Jak se české firmy brání dezinformačním webům

Stejně jako všechna ostatní média, i weby šířící dezinformace a manipulativní obsah potřebují k udržení svého provozu finanční prostředky. Pro české weby známé šířením dezinformací jsou nejčastějším zdrojem příjmů příspěvky čtenářů a příjmy z reklamy. Pronájmem reklamního prostoru si mohou tyto weby podle dřívějšího výzkumu Prague Security Studies Institute (PSSI) vydělat až 190000 Kč měsíčně. Šíření dezinformací a konspiračních teorií v online prostoru tak může být v České republice finančně výnosným byznysem.

Tento příspěvek si klade za cíl představit přístup soukromých společností v České republice k problematice dezinformací a ochrany značky. Většina soukromých společností si neuvědomuje, jakou roli hrají příjmy z reklamy v pokračující činnosti webových stránek šířících dezinformace. Mnoho značek navíc inzeruje své produkty na dezinformačních webech prostřednictvím automatizovaného nákupu online reklamního prostoru, aniž by o tom věděly, nebo si nejsou vědomy toho, že mohou ovlivnit, kde se jejich reklama v online prostoru zobrazí. Firmy si také často neuvědomují, že i malá část jejich reklamního rozpočtu, která se dostane k problematickým webům, může stačit k tomu, aby tyto weby mohly dále fungovat nebo i profitovat ze svých aktivit.

Proto PSSI ve spolupráci s iniciativami NELEŽ a Fair Advertising v posledních dvou letech pořádalo semináře pro soukromé společnosti o ochraně značky. Jeden ze seminářů se uskutečnil i na začátku roku díky zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR. Cílem těchto seminářů bylo seznámit soukromý sektor s touto problematikou a s tím, jak zabránit tomu, aby dezinformace poškozovaly jejich značku. Snahou výše zmíněných organizací a iniciativ přitom je, aby se neinzerování na problematických stránkách stalo etickým standardem podnikání. Závěry tohoto příspěvku tedy vycházejí ze zkušeností PSSI, NELEŽ a Fair Advertising, z diskusí se zástupci soukromých firem na seminářích a z údajů získaných prostřednictvím dotazníků vyplněných účastníky seminářů.

Podrobné informace o tom, jak české firmy přistupují k dezinformačním webům a ochraně své značky, si můžete přečíst ZDE.

Kyberbezpečnost už není pouze technickou a právní záležitostí

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě zastřešuje diskuze na evropské úrovni v oblasti datové ekonomiky a online platforem. Online kulatý stůl, který se uskutečnil 31. května, se věnoval dalšímu tématu, které je velmi aktuální – kybernetické bezpečnosti. V dnešní době už kybernetická bezpečnost není pouze technickou a právní záležitostí. Zahraniční politika, kybernetická diplomacie a digitální suverenita jsou důležitými prvky jakéhokoli rámce kybernetické bezpečnosti. Všechny tyto aspekty se snoubí v politikách a předpisech, které vlády přijímají, aby jejich občané a podniky byly bezpečnější a odolnější vůči kybernetickým útokům. Zároveň je potřeba si uvědomit, že se nejedná jen o úroveň národní, ale také evropskou a globální.

Jakékoli regulační zásahy proto mají komplexní dopady. Mohou mít za následek omezení dostupných technologií a omezení výběru zákazníků, opožděnou digitální transformaci, potlačení inovací, narušení hospodářské soutěže a nepřiměřenou administrativní zátěž. Nestojíme před jednoduchými volbami, jako je to, zda chceme robustnější kybernetickou bezpečnost, rychlejší digitální transformaci nebo větší digitální suverenitu. Čelíme obtížnému vyvažování, které by umožnilo pokrok ve všech těchto strategických cílech.

