfery, společenské akce, zápis společnosti v oficiálním katalogu mise, občerstvení a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníků SP ČR a Komory SNS během cesty. Přeprava vládním speciálem je zdarma. Na Ukrajině neplatí pro občany ČR/EU vízová povinnost.

Pro přihlášení na misi je potřeba:

 • Vyplnit on-line registrační formulář s profilem firmy pod tímto odkazem
 • Zaslat podepsanou a naskenovanou přihlášku na adresu lmartin@spcr.cz
 • Pro společné představení Vaší společnosti na podnikatelských fórech zaslat vyplněný vzorový snímek prezentace (v angličtině).
 • Uzávěrka přihlášek na misi – vzhledem k očekávanému zájmu o účast a v zájmu kvalitní přípravy programu prosíme o Vaši registraci co nejdříve. V případě naplnění kapacity vládního speciálu organizátoři upřednostní členské firmy SP ČR a Komory SNS.

Výběr místních firem pro B2B bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o Vaší firmě. Prosíme proto o konkrétní upřesnění Vašich zájmů a případně i rozjednaných projektů v příslušných kolonkách přihlášky. Tyto informace slouží také jako podklad pro doprovázeného představitele státu.  

Při vyplňování profilu mějte prosím na paměti, že údaje budou použity pro výrobu tištěného katalogu mise, jehož cílem je co nejlépe druhou stranu seznámit s profily a kontaktními údaji zúčastněných firem. Katalog bude zhotoven v ukrajinštině. Pokud disponujete popisem činnosti Vaší firmy v daném jazyce, zašlete nám ho prosím na uvedenou e-mailovou adresu, v opačném případě bude přeložen text z češtiny. Výrobu katalogu zajišťuje firma Copy General, jejíž zástupce Vás bude kontaktovat ohledně dodání loga společnosti v tiskové kvalitě, fotografie účastníka v pasovém formátu a následně s návrhem profilové stránky k autorizaci.

Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vám zašleme další pokyny a zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou.

Kontaktní osoby pro zajištění mise:

Lukáš Martin, tel.: +420 225 279 401, e-mail: lmartin@spcr.cz

Pavel Kuzin, tel.: +420 776 857 808, e-mail: kuzin@komorasns.cz

Tomáš Hodač
kategorie Podnikatelské mise a semináře

Nesouhlas s plánovaným navyšováním mezd ve státní správě

Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů odeslaly premiérovi dopis před pondělním jednáním triparty, ve kterém vyslovují zásadní nesouhlas s návrhem ministryně práce a sociálních věcí ČR ohledně plošného navýšení platů zaměstnancům ve veřejné sféře o 3.000 Kč. Plošné navýšení prohloubí nerovnost mezi jednotlivými platovými třídami a bude znamenat vyšší zásah do státního rozpočtu, než je prezentovaných 21 mld. korun.

Znění dopisu:

Vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás z důvodu nedávného veřejného prohlášení ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové o jejím záměru navýšit plošně platy všem zaměstnancům ve veřejné (státní) sféře o 3.000 Kč, a to s účinností od ledna 2022. Podle tohoto záměru, by všichni zaměstnanci státní sféry, ve všech platových kategoriích, měli dostat přidáno plošně 3.000 Kč do tarifu, tedy do základu platu.

To by znamenalo zásah do státního rozpočtu výrazně vyšší, než prezentovaných 21 mld. korun. Zároveň plošné navýšení všech platových tříd a stupňů ve stejné výši výrazně prohloubí nerovnost mezi jednotlivými platovými třídami, a tedy výrazně poškozuje ty zaměstnance, kteří mají vyšší platové třídy, tj. vyšší vzdělávání, kvalifikaci, a zastávají odbornější práci. Toto plošné navýšení naopak výrazně zvýhodňuje nízkokvalifikované profese, které dostanou relativní nejvyšší meziroční navýšení platů. Tento návrh tedy naprosto popírá principy spravedlivého odměňování a nezohledňuje např. délku praxe a věkovou rozmanitost. Povede k deformaci a znehodnocení tabulkového platového systému. Je signálem, že dlouho pracovat, studovat a zvyšovat a prohlubovat si kvalifikace se nevyplatí.

