Je třeba zrychlit proces výstavby nového jaderného bloku

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje rozvoj jaderné energetiky a výstavbu nových jaderných bloků. Prezident SP ČR Jaroslav Hanák o tom ujistil členy výboru Aliance české energetiky, která sdružuje české firmy schopné podílet se na výstavbě jaderných elektráren.

Česká republika potřebuje stabilní zdroj elektřiny, který v budoucnu nahradí dosluhující uhelné elektrárny a zároveň bude vyrábět elektřinu bez emisí oxidu uhličitého. Proto Svaz průmyslu podporuje výstavbu nového jaderného bloku, jak s ním počítá Státní energetická koncepce. „Je dobře, že předseda vlády Andrej Babiš letos převedl Stálý výbor pro jadernou energetiku pod Úřad vlády a jeho místopředsedy se stali ministr vnitra Jan Hamáček, ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a nový vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Předpokládám, že premiér do výboru přizve také zástupce tripartity,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Nyní je třeba zrychlit proces příprav na výstavbu nového jaderného bloku, který by měl vyrůst vedle stávající jaderné elektrárny Dukovany. „České firmy by se měly podílet na výstavbě elektrárny v maximálně možné míře. Je to šance, jak si udržet rozsáhlé jaderné know-how českého průmyslu. Také to pomůže vysokým školám získávat studenty pro obor jaderné strojírenství,“ dodává Jaroslav Hanák.

Státní energetická koncepce počítá s tím, že jaderné elektrárny budou v roce 2040 vyrábět 46 až 58 procent elektřiny. Jadernou energetiku jako nástroj pro snižování závislosti na fosilních palivech potvrdila také Evropská komise v loňské hloubkové analýze k dokumentu Čistá planeta pro všechny. V členských státech, které počítají s jadernou energií, může jádro podle Komise přispět k efektivnímu snížení emisí oxidu uhličitého v sektoru energetiky. Komise uvádí, že i když většina jaderného paliva se dováží ze zemí mimo EU, dodávky jsou dostatečně diverzifikované. Navíc palivo lze skladovat na dobu dvou až tří let, což omezuje dopad případných krátkodobých výpadků v dodávkách.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy

Podnikatelská mise do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na podnikatelské misi, která bude doprovázet ministryni průmyslu a obchodu paní Martu Novákovou do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. Mise se uskuteční ve dnech 8. až 12. dubna 2019 a společně ji organizují Svaz průmyslu a dopravy a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Podnikatelskou delegaci povede za Svaz průmyslu a dopravy viceprezident Stanislav Kázecký a za Komoru SNS předseda představenstva František Masopust.

Hlavním bodem cesty budou podnikatelská fóra, která se uskuteční v Taškentu a Biškeku a na která budou přizvány firmy oslovené místními partnerskými komorami. Fóra zahájí paní ministryně Nováková za účasti svých protějšků a českých velvyslanců.

Rámcový program: 
8. 4. – ve večerních hodinách odlet z Prahy do Uzbekistánu
9. 4. – přílet do Taškentu v ranních hodinách, ubytování v hotelu; odpoledne – česko-uzbecké podnikatelské fórum a B2B jednání
10. 4. – dopoledne program v Taškentu; odpoledne přelet do Kyrgyzstánu
11.4. – dopoledne česko-kyrgyzské podnikatelské fórum a B2B jednání; odpoledne další program v Biškeku
12.4. – v ranních hodinách odlet zpět do Prahy

Účast v delegaci doporučujeme firmám působících zejména v těchto oblastech: 
  • energetika, dopravní průmysl, environmentální technologie, vodohospodářství, stavebnictví, IT, potravinářské technologie, zdravotnická technika ad.

Uzávěrka závazných přihlášek je 11. března 2019.

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 43 700,- Kč. Cena zahrnuje ubytování v hotelech, místní transfery, společenské akce, zápis společnosti v oficiálním katalogu mise, občerstvení a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníků SP ČR a Komory SNS během cesty. Přeprava vládním speciálem je zdarma. Kyrgyzstán a nově ani Uzbekistán neuplatňují vůči občanům ČR/EU při krátkodobém pobytu vízovou povinnost.