O všech těchto aspektech diskutovali místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, náměstek MPO Petr Očko a vedoucí oddělení regulace cloud computingu NÚKIB Martin Klumpar. Zúčastnili se také renomování zástupci evropského byznysu – Florian Pennings, který působí jako ředitel pro vládní záležitosti v oblasti kybernetické bezpečnosti ve společnosti Microsoft, a Michiel Steltman, ředitel nizozemské Online Trust Coalition, která dlouhodobě působí v oblasti evropské cloudové politiky a intenzivně spolupracuje s nizozemskou vládou. Všichni účastníci se shodli že transatlantická spolupráce, strategická partnerství, harmonizace norem a zamezení izolaci Evropy jsou klíčové strategické cíle. Čekají nás i výzvy, jestli například přístup založený na pravidlech, tzv. rules-based approach, je ten správný. Další podrobnosti naleznete ve shrnutí hlavních sdělení a doporučení.

kategorie Z hospodářské politiky

Komentář: Inflace opět zrychlila

Podle dnes zveřejněných výsledků ČSÚ inflace v květnu meziročně vzrostla o 16,0 %, což bylo o 1,8 procentního bodu více než v dubnu.

„Firmy se už řadu měsíců potýkají se skokově rostoucími cenami vstupů, které musí čím dál výrazněji promítat i do svých konečných cen. Podniky se od loňského roku snaží realizovat různá opatření namísto toho, aby musely zdražovat své výrobky. Situace ale s dalším růstem cen vstupů začala být již neudržitelná a firmy je musí promítat do cen produktů. Kromě mediálně viditelných příkladů, jako jsou rostoucí ceny energie, bylo avízo vysokých spotřebitelských cen zřejmé např. z Indexu cen zemědělských či průmyslových výrobců, které se již několik měsíců pohybovaly přes 20 %.

Stávající rostoucí ceny energie a dalších vstupů se stále více odráží i ve spotřebitelské inflaci a svou výší nepřispívají ekonomickému růstu. Naše šetření mezi stovkou firem ukázalo, že kvůli inflaci a zpoždění v dodávkách více než 60 % podniků bude mít letos objemově nižší investice a nenaplní původní investiční plány. I proto připomínáme, aby vláda konečně v nejbližších dnech přijala konkrétní opatření týkající se cen energie pro firmy, které jsme jí předložili a které např. s MPO projednáváme. Stávající vysoká inflace není dobrým signálem vývoje naší ekonomiky, přináší řadu rizik a je třeba být střízlivý například u i vyjednávání mezd a platů,“ komentuje ČSÚ Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

kategorie Tiskové zprávy

ENERGO SUMMIT 2022: Aktuality, problémy a výzvy

Letošní ENERGO SUMMIT shrnul nejzásadnější témata ze světa energií v českém a evropském prostoru. Byly jimi samozřejmě bezprecedentní ceny energií, možnosti podpory od státu a EU a dopady na celkovou zelenou tranzici, tedy přechod na nízkoemisní energetiku.

Podle analýz společnosti ČEZ je příčinou vyšších cen plynu zhruba ze 3/4 dopad války na Ukrajině a s ní související nejistota ohledně možného zastavení dodávek. Druhým důvodem, který ale má vliv jen zhruba čtvrtinový, jsou emisní povolenky, jejichž cena v posledních dvou letech několikanásobně vzrostla. Podle jednoho z hlavních řečníků Bohuslava Čížka ze SP ČR jsou to právě ceny energií, které aktuálně české firmy nejvíce řeší. „V průzkumu mezi členy SP ČR uvedlo 60 % firem, že ceny na ně mají velký až fatální dopad. Cena energie je nyní nejvýznamnějším faktorem, který firmy označují jako bariéru jejich růstu a dokazují to i nižší investiční možnosti podniků na letošní rok,“ upozornil Čížek. Průzkum SP ČR za duben 2022 odráží ale i snahu o energetické úspory, do kterých chce letos investovat kolem 60 % firem a pro zhruba třetinu z těchto firem je to dokonce investiční priorita, od které si slibují snížení nákladů na energie.