Je také nutné zohlednit velmi zásadní růst platů v minulém období. Pokud srovnáme například rok 2018 a 2020, pak dle ČSÚ rostly mzdy v nefinančních podnicích o 8,5 %, ve vládním sektoru vzrostly během tohoto období platy o 18 %. Stav, kdy výdělky ve veřejné sféře rostou dvojnásobným tempem oproti sféře soukromé, a zvláště v době těsně po prudkém ekonomickém propadu, je zcela neudržitelný. Fakticky se totiž platy ve veřejné sféře platí z daní sféry soukromé, nebo z dluhu, což jsou ovšem jen budoucí daně sféry soukromé.

V této souvislosti si dovolujeme připomenout Výroční zprávu NKÚ za rok 2020, kde se uvádí, že neustále roste počet státních zaměstnanců a výdaje na ně: “…od roku 2016 do roku 2019 se počet státních zaměstnanců zvýšil téměř o 27 tisíc a celkové prostředky na platy a ostatní platby vzrostly o více než 58 mld. Kč…”

Vážený pane předsedo vlády, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR vyslovují tímto zásadní nesouhlas s výše uvedeným návrhem ministryně práce a sociálních věcí ČR ohledně plošného navýšení platů zaměstnancům ve veřejné sféře o 3.000 Kč. V případě, že paní ministryně předloží tento návrh k projednání na zasedání vlády, dovolujeme si tímto požádat o jeho zamítnutí. Podle našeho názoru se jedná o předvolební kampaň s cílem získat voliče na úkor státních prostředků, tedy z peněz nás všech, a to bez jakéhokoliv transparentního hodnocení dopadů, ekonomické analýzy a odůvodnění tohoto návrhu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Hanák v.r.
prezident SP ČR

Jan Wiesner v.r.
prezident KZPS ČR 

kategorie Aktuálně

Nigerijci si umí připlatit za kvalitu

Ze zemí subsaharské Afriky je pro české exportéry nejzajímavější Nigérie. „Nigerijci jsou tradicionalisti. Když si na vás zvyknou a jsou spokojení, tak budou odebírat zboží výhradně od vás,“ říká Štěpán Beneš, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Nigérii.

Benes Stepan CzechTradeO subsaharské Africe se mluví jako o regionu s velkým potenciálem pro české exportéry. Na co by si měli dát pozor?
Lidé tady mají jiné návyky. Když pošlete e-mail, obvykle vám na něj nikdo neodpoví, protože skončí na recepci, a to je konec. Trh černé Afriky funguje přes známé. Když se třeba chcete dostat do banky, musíte mít člověka, který tam někoho zná. Jinak jsou vaše šance mizivé.

Jak můžete v tomto ohledu firmám pomoci?
Je důležité mít síť kontaktů. Mám seznam lidí, s kterými spolupracuji a kteří mě dokážou posunout dál. Zavolám jim, že potřebuji někoho přes nářadí, a oni mi dají doporučení. CzechTrade tu pro české firmy funguje jako prodloužená ruka jejich obchodního oddělení. Zdejší trh je z 95 procent proimportní, výroba je tu jen minimální. Není to ovšem tak, že když exportérovi seženete kontakt, je byznys na světě. Musíte si s oběma stranami sednout a neustále nad jednáním dohlížet. Naší výhodou je spolupráce s českou ambasádou. U místních úřadů jsme vedeni jako obchodní kancelář zastupitelského úřadu. To má pro Nigerijce velkou váhu.

Co všechno obnáší vaše práce?
Nejčastěji prověřuji e-maily nebo místní firmy pro české podnikatele. Takových případů se sejde přibližně třicet za měsíc. Česká firma mi sdělí, že se jim ozval obchodník z Nigérie, že by měl zájem o zboží, ale neznají se a chtějí si ho zkontrolovat. Prověřím v registru, jestli taková společnost v Nigérii existuje a jestli funguje. Pak je druhý případ, kdy česká firma hledá partnera a myslí to vážně. To řeším sháněním kontaktů.

Jsou v Nigérii obory, které jsou pro české exportéry perspektivní?
Velmi žádané jsou český křišťál, malá mechanizace pro zemědělství, hnojiva a také potraviny. U nich je ale nevýhoda v tom, že vláda, které chybí zahraniční měna, zavedla na import daň za registraci výrobku ve výši 12 tisíc dolarů. Bez registrace sem nic potravinářského, ale třeba ani léčiva, nelze dovézt. Firmy, které budou zvažovat export, musí s tímto nákladem počítat. Žádané jsou také jednodušší obráběcí stroje. Tradičně silnou pozici má obranný průmysl a uplatnění najdou také dodávky zařízení do petrochemického průmyslu. Naopak na technologické věci nebo třeba technologie Smart Cities místní trh zatím není připravený. To bude za pět až deset let.

