Evropa by měla obnovit svou angažovanost v obchodní politice

BusinessEurope tento týden publikovala svých 8 výzev pro Evropskou unii. Týkají se obchodní politiky jako podpory konkurenceschopnosti EU a její komplementární role k ostatním klíčovým evropským politikám, jako jsou zelená a digitální tranzice, inovace či průmyslová politika. Hlavním tématem nového pozičního dokumentu konfederace evropského podnikání BusinessEurope k otevřené strategické autonomii je otázka, jak může obchodní politika podpořit evropskou konkurenceschopnost.Všechny výzvy si kladou za cíl rovněž posílení otevřené strategické autonomie Evropy.

Koncept otevřené strategické autonomie usiluje o zajištění soběstačnosti pro případ potřeby, aniž by se ale bránil spolupráci, kdekoli je možná, a zároveň bere do úvahy geopolitické souvislosti (nejen ekonomické faktory).

  1. Měli bychom obnovit svou angažovanost v oblasti obchodní politiky a obchodního pořádku založeného na pravidlech. Zároveň bychom měli vždy zvažovat dopad ostatních politik EU na obchod.
  2. Obchodní dohody EU s Novým Zélandem, Chile, Mexikem a Mercosurem by měly vstoupit v platnost již v rámci současného institucionálního období. Vyjednávání s Austrálií, Indií a zeměmi ASEANu je třeba urychlit a ideálně rovněž dokončit. EU by měla akutně usilovat o snížení nákladů na obchodování s USA a zajistit vyrovnanost obchodních vztahů s Čínou.
  3. Exportní omezení by měla být přijímána pouze individuálně po důkladné koordinaci a konzultaci se soukromým sektorem. Měla by být posílena evropská a mezinárodní spolupráce v oblasti kontroly exportu, aby nedocházelo k přesměrování obchodu do zemí s méně striktními kontrolami.
  4. V otázkách, ve kterých není možné přijmout globální pravidla, by měla EU uzavírat neformální aliance, do kterých by měly mít otevřenou cestu rozvojové země.
  5. Mechanismus posuzování zahraničních investic by měl být vyhodnocen, dříve než budou zvažována jakákoli nová omezení pro příchozí investice. Omezení pro odchozí evropské investice ve třetích zemích by měla být možná jedině v případě přesvědčivého prokázání vážných bezpečnostních rizik.
  6. EU by měla nadále – paralelně s podporou tržního liberalismu – prosazovat minimální standardy v blasti udržitelnosti.
  7. Jakkoli je Evropská unie rozhodným zastáncem obchodního pořádku založeného na pravidlech, neměla by se předem zříkat vícestranných ujednání mimo doložku nejvyšších výhod.
  8. Evropská unie by měla usilovat o podporu své ekonomiky prostřednictvím účinné ochrany intelektuálního vlastnictví a přijetím ambiciózní digitální obchodní politiky.

Celé znění pozičního dokumentu BusinessEurope (v angl.) naleznete zde.