MODERNÍ OZE SÍLÍ, ŠKOLSTVÍ ZAOSTÁVÁ

Podle odhadů odborníků ale zůstanou přes korekce směrem dolů ceny energie drahé i při ukončení války, protože je bude mimo jiné zdražovat rychlejší hledání alternativních dodávek zdrojů, které ale na druhou stranu budou do jisté míry zvyšovat naši energetickou bezpečnost. Shoda je nad nutným rychlejším rozvojem OZE, které ale v českých podmínkách nedokáží být plným substitutem všech zdrojů energie českému průmyslu a tím i celé české ekonomice. Navíc obnovitelné zdroje energie mají známou nevýhodu, tedy že nedodávají energii rovnoměrně po celý rok. Proto se většina řečníků shodla že i přes závazek ustoupit od spalování uhlí (přičemž v současnosti tvoří u nás hnědé uhlí zhruba 40 % zdrojů pro výrobu elektřiny) budeme nadále v rámci našeho energetického mixu pracovat i s plynem. Ve střednědobém horizontu se proto naděje upínají k budování plovoucích LNG terminálů v Německu, Polsku nebo třeba v Itálii.

Energetika se rychle mění a vyvíjí, stejně jako potřeba nových dovedností. Pro zvládání moderních technologických i systémových výzev je proto podle řečníků potřeba podpořit technické vzdělávání, např. rozvojem spolupráce škol a zaměstnavatelů v oblasti odborného výcviku a praxe žáků, zapojování firem a škol do odborných soutěží, nebo třeba větší zastoupení energetického sektoru v platformách Národní soustavy kvalifikací a povolání.

CESTA Z KRIZE

Svaz již dlouho požaduje od vlády konkrétní opatření, jak podnikům zasaženým extrémními cenami energií co nejdříve pomoci. Upozorňuje na vážnost stávající situace a související dopady do rostoucí míry inflace či do omezování potřebných investic. Po určitých nejistotách MPO nakonec zdá se slib dodrželo a vyplatí letos kompenzace nepřímých nákladů pro odvětví ohrožená únikem uhlíku a energeticky nejnáročnější odvětví. To je ale opatření z dob ještě před válkou a jen narovnává podmínky, které má mnoho let řada jiných zemí EU. Je třeba reagovat i na současnou situaci „Bohužel dnes jsme ve stavu, kdy se dopady vysokých cen prohloubily a dopadají na ještě více firem. Potřebujeme se posunout od diskusí a příslibů k viditelným opatřením. S MPO nyní jednáme o konkrétním možném nastavení programu kompenzací firmám s využitím Dočasného krizového rámce, a to pro podniky, na které výrazně negativně dopadl skokový růst cen elektřiny a plynu. Dlouhodobě také žádáme, aby již došlo ke snížení poplatku na podporu POZE v ceně elektřiny či k rychlému zjednodušení povolovacích procesů. Naší podporu mají také podpůrné investiční nástroje,“ shrnul v rámci letošního Energo Summitu ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek.

kategorie Z hospodářské politiky

Komentář k zákazu prodeje aut se spalovacími motory

Evropský parlament schálil návrh zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035. Přinášíme vám komentář prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.

Návrh na zákaz prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035, který schválil Evropský parlament je zatím pouze mezikrok. Finální rozhodnutí se zformuje v následujících měsících mezi Evropským parlamentem, Komisí a Radou. Návrh EP vnímáme jako velmi přísný a ambiciózní, i když se dal očekávat. Na druhou stranu Evropský parlament rozhodnutím vyslal jasný signál, že obrat k elektromobilitě je daný. Některé automobilky se na transformaci navíc dlouhodobě připravují a jejich strategické směřování reflektuje tento směr. Cíl ale může způsobit problémy zejména některým subdodavatelům. Dobrá zpráva je, že se nezpřísňují záměry pro nejbližší roky, což by nebylo ani technicky realizovatelné. Nutnou podmínkou jakýchkoliv cílů je ale dostatečná a široce dostupná dobíjecí infrastruktura.

V kontextu cílů CO2 a autoprůmyslu jako takového je zásadní, jak přísné budou emisní normy Euro 7/VII. Dojde-li k razantnějšímu zpřísnění Euro 7/VII, bude to znamenat předčasný konec řady ICE modelů, omezení nabídky pro kupující a možností produkce na straně výrobců.