Rozjíždějí se v Nigérii projekty, do kterých se mohou čeští podnikatelé zapojit?
Projekty, které se tu rozjíždějí, si místní podnikatelé hlídají. Když vyjde v novinách informace o chystaném tendru, je pozdě. Projekt si už v tu chvíli někdo připravil pro sebe. Pokud chcete projekt získat, musíte si jej minimálně rok připravovat sami. To se týká hlavně zakázek pro armádu. Právě ta většinou tendry sama ani nevypisuje. Ideálně tady musíte mít obchodního partnera nebo požádat o pomoc právě CzechTrade. Mám klienta, který se zaměřuje na zdravotnictví s využitím v armádě. Kolem jejich projektu běhám rok a půl. Naštěstí to vypadá, že se posouváme. Státní projekty se navíc mohou rychle změnit, třeba když prezident vymění vedení armády. Zatímco předtím jste klepal na všechny dveře a váš projekt nechtěli, tak nové vedení může říct: „Přesně to potřebujeme a bereme.“

S jakými specifiky musí počítat exportéři, když se chystají proniknout na africký trh?
Čas je tady extrémně flexibilní. Jestliže jednáte o byznysu a domluvíte se, že si zavoláte ve čtvrtek, tak to nemusí platit. Nigerijci mají šílený time management. Je běžné, že vás osloví, abyste jim poslali nabídku, ale pak měsíc čekáte na reakci.

Africké státy jsou nechvalně proslulé korupcí. Ovlivňuje i obchod v Nigérii?
Korupce je zde běžná. Ať už vás zastaví policista na ulici nebo celník na letišti, všichni po vás budou chtít úplatek. Ale ve své podstatě lidem pomáhá a zemi pohání. Když něco chcete vyřídit rychle, bez úplatku se tu neobejdete.

Jak moc postihla nigerijský průmysl pandemie Covid-19?
Minulý rok byl hodně špatný, protože se zastavila téměř celá ekonomika. Jenže tím, že mají Nigerijci špatný time management, hospodářství nabíhá zpátky opravdu pomalu. Mnohem pomaleji, než jsme zvyklí z Evropy. Navíc tu chybí podpora postižených sektorů. Stát podnikům nedá žádné kompenzace za šestiměsíční lockdown, kdy nesměly vyrábět. Firmy musejí vyjít z vlastních rezerv, které si udělaly před krizí. Nájezd je pro ně proto pomalejší, obtížnější, musely propouštět zaměstnance. Situace je celkově složitější.

Do Nigérie a obecně do Afriky se hodně zboží – především toho levného – dováží z Číny. Mohou vůbec evropské státy Číně konkurovat?
Zdejší trh je velmi citlivý na cenu, proto sem proudí levné zboží z Číny. Ale zároveň má Nigérie vysoké příjmy z ropy, a tak bohatší firmy vyžadují kromě příznivé ceny také kvalitu. I místním firmám dochází, že mít všechno nejlevnější nemusí být to nejlepší. Když se totiž rozbije levný stroj, tak je složité sehnat servis. Kdežto dražší evropské, a o to kvalitnější stroje, jsou v tomto ohledu mnohem spolehlivější. Působí tu například textilní firma, která kupuje stroje výhradně z Česka nebo z Německa, protože ví, že získává kvalitní zboží. Nigerijci jsou navíc tradicionalisti. Když si na vás zvyknou a jsou spokojení, tak budou odebírat zboží výhradně od vás.

Je tedy nigerijský trh pro exportéry zajímavý i do budoucna?
Dokud bude mít Nigérie peníze a ropu, jejíž zásoby se odhadují na 80 let, tak její trh bude pro exportéry určitě atraktivní. Tím, že je nejlidnatější zemí Afriky a trh je obrovský, tak generuje nesmírné množství příležitostí. Některé segmenty sice nejsou tolik rozvinuté a nevyplatí se do nich prozatím investovat, nicméně je dobré sledovat jejich vývoj.

