Společné prohlášení BusinessEurope a US Chamber of Commerce

BusinessEurope, za přispění Svazu průmyslu, a Americká obchodní komora zaslaly představitelům EU společné byznysové priority před 4. ministerským zasedáním Rady pro obchod a technologie (TTC), které proběhne 30. a 31. května 2023 ve švédském městě Luleå. TTC zůstává nejdůležitější platformou pro transatlantickou hospodářskou spolupráci a je důležité, aby před volbami v Evropské unii a Spojených státech v příštím roce přinesla konkrétní výsledky. TTC musí sloužit jako platforma pro identifikaci společných rizik, zajištění spolupráce na globálních výzvách, jako je digitální a ekologická transformace, a poskytnout podnikům relevantní nástroje pro orientaci ve stále nejistějším regulačním a geopolitickém prostředí.

Proto zástupci zaměstnavatelů z obou stran Atlantiku připravili konkrétní doporučení, ve kterých oblastech by TTC měla přinést hmatatelnější výsledky. Mezi hlavní požadavky dokumentu patří: 

  • Rozšíření a podpora vzájemného obchodu a investic;
  • Dokončit a zavést rámec pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA;
  • Posílení spolupráce se třetími zeměmi;
  • Prohloubení dohod o vzájemném uznávání a spolupráce při posuzování shody;
  • Koordinace vývoje a norem v oblasti AI;
  • Společná podpora zelených technologií a posílení spolupráce v oblasti nových technologií včetně polovodičů;
  • Ochrana společné kybernetické bezpečnosti;
  • Koordinovace investic do telekomunikace a digitální infrastruktury v oblasti globálního Jihu.

Spolu s Americkou obchodní komorou se domíváme, že by pro úspěšné vyjednávání bylo vhodné efektivnější zapojení zúčastněných stran – tzn. zavést a rozšířit aktivní a průběžné konzultace se zúčastněnými stranami, jichž se rozhodnutí přijatá TTC přímo dotýkají (např. zaměstnavatelé), je zásadní. Součástí TTC je také Task Force IRA, v rámci které se snažíme zmírnit dopady aktu o snížení inflace (IRA) na konkurenceschopnost evropských podniků. Společné prohlášení BusinessEurope a Americká obchodní komora zašlou místopředsedům Dombrovskisovi a Vestagerové a komisaři Bretonovi před nadcházejícím zasedáním Rady pro obchod a technologie (TTC).

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K TRANSATLANTICKÉ OBCHODNÍ STRATEGII PRO NUCENOU PRÁCI

V souvislosti se zasedáním TTC sdílíme také společné prohlášení o nucené práci, které podnikatelé a odbory na obou stranách Atlantiku poskytnou správním orgánům před druhým setkáním na vysoké úrovni v rámci třístranného dialogu Evropské unie a Spojených států o obchodu a práci (TALD), které se uskuteční 31. května ve Švédsku.

Signatáři jsou BusinessEurope, Americká obchodní komora, Rada pro mezinárodní obchod USA, Rada průmyslu informačních technologií, Národní rada pro zahraniční obchod, jakož i AFL-CIO a Evropská odborová konfederace.

Záštitu nad TALD převzali Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda a komisař pro obchod Evropské komise, a velvyslankyně Katherine Tai, obchodní zástupkyně Spojených států amerických.