Transformace automobilového průmyslu je nevyhnutelná. Co se týče samotných cílů CO2, je třeba, aby nyní vláda začala podporovat čistou mobilitu daleko více, a to i u podnikatelů, což se bohužel neděje. Již dnes tvoří elektromobily přibližně 11% produkce automobilek v ČR. Elektromobily registrují z 90 % firmy, proto je klíčový rozvoj firemních fleetů. Nyní je důležité, aby byly politické záměry podpořeny také odpovídajícími politickými opatřeními ve všech členských státech. K nim patří dostatečná nabídka bateriových článků, mnohem rychlejší rozšíření dobíjecí infrastruktury, zrychlení povolovacích procesů a urychlený přechod na novou energetiku.

Jako řešení se nabízí vytvoření a správné nastavení podpůrných mechanismů pro celý eko-systém elektromobility tj. FVE – energetické úložiště – dobíjecí stanice – elektrický vůz s využitím evropských nebo národních nástrojů. Podpora státu je nyní v souvislosti s problémy v globální ekonomice i válkou na Ukrajině ještě důležitější.

kategorie Tiskové zprávy

Ekonomičtí diplomaté v Letňanech radí exportérům

Po dvou pandemických letech Svaz průmyslu a dopravy ČR opět pořádá největší proexportní událost roku – byznysový “speed dating” pro exportéry. Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. června mohou exportéři v areálu letňanského výstaviště osobně a zdarma projednat své obchodní příležitosti v zahraničí s bezmála 170 ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade z 95 zemí světa. Jedinečné exportní akce se zúčastní přes 300 zástupců z 281 firem. Ti si mohli zarezervovat maximálně deset dvacetiminutových schůzek a během nich proberou vše, co je k vybrané zemi či teritoriu zajímá. Celkem naplánoval Svaz průmyslu a dopravy ČR pro exportéry na následující dva dny přes 2000 jednání.

konzultace 2022 2

Zjednodušeně řečeno se dá říct, že během dvou dnů mohou exportéři velmi efektivně využít 200 minut a zkonzultovat během deseti schůzek své obchodní příležitosti napříč celým světem. A to vše bez toho, aniž by museli opustit Českou republiku nebo platit drahé letenky a ubytování. Na výstavišti v pražských Letňanech jim jsou k dispozici ekonomičtí diplomaté, vedoucí zahraničních kanceláří CzechTrade, zemědělští diplomaté, zástupci zahraničních zastoupení CzechInvestu, České podnikatelské reprezentace v Bruselu (CEBRE), České rozvojové agentury a Design Centra CzechTrade. Nebude chybět ani konzultační stoleček Klientského centra pro export.

konzultace 2022 3

„Mezinárodní obchod se po pandemii a invazi Ruska na Ukrajinu potýká s mnoha problémy. Spolupráce našich exportérů a českých ekonomických diplomatů je proto v dnešní době naprosto klíčová. Současné situaci je potřeba přizpůsobit fungování agentur jako je CzechTrade a CzechInvest ale i ČEB a EGAP, které musí být schopné poskytnout českým exportérům služby srovnatelné s tím, co poskytují podobně zaměřené instituce svým klientům v zahraničí,“ vysvětluje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

konzultace 2022 1

Kvalitní ekonomická diplomacie má v zahraničním obchodě a exportu nezastupitelnou úlohu. V řadě zemí, například tam, kde má stát zvýšený vliv na ekonomiku, se bez ní a podpory vysokých ústavních činitelů prosazují zahraniční firmy jen velmi obtížně. Po pandemii a v souvislosti s dopady války na Ukrajině navíc přichází ideální doba na to, aby se podpora exportu zaměřila také na oblasti a regiony, kterým stát i firmy dosud věnovaly méně pozornosti. „Krize mohou být z dlouhodobého hlediska také příležitost. Ta covidová nás upozornila na zranitelnost našeho hospodářství a vedla k velkému rozvoji digitalizace. Ruská agrese proti Ukrajině nám zase ukazuje nezbytnost odpoutat se od závislosti na ruských fosilních palivech a urychlit využívání obnovitelných zdrojů energie a potenciálu energetických úspor. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu proto budeme během předsednictví v Radě Evropské unie usilovat o to, abychom české i evropské hospodářství posunuli směrem k udržitelnosti, konkurenceschopnosti i odolnosti,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