Rozhovor vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 3Q/2021. Celé číslo čtěte zde.

kategorie Rozhovory

Projev předsedkyně Evropské komise o stavu Unie

V obecné rovině zhodnotila reakci EU na pandemii COVID-19 slovy, že pandemie byla obdobím hledání duše a Evropa dokázala, že ji má. Dle předsedkyně Evropské komise (EK) může být EU hrdá na své úspěchy během pandemie a od jiných regionů nás odlišují naše hodnoty. Dále hovořila o Konferenci o budoucnosti Evropy (COFE), kterou označila zejména jako fórum pro mladé lidi. Evropská komise se doporučením Konference bude pečlivě věnovat. Předsedkyně EK dále zdůraznila, že hodnoty a právo EU, včetně zásad právního státu ve všech členských státech EU, stojí nad vnitrostátním právem a rozpočet EU bude všemi prostředky chráněn před zneužitím a korupcí.

PODROBNĚJI PAK HOVOŘILA K DALŠÍM OKRUHŮM:

Zdraví / pandemie, kde vysvětlila činnost EU a úspěchy v očkování s tím, že další prioritou je pomoci chudším zemím při očkování jejich obyvatel. Dle Ursuly von der Leyen je nyní načase zahájit tzv. Unii zdraví a misi připravenosti a odolnosti (s investicí 50 miliard EUR do roku 2027). Za velký úspěch považuje předsedkyně digitální covid pas a to s ohledem na rychlost a politickou vůli.

V otázce klimatu prezentovala nový evropský Sociálně klimatický fond a vyzvala Evropský parlament a členské státy, aby nerozbourali „klimatický balíček‘“. Dle předsedkyně EK chce EU zdvojnásobit globální investice do ochrany biodiverzity, zároveň uvedla, že čínské a americké závazky v ochraně klimatu považuje za nedostatečné.

Hospodářství a digitální agenda 
Evropa roste 5% tempem, tedy rychleji než USA a Čína. Komise v příštích týdnech znovu zahájí diskusi o správě ekonomických záležitostí (economic governance ). Ursula von der Leyen zdůraznila, že 30 let jednotného trhu je velkým úspěchem a hybnou silou zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Digitální transformace je bodem zlomu, který musíme zvládnout, abychom se posunuli dále.  Jinak utrpí prosperita. A jádrem této transformace jsou čipy. Jejich akutní nedostatek ukazuje, že musíme toto odvětví přitáhnout do EU. EK proto představí „evropský zákon o čipech“ (European Chips Act)  s cílem vytvořit nejmodernější průmysl a přivést zpět výrobu polovodičů.

Předsedkyně EK se věnovala i daním. Firmy musí platit daně tam, kde vytváří zisk. Příslušná legislativa je v přípravě. EK také předloží návrh tzv. „vlastních zdrojů“.

Sociální otázky
Předsedkyně EK považuje sociální pilíř za klíčový pro svou Komisi. Současnou mladou generaci považuje za nejlépe vzdělanou v historii Evropy (poz. Rok 2022 bude Evropským rokem mládeže). Dále prezentovala program ALMA, určený pro mladé lidi, kteří odcházejí do zahraničí.

Mezinárodní otázky a obrana
Nová geopolitická situace v budoucnu zásadně změní náš svět. EU pomůže politicky a finančně Afghánistánu a nové společné prohlášení EU a NATO by mělo přijít do konce roku.

Dále předsedkyně uvedla, že pokud nebudeme řešit krize v zahraničí, krize přijdou  k nám. Musíme posílit nástroje kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany. Potřebujeme obrannou unii, ale chybí nám k tomu politická vůle (např. Interoperabilita). Potřebujeme také zpravodajskou kapacitu EU a musíme spojit naše roztříštěné síly. Pomoci by mohlo např. odpuštění DPH při nákupu obranných prostředků v EU.  Nová obchodní a technologická rada mezi EU a USA je příslibem další spolupráce.  

Na mezinárodní úrovni je dle předsedkyně velmi slibná Indo-pacifická strategie, nebo tzv. „Global Gateway“ –  nový nástroj partnerství pro investice do infrastruktury (Evropská hedvábná stezka). Obchod ale nikdy nelze provádět na úkor lidí v regionech, proto bude navržen zákaz obchodu s výrobky pocházející z nucené práce.