Postup přihlašování:

  1. Závaznou podepsanou a naskenovanou přihlášku prosíme zaslat e-mailem na adresu thodac@spcr.cz.
  2. Současně s přihláškou je nutné vyplnit i elektronický formulář, který naleznete na adrese: https://registrace.spcr.cz/?eventId=699&controller=event&task=individualRegister Bez vyplnění elektronického formuláře nemůžeme Vaši přihlášku zpracovat.
  3. Prosíme také o vyplnění jednoho vzorového snímku v Powerpointu. Bude sloužit pro prezentaci delegace na podnikatelských fórech.

Výběr místních firem pro B2B bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o Vaší firmě. Prosíme proto o konkrétní upřesnění Vašich zájmů a případně i rozjednaných projektů v příslušných kolonkách v elektronickém formuláři. Tyto informace slouží také jako podklad pro doprovázeného představitele státu.

Při vyplňování profilu mějte prosím na paměti, že údaje budou použity pro výrobu tištěného katalogu mise, jehož cílem je co nejlépe druhou stranu seznámit s profily a kontaktními údaji zúčastněných firem. 
Po obdržení Vaší závazné přihlášky a provedení elektronické registrace Vám zašleme další pokyny a zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou. Podnikatelskou misi organizačně zajišťují manažer Sekce mezinárodních vztahů Tomáš Hodač (thodac@spcr.cz). Bližší informace Vám poskytneme na tel. 225 279 406.

Přílohy
Přihláška na misi
Vzorový snímek

Tomáš Hodač
kategorie Podnikatelské mise a semináře

SP ČR podporuje, aby vláda dokončila projekt EET

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje projekt elektronické evidence tržeb a vyzývá vládu, aby ho dokončila. Část podnikatelů a živnostníků už EET úspěšně zavedla do svého podnikání v prvních dvou fázích zavedení EET. Na základě jejich zkušenosti se ukázalo, že systém elektronické evidence tržeb funguje.

„Za dva a půl roku od spuštění první fáze se nenaplnily katastrofické scénáře, že podnikatelé budou masově ukončovat svou činnost. Naopak EET pomáhá narovnat podmínky podnikání, proto ji Svaz průmyslu podporuje,“ komentuje Eva Veličková, tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR.

EET MÁ PŘINÉST ROVNÉ PODNIKATELSKÉ PODMÍNKY

„Chceme, aby vláda dokončila i zbývající fáze EET, a to bez zbytečných neodůvodněných výjimek. Odmítáme návrhy, aby se EET vztahovalo jen na plátce DPH. Tím by vláda nerovně zatížila pouze část podnikatelů, kteří již řadu povinností plní. Navíc by se vytratil hlavní cíl EET, tedy zjistit skutečné příjmy podniků a živnostníků a zamezit daňovým únikům,“ upozorňuje Eva Veličková s tím, že Svaz naprosto odmítá i návrh na kompletní zrušení EET.

Svaz průmyslu a dopravy si uvědomuje, že EET přináší další administrativní zátěž pro firmy. Proto vyzývá vládu, aby představila opatření, která by zátěž naopak snížila.

„Elektronizace musí podnikatelům přinést výhody. Stát by měl s daty, které díky EET získá, pracovat dál, například poskytnout podnikatelům předvyplněná daňová přiznání. Úřady by měly získaná anonymizovaná data mezi sebou sdílet, aby každý úřad nemusel od podnikatelů získávat svá. Obecně by se měl stát snažit odstraňovat administrativní překážky v podnikání a nezatěžovat podnikatele dalšími požadavky,“vyjmenovává Eva Veličková.

O EET budou ve středu 20. 2. jednat Hospodářský výbor a Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy

Ekonomika vloni rostla o 3 %

Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu rostla ekonomika v roce 2018 tempem 3 %.

„Meziroční růsty sice klesly, ale snižovaly se z vyšší základny a začaly narážet na limity. Pořád se ale bavíme o několikaletém růstu a finální hodnota 3% růstu není špatný výsledek,“ hodnotí Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Klíčová byla domácí poptávka, kterou umožnil dosavadní vysoký růst mezd a dobrá situace firem, které tak mohou investovat.