KONZULTACE S EKONOMICKÝMI DIPLOMATY ZAJIŠŤUJE SVAZ PRŮMYSLU JIŽ 20 LET

Setkání s ekonomickými rady a zástupci CzechTrade organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR každoročně od roku 2002. Jde o velmi efektivní a účinný nástroj podpory exportu, kterého se pravidelně účastní přibližně 400 zástupců firem. V letech 2020 a 2021 se akce kvůli pandemii Covid-19 uskutečnila online a částečně také hybridní formou. Letos se tak po třech letech opět vrací v plné podobě na výstaviště v pražských Letňanech. Pro účastníky tam Svaz průmyslu a dopravy ČR naplánoval celkem 2044 dvacetiminutových schůzek. Konzultovat na ně přijede přes 300 zástupců firem, kterým bude k dispozici téměř 170 ekonomických diplomatů, zemědělských diplomatů či zástupců CzechTrade působících v zahraničí a další konzultující ze státních organizací na podporu exportu.

konzultace 2022

kategorie Tiskové zprávy

SP ČR: Průmysl v dubnu poklesl o 3,8 %

Po březnové stagnaci se průmyslová výroba v dubnu přehoupla do záporných čísel. Meziročně po očištění o počet pracovních dní klesla reálně o 3,8 %, samotný zpracovatelský průmysl pak o 4 %. Nejvíce se na dubnovém poklesu podílela výroba motorových vozidel, které se snížila o 15,7 %. Ještě více poklesla výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, a to o 28,2 %. Výsledky průmyslu kromě přetrvávajících problémů s nedostatkem dílů umocnila velmi vysoká srovnávací základna v loňském dubnu. Oproti minulým měsícům si teď dokázala udržet meziroční růst výroby již jen zhruba polovina sektorů. Jednalo se například o výrobu nápojů a potravinářských výrobků, výrobu strojů a zařízení nebo chemický průmysl.

 „Kumulace bariér růstu firem se již začíná stále znatelněji projevovat. Podniky omezují zejména skokově rostoucí a nestabilní ceny vstupů a zpožďování jejich dodávek nebo zdražování energie. Jejich odraz na celkových ekonomických ukazatelích se bude v dalších měsících zvyšovat. Například Index cen průmyslových výrobců za duben meziročně vzrostl o 26,6 % a ceny surovin, komodit, energie či pohonných hmot stouply jen za poslední měsíce o desítky procent. Rychlé tempo zdražování bude omezovat i možnosti investiční aktivity, kdy firmy podle našich průzkumů vnímají právě zdražování materiálů či surovin a rovněž ceny energie jako limitující pro svůj rozvoj,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR. Nedávný dubnový průzkum SP ČR také ukázal, že až 40 % dotazovaných podniků letos očekává meziroční snížení zisku.

Vyšší míra nejistoty a rostoucí ceny se začínají pomalu odrážet i na vývoji zakázek. Nové zakázky v dubnu dle Českého statistického úřadu sice meziročně vzrostly o 3,1 %, v meziměsíčním porovnání však hodnota zakázek klesla o 2 %. „Jedná se navíc o nominální hodnoty, na kterých se také podepisuje inflace. Že zakázky slábnou, naznačují i květnové výsledky Indexu nákupních manažerů pro český zpracovatelský průmysl,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

S hrozbou stagnace se však potýká celá Evropa. Index nákupních manažerů zpracovatelského průmyslu v eurozóně signalizoval v květnu také jen nepatrný růst výroby, značné inflační tlaky a pokles objednávek kvůli dopadům války na Ukrajině, problémům se zásobováním a zvýšené nejistotě firem.

„Čeští výrobci budou v roce 2022 čelit výrazným obtížím. Rizikové pro ně zůstávají zejména pokračující cenové tlaky, komplikace v dodávkách vstupů a nově také postupné ochlazování zakázek. Silná nadále zůstane i nejistota spojená s rusko-ukrajinským konfliktem. I pokud by došlo k ukončení války, bude záležet na mnoha neznámých, například na konkrétní podobě poválečného uspořádání a zejména na rychlosti napravení dodavatelsko-odběratelských vztahů ve světě,“ dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

kategorie Tiskové zprávy

Průzkum: Zkušenosti zaměstnanců s home office

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví (ZÚBOZ) aktuálně provádí průzkum týkající se práce v režimu home office. Jeho cílem je odhalit přínosy a úskalí této formy práce z pohledu zaměstnanců.