PRVNÍ ZHODNOCENÍ PROJEVU Z POZICE BYZYNSU

Z pohledu byznysu lze projev hodnotit jako kombinaci politických prohlášení a konkrétních oznámení. Ekonomická stránka byla silnější, než v minulém roce, ale struktura sdělení není vždy jasná. Jakkoli byl projev vřele přijat členy EP.

Z pohledu firem jsou zásadní tyto body – Evropský zákon o čipech, nová strategie „Global Gateway“, návrh odstranit DPH u obranných produktů a zákaz obchodu s výrobky pocházejícími z nucené práce. Oceňujeme akcent na Jednotný trh.

Celý projev můžete slyšet na stránkách Evropské komise.

Fára Pavel
kategorie Evropská komise

Příručka kyberbezpečnosti pro malé a střední firmy

Krize covid-19 zdůraznila důležitost internetu a počítačů pro malé a střední podniky. Kvůli udržení podnikání během pandemie muselo mnoho malých a středních podniků přijmout opatření k zajištění kontinuity provozu, jako je využití cloudových služeb, zlepšení internetových služeb, modernizace webových stránek a umožnění zaměstnancům pracovat na dálku.

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) proto vydala příručku, která poskytuje malým a středním podnikům 12 obecných praktických kroků, jak lépe zabezpečit systémy a podnikání.

ENISA spustila také on-line nástroj Secure SME, kde firmy najdou další konkrétní tipy, jak se zabezpečit a odkazy na užitečné zdroje v oblasti kyberbezpečnosti.

kategorie Z hospodářské politiky

V roce 2024 hrozí zdravotnictví deficit až 76 miliard

Výdaje v systému zdravotního pojištění rostou v posledních letech výrazně rychleji než ekonomika, pandemie Covid-19 trend ještě posílila. Dle dat ze studie IES FSV UK by se tak už za tři roky mohl systém dostat do hlubokého deficitu. Zdravotní pojišťovny a zaměstnavatelé vidí řešení v utlumení růstu nákladů a v lepší efektivitě. Maximální roční nárůsty vidí v řádu jednotek procent, zaznělo na společné tiskové konferenci Svazu zdravotních pojišťoven ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

V letech 2020 až 2021 rostly náklady meziročně o 15,6 % a pak dokonce o 25,6 %. Klesající objem plateb od zaměstnavatelů a zaměstnanců vyrovnával nárůst plateb za státní pojištěnce. Značnou roli v tom hrály náklady spojené s Covid-19, které jen za první pololetí 2021 činily přes 40 miliard korun.

„V minulých letech rostly příjmy díky ekonomice o 17-20 miliard každý rok. V letech následujících už dle studie IES porostou ročně jen o 10 miliard, tedy cca 3 %. Zatímco v předcovidových dobách šly náklady každoročně nahoru o 10 a více procent, nyní si to už nebudeme moci dovolit,“ komentuje vývoj prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislav Friedrich. Podle studie IES v roce 2024 v návaznosti na tempu zvyšování nákladů bude chybět v systému 22 – 76 miliard korun.

Podobně vývoj vidí i zaměstnavatelé, kteří jsou spolu se zaměstnanci a OSVČ hlavními plátci do zdravotního systému (tvoří 77 % příjmů). Platby za státní pojištěnce činí 22 %, ovšem v systému jich je co do počtu osob více než polovina.

„Odvodová zátěž zaměstnavatelů je jedna z nejvyšších ze zemí OECD, proto není prostor pro další zvyšování odvodů. Za zaměstnavatele jako hlavní přispěvatele do systému veřejného zdravotního pojištění požadujeme, aby se zdroje efektivně využívaly. Firmy hrály zásadní roli při zvládání pandemie, proto chceme, aby měly větší prostor v oblasti ochrany veřejného zdraví, nejen u bezpečnosti práce. Jako zásadní vnímáme také odpolitizování rozdělování prostředků přes systém zdravotních pojišťoven,“ říká Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Palat na site

Pro roky 2022 až 2024 oba svazy považují za udržitelné tempo růstu nákladů 4-5 % ročně s tím, že cca 3 % pokrývají inflaci a nové postupy, 2-3 % vliv stárnutí populace a naopak 1-2 % by měl být kladný vliv růstu efektivity.

