Podnikatelé rozšířili spolupráci v Japonsku a Koreji

Celkem tři desítky zástupců firem a univerzit se o víkendu vrátily z úspěšné podnikatelské mise v Japonsku a Jižní Koreji, kam pod vedením viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy ČR Mileny Jabůrkové doprovodily vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Podnikatelé a akademici v obou zemích absolvovali řadu byznysových jednání a prohloubili spolupráci především v ICT, kvantových technologiích a dalších oborech a službách s vysokou přidanou hodnotou.

bartos mise japonsko 2023 3

Mise do Japonska a Jižní Koreje, která se uskutečnila od 10. do 17. června, má strategický význam pro český export. Ruská invaze na Ukrajinu a současné vztahy s Čínou omezují přístup podnikatelů na významné trhy,  ovlivňují negativně mezinárodní obchod i možnosti exportérů.  Pro firmy je proto nesmírně  důležité, aby vláda podporovala diverzifikaci exportu a otevírání nových trhů, tak jak se pro své exportéry snaží ostatní evropské i mimoevropské země.

bartos mise japonsko 2023 5

„Japonsko a Korea jsou příklady atraktivních trhů, o které se tvrdě bojuje. Proto je velmi důležitá aktivní podpora vlády, například pomocí podnikatelských misí, která pomáhá českým firmám na těchto vysoce konkurenčních trzích uspět. Obě země – Japonsko i Jižní Korea – mají navíc specifickou byznysovou kulturu, kde se obchod neuzavírá online, ale osobně. Je třeba navázat kontakt, vybudovat si vztah a důvěru a jen potom je možné rozvíjet obchodní vztahy. Abychom jako malá země byli schopni uspět, musíme tato specifika vnímat. To samozřejmě přispívá k významu podnikatelských misí.“ vyzdvihuje důležitost uskutečněné cesty do Japonska a Koreje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR, která delegaci podnikatelů a akademiků do obou zemí vedla.

bartos mise japonsko 2023 4

Cesta byla významná i pro příliv investic do České republiky. Návštěva vicepremiéra Bartoše v Japonsku a Jižní Koreji podpoří rozhodování tamních investorů, zda mají investovat v Česku nebo jinde. Oficiální návštěva vrcholného představitele státu je totiž jasným důkazem, že Česku na vztahu s těmito zeměmi záleží. Například Japonsko je už teď po Německu druhým největším investorem v České republice a objem těchto investic se neustále zvyšuje. Česko navíc potřebuje vytvářet strategická partnerství se spolehlivými partnery s vyspělými právními systémy, jakými Japonsko a Korejská republika bezesporu jsou.

Mise prohloubila spolupráci nejen na poli kvantových technologií

V rámci podnikatelské mise absolvovali čeští podnikatelé a akademici řadu důležitých obchodních jednání. Jedním z hlavních bodů programu v Tokiu bylo obchodní fórum, které proběhlo v pondělí 12. 6. ve spolupráci s JETRO (Japan External Trade Organization), významnou japonskou vládní neziskovou agenturou zaměřenou na podporu rozvoje vzájemných obchodních vztahů a investic mezi Japonskem a Českou republikou. Na toto obchodní fórum bylo registrováno téměř 100 japonských obchodních partnerů a šlo tak o jednu z největších byznysových akcí mise v Japonsku, která přinesla zajímavé možnosti pro české podnikatele v otázce možné budoucí spolupráce.

bartos mise japonsko 2023 2

V japonské části mise proběhla také řada seminářů vysvětlující české podnikatelské delegaci byznysová specifika v Japonsku. Například v Tokiu v showroomu Panasonic Center se delegace seznámila s posledními novinkami v oblasti digitalizace a spotřební elektroniky. V Hirošimě, v tamější Hirošimské univerzitě, se pak uskutečnila návštěva Výzkumného centra pro mozek, mysl a vnímání, prohlídka chirurgického robotického systému „hinotori“, ale také přednáška o unikátním místním projektu Hiroshima Sandbox propojujícím firmy, akademickou sféru a místní samosprávu pro řešení konkrétních místních potřeb.

Zároveň se ale mise v obou zemích soustředila mimo jiné na kvantové technologie. „V Japonsku na Tokyo University a v Kawasaki Incubation Centru se zástupci českých firem i univerzit seznámili s japonskou kvantovou strategií. Vedle toho také viděli, jak funguje kvantový počítač i inovační centrum  kolem něj, jak probíhá spolupráce mezi firmami, výzkumníky a jak ji podporuje vláda. Čeští vědci a akademici tak navázali kontakty s tamními experty a zároveň získali inspiraci v oblasti, kde se Česká republika opravdu má co učit,“ popisuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

bartos mise japonsko 2023 1

Právě v oblasti kvantových technologií navázala delegace na předchozí úspěšnou podnikatelskou misi předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové. S významnou Univerzitou Yonsei v Jižní Koreji totiž podepsalo České vysoké učení technické memorandum o spolupráci ve  výuce a tvorbě vzdělávacích programů, společných seminářů a konferencí  a také výměně studentů a pedagogů v oblasti kvantových technologií. Tím otevřelo prostor pro mezioborovou spolupráci a českým vysokým školám možnosti rozšíření svých mezinárodních aktivit a získání podpory při budování tuzemských kompetenčních center.

 

“Během Metaverse Expo 2023 jsme navázali spolupráci například se společností, která umožňuje vytvoření virtuálního e-shopu, kde mohou zákazníci získat naprosto odlišný zážitek během nakupování. Virtuální obchod využívá pokročilé funkce, jako je gamifikace, virtuální vyzkoušení produktu, avatary k zapojení zákazníků nebo generativní nástroje AI, které zvyšují konverzi. Plánujeme toto řešení představit především našim klientům z oblasti módního a kosmetického průmyslu a integrovat do našeho e-commerce omnichannel řešení Retailys (www.retailys.cz)” vysvětluje Alžběta Hrušková, COO Retailys, která s danou firmou zahájila jednání.

bartos mise japonsko 2023 6

kategorie Mise