Svaz průmyslu a dopravy tento průzkum podporuje a po odborné stránce spolupracuje v této oblasti se ZÚBOZ, abychom i nadále zaměstnavatelům, našim členům, pomáhali v pracovněprávních oblastech. V tomto průzkumu nás konkrétně zajímá, jaká je efektivita práce z domova, jaká přináší pozitiva a negativa pro zaměstnance i zaměstnavatele a jak se z pohledu zaměstnanců práce z domova promítá do sladění pracovního a soukromého života.

Výzkum je prováděn prostřednictvím dotazníkového šetření cíleného na zaměstnance. Dotazník je strukturovaný, takže vypadá robustně, avšak jeho vyplnění nezabere více jak 15 minut. Je nezbytné, aby respondent (zaměstnanec) dotazník vyplnil celý až do konce, protože jinak jej nebude možné uzavřít a odeslat ke zpracování. Šetření je anonymní a sebraná data budou vyhodnocena automaticky. Při šetření se nesbírají a nezpracovávají žádné citlivé osobní údaje ani IP adresa počítače respondentů, takže nelze nijak zjistit identitu respondenta.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste dotazník distribuovali mezi své zaměstnance, kteří z podstaty své práce mohou home office využívat. Získáním odpovědí od co nejvíce respondentů se můžeme dobrat objektivních a dostatečně validních výsledků, které následně poslouží práci ZÚBOZ a SP ČR v podpoře co nejlepšího prostředí pro práci s možností home office. Výsledky, které přinesou aktuální pohled na zkušenosti zaměstnanců, následně poskytneme v konsolidované podobě členům SP ČR.

Dotazník je dostupný zde.

Sběr dat bude probíhat do pátku 10. června.

kategorie Aktuálně

Podnikatelská mise SP ČR navázala kontakty v Chicagu

Téměř čtyři desítky exportérů pod vedením viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy Mileny Jabůrkové doprovodily předsedu Senátu Miloše Vystrčila na jeho oficiální návštěvě USA do Chicaga. Od čtvrtka 2. 6. do soboty 4. 6. zde čeští podnikatelé navazovali kontakty s místními firmami, obchodními organizacemi a také zástupci početné české komunity.

Mise USA 2022 06 Chicago Booth School of Business

Hned ve čtvrtek po příletu navštívila delegace kampus University of Chicago, známé jako „Harvard Středozápadu“, kde působil i Tomáš Garrigue Masaryk. Podnikatelé se zde mimo jiné setkali s tamějšími akademiky českého původu a dozvěděli se od nich o spolupráci soukromé a akademické sféry v Chicagu. S prof. Veronikou Ročkovou, odbornou asistentkou ekonometriky a statistiky (jedinou profesorkou na celé fakultě, která tam získala plnou výzkumnou profesuru), a Jitkou Stehnovou z oddělení matematiky , diskutovali mimo jiné o významných místních hráčích v oblasti AI.

Mise USA 2022 06 Amplla

Podnikatelé se zastavili i na místním Orientálním institutu, který ve svých výzkumných aktivitách navazuje na práci uznávaného českého klínopisce a orientalisty Bedřicha Hrozného. Den zakončilo setkání celé delegace s týmem místního Generálního konzulátu a zastoupením CzechTrade v Chicagu, v rámci kterého podnikatelé představili své firmy a zájmy v USA a prodiskutovali možnost podpory při hledání obchodních kontaktů.

Mise USA 2022 06 mHub

Páteční program začal návštěvou inovačního centra pokročilé výroby mHub, který se na rozdíl od klasických start-up akcelerátorů zaměřuje na podporu inovací v průmyslové výrobě. Podnikatelé se dozvěděli od generálního ředitele a spoluzakladatele tohoto rychle rostoucího inovačního centra Havena Allena, že od svého založení mHub podpořil již 450 start-upů a 200 průmyslových výrobců a má za sebou vytvoření více než 1 200 produktů a 410 patentů. Čeští podnikatelé byli tímto zaměřením na průmysl příjemně překvapeni a hned začali přemýšlet, jak tento koncept přenést také do Česka. Svaz průmyslu a dopravy během svého osobního jednání s Havenem Allenem otevřel dveře novým způsobům podpory inovací i v českém průmyslu.

