Ceny v zemědělství po více než dvou letech meziročně klesly

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 5,2 % a meziročně byly nižší o 10,2 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 0,8 % a meziročně byly vyšší o 3,6 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 6,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně nezměnily a meziročně byly vyšší o 6,2 %.

„V květnu vzrostly ceny v průmyslu proti loňskému roku o 3,6 % a svůj meziroční růst zmírňují od října loňského roku. Ceny v zemědělství po více než dvou letech klesly, a to o více než 10 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů téměř o 7 % a ceny tržních služeb pro podniky o více než 6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 5,2 %. Klesly ceny vajec o 10,3 %, obilovin o 6,3 %, brambor o 6,0 %, olejnin o 5,4 % a mléka o 5,3 %. Vzrostly ceny ovoce o 11,9 %, drůbeže o 1,7 % a prasat o 0,9 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců poprvé po 26 měsících nižší, a to o 10,2 % (v dubnu ještě vyšší o 0,1 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 24,4 %. Nižší byly ceny olejnin o 33,7 % a obilovin o 23,6 %. Zvýšily se ceny čerstvé zeleniny o 20,1 % a brambor o 16,4 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 11,1 %. Vzrostly ceny vajec o 38,5 %, prasat o 20,7 %, drůbeže o 14,2 % a mléka o 7,5 %.

Meziměsíčně se snížily ceny průmyslových výrobců o 0,8 %. Klesly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 1,3 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 1,7 %. Ceny dřeva, dřevěných a korkových výrobků se snížily o 5,2 % a chemických látek a chemických přípravků o 1,8 %. Ceny potravinářských výrobků byly nižší o 0,9 %, z toho mlýnských a škrobárenských výrobků o 4,4 % a mléčných výrobků o 2,0 %. Vzrostly ceny ostatní těžby a dobývání nerostných surovin o 2,4 %, nápojů o 1,1 % a oprav, údržby a instalace strojů a zařízení také o 1,1 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 3,6 % (v dubnu o 6,4 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 19,3 %, potravinářských výrobků o 10,6 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 66,5 % a ostatních nekovových minerálních výrobků o 16,2 %. Snížily se především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a chemických přípravků byly nižší o 13,6 %, základních kovů o 13,0 % a dřeva, dřevěných a korkových výrobků o 15,8 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 12,1 %, zboží dlouhodobé spotřeby o 6,9 % a energií o 6,6 %. Klesly ceny meziproduktů o 2,5 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 2,6 % (v dubnu o 5,7 %). 

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,5 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 6,9 % (v dubnu o 7,8 %), ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,4 % (v dubnu o 6,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně nezměnily. Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,8 % a za služby v oblasti programování o 0,2 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání a v oblasti operativního leasingu se shodně zvýšily o 0,5 %. Ceny za architektonické služby se snížily o 0,7 %, ceny za služby v pozemní dopravě a za reklamní služby a průzkum trhu shodně klesly o 0,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,2 % (v dubnu o 6,6 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 28,4 %, za služby v oblasti programování o 9,6 %, za služby v oblasti nemovitostí o 7,1 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,6 % a za služby v pozemní dopravě o 5,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 6,3 % (v dubnu o 6,6 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – duben 2023 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně snížily o 2,9 % (v březnu o 1,3 %). Nejvíce klesly ceny v Belgii o 9,1 %, v Itálii o 6,5 % a v Irsku o 6,3 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 2,8 %, v Rakousku o 2,4 %, v Polsku o 1,7 % a v Česku o 1,2 %. V Německu vzrostly ceny o 0,3 % a v Dánsku o 0,2 %. V dubnu se meziročně zvýšily ceny v EU o 2,3 % (v březnu o 6,7 %). Ceny vzrostly nejvíce v Maďarsku o 41,7 %, v Lotyšsku o 22,7 % a na Slovensku o 18,2 %. V Polsku byly ceny vyšší o 8,4 %, v Rakousku o 7,2 %, v Česku o 6,4 % a v Německu o 4,8 %. Nejvíce meziročně klesly ceny v Irsku o 21,4 % a v Řecku o 13,1 %.