Výsledek odráží i závěry ze společných šetření Svazu průmyslu s ČNB. „Firmy během celého roku 2018 hodnotily poptávky i zakázky pozitivně, přestože stále více narážely na nedostatek pracovních sil, růst mzdových nákladů a zdražování vstupů jako například u cen energií, materiálů a surovin. To všechno je brzdilo v dalším rozvoji a zároveň jim snižovalo i celkovou ziskovost,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PRŮMYSL BYL PO CELÝ ROK 2018 V DOBRÉ KONDICI

„Průmyslová produkce loni průměrně rostla o 3 %. Považujeme to za dobrý výsledek. Musíme si uvědomit, že růst 6,5 % v roce 2017 byl opravdu rekordní,“ komentuje Bohuslav Čížek.

Meziročně rostla i hodnota nových zakázek v běžných cenách o 3,7 %. Tržby v sektoru průmyslu loni průměrně rostly tempem 3,6 %. Rovněž oblast investic se vyvíjela pozitivně a podle šetření Svazu průmyslu firmy stále plánují investovat.

„Očekáváme, že ekonomika i průmysl v letošním roce ještě porostou. Kvůli limitům a bariérám, na které firmy naráží, ale ještě zpomalí. Celkově se růst bude pohybovat pod 3 %,“ předpovídá Bohuslav Čížek.

Tereza Řezníčková
kategorie Tiskové zprávy

Na umělé inteligenci bude stát budoucnost průmyslu

Zástupci Evropské komise, Rady i Evropského parlamentu se 13. 2. v pozdních večerních hodinách shodli na znění směrnice o autorských právech na Jednotném digitálním trhu. Včerejší dohodu bude nyní muset ještě potvrdit Rada a následně také Evropský parlament. Stejně jako další předpisy v oblasti Jednotného digitálního trhu bude mít tato směrnice zásadní význam pro oblast Průmyslu 4.0, robotizace, umělé inteligence a zejména takzvaného strojového učení.

Umělá inteligence nám už dnes začíná zpříjemňovat život a práci. Její potenciál je obrovský. Umí zpracovávat ohromné množství dat, analyzovat je a pak se z nich sama učit. V praxi to pak může vypadat tak, že zjednodušuje administrativu a komunikaci, zlepšuje produkty i celé výrobní procesy, nastavuje efektivně obchodní modely, pomáhá ve všech sférách od výrobní po státní.

Jednotný evropský trh bude nabízet stejné možnosti i podmínky pro všechny země
Svaz průmyslu a dopravy proto vítá, že došlo ke shodě nad článkem 3a, který umožní důležitou výjimku pro tzv.„text and data mining“ (vytěžování textu), který je zásadní právě pro oblast vývoje algoritmů a rozvoj této oblasti v Evropské unii i v České republice. Tato výjimka bude povinná ve všech zemích EU

Dohoda evropských institucí znamená, že v Evropě přistoupíme k rozvoji umělé inteligence proaktivně. Rovné podmínky pro vytěžování textu a dat v celé EU umožní našim firmám i výzkumným institucím rozvinout potenciál České republiky v této oblasti na maximum. Svaz povinnou výjimku dlouhodobě podporoval, bez ní by byli v nevýhodě především podnikatelé z menších zemí osmadvacítky, jako je Česko.

Co vlastně znamená text and data mining?
Je to v především vědecká disciplína, která má zásadní význam pro strojové učení, vše, co souvisí s analýzou a zpracováním tzv. Big Data. A tedy je to klíčová disciplína v oblasti umělé inteligence, a to především pro obory jako zdravotnictví, automobilový průmysl, dopravní systémy, kybernetika apod.

Základem je kombinace různých druhů klasifikací, různých druhů algoritmů apod. Text and data mining je důležitý například v oblasti zkoumání genetiky a velkých množství dat – vzorků krve, genetických buněk apod. – nebo v oblasti převodu přirozené řeči při zkoumání významu, smyslu apod.

Zapojení umělé inteligence neznamená porušení autorského práva
Při diskusích k výjimce text and data mining se objevují různé omyly a jedním z nich názor, že povinná výjimka pro data mining poškodí autory, resp. držitele autorských práv. Taková tvrzení ukazují na nepochopení toho, jak technicky funguje internetové vyhledávání a co je a jak funguje data mining. Jedná se o dvě odlišné činnosti, které jsou zřejmě z neznalosti směšovány.

Povinná výjimka rozhodně není obcházením autorského práva, protože využití této rozšířené a povinné výjimky je vázáno na velmi striktní podmínky.