Mise USA 2022 06 Vystrcil CZ USA forum

Významným okamžikem mise v Chicagu bylo networkingové byznys setkání se čtyřmi desítkami podnikatelů, firem a zástupců podnikatelské komunity v Chicagu, uskutečněné ve spolupráci s byznys sdružením World Business Chicago, Generálním konzulátem ČR a místní kanceláří CzechTrade. Kyle Schulz, vicepresident World Business Chicago, ocenil široký záběr a kvalitu prezentovaných českých firem a dodal, že každý týden mají alespoň jednu obdobnou zahraniční delegaci, ale tato česká výrazně přesahuje kvality těch ostatních.

Mise USA 2022 06 Mistostarosta CZ USA forum

Účastníci měli také možnost se dozvědět více o podnikání v Chicagu přímo od zástupce starosty Chicaga, Samira Mayekara, který je sám úspěšným globálním průmyslovým podnikatelem a má na starosti mj. rozvoj podnikatelského prostředí ve městě.

Mise USA 2022 06 Masaryk school

Nedílnou součástí pátečního i sobotního programu byla řada setkání s početnou česko-americkou komunitou. V Chicagu totiž ve stejných dnech probíhala „Konference českých škol v USA“, v rámci které se do města sjeli učitelé a učitelky českých škol jak z USA, tak i Kanady. Jde o každoroční aktivitu, která podporuje spolupráci mezi jednotlivými školami a také vzdělávání pedagogických pracovníků. U příležitosti této konference a návštěvy delegace proběhly také oslavy 100 let od založení České školy T. G. Masaryka, v tehdy české čtvrti města, zvané Cicero, v které dodnes probíhá výuka češtiny pro děti i dospělé. Organizace Amerických přátel České republiky (American Friends of the Czech Republic) se setkala s podnikateli v unikátním muzeu Driehaus v centru města. Mezi účastníky byl i bývalý velvyslanec USA v ČR Andrew Schapiro a ministr zahraničí státu Illinois Jesse White. Tato setkání byla autentickou platformou pro české podnikatele, kteří aktivně využili možnost získat vhled a doporučení pro vytvoření místních obchodních příležitostí přímo od českých krajanů a místních podnikatelů.

Mise USA 2022 06 CZ USA forum Chicago
V neděli se přemístila celá delegace do Washingtonu, D.C., kde bude až do středy. Shrnutí této druhé části pobytu vám přineseme ve čtvrtek 9. 6.

A JAK PODNIKATELSKOU MISI A OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V USA KOMENTUJÍ JEJÍ ÚČASTNÍCI?

„Podnikatelská mise do USA se Svazem průmyslu je pro nás skvělou možností pro zmapování tržních příležitostí a potencionálních zákazníků před plánovaným auditem FDA, díky kterému budeme schopni dodávat účinná cytostatická léčiva na americký trh,“ říká Zuzana Jorová, marketingová a obchodní manažerka společnosti Oncomed.

„Budoucnost české ekonomiky z mého pohledu spočívá v postupném přesunu od montoven a výroby s nízkou přidanou hodnotou k výrobkům a službám postaveným na technologiích a datech. Spojené státy jsou v tomto ohledu oproti Česku napřed, a tak se z jejich zkušeností můžeme inspirovat nejen na úrovni státu, ale také na úrovni jednotlivých společností, jako je právě naše islandsko-česko-britská fintech skupina,” dodává Ondřej Šmakal, generální ředitel skupiny Orka Ventures.