Svaz zdravotních pojišťoven sdružuje všech 6 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. Svaz hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňovat služby pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro více než 4,5 mil. pojištěnců v ČR. Více informaci naleznete na webových stránkách www.szpcr.cz.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v ČR. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Jako oficiální připomínkové místo komentuje průměrně 140 zákonů či vládních předpisů ročně.

kategorie Tiskové zprávy

Stanovisko SP ČR ke kontrolám ministryně práce ve firmách

Svaz průmyslu a dopravy se znepokojením sleduje nejnovější vyjádření ministryně práce a sociálních věcí ve věci kontrol ve firmách.

Svaz průmyslu a dopravy opakovaně a veřejně plně podporuje fungování kontrol Státního úřadu inspekce práce a uvádí, že kontrolní činnost, kterou předvídá zejména Zákoník práce, Zákon o inspekci práce a kontrolní řád je naprosto legitimním a efektivním nástrojem výkonu státní správy. Svaz zcela podporuje, aby ten, kdo neplní zákonné povinnosti zejména v tak zásadní oblasti, jako je pracovní právo, byl po právu na takové jednání nejen upozorněn, ale aby následovala přiměřená sankce, která má mít zejména výchovný účinek.

Svaz ale konstatuje, že jakýkoliv výkon veřejné moci, musí být činěn v souladu se zákonem. Svaz se značným znepokojením konstatuje, že aktivity paní ministryně zásadně zpochybňují celý legitimní proces kontrol. Toto zpochybnění spočívá v tom, že:

 • ministryně veřejně deklaruje názvy konkrétních společností, vč. zjištěných nedostatků, bez možnosti, aby se příslušné firmy měly možnost bránit a využít řádného procesu nezávislého, neveřejného a nezaujatého správního řízení, vč. všech opravných prostředků, které jim právní řád ČR poskytuje, a to včetně otázek spojených s ochranou osobních údajů a v souladu s principy GDPR a možného poškození dobrého jména firmy.
 • ministryně zpochybňuje status tzv. přizvané osoby, kdy lze pochybovat, v jakém postavení se nachází paní ministryně a zejména další osoby, které sama ministryně ke kontrolám přizvala. SÚIP si samozřejmě může ke kontrole přizvat i tzv. „přizvané osoby“, ale z povahy věci by to měl být někdo, kdo např. tlumočí, a tedy jeho přítomnost je nezbytná pro průběh kontroly. Přítomnost ministryně či dalších osob, které nesouvisí přímo s cílem a náplní inspekce, resp. s cílem kontroly, může kontrolovaný subjekt zpochybnit podle § 10 odst. 1 kontrolního řádu. Platí obecný právní princip, že státní orgán zasahuje jen v mezích, které mu zákon dovoluje.
 • ministryně je ze svého titulu pro SÚIP nadřízený služební úřad a její osobní účast při kontrolách tak v zásadě popírá dvoustupňový princip a může zpochybnit nepodjatost odvolacího/správního řízení. Paní ministryně (a zejména osoby jí přizvané) nemá status inspektora a má vykonávat nezávislý dohled. V těchto konkrétních případech nelze aplikovat princip soukromého práva, tedy co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Princip veřejného práva a výkonu státní moci je výslovně vymezen zákonnými normami. Veškeré informace o právech a povinnostech kontrolované osoby jsou na webu SUIP.

Postoj a aktivity paní ministryně znevažují důležitou a náročnou funkci Státního úřadu inspekce práce, jehož činnosti považujeme za nedílnou součást fungování trhu práce.

Medializované kontroly politiků, které se objevují jen bezprostředně před volbami, snižují důvěru k institucím státu a důvěru k řádnému procesu. Zástupci českého byznysu se ohrazují proti tomu, aby si někteří politici brali firmy jako rukojmí při dosahování svých politických cílů.

Firmy několikrát při covidové krizi, ukázaly, že dokáží na své náklady a z vlastní iniciativy ochránit své zaměstnance a provozy, staly se největšími testovacími centry v zemi. Za to si zaslouží respekt.

kategorie Stanoviska SP ČR

Podnikatelská mise SP ČR vyrazí do zemí Arabského poloostrova

Podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy se dvěma desítkami tuzemských exportérů vyráží 12. září do Spojených arabských emirátů (SAE) a Saudské Arábie. Na čtyřdenní zahraniční cestě doprovodí ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka. U příležitosti příprav EXPO 2020 se čeští podnikatelé setkají se svými protějšky na podnikatelském fóru v Dubaji. V Rijádu zjistí, jaké příležitosti jim nabízí plán rozvoje saudskoarabské metropole.

„Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty jsou jedny z nejrozvinutějších zemí Blízkého východu. V následujících letech chtějí investovat především do chytrých měst, obnovitelných zdrojů energie i vesmírného průmyslu. Inovativní české firmy v těchto oblastech mají co nabídnout. Už brzy to ukáží i na chystaném EXPO 2020. Světová výstava je jedinečná příležitost, kde může Česko upozornit na převratné nové myšlenky, technologie a jedinečná řešení,” říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Mise Svazu průmyslu a dopravy ČR se zúčastní dvacítka zástupců českých firem, které působí například v energetice, zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu, realitním podnikání, stavebnictví, ICT, vodním hospodářství, logistice a lázeňství. Do Dubaje i Rijádu doprovází ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka. V obou zemích na ně čekají podnikatelská fóra, na kterých se setkají s tamějšími firmami.

„Region Blízkého východu vnímám jako nesmírně kompetitivní a náročný trh. I přesto si myslím, že české společnosti mají ve Spojených arabských emirátech a Saúdské Arábii co nabídnout – od vývoje software, přes potravinářství a lázeňství až po design. Český pavilon na EXPO 2020 v Dubaji toho bude jasným důkazem. Proto mám nesmírnou radost, že zde mohu ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a také Ekonomickou diplomacií MZV naše firmy podpořit,“ uvádí ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek.

Investice do zdravotnictví patří v obou zemích mezi priority. Například farmaceutický trh v SAE vyrostl v roce 2020 meziročně o 8,5 % na úroveň 4 miliard USD. Podobný růst o 7,3 % se předpokládá pro tento rok v Saudské Arábii, a to na úroveň 10 miliard USD. Saúdská Arábie má ambici se do roku 2023 stát regionálním farmaceutickým hubem.

„Z našeho pohledu se jedná o stabilní a dlouhodobě rostoucí trhy, kde nás zajímají především partneři z řad farmaceutických společností, rovněž bychom ale rádi navázali diskuzi na vládní úrovni — např. s místními regulátory. Diplomatickou misi pana ministra Kulhánka jsme vyhodnotili jako vhodný způsob jak vstoupit na tyto trhy a velmi si vážíme nabídky ze strany Svazu průmyslu a dopravy ČR se této cesty účastnit,“ říká Jiří Nižňanský, Business Development Director společnosti Oxygen Biotech..

VODA ZE VZDUCHU V DUBAJI

Podnikatelská mise zamíří nejdříve do Dubaje u příležitosti Světové výstavy EXPO 2020. Její brány se otevřou 1. října 2021. Hlavním lákadlem českého pavilonu je technologie, která přeměňuje vlhkost ze vzduchu na vodu. Vznikla díky intenzivní spolupráci mezi vědci a podnikateli. Na řešení se podílel i jeden z účastníků podnikatelské mise společnost EuroClean.

„Tlak na úspory, recyklaci a úpravu vody je na Blízkém východě mnohem vyšší než v našich krajích. Infrastruktura rozvodu pitné vody je také odlišná v chudších zemích nebo odlehlých pouštních oblastech mnohdy zcela chybí. To je také jeden z důvodů, proč se účastníme unikátního projektu ČVUT s názvem S.A.W.E.R., který je hlavním lákadlem českého pavilonu na EXPO 2020,” popisuje Jaromír Šnajdr, jednatel společnost EuroClean.

Vodu, kterou S.A.W.E.R. chytrým způsobem získá ze vzdušné vlhkosti, upraví zařízení WatiMin tak, aby odpovídala kvalitě pitné vody a bylo tak možné vodu pít, napájet s ní hospodářská zvířata, zavlažovat poušť, a umožnit tak pěstování rostlin. A to i v podmínkách pouště například v okolí Rijádu, kde je vzdušná vlhkost naprosto minimální.

„Účast na EXPU 2020, je pro nás samozřejmě velice prestižní. Stejně jako přílet s podnikatelskou misí Svazu průmyslu a dopravy za účasti pana ministra vysílá našim potenciálním partnerům jasný signál. A to je velmi důležitý začátek budování vztahu s partnery obzvláště v arabském světě, kde vzájemná důvěra hraje klíčovou roli,” doplňuje Jaromír Šnajdr, jednatel společnost EuroClean.

