Průmysl jako celek meziročně vzrostl, řada sektorů se ale propadá

Průmyslová produkce si celkově dále drží kladné hodnoty. V dubnu meziročně reálně vzrostla o 1,2 %, samotný zpracovatelský průmysl dokonce o 2,2 %. Meziměsíční výsledky byly ale nižší o 1,9 %.  Růstových výsledků v meziročním porovnání dosáhla tradičně výroba motorových vozidel (zvýšení o 28,5 %), v menší míře se dařilo také strojírenství či sektorům výroby elektrických zařízení. Naprostá většina ostatních odvětví ale poklesla, jedná se opět zejména o energeticky náročné sektory jako hutnictví či chemický průmysl, ale také např. textilie, papírenství či zpracování dřeva. Tyto sektory naopak již několik měsíců za sebou vykázaly 10% i vyšší meziroční pokles.

 „Výsledky průmyslové produkce do kladných čísel opět vytáhl výkon automobilového průmyslu z důvodu loňské snížené srovnávací základny a také díky stabilizujícím se dodávkám komponentů. Ostatně za první čtyři letošní měsíce se vyrobilo o čtvrtinu více osobních vozidel než ve stejném období loňského roku. Bez příspěvku automobilového průmyslu ve výši více jak 5 p.b. bychom ale naopak výrazně poklesli. Většina ostatních sektorů v průmyslu totiž stagnuje nebo meziročně klesá. Ačkoliv se ceny řady vstupů stabilizovaly či dokonce některé poklesly a dodací lhůty v mezinárodních řetězcích se v průměru zkrátily, je tomu z části i v důsledku nižší poptávky, tj.  ochlazení domácích i zahraničních zakázek,“ komentuje Bohuslav Čížek ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

V důsledku slabší poptávky a silné světové konkurence řada firem čelí tlakům, které neumožňují plně promítat vyšší náklady do cen produkce. Dalším tlakem jsou mzdové požadavky s ohledem na vyšší cenovou hladinu podpořené setrvalým nedostatek pracovní síly,“ říká Bohuslav Čížek. Podle výsledků společného šetření SP ČR a ČNB podniky převážně očekávají zlepšení své situace a zvýšení zakázek či investic v druhé polovině roku. Výhled do dalších měsíců je ale poznamenán značnými nejistotami. Situace je velmi diferenciovaná mezi firmami. A ačkoliv hodnoty nových zakázek za duben meziročně vzrostly, jedná se o nominální hodnoty bez odečtení vlivu inflace, které jsou navíc výrazně tažené výkonem automotive. U ostatních sektorů lze pozorovat v posledních měsících spíše ochlazení, tedy reálný pokles zakázek. Firmy ale očekávají stabilizaci zakázek a chtějí dále investovat. Podle aktuálních trendů bude růst průmyslové produkce v roce 2023 nejspíše stagnovat. Nepříliš pozitivní sentiment výroby je i v eurozóně, kde vzrůstají obavy ohledně slabší poptávky, vyšších úrokových sazeb a slabšího růstu řady evropských ekonomik. To se samozřejmě odráží i v poptávce po české produkci,“ dodává Bohuslav Čížek.