Text a data mining bude možný pouze, pokud budete mít legální přístup k obsahu – zakoupili jste si jej, nebo se jedná o otevřená data. Současně si musíte ověřit, zda vlastník autorských práv nemá k data miningu výhrady.

Zásadní roli dat a jejich analýzy zmiňuje i Koordinovaný plán EU k umělé inteligenci, kde hned v úvodu zaznívá, že umělá inteligence tím, jak zpracovává obrovské množství dat, zlepšuje produkty, procesy a obchodní modely ve všech hospodářských odvětvích.

V příloze tohoto plánu Evropská komise vysvětluje, že mnoho technologií UI (AI) potřebuje ke zlepšení své výkonnosti data. Jakmile budou dosahovat dobrých výsledků, mohou pomoci zlepšit a zautomatizovat rozhodování v téže oblasti. Například systém UI bude naučen a následně použit ke zjišťování kybernetických útoků na základě údajů z dotčené sítě nebo systému.

Pokud chce tedy Česká republika být lídrem v oblasti umělé inteligence a budovat skutečně centrum excelence, bez vytěžování dat a textu se neobejde.

kategorie Z hospodářské politiky

Rada pro konkurenceschopnost: AI a Horizon Europe

Zasedání ministrů odpovědných za oblasti vnitřního trhu a průmyslu se v Bruselu uskuteční 18. února. Na programu nejsou žádné legislativní body a v nelegislativní části proběhne tradiční výměna názorů v rámci prověrky konkurenceschopnosti na téma integrace hodnotových řetězců. Ministři budou diskutovat o dopadech umělé inteligence na průmysl EU a budou přijaty závěry Rady ke koordinovanému plánu EU v oblasti umělé inteligence. Proběhne politická rozprava ke sdělení EK k dlouhodobé strategii EU v oblasti klimatu, zejména z pohledu konkurenceschopnosti průmyslu. RO PRES bude informovat o stavu projednávání některých legislativních návrhů. Na žádost skupiny zemí, jejíž součástí je i ČR, bude představen možný kompromis v rámci jednání o návrhu směrnice o notifikační proceduře dle směrnice o službách.

Jednání Rady pro konkurenceschopnost zasedající ve složení ministrů odpovědných za agendu pro výzkum se uskuteční v úterý 19. února. Hlavním tématem jednání bude legislativní balíček rámcového programu Horizon Europe, konkrétně návrh rozhodnutí o specifickém programu, kterým se rámcový program Horizon Europe implementuje. Radě bude předložena zpráva o pokroku a aktuální verze kompromisního textu. Zpráva o pokroku pokrývá především záležitosti, kterým byla v průběhu vyjednávání o rámcovém programu věnována největší pozornost: právní základ, proces strategického plánování, strategický plán, oblasti pro mise a institucionalizovaná partnerství.

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, ve svém dopise adresovaném rumunskému ministru hospodářství připomíná, že se zasedání Rady koná v době, kdy dochází ke korekci prognóz ekonomického růstu, které ukazují zpomalení růstu a pokračující nejistotu, pokud jde o podmínky globálního obchodu a dopady brexitu. Průřezová úloha Rady pro konkurenceschopnost spojená s její rolí strážce konkurenceschopnosti EU je proto důležitá tak jako dosud nikdy. BusinessEurope se ve svém poselství dále věnuje umělé inteligenci a nezbytnosti koordinovaného přístupu na úrovní EU tak, aby přinesla výhody jak občanům, tak podnikům. V centru pozornosti evropského byznysu je i program Horizon Europe. BusinessEurope opakovaně volá po zvýšení financování programu nejméně o dalších 120 milionů euro. BusinessEurope také apeluje na rychlé přijetí té části balíčku podnikového práva, která zabezpečí přístup k digitálním nástrojů pro základní operace podniků (registrace, zřizování dceřiných společností, přenos a nahrávání dat apod.).

Vladimíra Drbalová

Příloha: dopis BusinessEurope na rumunského ministra hospodářství

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada

Volný obchod se Singapurem dostal zelenou

Evropský parlament dnes (13.2.) dal zelenou dohodám o volném obchodu a o ochraně investic mezi Evropskou unií a Singapurem. Tento krok je zvláště významný s ohledem na to, že Singapur je největší obchodní partner EU v rámci ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie). V oblasti obchodní politiky EU je propojení s regionem ASEAN jednou z priorit. Sdružení národů jihovýchodní Asie představuje trh s asi 630 miliony obyvatel a v roce 2019 se zde předpokládá růst HDP o 4,8%. Jde o jeden z nejdůležitějších trhů pro EU mimo evropský kontinent.

