Komentář ke konci zápisu rodných čísel do OP

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš dnes představil plány na utlumení využívání rodných čísel a konec jejich zápisu do občanských průkazů. Odmítl závěry analýzy Grant Thorton, která vyčíslila náklady pro stát a soukromý sektor na přechod na nový systém na 56 miliard korun.

„Jsme rádi, že si pan ministr Bartoš uvědomuje nutnost zapojit do diskuze odborníky a všechny, na které rušení zápisu do OP dopadne. Analýza Grant Thorton má podle nás svou váhu. Jasně vyčíslila a zmapovala dopady chystané změny pravidel a doufáme, že ji ministerstvo i přes prvotní reakci při přípravě nových pravidel vezme v potaz, protože jasně poukazuje na případná rizika,“ komentuje Jitka Hlaváčková, právnička Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Změna v zapisování rodných čísel způsobí problém nejen v zákaznických databázích, ale především všem pracovníkům HR. Zaměstnavatelům se jednoznačně znesnadní už nyní leckdy těžká komunikace s úřady. S ohledem na to, jak procesně a finančně náročná je plánovaná změna, zaměstnavatelé mají už nyní obavy, aby se na nové povinnosti stihli připravit. Je k diskuzi, zda důvody volající po ukončení využívání rodného čísla jsou stále aktuální a relevantní, když právní úprava ohledně ukončení zápisu rodného čísla v občanských průkazech byla přijímána již v roce 2009. Od té doby se ochrana osobních údajů výrazně zlepšila díky přijetí Nařízení GDPR,“ doplňuje Jitka Hlaváčková. 

kategorie Aktuálně