Návštěva prezidenta EHSV v Praze

2023 05 24 EHSV Rafaj1

Prezident SP ČR Jan Rafaj a prezident skupiny Zaměstnavatelů Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Stefano Mallia na Svazu za účasti firem a svazů diskutovali o současných problémech podnikání v České republice a EU. Jednání v rámci pravidelného expertního týmu SP pro EU vedla generální ředitelka Svazu a také předsedkyně týmu Dagmar Kuchtová. Na setkání vystoupili mimo jiné zástupci 4 průmyslových oborů, a to energetiky, automobilového průmyslu, ocelářství, sklářství a keramiky, kteří se podělili o dopady ekonomické i energetické krize a stále větší regulatorní zátěže na podnikání ve svých oborech. Účastníci měli také možnost probrat aktuální legislativní návrhy EU prezentované odbornými sekcemi Svazu. Zájmy Svazu v EHSV hájí dva zástupci, Jana Hartman Radová a David Sventek, kteří se diskuze také zúčastnili. Všichni přítomní se shodli na tom, že je nutné zlepšit investiční a podnikatelské prostředí v Evropě, snížit celkovou regulatorní zátěž i kvalitně hodnotit dopady vznikající legislativy na konkurenceschopnost.

Prezident Mallia také představil priority skupiny Zaměstnavatelů EHSV pro španělské předsednictví v Radě EU a nadcházející volby do Evropského parlamentu v příštím roce. 

Vstupy odborných sekcí Svazu k aktuálním tématům, které čeští podnikatelé řeší, zahrnovaly legislativní návrhy v rámci Průmyslového plánu Zelené dohody (se zaměřením na Net Zero Industry Act a Critical Raw Materials Act), mezinárodní vztahy a turbulentní geopolitický vývoj, transatlantické vztahy v souvislosti s nadcházejícím jednání Výboru pro obchod a spolupráci mezi EU a USA (TTC), vypořádávání se s následky války na Ukrajině, agendu konkurenceschopnosti v souvislosti se švédským předsednictvím a výročí 30 let vnitřního trhu, došlo také na témata spojená s digitální ekonomikou a narůstající regulaci i v této oblasti. 

Prezident Mallia během své návštěvy Prahy za účasti doprovodu zástupců Svazu jednal s vrchním ředitelem MPO Marianem Piechou, náměstkem pro evropské záležitosti Markem Havrdou a některými zástupci představenstva SP ČR. Všichni zúčastnění se shodli na nutnosti posílit evropskou konkurenceschopnost a atraktivitu investičního prostředí v EU. 

Mikuláš Nozar

 

/

 

kategorie Evropská unie