„Oceňujeme, že EU naplňuje svůj závazek být prostorem otevřeným férovému volnému obchodu a investicím a buduje moderní obchodní vztahy s tak dynamickými ekonomikami, jako je právě Singapur“, dodal prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Kromě vlastního dvoustranného obchodu mezi EU a Singapurem přinese dohoda výhody i firmám všech velikostí při vstupu do ostatních zemí jihovýchodní Asie, což je bezesporu jeden z ekonomicky nejrychleji rostoucích regionů světa.

Gbelec Ondřej
kategorie Obchodní politika

Svaz průmyslu jednal o tvrdém brexitu s Evropskou komisí

Na začátku února jednal Svaz průmyslu se zástupci Generálního sekretariátu Evropské komise o vybraných aspektech okamžitého účinku tzv. tvrdého brexitu, jehož hrozba nebyla bohužel dosud zažehnána.

Dokud (resp. pokud) nedojde k přijetí výstupové dohody mezi Británií a EU, která bude stanovovat přechodné období umožňující pozvolnou přípravu na zmenšení jednotného trhu, nezbývá byznysu nic jiného než se důkladně připravit na variantu tvrdého brexitu k 29. březnu 2019. Svaz průmyslu proto uvítal příležitost projednat s paní Céline Gauerovou, zástupkyní generálního tajemníka Evropské komise, s panem Stefanem Führingem, zástupcem vedoucího Oddělení pro vnitřní trh a sektorové politiky EK, a dalšími členy pracovní skupiny EK pro eventuální tvrdý brexit otázku aplikace nových pravidel v oblasti cel, DPH a regulatorní spolupráce.

pic 1

V případě tvrdého brexitu bude Británie počínaje 30. březnem 2019 v režimu tzv. třetích zemí (tj. vně EU) a, jak nám potvrdili zástupci Komise, nová pravidla pro cla a DPH budou platit od momentu, kdy bude zboží dopraveno na území EU. Datum smlouvy nebo expedování zásilky tedy nebude pro posouzení relevantní, celní a daňové procedury se na hranicích EU spustí dne 30. března 2019 v 00:01 hodin!

V případě regulatorní spolupráce, tj. například otázka platné certifikace průmyslového zboží, bude rozhodujícím momentem datum tzv. umístění zboží na trh, tedy datum první komerční transakce prodávající zboží novému majiteli. Pokud např. bude britská firma vyvážet do ČR zboží s certifikací z UK, může tak učinit pouze u zboží, které bylo českému obchodnímu partnerovi prodáno nejpozději 29. 3. 2019. Pro zboží prodané později bude muset mít certifikaci od instituce sídlící v EU.

Jelikož Evropská unie prosazuje u certifikací výrobků pravidlo jednoty místa a výkonu, nemohou být výrobky pro trh EU certifikovány např. v britské pobočce německé certifikační autority. Sídlo i výkon certifikace pro zboží na trhu EU musí být i po 30. 3. 2019 výhradně v EU.

Nadto je třeba mít na paměti, že po odchodu z EU nebude nadále vůbec relevantní, zda si Británie podrží stejná certifikační kritéria, jako má EU, či nikoli. Jakmile nebude členem EU, nebudou na území EU britské certifikáty platné a spolupráce v této oblasti bude sloužit maximálně pro výměnu informací mezi Británií a členy EU.

K otázce certifikátů EK doplnila, že ani text výstupové dohody, která eventuálně zavede přechodné období, neposkytuje tzv. grandfathering vydaným certifikátům (tj. zachování jejich účinků), a pokud nebude v budoucnu uzavřena dohoda o jejich vzájemném uznávání v rámci FTA, budeme ve stejné situaci i po roce 2020 (nejpozději po roce 2022). Je třeba doplnit, že svou notifikaci ztratí nejen notifikační orgán, ale také akreditační tělesa.