„Podnikatelskou misi Svazu průmyslu a dopravy do USA vnímáme jako velmi zajímavou příležitost. A to především v době, kdy naše společnost Beznoska s.r.o. dokončuje plánovanou akvizici, díky které nově vstupujeme do oblasti Wellness/Spa. Jako tradiční český výrobce kloubních implantátů, působící především na českém a slovenském trhu, hledáme v USA nové partnery/výrobce s unikátními výrobky v oblasti ortopedie a traumatology k distribuci na našich trzích. Na podnikatelské misi v USA bychom se rádi inspirovali a porozhlédli po dalších možnostech růstu jak v oblasti materiálů, produktů, tak případné akvizice,“ vysvětluje Tesárek Tomáš, provozní ředitel Beznoska s.r.o.

Tiskovou zprávu vydanou při odletu delegace 2. 6. naleznete v českém jazyce zde a v anglickém jazyce zde.

kategorie Podnikatelské mise a semináře

Evropský byznys předal českým politikům Pražskou deklaraci

Zástupci podnikatelů z 35 zemí Evropy představili v Praze českým politikům své priority pro následující půlrok, kdy se ČR ujme předsednictví v Radě EU. Během jednání Rady prezidentů evropské konfederace podnikání BusinessEurope, kterou hostil Svaz průmyslu a dopravy ČR, s tzv. Pražskou deklarací seznámili předsedu vlády Petra Fialu, předsedkyni poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou i ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. Členové BusinessEurope si na jednání zvolili také nového prezidenta Fredrika Perssona.

Více než 100 zástupců evropských podnikatelských svazů se setkalo v Praze měsíc před začátkem českého předsednictví. Rada prezidentů BusinessEurope (COPRES – Council of Presidents of BusinessEurope), která se koná dvakrát ročně, zde schválila a představila znění Pražské deklarace – priorit evropského byznysu pro české předsednictví.

copres prague 2022

Zástupci evropského byznysu v Pražské deklaraci doporučují, aby se Evropa v následujícím půlroce zaměřila na dvě důležité oblasti, podporu Ukrajiny a řešení hospodářských důsledků války pro Evropskou unii a přizpůsobení středně a dlouhodobých politik EU nové realitě. Evropský byznys například podporuje veškeré sankce, které budou instituce EU považovat za nezbytné. Musí být ale dobře zacílené a pečlivě nastavené, aby nepodkopávaly hospodářskou sílu Evropy. Součástí je také doporučení k energetické bezpečnosti Evropy nebo ambiciózní obchodní politice. České předsednictví by mělo podpořit například sjednání nových obchodních a investičních dohod pro evropské firmy po celém světě a urychlit ratifikace už uzavřených dohod o volném obchodu, například se sdružením Mercosur či s Mexikem.

„Na prioritách pro následující půlrok jsme se shodli s podnikatelskými svazy napříč Evropou. Ačkoliv například pro jižní země je válka relativně vzdálená, její dopady pociťuje celá EU a bude to hlavní téma celého předsednictví. Naprosto klíčové je řešení energetické bezpečnosti. Česko je jedna ze zemí, která by případné odstřižení od plynu pocítila nejvíc a zezelenání budeme mít jako nejprůmyslovější země Evropy také o něco složitější. Jsem rád, že v tak těžké době máme možnost vést diskuzi o řešení tak důležitých otázek,” říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zástupci průmyslových svazů během dvoudenního programu navštívili výrobu ŠKODA AUTO. Pražskou deklaraci představili na jednání vedených Svazem průmyslu a dopravy ČR předsedovi vlády Petrovi Fialovi, předsedkyni poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové a ministrovi průmyslu a obchodu Jozefovi Síkelovi.

copres fiala be

BUSINESSEUROPE POVEDE NOVÝ PREZIDENT ZE ŠVÉDSKA

Konfederace evropského podnikání BusinessEurope si na pražském jednání zvolila i nového prezidenta. Od července bude na dva roky zastávat tuto funkci Fredrik Persson.

perrsson be copres

O JEDNÁNÍ RADY PREZIDENTŮ BUSINESSEUROPE

Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem evropské konfederace podnikání BusinessEurope od roku 1993. Jednání prezidentů členských svazů BusinessEurope se koná dvakrát ročně. Pravidelně se odehrává v zemi, která přebírá předsednictví v Radě EU pro nadcházející půlrok. Svaz průmyslu hostil Radu prezidentů BusinessEurope po prvním CZPRES v roce 2009 již podruhé.

family photo

kategorie Tiskové zprávy