MĚSTO BUDOUCNOSTI PŘINESE PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Podnikatelé s ministrem zahraničních věcí navštíví také Rijád. Zástupci Královské komise pro město Rijád firmám představí projekty budoucnosti metropole, rozvojové plány a návazné příležitosti. Město Rijád očekává do roku 2050 zdvojnásobení počtu obyvatel a připravuje řadu strategických, dlouhodobých a vícefázových projektů spojených s rozvojem města.

„Rijád plánuje rozvíjet průmysl v průmyslových zónách kolem města, dopravní infrastrukturu včetně městské dopravy a využití smart technologií. Je to velká příležitost, ze které si můžou české podniky odnést obrovské zkušenosti. Města v těchto zemích nešetří na technologiích a novinkách, jsou futuristická a je obrovská inspirace se takového projektu účastnit,” říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ČESKO MÁ S OBĚMA ZEMĚMI KLADNOU BILANCI

ČR v roce 2020 vyvezla do SAE zboží a služby za více než 14 miliard Kč, zatímco dovezla pouze za 2,1 miliard Kč. Český export do Saudské Arábie dosáhl hodnoty 9,7 miliard Kč. Do Česka přitom směřovalo z této země zboží za necelé 2 miliardy Kč.

kategorie Tiskové zprávy

10 otázek a odpovědí k Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu

Na otázky týkající se letošního Mezinároního strojírenského veletrhu odpovídá generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš. 

Veletrh proběhne 8. – 12. listopadu na brněnském výstavišti. Svaz průmyslu a dopravy se jej zúčastní a tradičně ho zahájí svým Sněmem.

 1. Je možné v České republice veletrhy pořádat?
  Pro účast na veletrzích bylo zavedeno pravidlo O-N-T, tj. účastníci se prokazují očkováním, prodělanou nemocí nebo testem, což Veletrhy Brno plně implementovaly. Tak je zajištěna bezpečnost všech účastníků. Kromě toho platí aktuální pravidla běžná např. v obchodních centrech.
 2. Bude se MSV 2021 konat?
  Nacházíme se v rozdílné situaci než v loňském roce. Není důvod, aby se veletrh MSV počátkem listopadu nekonal.
 3. Jak se ke konání veletrhu staví česká vláda?
  Ministerstvo průmyslu a obchodu vzhledem k významu veletrhu pro hospodářství jeho konání plně podporuje.
 4. Kdo je zodpovědný za dodržování pravidel na veletrhu?
  Za nastavená pravidla zodpovídá pořadatel (BVV), za jejich dodržování každý sám ze sebe.
 5. Co se stane, když se situace zhorší?
  Vzhledem k dosaženému proočkování není důvod pro zavedení tvrdých opatření jako „lockdown“. V případě zhoršení situace budou nastaveny podmínky s hygienickou službou tak, aby byl veletrh proveditelný.
 6. Je možné občerstvení na stánku?
  Žádné opatření neřeší občerstvení na expozici na veletrhu. Vycházíme z podmínek pro nákupní centra a restaurace. Tedy občerstvení je možné (vsedě, s určitým odstupem, bez roušek).
 7. Bude pořádán zahajovací společenský večer?
  S uspořádáním společenského večera počítáme v obvyklém formátu.
 8. Přijdou návštěvníci?
  Návštěvnické kampaně budou realizovány standardně. Z průzkumů vyplývá, že není podstatný důvod, aby odborní návštěvníci nepřišli. V obchodním styku je velký zájem se potkat.
 9. Bude veletrh menší než dříve?
  Vzhledem k omezení cestování z neevropských zemí nebo interním nařízením některých firem bude letošní účast na veletrhu nižší než obvykle.
 10. Lze se na veletrh přihlásit i po uzávěrce?
  Vzhledem k nestandardním podmínkám v letošním roce budou akceptovány přihlášky i po oficiální uzávěrce pro objednání výstavní plochy.

Podrobnosti k Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu včetně přihlášky pro vystavovatele zde.

 • Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50 % vystavovatelů a 16 % návštěvníků.
 • Návštěvnost je vysoce odborná, téměř osmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.
 • Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektro- technického průmyslu. Nosným oborem je tradičně obrábění a tváření.
Gbelec Ondřej