pic 2

Svazu průmyslu bylo proto zástupci Komise jednoznačně doporučeno, aby české podniky certifikující své výrobky určené pro jednotný trh momentálně v Británii, co možná nejdříve přešly k jiné certifikační instituci se sídlem v EU a vyřídily si nové certifikáty. Vzhledem k tomu, že ani v návrhu výstupové dohody není vzájemné uznávání certifikačních institucí a vydaných certifikátů mezi EU a Británií zahrnuto, tak i kdyby na tvrdý brexit nedošlo a nastalo přechodní období, bude třeba do tohoto „přesunu“ investovat. Pro úplnost je třeba dodat, že jedinou možností, kdy by nová certifikace u takových to výrobků nakonec nebyla třeba, je úplné zrušení plánů Británie na vystoupení z EU, což ale v danou chvíli už není příliš pravděpodobné.

Do debaty se zástupci Evropské komise, zorganizované Ministerstvem průmyslu a obchodu, se kromě Svazu průmyslu zapojili rovněž zástupci automobilového, chemického, plastikářského, plynárenského, strojírenského a textilního průmyslu, zástupci univerzit, vojenské techniky, družstev a řada dalších. Jmenovitě uveďme alespoň Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., jehož ředitel Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz velice fundovaně přispěl k odborné diskuzi o po-brexitových změnách v oblasti certifikace výrobků.

pic 3

Konfederace evropského podnikání BusinessEurope, které je Svaz členem, se již zabývá otázkami nastavení budoucí obchodní dohody, která má být po (ať už jakékoli formě) brexitu uzavřena mezi EU a Británií. Stále ovšem zdůrazňuje, že v této fázi je především nutné přijmout výstupovou dohodu, která zajistí tolik potřebné přechodné období. Riziko tvrdého brexitu se totiž s postupujícím časem zvyšuje. Druhé hlasování o výstupové dohodě v britském parlamentu bylo naplánováno na 14. února, ale jak dnes informovala britská média, pravděpodobně bude s ohledem na nepřipravenost modifikovaného návrhu výstupové dohody odloženo až na týden od 25. února. Proběhne tedy patrně pouhý měsíc před termínem zániku členství Británie v EU. Svaz průmyslu pro Vás bude téma brexitu nadále sledovat a přinášet Vám důležité informace relevantní pro Vaše podnikání.

Olga Rozsívalová

 

/

 

kategorie EU infoservis

ČNB zachovala úrokové sazby

ČNB se na dnešním zasedání bankovní rady rozhodla zachovat základní úrokové sazby na stávající výši. Loni zvýšila základní repo sazbu pětkrát, celkově tak základní sazba vzrostla za rok 2018 z 0,5 na 1,75 %.

„K tomu, že ČNB rozhodla prozatím zachovat úrokové sazby na stávající výši, přispěl určitě i vývoj HDP a také to, že řada institucí mírně revidovala své predikce dalšího růstu směrem dolů,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

cnb repo2T od 2001-2019-01

„Horší očekávání od následujícího období ukazuje i Index firemních očekávání Svazu průmyslu, který naznačuje, jak dynamicky se bude česká průmyslová výroba vyvíjet. Hodnota indexu za poslední tři čtvrtletí klesla z hodnoty 3,28 na 1,35. To znamená, že firmy poptávku stále hodnotí pozitivně a zakázky jim rostou, ale výrazně pomaleji než v první polovině roku 2018,“ uvádí Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Více o Indexu firemních očekávání Svazu průmyslu si přečtěte zde: https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/12573-novy-index-firemnich-ocekavani-svazu-prumyslu 

„Nadále ovšem přetrvávají některé inflační tlaky jako nárůst mezd či cen stavebních prací. Ekonomika bude růst i v roce 2019, byť mírnějším tempem. Centrální banka se nadále může obávat potenciální bubliny na trhu s nemovitostmi, a může tak mít tendenci ochlazovat hypoteční trh. Proto počítáme, že Česká národní banka letos úrokové sazby ještě zvýší. Firmy by se na to měly připravit. Nepředpokládáme ale, že by je zvedala tak často jako vloni,“ uzavírá Bohuslav Čížek.

Lenka Dudková

 

/

 

kategorie Tiskové zprávy

Zpožděný daňový balíček začne platit nejdříve v dubnu

Rozsáhlý daňový balíček přinášející změny napříč daňovými zákony vrátil Senát s pozměňovacími návrhy k projednání poslancům. Původně měly změny platit od začátku roku 2019, kvůli zpoždění však nabydou účinnosti zřejmě až od 1. dubna či 1. května 2019. Svazu průmyslu se podařilo ochránit statutární orgány firem před zbytečnou administrativou či vyjasnit uplatňování daňových odpočtů na vědu a výzkum. 

Hlavním důvodem, proč byl soubor změn připravován, je nutnost transpozice evropské směrnice týkající se vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany nadnárodních společností (Anti Avoidance Tax Directive – tzv. ATAD). Konkrétní změnou je například omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, či pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti. 

Svaz implementaci těchto opatření v navrženém rozsahu v podstatě podporoval, pouze upozornil na některé nejasnosti. Zdůrazňovali jsme, že nově zaváděné stanovení limitu pro uznatelnost výpůjčních nákladů na úrovni 80 milionů korun a 30% hranice daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy je pro situaci ČR dostatečné a je nutné toto maximální vymezení, které Směrnice umožňuje, udržet. Ministerstvo financí k nastavení limitu přistoupilo pragmaticky a nenavrhovalo jeho zpřísnění. 

Konkrétní připomínky Svazu k původnímu návrhu daňového balíčku můžete nalézt zde a hlubší pohled na problematiku implementace směrnice ATAD najdete zde.

POZITIVNÍ ÚPRAVY VYCHÁZEJÍCÍ Z AKTIVIT SVAZU

Poslanecká sněmovna k daňovému balíčku schválila dva zásadní pozměňovací návrhy, které vycházejí z aktivity a iniciativy Svazu průmyslu. Problémy, které řeší oba pozměňovací návrhy, se totiž významně dotýkaly podnikatelského prostředí. Prvním opatřením je pozměňovací návrh ke zdanění statutárních zástupců firem v rámci úprav zákona o dani z přidané hodnoty. Zpětně byla do zákona vložena věta, jejíž původně navrhované vypuštění by znamenalo, že někteří členové statutárních orgánů by museli kromě odvodu daně z příjmů nově řešit i administrativu s DPH. Nemuselo jít v každém případě o zvýšení daňového zatížení členů statutárních orgánů, ale důsledkem by bylo značné zvýšení administrativního břemene souvisejících s nutností řešit i DPH. 

Druhým pozměňovacím návrhem je úspěšné prosazení změn při využívání daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Zákon zavede institut oznámení, které určí jasný časový okamžik možnosti uplatnění nákladů na výzkum a vývoj, a změny termínu zpracování projektu (projektové dokumentace). To by mělo pomoci větší jistotě poplatníků. Jednání pracovní skupiny pro daňové odpočty pod Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace, kde Svaz vede zástupce podnikatelské sféry, pokračuje s cílem zajištění dalších kroků pro změnu v praxi a zlepšení atmosféry.

ZMĚNY V DPH A U VÝDAJOVÝCH PAUŠÁLŮ

Mezi novinky balíčku patří zařazení dodávek tepla a chladu do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %. 

Dále se v zákoně o daních z příjmů zvyšují maximální částky, ke kterým se vztahují výdajové paušály. Paušál ve výši 80 % lze uplatnit nově do limitu 1,6 milionu korun (nyní to je 800 tisíc korun), 60% paušální výdaje lze uplatnit do limitu 1,2 milionu korun (dosud pouze 600 tisíc korun), 30% paušál maximálně do 600 tisíc korun (dosud jen 300 tisíc korun), 40% paušál do limitu 800 tisíc korun (nyní 400 tisíc korun).

Ministerstvo financí do daňového balíčku vložilo také úpravu sankcí u kontrolního hlášení v rámci zákona o DPH. Bude mít možnost uložit pokutu do maximální výše 500 tisíc korun v případě maření správy daní.  Svaz vyjádřil obavy ohledně potenciálních negativních postupů finanční správy. S Ministerstvem financí jsme také diskutovali rozsah a rizika represivních nástrojů, které má Finanční správa k dispozici. Výsledkem je ubezpečení ze strany ministerstva, že sankce nebude používána na „standardní, poctivé plátce“. Reakci Ministerstva financí na naše dotazy se detailněji věnujeme zde.

Pro úplnost, celý daňový balíček je v Parlamentu evidován jako sněmovní tisk 206 a senátní tisk 32.

Vladimír Štípek
kategorie Z hospodářské politiky